Anda di halaman 1dari 4

A) Lokus Kawalan Dalaman

Dalam perspektif dalaman, lokus kawalan dalaman boleh dijelaskan bagi seseorang percaya dirinya boleh mencapai kejayaan di dalam mana-mana bidang atau suasana. Howard (1996) mendefinisikan lokus kawalan dalaman sebagai setakat mana seseorang usahawan menyedari sebarang situasi yang berlaku kepada dirinya adalah disebabkan oleh perlakuan dan ciri-ciri yang ada pada dirinya. Orang yang berlokus kawalan dalaman adalah lebih bergantung kepada diri-sendiri terhadap apa-apa perkara dan situasi tak kira baik atau tidak, kerana mereka rasa pencapaian adalah mengikut nilai yang sanggup didosakan. Ciri-ciri Pengurus yang bercenderung dalam pelbagai tugasan dan tindakan, maka beliau mempunyai keupayaan tinggi dalam mengatasi perkara yang mencabar tinggi secara pintas dengan menggunakan beberapa jenis strategi yang sesuai (Kets de Vries,1980). Ini kerana pengurus yang demikian boleh dimotivasikan oleh pencapaian yang tinggi, keupayaan memegang tanggungjawab dan mempunyai keyakinan diri. Oleh demikian, Joe (1971) menyatakan bahawa lokus kawalan dalaman juga dikaitkan dengan set ciri-ciri positif seperti berinisiatif, toleransi, dominasi, pencapaian, kefahaman yang mendalam, tegas, bebas, berkesan, sihat, efektif, boleh bersosial dan kecekapan intelektual. Ciri-ciri tersebut mengiktirafkan cara-cara yang dilakukan oleh usahawan-usahawan yang berjaya pada dirinya supaya mendorongnya dalam pelbagai bidang perniagaan. Merujuk daripada Joe (1971), 7 ciri lokus kawalan dalaman adalah seperti yang berikut; Berinisiatif- seseorang yang ingin mengesankan bahawa sesuatu itu adalah bukan kita yang biasa fikirkan sehingga menjadi dorongan kepada orang-orang ingin melakukan bersama dengan beliau. Toleransi- seseorang yang mesra dalam mengambil tahu pendapat-pendapat yang lain bagi mentafsirkan salah satu yang sesuai atau pendapat dirinya yang beransur pada sesuatu perkara. Dominasi- seseorang mengambil aliran keseluruhan projek itu mengikut aturcara yang beliau tetapkan. Kefahaman yang mendalam- seseorang yang stabil dari segi emosi supaya taksiran dirinya kepada apa-apa perkara atau benda adalah secara jelas, ini adalah satu kegiatan yang boleh membezakan seseorang kapasiti. Tegas- seseorang menjalankan tugasan secara tumpu perhatian demi mengurangkan kesilapan dan kesalahan.

Efektif- seseorang mengambil tindakan yang cekap pada masa yang tidak diamalkan, maka tindakan tersebut adalah berkesan dalam mengatasi masalah dan tugasan dijalankan secara sepenuhnya. Bersosial- seseorang yang mahir berkomunikasi dengan orang ramai tanpa kira budaya, bahasa dan agama, beliau tahu apa-apa cara untuk menyesuaikan dirinya dalam golongan bidang dan perkara demikian. Objektif Mengatasi kekecewaan dan halangan Mengikut 7 ciri yang dinyatakan, usahawan boleh mengelakkan dirinya dari kekecewaan bagi memupuk keyakinan diri dalam menjana semangat untuk menghadapi perkara-perkara yang sedang diproses atau akan diproses. Keinginan melakukan sesuatu adalah salah satu kernyataan berani pada seorang usahawan yang ingin mengubahkan sesuatu demi kebaikan masyarakat (inisiatif). Dengan itu, beliau akan mengambil tahu perkara atau objektif tersebut dengan mendalam bagi mamupuk keyakinan terhadap peluang untuk menjana keuntungan kepada bidang-bidang yang dicenderung (kefahaman). Oleh demikian, beliau sanggup bertolak ansur dengan bidang-bidang yang berkaitan supaya mendapatkan peluang atau sokongan yang besar pada kaedah yang beliau dilakukan (toleransi dan bersosial). Selanjutnya. beliau akan mengambil perhatian secara (tegas) terhadap kaedah-kaedah yang pada diri-sendiri, ini termasuk tingkat laku diri, personaliti. langkah perjalanan tugasan dan strategi. Kesemua isi akan mempengaruhi nadi daripada keseluruhan tugasan dan mendorong usahawan tersebut menjalankan secara berkesan dan cekap (dominasi dan efektif). Contoh John TU merupakan seorang usahawan yang amat Berjaya dalam bidang teknologi. Secara umum, beliau adalah salah satu pengasas bagi Kingston Technology Corp. Dalam kejayaannya, beliau bergantung pada satu tingkat iaitu percaya dan yakin pada dirinya.

