Anda di halaman 1dari 28

PENGHARGAAN

Salam sejahtera,
Pada kesempatan yang penuh bermakna ini, pengkaji ingin merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan terima kasih kepada Encik Mohan Shanmugam selaku pengetua SMK
VIVEKANANDA dan kepada Encik Ramesh Kumar Pandian guru pengajian perniagaan
SMK VIVEKANANDA yang telah memberikan kebenaran untuk menjalankan kajian luar
dan banyak memberikan sokongan moral kepada pengkaji semasa memyiapkan tugasan ini.
Pada kesempatam ini juga, terima kasih diucapkan kepada kedua ibu bapa pengkaji iaitu
Encik Jayaraman dan Puan Sarojini serta keluarga yang tidak jemu memberi sokongan moral
mahupun kewangan kepada pengkaji dalam apa jua yang pengkaji lakukan.
Buat teman-teman seperjuangan, terima kasih juga diucapkan kerana sudi memberi
bantuan kepada pengkaji seperti sentiasa memberi sokongan dan memberi idea sewaktu
pengkaji ketandusan idea.Semoga segala usaha dan cita-cita kita diberkati tuhan
kehendaknya.
Akhir sekali, pengkaji ingin menghulurkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga
kepada semua pihak yang terbabit sama ada secara langsung atau tidak langsung.Segala budi
dan jasa yang kalian hulurkan hanya tuhan yang dapat membalasnya.Semoga kita beroleh
rahmat dan perlindungan daripada tuhan.

ISI KANDUNGAN
Bil.

Isi Kandungan

Halaman
1

Penghargaan
3-5
1.0

Tajuk Kajian dan Abstrak, dan pengenalan


6

2.0

Objektif kajian
7-11

3.0

Latar belakang atau lokasi kajian


12

4.0

Kaedah kajian
13-23

5.0

Dapatan kajian dan perbincangan


24-27

6.0

Rumusan kajian, cadangan, dan penutup


28

7.0

Rujukan
29

8.0

Lampiran

1.0 TAJUK KAJIAN


Strategi Campuran Pemasaran Industri Dutch Lady Malaysia

1.1 ABSTRAK
Pemasaran

merupakan

proses

mencipta

dan

membekalkan

pengguna

dengan

menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang mereka perlukan, menghubungkan manfaat


produk kepada pengguna, memastikan barangan dan perkhidmatan mudah untuk diperolehi,
dan

memastikan

ia

berada

pada

harga

yang

mana

pengguna

bersedia

untuk

membelinya. Bagi memasarkan sesuatu produk, strategi yang berkesan diperlukan untuk
melariskan jualan dan untuk itu, strategi 4P(product, promotion, price, place) atau campuran
pemasaran digunakan. Tugasan ini adalah fokus kepada kajian sejauh manakah sesuatu
produk di pasarkan menggunakan strategi 4P dan manakah diantara strategi pemasaran
tersebut yang diberi keutamaan didalam melariskan produk keluaran. Perspektif kajian
adalah melibatkan produk keluaran Dutch Lady Milk Industries Berhad iaitu sebuah syarikat
yang mempunyai rangkaian produk keluaran yang pelbagai. Kajian difokuskan dari segi ciriciri dan beberapa contoh yang digunakan oleh pihak pemasaran tersebut dalam melariskan
jualan produk mereka. Data diperolehi daripada keratan akhbar Harian Metro bertarikh 30
Ogos 2006. Dapatan kajian menunjukkan bahawa strategi produk, promosi, dan harga
merupakan diantara aspek yang diberi keutamaan oleh syarikat ini didalam melariskan
produk keluaran syarikat mereka. Ini menunjukkan bahawa, sesebuah syarikat yang ingin
memasarkan produk mereka boleh menggunakan produk, promosi, dan harga sebagai strategi
utama didalam usaha untuk menarik pelanggan membeli barangan mereka.

