Anda di halaman 1dari 40

BAHASA

MELAYU
KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

✘MOHAMAD AMIRUL FIKRI BIN MHD SUPIAN


✘MUHAMMAD IZAMUDDIN BIN MUHAMAD
NAWAWI
✘NOOR MUNIRAH AINI BINTI MUTALIB
✘PPISMP 2.03
DEFINISI KEMAHIRAN

Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka


edisi baru cetakan 1991, kemahiran
ialah kecekapan atau kepandaian.
DEFINISI KOMUNIKASI
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka
juga komunikasi pula ialah
berhubungan secara langsung atau
dengan perantaraan surat, radio,
telefon dan lain-lain dan
mengadakan perhubungan (bercakap,
berbincang, bertukar pendapat dan
lain-lain).
✔Seseuatu proses pemindahan
maklumat perasaan, idea
dan pemikiran daripada
seseorang individu kepada
individu yang lain.

✔Suatu seni menyalurkan


idea-idea dan sikap daripada
seorang individu kepada
seorang yang lain.
D e V ito

( 1978 )
 Komunikasi ialah proses menghantar dan menerima mesej
antara dua peribadi dengan beberapa kesan dan maklum
balas yang serta merta


H yb e ls d a n W e a ve r 2

( 1995 )
 Komunikasi ialah sebarang proses yang mana manusia
berkongsi maklumat, idea dan perasaan


M u h a m m a d Yu so f H u ssa in ( 1 9 9 0 )

 Komunikasi dari perspektif Islam ialah proses menyampaikan


atau bertukar perutusan dan maklumat dengan
menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat
dalam Al-Quran dan hadis
BIDANG - BIDANG KOMUNIKASI
INTRAPERSONAL (DIRI) INTERPERSONAL (ANTARA
(ANTAR

KUMPULAN KECIL AWAM

KOMUNIKASI MASSA
KOMUNIKASI
INTRAPERSONAL
berlaku di dalam diri seseorang.
Seseorang yang sedang berfikir
tentang sesuatu perkara
sebenarnya ia sedang dalam
proses berkomunikasi dengan
dirinya.
bermonolog dengan diri untuk
membuat pilihan, keputusan,
memberikan sebab dan akibat.

KOMUNIKASI
INTERPERSONAL
Komunikasi antara individu.
Proses komunikasi yang
melibatkan dua orang atau lebih.
Bersifat terus iaitu bersemuka
tanpa menggunakan sebarang
perantaraan atau saluran
tertentu
Juga berlaku dalam keadaan yang
tidak formal dan bersahaja.

KOMUNIKASI
KUMPULAN
Berperanan membuat keputusan
dan dipatuhi oleh semua ahli.
Berlaku dalam bentuk formal dan
tidak formal.
Contoh : mesyuarat.

PENGUCAPAN AWAM
Berucap di khalayak ramai
Seorang kepada ramai orang
Komunikasi Massa
berlaku untuk sebaran
umum
menggunakan alat-alat
media massa seperti
akhbar, majalah, radio,
televisyen, buku dan
risalah.
Berbentuk sehala dan
jika berlaku tindakbalas
ia mengambil masa dan
tidak sepantas
interpersonal.
KOMUNIKASI
INTRAPERSONAL
D E FIN IS I
Komunikasi intrapribadi atau komunikasi
intrapersonal adalah penggunaan bahasa
atau fikiran yang terjadi di dalam diri
komunikator sendiri.
Merupakan keterlibatan internal secara
aktif dari individu dalam pemprosesan
simbolik dari pesan-pesan.
Seorang individu menjadi pengirim
sekaligus penerima pesan, memberikan
umpan balik bagi dirinya sendiri dalam
proses internal yang berkelanjutan.
Berlaku di dalam diri seseorang.
Seseorang yang sedang berfikir tentang
sesuatu perkara sebenarnya ia sedang
dalam proses berkomunikasi dengan
dirinya.
Bermonolog dengan diri untuk membuat
pilihan, keputusan, memberikan sebab
dan akibat.

FAEDAH
KOMUNIKASI
INTRAPERSONAL
Komunikasi intrapersonal dapat menjadi
pemacu bentuk komunikasi yang lainnya.
Pengetahuan mengenai diri peribadi
melalui proses-proses psikologis seperti
persepsi dan kesedaran terjadi saat
berlangsungnya komunikasi intrapribadi
oleh komunikator.
CIRI-CIRI
KOMUNIKASI
INTRAPERSONAL
Proses komunikasi yang terjadi dalam diri
individu (dengan diri sendiri).
Merupakan landasan untuk melakukan
komunikasi intrapribadi. Keberhasilan
komunikasi kita dengan orang lain
bergantung kepada keberkesanan
komunikasi kita dengan diri sendiri.
Terjadi kerana pemberian makna pada
objek. Objek yang diamati mendapatkan
rangsangan pancaindera kemudian
mengalami proses perkembangan dalam
fikiran manusia.
Mendapatkan perhatian besar dari kalangan
psikologi behavioristik (pemerhati tingkah
laku).
CONTOH KOMUNIKASI
INTRAPERSONAL
vMuhasabah Diri
 * menilai tentang segala perkara yang
telah dilakukan sama ada yang baik atau
yang buruk dan seterusnya berusaha untuk
memperbaiki diri untuk menjadi insan yang
lebih baik.

vBerdoa
 * memohon sesuatu perkara yang
diminta daripada Allah Taala.

vBersyukur
 * berterima kasih di atas segala apa yang
diperolehi melalui pemberian Allah.

