Anda di halaman 1dari 2

KERTAS CADANGAN MENAIK TARAF DEWAN TERBUKA IPG KAMPUS BAHASA MELAYU 1.

0 PENDAHULUAN Kertas cadangan ini bertujuan untuk memohon kelulusan daripada MajlisMesyuarat Pengurusan, Pentadbiran dan Profesional untuk menaik taraf Dewanterbuka IPG Kampus Bahasa Melayu.

2.0 LATAR BELAKANG Dewan Terbuka IPG Kampus Bahasa Melayu berada di sebelah kantin danberhadapan dengan Blok B. Dewan terbuka ini digunakan oleh para pelajar bukansahaja dalam aktiviti pengajran dan pembelajran, malah turut digunakan olehpasukan sepak takraw untuk berlatih setiap petang. Dewan ini mula digunakan olehpara pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu pada tahun 2010.Boleh dikatakan hampir setiap IPG di Malaysia mempunyai Dewan terbuka danada juga sekolahsekolah mengambil pendekatan dengan menggunakan dewanterbuka sebagai dewan utama. Oleh itu, segala kemudahan di dewan terbuka iniharuslah lengkap dan selamat untuk digunakan oleh para pelajar.

3.0 OBJEKTIF 3.1 Meningkatkan tahap keselamatan 3.2 Memberikan keselesaan kepada para pelajar 3.3 Mempelbagaikan penggunaan dewan terbuka ini.

4.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 4.1 Menggunakan pintu kedai pada dewan terbuka(lampiran 1) 4.2 Membina pagar di sekitar cerun berdekatan dewan terbuka dan jaringdisebelah laluan pejalan kaki(lampiran 2) 4.3 Mengalihkan kedudukan kipas 4.4 Membalut tiang dengan tilam pembalut 4.5 Menyediakan jadual pemeriksaan lampu dan kipas.(lampiran 3)

5.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Bil Perkara Jumlah01. Pagar 02. Jaring03. Tilam pembalutJumlah : 6.0 PENUTUP Oleh itu, kami memohon Majlis Profesional Pengurusan dan Pentadbiranmempertimbangkan dan meluluskan Projek Naik Taraf Dewan Terbuka IPGKampus Bahasa Melayu ini.DISEDIAKAN OLEH,