PENGENALAN
3

Di Malaysia, menjelang negara maju pada tahun 2020, terdapat banyak organisasi
yang telah dibangunkan. Tidak kira sama ada organisasi awam atau swasta, mereka bersaing
secara sihat bagi menyediakan barang dan perkhidmatan kepada masyarakat.
Dutch Lady Milk Industries Berhad adalah peneraju dalam perniagaan tenusu
berkualiti berjenama di Malaysia. Dutch Lady Industries Berhad adalah menggabungkan
pada tahun 1963 dan merupakan syarikat susu yang pertama di Malaysia yang disenaraikan di
Bursa Malaysia. Royal terbahagi, syarikat induk di Belanda adalah Belanda yang
menghasilkan dan memasarkan produk susu semulajadi, berkhasiat dan berkualiti tinggi dan
bahan-bahan.
Dutch Lady Malaysia ditubuhkan dirinya sebagai pengilang susu pekat manis. Produk
syarikat adalah semua "Halal" yang disahkan. Setiap inovasi produk dalam pesat membangun
bayi dan kanak-kanak pelbagai formula kami disokong oleh kajian yang luas di dalam dan di
peringkat antarabangsa. Sekarang, Dutch Lady memperluaskan pasaran mereka membesar
produk susu. Dutch Lady adalah syarikat pertama memperkenalkan membesar susu tepung
yang dirumus khas untuk kanak-kanak berumur satu hingga tiga. Dutch Lady 123 dan 456
alat bantuan dalam mengembangkan perhatian anak span untuk pengalaman pembelajaran
yang lebih baik, ia juga boleh membantu dalam perkembangan otak kerana ia dengan lima
kali lebih asid docosahexaenoic (DHA).
Visi korporat adalah "Bagi mengukuhkan lagi kedudukan kami sebagai syarikat
tenusu terkemuka, memacu pertumbuhan". Selain itu, misi korporat yang dinyatakan sebagai
"Membantu Malaysia melangkah ke hadapan dalam hidup dengan pemakanan tenusu yang
dipercayai". Ini bermakna Dutch Lady akan menyediakan susu pemakanan yang terbaik
dalam pelbagai. Selain itu, syarikat membelanjakan lebih daripada 50 tahun di Malaysia,
membesar dengan negara dan membantu negara untuk pertumbuhan sehingga sihat.
Objektifnya adalah untuk menawarkan diri dan kerjaya terbaik kemajuan untuk semua
keluarga dengan menggunakan kunci kepada pertumbuhan luar biasa mereka. Pelanggan
sasaran adalah kanak-kanak dan keluarga kerana mereka adalah kebimbangan mengenai
kesihatan

Tambahan pula, pengkaji perlu memberi cadangan strategi pemasaran yang boleh
digunakan oleh syarikat.Berdasarkan hasil analisis yang dibuat, antara strategi pemasaran
4

yang boleh dilaksanakan adalah seperti strategi 4P iaitu produk (product), harga (price),
tempat (place), promosi (promotion).

2.0 OBJEKTIF KAJIAN


5

Antara objektif kajian yang terdapat dalam kajian ini ialah:


I.

Mengenal pasti produk yang digunakan oleh syarikat Dutch Lady Milk Industries

II.
III.

Berhad.
Mengenal pasti penetapan harga syarikat Dutch Lady Milk Industries Berhad.
Mengenal pasti promosi yang digunakan oleh syarikat Dutch Lady Milk Industries
Berhad.

3.0 LATAR BELAKANG DAN LOKASI KAJIAN

Canpuran pemasaran didefinisikan sebagai sesebuah strategi yang berkesan


melibatkan penumpuan usaha pemasar untuk memuaskan keinginan dan keperluan pengguna.
Apabila sesuatu kumpulan pengguna telah dikenal pasti, pemasar perlu berusaha untuk
memenuhi keperluan kumpulan pengguna tersebut supaya pemasar memperoleh keuntungan
daripada aktiviti pemasaran yang dijalankan. Syarikat yang saya pilih ialah Dutch Lady Milk
Industries Berhad (DLMI). Syarikat ini membekalkan produk tenusu dan produk pemakanan
bayi yang berkualiti tinggi ke seluruh negara. Kini Dutch Lady adalah antara pengilang
produk tenusu yang terunggul di Malaysia.
Dutch Lady Milk Industries Berhad adalah peneraju dalam perniagaan tenusu
berkualiti berjenama di Malaysia. Dutch Lady Industries Berhad adalah menggabungkan
pada tahun 1963 dan merupakan syarikat susu yang pertama di Malaysia yang disenaraikan di
Bursa Malaysia. Royal terbahagi, syarikat induk di Belanda adalah Belanda yang
menghasilkan dan memasarkan produk susu semulajadi, berkhasiat dan berkualiti tinggi dan
bahan-bahan. Pada tahun 1975, nama syarikat ditukar daripada Pacific Milik Industries
Berhad ke Dutch Lady Milk Industries (Malaya) Berhad untuk mengelakkan kekeliruan
dalam perdagagan dan pasaran mengenai nama syarikat dan produk utamanya adalah Susu
Pekat Manis Dutch Baby. Pada tahun 1979, Minuman buah-buahan berjenama Joy telah
diperkenalkan.
Pada tahun 1983, pengilangan Susu Steril dalam botol plastik dimulakan. Pada tahun
seterusnya, jenama telah ditukar dari Dutch Baby ke Dutch Lady untuk tujuan peletakan
produk. Pada tahun 1985, sebuah bangunan tiga tingkat dibina untuk menampung keperluan
kilang pembungkusan susu tepung apabila perniagaan semakin berkembang. Pada tahun
1987, syarikat tersebut menjalankan aktiviti penyusunan semula ekuiti untuk mematuhi Dasar
Ekonomi Baru kerajaan. Modal saham berkembang ke RM 16 juta. Susu Pasteur Dutch Lady
telah dilancarkan. Pada tahun 1988, Yogurt Dutch Laday dan susu untuk membesar
diperkenalkan. Pada tahun berikut, untuk mematuhi dasar kebangsaan kerajaan untuk
mempromosikan Bursa Saham Kuala Lumpur, syarikat mengeluarkan balik penyenaraian
sahamnya dari Bursa Saham Singapura.

