Borang senarai semak Aktiviti bercerita__________________________ Tarikh____________________ aktiviti bermain.

PEMERHATIAN ITEM/ PERKARA YA a) Kemahiran membaca Semasa dan selepas menjalankan bercerita, adakah murid-murid minat untuk mendengar cerita? Adakah murid-murid mengambil aktiviti 1 TIDAK YA PEMERHATIAN 2 TIDAK Masa___________________ Borang ini diisi oleh guru semasa dan selepas murid-murid melakukan

menunjukkan peluang

membaca buku cerita pada waktu bukan P&P? Adakah murid lancar membaca buku cerita? Adakah murid hanya berimaginasi pada gambar dan tidak membaca teks? b) Penglibatan murid Semasa melakukan aktiviti bercerita adakah murid-murid menunjukkan minat untuk mendengar? Semasa murid-murid melakukan aktiviti dalam teknik bercerita adakah murid menunjukkan daya imaginasi dan kekreatifan mereka? Dalam aktiviti bercerita, adakah murid-murid mahu membaca bersama dengan guru? Sebelum aktiviti bercerita dijalankan, muridmurid kelihatan bosan dan malas. Adakah muridmurid masih lagi bosan dan malas selepas aktiviti bercerita?

Tandatangan guru penilai:______________________Nama:________________________