Anda di halaman 1dari 8

MAKALAH NARKOBA

Dianjurkeun Kanggo nyumponan Salah Sajiji Tugas Mata Pelajaran Basa Sunda

Di Susun Ku : INA KARLINA RISMA ROSITA SITI KORIAH NENA LEDIYANA

KELAS IX-A

MTs NEGERI RAJAGALUH


Jalan Jatilanggong No. 02 Rajagaluh-Majalengka Tahun Ajaran 2009

PANGANTEUR

Bismilahirohmanirohim Assalamuaalaikum, Wr. Wb. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puja sinareng puji syukur kehadirat Allah SWT. Anu tos masihan mngprang-pirang kanikmat iman sinareng Islam te hilap kajungjungan sadaya nyaeta Nabi Besar Muhmmad SAW. Kapara kulawargina kapara sahabatna , kitu deui ka urang selaku umatna. Materi anu dilakalkeun dina iye makalah ngawangun wacana anu euisina langkung seur ngagambarkeun kahirupan urang tong coba-coba nganyobaan anu ngarana Narkoba atanapi Narkotik Atuh langkung tebihna ngaronjong kana Narkoba anu bisa mematikan, ari perkawis kakiranganana mah tangtos seer mugi kalebetan oge gawe munggaran. Ku kituna simkuring hatur nuhun.

Rajagaluh,

April 2009

Panyusun

DAFTAR EUSI

Panganteur Daftar Eusi BAB I BUBUKA A. Guana Narkoba B. Tujuan C. Rumusan Masalah BAB II PEDARAN A. Narkoba B. Bisa BAB III PANUTUP A. Kacideukan B. Saran Daftar Pustaka

BAB I BUBUKA A. Guana Narkoba Gunaan Narkoba teh nyaeta ngagunakeun narkoba anu dilakukeun jeung dosis. Atanapi kanggo nikmatna pangaruh bisa nyebabkeun gangguan kasehatan fisik mental jeung kahirupan. B. Tujuan Tujuan ngangge narkoba teh nyaeta bisana narima ku lingkungan atanapi ngurangan stres, bebas tina murung, atawa tos bosen ngatasi masalah kana pribadina. . C. Rumusan Masalah 1. 2. 3. teh ! 4. Narkoba singkatan tina naon ! Naon anu dinamian narkoba teh? Jelaskeun ! Naon dampakna lamun ngagunakeun narkoba terus-menerus ! Kemungkinan sabaraha jumlah pengaruh narkoba anu panglobana

BAB II PEDARAN A. Narkoba Narkoba teh nyaeta kalobaan zat anu narkoba sabenerna digunakeun jang ngobatan jeung penelitian. Tapi dina berbagai alasan mulai tikayang atanapi coba-coba nuturkeun tren atawa gaya lambangna tina status sosial. Hayang ngatai masalah atanapi persoalan pribadi jadi narkoba teh nyenamah disalah gunakeun panggunaanana lamun terus menerus tanapi lanjut nyeakeun ketergantungan atawa dependensi siseut kacanduan. Penyalan gunaan narkoba tentu aya gae dampakna, lamun ngagunakeun narkoba terus menerus atanapi ngalebihi takeran anu tos ditangtukeun. Pasti ngakibatkeun katergantungan kacanduan ngakibatkeun gangguan fisik jeung psikologis jadina karuksakan saraf pusat jeung organ, cadan saperti jantung, paru-paru, jeung ginjal. Dampa panyalahgunaan narkoba jalma anu katergantungan janis narkoba anu kapribadian make. Dampak anu fisik saperti meunang ngakibatkeun gangguan kasadaran, karuksakan saraf, jeung halusinasi. Sedengkeun dampak psikis nyaeta. Galisah jeung lengit kapercayaan diri sorangan, lamun saat ieu data teh nunjukeun nyaeta jumlah pangaruh narkoba anu loba teh nyaeta kelompok umur remaja masana remaja ngarupakeun suatu pase berkembangna antara barudak jeungmasa dewasa, jeung nyobian sakali biasana lepas tina narkoba awal na bisa meuli ku jumlah leutik lain itu bae anu kacanduan teh bade menang masalah lain dampak ti kacanduan saperti aya, jalmi tos katergantungan ngagunakeun jarum suntik biasana teh saling tukaran panyakit anu geda paling ngabahayakeun lamun tos katularan virus HIV / AIDS. Panganggesan anu memang saenggesna saperti anu tos dirasakeun. Lamun tos tertukeun virus HIV entos eren ngagunakeun narkoba macan parasaan campur aduk teupuguh rarasaan tetapi teu bisa ngalakukeun akhirna mutuskeun berbagai pangalamanana.