Pada tahun 1994, sebuah gudang baru telah dibina untuk menampung perkembangan
perniagaan syarikat. Tenaga kerja telah mula bertambah sejajar dengan keperluan organisasi.
7

Pada tahun 1995, syarikat menerima pengiktirfan di bawah Piawai ISO 9001. Pada tahun
1999, Dutch Lady menerima Anugerah Emas Jenama Terbaik Readers Digest kerana dipilih
sebagai jenama produk susu yang lebih digemari di Malaysia. Kilang Dutch Lady menerima
pengiktirafan Sijil Piawai HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point). Sistem
Analisis Bahaya dan Titik Pengendalian Kritikal. Pada tahun 2000, Dutch Lady menerima
anugerah kedua Readers Digest Super Brand Gold Award kerana dipilih sebagai jenama
produk susu digemari di Malaysia. Syarikat menukar namanya daripada Dutch Baby Milik
Industries Berhad kepada Dutch Lady Milk Industries Berhad sejajar dengan jenama utamaya
Dutch Lady dengan iltizam baru Goodness For Life.
Pada tahun seterusnya Dutch Lady menerima anugerah ketiga Readers Digest Super
Brand Gold Award kerana dipilih sebagai jenama produk susu lebih digemari di Malaysia.
Pada tahun 2002, Dutch Lady menerima Anugrah Ekuiti Jenama untuk susu cecari. Kilang
Pensterilan menerima pengiktirafan Sijil Piawai HACCP. Dutch Lady menerima anugerah
keempat Readers Digest Super Brand Gold Award kerana dipilih sebagai jenama produk
susu lebih digemari di Malaysia. Modal saham syarikat lebih tinggi dari RM 16 juta kepada
RM 64 juta melalui bonus 3 untuk 1 mengikut peraturan Bursa Saham Kuala Lumpur ketika
itu.
Pada tahun 2003, Dutch Lady menerima Sijil ISO 9001. Dutch Lady melancarkan
rangkaian produk yang diperbaharui dengan DHA untuk bayi dan kanak- kanak. Kilang Susu
Tepung Dutch Lady menerima pengiktirafan Sijil Piawai HACCP. Dutch Lady menerima
anugerah kelima Readers Digest Super Brand Gold Award kerana dipilih sebagai jenama
produk susu lebih digemari di Malaysia. Pada tahun 2004, Dutch Lady mencipta pemakanan
untuk kecerdasan. Dutch Lady menukar imej jenama dan pembungkusan dengan tagline
korporat baru Get Ready For Life! untuk memberi gambaran tenaga melalui gaya hidup
dan kegiatan yang sihat. Dutch Lady menerima anugerah keenam Readers Digest Super
Brand Gold Award kerana dipilih sebagai jenama produk susu lebih digemari di Malaysia.