Percaya nilai sendiri yang sedia ada, jangan lihat permukaan sahaja, inilah satu acara sama ada mendidik anak-anak dan menjalankan perniagaan.
- John Tu, pengasas Kingston teknologiDi sini, kita boleh dapati jika John Tu rasa tertekan kerana pada masa itu dan tidak dapat memupuk keyakinan diri terhadap peristiwa kehilangan $3 juta serta merta dan berhutanghutang, Kingston teknologi tidak mungkin ternyata dalam pengetahuan semua orang hari ini. Apabila beliau sudah menghilang bungkusan emas, beliau juga memenangi Kingston pada

masa yang sama. Pengalaman John Tu telah berjaya memberitahu kita bahawa nilai pada diri secara dalaman adalah kunci kepada kejayan atau kegagalan .

B) Maznah Hamid
Prinsip hidup saya tidak kira di mana ia datang daripada kita atau daripada atasan dan di mana latar belakang kami yang lalu, kerana yang paling penting ialah apa yang kita boleh membuat ini secara sendiri. Segala-galanya bergantung kepada kita sendiri. -Datuk Maznah Hamid-

Datuk Maznah Hamid telah tegaskan makna ayat yang beliau sampai adalah rakyat biasa atau orang lain boleh menjadikan mereka dirinya sebagai orang yang berjaya dan terkenal jika mereka sanggup untuk mencuba untuk mengenal pasti sendiri, sejauh mana mereka sedang berada, ke mana hala tuju matlamat mereka, mencari kekuatan dan kelemahan masingmasing dan kemudian cuba untuk mengubah diri, sikap dan pemikiran mereka ke arah pandangan yang lebih positif. Oleh sedemikian, kesedaran diri untuk berubah adalah kunci kepada kejayaan hidup bagi beliau atau seseorang yang ingin mencapai kejayaan. Datuk juga menyatakan bahawa pergajaran yang beliau dapati daripada orang-orang yang berjaya telah mengubahkannya beliau dari "wanita biasa" ke Iron Lady dan juga sebagai satu suis yang paling berjaya menjadi seorang wanita yang beliau impian. Dalam kehidupan kita, kebanyakan perkara mungkin berlaku pada kita sendiri dengan masa yang tidak tertentu. Menurut prakata daripada Datuk Maznah Hamid, beliau ada siap sedia diri di hadapan dan menyedari diri bahawa sesungguhnya tahap yang beliau boleh maju, bila beliau benar-benar beriman dan percaya bahawa beliau sememangnya dilahirkan untuk mencipta kejayaan, kekayaan dan kebahagiaan. Di samping itu, kejayaan beliau juga menghurufkan satu kernayataan bahawa tidak ada atau tiada siapa boleh menghalang seseorang daripada mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam kehidupan ini, selain daripada kita sendiri. Secara ringkas, nasib kita bukan "MASTER" hidup kita, manakala kita adalah MASTER nasib kita.

Rujukan Rotter, J. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcements. Retrieved by March 2012, 29, from http://garfield.library.upenn.edu/classics1982/A1982MY10900001.pdf Neil, J. (2006). What is locus of control?. Retrieved on March 2012, 31, from http://wilderdom.com/psychology/loc/LocusOfControlWhatIs.html

Norita Deraman., Nizamuddin Zainuddin. & Oemar Hamdan. (2005). Kajian tentang cirriciri personality keusahawanan di kalangan usahawan bumiputra(melayu) Malaysia. Retrieved on March 2012, 28, from http://digilib.unsri.ac.id/download/Jurnal%20MM%20Vol%203%20No%206%20%20Artikel %201%20Norita%20dkk.pdf Kets de Vries. (1977). The entrepreneurial personality: A person at the crossroads. Retrieved on March 2012, 27, from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14676486.1977.tb00616.x/pdf Howard,D.E. (1996). The relationship of internal locus of control and female role models in female college students. Retrieved on March 26, 2012, from http://www.dianehoward.com/relationship_internal_locus.htm Interview with Entrepreneur - Dato' Dr. Maznah Hamid. (2011) Retrieved on March 31, 2012, from http://business-admin-study.blogspot.com/2011/05/interview-with-entrepreneurdato-dr.html