KOMUNIKASI
INTERPERSONAL
DEFINISI KOMUNIKASI
INTERPERSONAL
R. Wayne Pace mengatakan bahawa
komunikasi interpersonal adalah proses
komunikasi yang berlangsung antara dua
orang atau lebih secara tatap muka.
Komunikasi interpersonal juga boleh
diertikan sebagai proses bagaimana
seseorang itu berkongsi pengalaman
dengan individu-individu lain.
Komunikasi interpersonal ialah komunikasi
antara orang yang berlaku dalam keadaan
yang membolehkan orang membalas
secara terus antara satu sama lain.
CIRI - CIRI
KOMUNIKASI
INTERPERSONAL
Biasanya berpasangan iaitu melibatkan
hanya dua orang.
Biasanya berbentuk :
 - dialog
 - bercirikan tolak ansur lisan (verbal)

 orang biasanya mencelah antara
satu sama lain.
Bagaimanapun, ia boleh berlaku dalam
satu kumpulan kecil apabila para peserta
bertindak balas terus antara satu sama
lain sebagai individu.
CARA-CARA KOMUNIKASI
INTERPERSONAL
Komunikasi Antara Dua Individu

Merupakan satu bentuk dialog


Berlaku apabila seseorang
berkomunikasi secara personal terus
sebagai seorang individu
Contoh :
 Hani dan Yazed berbincang
mengenai masa depan rumah tangga
mereka.
Komunikasi Melibatkan Lebih Dua
Individu

Secara am terbahagi kepada dua :


I. Secara formal
II.Secara tidak formal
Secara Formal
vBerlaku apabila seseorang mengemukakan
idea, perasaan dan maklumat ‘tanpa
gangguan’ kepada satu kumpulan orang.
vTidak banyak berlaku komunikasi dua hala.
vSeseorang menyuarakan sesuatu dan yang
lain menjadi pendengar.
vContoh :
 Harith menyampaikan tazkirah di
hadapan kelas sebelum kelas dimulakan
pada pagi tadi.

Secara Tidak Formal
vBerlaku apabila kedua-dua pihak menyuarakan
idea, perasaan dan maklumat.
vDengan kata lain juga, dikatakan penggunaan
‘dengan gangguan’ iaitu mungkin akan
berlaku pro dan kontra ataupun seseorang
mungkin mencelah.
vContoh :
 Melur mengatakan kepada kelasnya
bahawa wajahnya saling tidak tumpah seperti
Siti Nurhaliza tetapi Ridzwan mencelah dengan
mengatakan bahawa wajah Melur seperti
pembantu rumah Siti Nurhaliza.
KEMAHIRAN
KOMUNIKASI
INTERPERSONAL
1. Membina hubungan

Hubungan baik dilihat dalam situasi berikut :


 - kemesraan perhubungan dalam
pertemuan
 - penyampaian masalahnya tanpa
keraguan
 - tanda kepercayaan lahir akibat
 penerimaan sepenuhnya tanpa syarat
Hubungan baik seperti ini hanya dapat dicapai
apabila perasaan empati kedua-dua dapat
dirasai.
Dengan berperasaan empati ini, hubungan
baik di antara dua pihak akan dapat terus
2. Kemahiran memberi
perhatian
Di dalam proses komunikasi, memberi
perhatian merujuk kepada komunikasi bukan
lisan, walaupun ia juga diperlukan dalam
komunikasi lisan.
Komunikasi bukan lisan dibahagikan kepada
beberapa komponen,
iaitu gaya badan(posture), gerak isyarat, air
muka, kontak mata, dan juga nada suara.

3. Kemahiran mendengar

Rogers (1951) merumuskan: “Tanpa perhatian,


mendengar sahaja tidak akan membawa
kefahaman, maka komunikasi tidak akan wujud.”
Model latihan mendengar membahagikan tingkah
laku mendengar kepada tiga komponen,
iaitu memberi perhatian termasuk kontak
mata, gaya relaks, dan respon yang pula
membawa maksud mendengar.
Mendengar dengan telinga ketiga (Reik, 1948)
melibatkan kemahiran memikir dan
membayangkan bagaimana orang lain merasa,
dan dengan ini, ia merupakan langkah pertama
ke arah empati
CONTOH KOMUNIKASI
INTERPERSONAL
Apabila anda sedang bercakap melalui
telefon dengan seorang kawan baik
tentang pengalaman anda berada di
perantauan.

Apabila anda berbincang tentang


tugasan projek anda secara individu
dengan pensyarah anda.
 RUJUKAN

 Intrapersonal & Interpersonal untuk remaja


 Shahizan bin Hasan, Tsai Chen Chien & Saw Hooi Chin , PTS , 2006
Kuala Lumpur

 Kemahiran Interpersonal untuk Guru


 Abdullah Hassan & Ainon Mohd , PTS , 2006 , Selangor

 EQ : Panduan Meningkatkan Kecerdasan Emosi


 Mohd Azhar Abdul Hamid , PTS , 2007 , Kuala Lumpur

 Teori-teori Komunikasi
 Saodah Wok , Narimah Ismail , Mohd Yusof Hussain , PTS , 2006 ,
Kuala Lumpur


Ayam Hutan , Ayam Selasih

Sekian terima kasih