Pada tahun 2005, Kilang Susu Pekat Manis Dutch Lady menerina pengiktirafan Sijil
Piawai HACCP. Dutch Lady menerima anugerah ketujuh Readers Digest Super Brand Gold
Award kerana dipilih sebagai jenama produk susu lebih digemari di Malaysia. Dutch Lady
8

Milk Industries Berhad adalah pemenang Anugerah Produktiviti Tahun 2004 yang telah
diiktiraf oleh Nasional Produktiviti Corporation dalam kategori syarikat-syarikat yang
mempunyai pulangan RM 100 juta keatas. Dutch Lady telah melancarkan laman web versi BI
pada bulan Februari diikuti dengan versi BM pada bulan Mac. Pada tahun 2006, Dutch Lady
telah menderma pelbagai produknya bernilai RM 70,000 kepada Timbalan Perdana Menteri
untuk mangsi banjir di Johor.
Pada tahun 2007, Dutch Lady Milk Industries Berhad telah menderma pelbagai
produk Dutch Lady bernilai RM 115,000 melalui Kementerian Kesihatan kepada mangsa
banjir di Johor. Dutch Lady telah memberi Anugerah Kecemerelangan Pendidikan Pengerusi
kepada 31 anak-anak warga kerjanya. Dutch Lady Malaysia menempa satu lagi
Kecemerlangan iaitu Pensijilan dalam Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO 14001 : 2003
dan sistem Pengurusan Kesihatan Dan Keselamatan Tenaga Kerja OHSAS 18001:1999 dari
Sirim Qas Internasional.
Dutch Lady merupakan sebuah syarikat dalam kategori Public Limited Company
(PLC).PLC merujuk kepada syarikat yang mempunyai liabiliti terhad yang mana saham
tersebut disebut harga atau disenerai dalam Bursa Saham.Kebanyakan syarikat
mempunyai liabiliti terhad yang bermaksud pemilik syarikat hanya bertanggungjawab keatas
modal yang dilaburkan sahaja dan tidak meliputi keseluruhan hutang syarikat. Dutch Lady
Milk Industries Berhad merupakan salah sebuah syarikat yang berada dalam industri
produk pengguna.
Generasi demi generasi di Malaysia telah membesar dalam produk- produk tenusu
Dutch Lady contohnya, susu kotak Coklat Dutch Lady UHT yang sering dibawa ke sekolah
untuk waktu rehat. Pengguna muda bagi generasi baru hari ini mempunyai banyak pilihan
dengan adanya rangkaian produk susu yang meluas untuk keperluan tumbesaran mereka.

Pada awal operasi, Dutch Lady memulakan perniagaannya sebagai pengilang susu
pekat manis. Kini rangkaian produk Dutch Lady Milk Industries semakin meluas dari
rumusan bayi dan susu untuk membesar sehinggalah jus buah-buahan dan yogurt.
Setiap inovasi produk dalam rangkaian rumusan susu bayi dan kanak-kanak yang
9

berkembang pesat disokong oleh kaji selidik tempatan dan antarabangsa yang
terperinci. Royal FrieslandFoods, iaitu syarikat induk bagi Dutch Lady di Belanda
,sentiasa melaburkan dana dalamusaha kaji selidik untuk meningkatkan pemakanan bayi ke
tahap yang lebih tinggi. Rangkaian produk Dutch Lady bukan sahaja setakat produk
popular seperti Dutch Lady UHT Milk atau Dutch Lady 123. Antara produk lain
dari

Dutch

Lady

termasuklah

jus buah-buahan JOY,

MooJooz dan

Yogurt

Rendah Lemak Dutch Lady.


Produk Dutch Lady terbahagi kepda tiga segmen pasaran. Segmen pasaran pertama
adalah produk untuk kanak-kanak membesar yang terdiri daripada DL Langkah1, Dutch Lady
Langkah 2, Susu untuk membesar 123 Dutch Lady, Susu untuk membesar 456 Dutch Lady,
Dutch Lady, Frisolac 1 Gold, Dutch Lady Frisolac 2 Gold, Dutch Lady Friso 3 Gold dan
Dutch Lady Friso 4 Gold. Seterusnya segmen pasaran kedua merupakan produk untuk
keluarga yang mana terdiri daripadaSusu UHT Dutch Lady, Susu Steril Dutch Lady, Susu
Pasteur Dutch Lady, Susu Penuh Krim Dutch Lady, Susu Krimer Dutch Lady dan Joy Juice.
Segmen pasaran ketiga adalah untuk golongan pemuda. Antara barisan produk yang terdapat
dalam segmen ini seperti Yogurt Rendah Lemak Dutch Lady, Yogurt 0%Lemak Dutch Lady
dan Dutch Lady Iced Latte.

