IMPLIKASI TEORI BEHAVIORISME TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. 1. Guru hendaklah menetapkan maklumat yang spesifik.

Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas. Matlamat tersebut hendaklah yang realistik dan boleh dicapai.

2. Guru juga hendaklah menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran. Objektif hendaklah khusus. Satu objektif bagi satu langkah kecil.

3. Buat analisis tugasan. Pecahkan tugasan pembelajaran kepada langkah- langkah kecil.

4. Sedikan langkah pengajaran secara berperingkat. Satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran. Susunan langkah hendaklah secara progresif/ ansur maju. Penguasaan langkah awal perlu dipastikan sebelum berpindah kepadaa langkah seterusnya.

5. Aplikasi teknik dan peneguhan yang sesuai. Peneguhan berterusan semasa proses pembentukan tingkah- laku. Peneguhan berkala selepas tingkah- laku dikuasai. Berdasarkan masa : masa tetap dan masa berubah Berdasarkan kandungan : nisbah tetap dan nisbah berubah

6. Aplikasi hukukm kesediaan. Kaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada.

Sediakan situasi yang merangsangkan. Cungkil rasa ingin tahu/ motivasi pelajar.

7. Aplikasi hukum latihan. Banyakkan pengulangan dan latih tubi. Sediakan latihan yang banyak dan pelbagai.

8. Aplikasi hukum kesan/ akibat. Adakan aktiviti pengukuhan. Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai. Amalkan teknik hukuman dan ganjaran.

9. Sediakan amalan disiplin bilik darjah yang mesra. Amalan rutin belajar. Amalan rutin keceriaan. Peraturan bilik darjah yang positif. Amalan dinamika kumpulan. Pembelajaran koperatif dan kolaboratif.