Hiji anu disampaikeun ka remaja khususna JAUHAN NARKOBA, SABAB NARKOBA TEU NGADATANGAN KAUNTUNGAN TAPI JUSTRU KASANGSARAAN. Loba haji anu positif anu dilakukeun beh teu terjerumus kana dunia narkoba. Jeung diri sorangan jadi tameng kahiji pang ngahindari Narkoba anu jelas KUDU WANI NGOMONG HEUNTEU JEUNG NARKOBA. B. Bisa Ngakibatkeun Kamatian Narkoba nyaeta singkatan ti narkotika, pesikotropika jeung bahan ediktif berbahaya, laina narkoba ngarupakeun bahan atawa zat nubisa diasupkeun kabadan alus sacara aral, di inum atawa disuntikeun memang ngubah pikiran kaayaan hate atawa perasaan jeung prilaku narkotika nyaeta zat atawa obat anu asalna ti taneman atawa lain taneman alusintesis. Anu kasasup jenis narkotika anatara laian nyaeta naman papaver, opium, mentah, kakain, ekonina, taneman ganja jeung damar ganja garam-garam jeung turunan-turunan anu morfina jeung koaina serta di campur jeung kasediaan anu ngandung bahan tersebut diluhur. Sedengkeun narkotika nyaeta zat atawa obat alus alamiah jeung sintesis sanes narkotika anu berkasiat pisikoatif lewat pangaruh selektif anu susunan saraf pusat anu nyebakeun oarubahan aktivitas mental jeng zat anu kaasup psikotropika antara lain anu cek gangan ti efekna narkoba bisa dibedakeun jadi tilu nyaeta depresan, stimulan, jeng halusinogen depresan nyaeta sistem sarap pusat jeng ngurangi aktivitas fungsi onalbadan hingga make sare jeung teu sadar diri anu kalebaihan dosis ngakibatkeun kamatian.

BAB III PANUTUP Jadi kasimpulan narkoba nyeta teh zat anu ngarusak atawa ngabahayakeun kana organ badan urang ku kitu nu panulis teh hayang ngingetkeun yen teu kengin sakali-kali nyabaan obat barkoba. Hayu urang basmi anu arana obat-obatan anu dilarang ambeh teu ngurusak terutamina ka para remaja. A. Kacideukan Narkoba teh kalobaan zat anu digunakeun pengobatan tapi lamun ngagunakeun terus-menerus atanapi ngalebihi tukaran anu ditantukeun bakal katergantungan atanapi kacanduan jeung pasti ngakibatkeun kamatian. B. Saran Jauhan narkoba sabab narkoba teu ngadatangkeun kauntungan tapi justru kasangsaraan. Janten tong coba-coba anu arana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA Yuhani, yuli: 2008 gunana narkoba, jakarta: andri pustaka. Rahmawana, irwan : 2005 gunana narkoba: Bandung. Sinar Pustaka Riana, rian : 2006 gunana ngakibatkeun narkoba: Sumedang. Sinar pustaka. Mulyana, Ilyas: 2008. gunana ngakibatkeun kamatian: Bandung. Inar pustaka