LOKASI KAJIAN
I.

Dutch Lady Milk Industries Berhad (Anak Syarikat)

10

Dutch Lady Milk Industries Berhad merupakan anak syarikat atau subsidiari asing
bagi Royal Friesland Foods yang terletak di Malaysia beralamat di PO Box 122, 46710
Petaling Jaya, Selangor. Petaling Jaya atau PJ, diwujudkan pada tahun 1952 sebagai
sebuah bandar satelit bagi bandaraya Kuala Lumpur. Keluasan Petaling Jaya adalah kira-kira
97.2 km2, menjadikannya bandar paling pesat di Selangor. Petaling Jaya terletak di
daerah Petaling yang merupakan daerah terbesar dan termaju di negeri Selangor. Pada 20
Jun 2006 Petaling Jaya dinaikkan taraf menjadi sebuah bandaraya dan tidak lagi sebagai
bandar satelit kepada bandaraya Kuala Lumpur. Datuk Bandar Petaling Jaya, Dato' Ahmad
Termizi Puteh kini menerajui Majlis Bandaraya Petaling Jaya(MBPJ) yang baru ditubuhkan.
Beliau juga ialah bekas presiden Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ).

4.0 KEADAH KAJIAN

11

Bahagian ini menjelaskan cara penyelidik untuk mendapatkan hasil kajian. Bahagian
ini menjelaskan cara pengkaji mendapatkan maklumat berkenaan kajian yang dilaksanakan.
Pengkaji mengguna keadah sekunder untuk mendapatkan maklumat tentang kajian tersebut.

a)

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh daripada internet, buku dan majalah.Penyelidik telah membuat
rujukan seperti aktiviti perniagaan Dutch Lady Milk Industries Berhad, konsep-konsep
perniagaan antarabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat Dutch Lady Milk Industries Berhad
dan mencadangkan strategi pemasaran yang boleh digunakan oleh syarikat Dutch Lady Milk
Industries Berhad berdasarkan hasil analisis mengikut kehendak Majlis Peperiksaan Malaysia
yang memerlukan calon menjelaskan maksud.Selain itu, rujukan laman sesawang seperti
Wikipedia bagi mengetahui latar belakang syarikat Dutch Lady Milk Industries Berhad, dan
laman sesawang google maps bagi memperoleh data iaitu peta serta gambar syarikat Dutch
Lady Milk Industries Berhad.

5.0 DAPATAN KAJIAN


12

Dalam Pemasaran Campuran, ianya menggunakan konsep 4P yang merujuk kepada Product
(Produk), Price (Harga), Place (Tempat) dan Promotion (Promosi). Keempat-empat konsep
pemasaran campuran ini memberikan satu kaedah yang boleh dikatakan menyeluruh
khususnya dalam merangka bentuk pemasaran bagi memastikan produk yang dibuat atau
ingin dipasarkan boleh diterima oleh masyarakat sekalian dan mempunyai harga yang
berpatutan serta mengikut harga pasaran yang bukan sahaja menguntungkan penjual tetapi
ianya juga menguntungkan para pembeli.
a)

Produk
Bagi konsep produk (Product) ini, ianya merpakan perkhidmatan dan barangan yang

ditawarkan kepada kumpulan masyarakat sasaran oleh organisasi yang menawarkan yang
juga berdasarkan permintaan pasaran semasa (Clark K.B & Wheelwright, 1993). Sebagai
contohnya kasut, baju, rumah mahupun barang makanan mentah atau barangan separa siap,
semuanya adalah contoh produk yang ditawarkan. Manakala perkhidmatan yang ditawarkan
selalunya melibatkan seperti langganan bulanan seperti jalur lebar, rangkaian kabel TV dan
juga melibatkan pelancongan secara khususnya. Semuanya ini diterimapakai secara umum
oleh masyarakat kerana keperluan dan juga kehendak dalam mendapatkan kualiti hidup yang
diinginkan.
Produk merupakan barangan atau perkhidmatan yang hendak dijual kepada pembeli.
Syarikat harus menghasilkan produk secara fizikal yang boleh menarik perhatian dan
menepati kehendak pengguna meliputi aspek kepelbagaian produk, kualiti, rekabentuk, ciriciri, jenama, pembungkusan, saiz, perkhidmatan, jaminan dan pulangan, dalam. Keluaran di
takrifkan sebagai apa sahaja yang boleh ditawarkan kepada pasaran untuk perhatian,
pemilikan, penggunaan untuk digunakan dan yang boleh memuaskan kehendak dan
keperluan pengguna. Dalam erti kata lain, keluaran termasuk objek fizikal, perkhidmatan,
orang, idea, tempat, organisasi atau campuran semua entiti ini. Sesuatu keluaran yang
ditawarkan di pasaran terdapat dalam bentuk barangan, perkhidmatan, idea atau campuran
dari ketiga-tiganya.Dutch Lady Milk Malaysia mengeluarkan pelbagai produk tenusu dan
pasaran mereka di bawah nama-nama jenama Dutch Lady dan Friso Gold.

Dutch Lady Jenama

13

Jenama Dutch Lady mempunyai pelbagai jenis produk tenusu yang sesuai untuk kanak-kanak
dan orang dewasa.
I.

Kanak-kanak
Dutch Lady Membesar pelbagai Susu adalah susu tepung yang baru dirumuskan dengan 5

kali lebih DHA daripada penggubalan sebelum ini untuk menyokong otak, kognitif dan
perkembangan fizikal kanak-kanak berusia 1-9 tahun. Produk ini dibahagikan kepada tiga
peringkat, iaitu Dutch Lady 123 Berkembang Susu Dutch Lady 456 Susu Untuk Membesar
Dutch Lady dan 6 + Susu Untuk Membesar. The Plain dan Madu berperisa varian
mengandungi% sukrosa 0 manakala varian rasa coklat mempunyai jumlah yang rendah
sukrosa. Produk yang dijual di sebagian besar 650g kantung dan 1 saiz kantung kg, dengan
saiz pek tambahan beg 350g dan 1.8 kg timah untuk Dutch Lady 123 Susu Untuk Membesar.
Dutch Lady Kid adalah susu UHT dirumus khas untuk membesar kanak-kanak berumur
1-6 tahun untuk mengandungi nutrien penting untuk pembangunan fizikal yang pesat,
manakala Dutch Lady School mengandungi Omega 3 dan 6 untuk kanak-kanak sekolah yang
berumur 6-12 tahun. Kedua-dua produk yang dimasukkan pasaran Malaysia pada bulan
November 2010 dengan tiga pilihan rasa -. Penuh Krim, Coklat dan Strawberry Chocolate
dan varian Strawberry baru-baru ini meningkat kepada mengandungi kurang gula Dutch Lady
Kid dijual dalam yang lebih kecil daripada biasa saiz pek 125ml dan Dutch Lady School. Ia
boleh didapati dalam saiz pek 200ml biasa.
II.

Untuk Keluarga
Dutch Lady Milk Powder adalah keluarga berorientasikan susu tepung yang tersedia di

600g, 1 kg dan 2 saiz kg pek, dan tiga varian - Penuh Krim, Plain segera dan Segera Madu
berperisa. Dutch Lady UHT Milk adalah produk yang sedia untuk minum menggunakan
proses suhu ultra tinggi untuk kegunaan keluarga di rumah dan di luar rumah Ia dipasarkan di
250ml dan 1 liter saiz pek dengan enam varian -. Penuh Krim, Rendah Lemak, Chocolate,
Strawberry, Kopi (hanya untuk saiz pek 250ml) dan segar (hanya untuk saiz pek 1 liter).

Dutch Lady Disteril Susu adalah sedia untuk minum produk steril yang telah melalui
rawatan suhu tinggi dan dibungkus dalam botol HDPE daripada tiga saiz yang disediakan -.
14

225ml, 450ml dan 900ml The Fat rendah, coklat berperisa dan varian Strawberry berperisa
disediakan seluruh saiz hidangan manakala Cream Penuh dan varian Fresh hanya terdapat
dalam 450ml dan 900ml. Dutch Lady Milk pasteur menggunakan haba dalam proses
pempasteuran dan dibungkus dalam bungkusan ditutup semula pula 1 liter dengan lima varian
- Penuh Krim, Rendah Lemak, Chocolate, Strawberry dan segar.
Dutch Lady Chocolate Minuman EzyMix adalah minuman coklat berkhasiat yang
disesuaikan untuk keperluan keluarga, yang baru-baru ini dilancarkan ke pasaran Malaysia.
Ini mudah untuk menyediakan minuman terutamanya ditambah dengan Vitamin B-Complex
dan Omega 3 dan 6, yang membantu dalam menyediakan tenaga dan pembangunan secara
keseluruhan. