Anda di halaman 1dari 2

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5

UNIT 1 : PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA Proses pembelajaran seseorang secara berterusan yang terdiri daripada latihan, pembangunan diri dan pembelajaran secara formal dan tidak formal yang bertujuan sama ada untuk meningkatkan kemahiran atau membangunkan kerjaya dalam sesuatu bidang pekerjaan pada masa sekarang ataupun masa hadapan

1.1. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat o Bermaksud konsep tentang pemerolehan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi setelah menghabiskan tuntutan ilmu secara formal. o o o o o Merupakan satu keperluan pada masa kini terutama dalam era globalisasi. Pendidikan sepanjang hayat boleh dilakukan secara formal atau tidak formal bergantung pada kesesuaian individu. Pendidikan formal sekolah, kolej atau universiti Pendidikan tidak formal pencarian kendiri atau bimbingan dari pakar, pengalaman Program membudayakan pendidikan sepanjang hayat oleh kolej dan universiti dengan melaksanakan kursus sepenuh masa dan kursus separuh masa. o o Perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia agar dimanfaatkan pada masa-masa akan datang. Mampu meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan dalam sesebuah negara.

1.2. Ciri-Ciri Pendidikan Sepanjang Hayat Tuntutan daya saing global dan membantu dalam pembinaan modal insan. Individu yang telah menamatkan pengajian formal disarankan menuntut ilmu agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Tanpa had umur dan masa. Menekankan pelbagai kaedah pembelajaran. Inisiatif diri merupakan elemen penting. Kelebihan pendidikan sepanjang hayat : Menjadikan diri lebih cekap dan mahir Menyediakan sumber tenaga mahir Melahirkan masyarakat yang suka membaca Membentuk disiplin diri Dapat berfikir secara kreatif dan kritis a)

Perlu menguasi beberapa kemahiran, antaranya : Disiplin diri Bersikap komited Tidak berasa jemu dan bosan Bertekad untuk menghabiskan program Tidak terpengaruh dengan sebarang faktor tolakan

b)

Kemahiran pengurusan masa Pembahagian masa dengan baik dan bijak Penyediaan jadual waktu sendiri Mengutamakan kerja-kerja yang penting dan membelakang kerja-kejra yang kurang penting

c)

Kemahiran berfikir Berfikir secara rasional Membuat keputusan dengan mengambil semua faktor Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan

d)

Kemahiran membaca

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5


e) Tip-tip membaca dengan bijak Mengingati pelajaran dengan lebih efektif Menyediakan nota atau kaedah pembelajaran yang ringkas Luncuran, imbasan, bacaan intensif dan bacaan laju

Kemahiran penggunaan ICT Mahir dalam penggunaan computer Cekap dalam melayari internet Menggunakan ICT untuk menjimatkan masa

1.3. Kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat Satu keperluan dewasa kini Perubahan aktiviti ekonomi yang lebih bergantung kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran Membangunkan modal insan yang berkualiti. Penguasaan kemahiran-kemahiran lain seperti ICT dan berfikir Pembangunan negara akan mencapai tahap optimum yang positif. Mampu melahirkan masyarakat yang maju, berdisiplin dan berdaya saing.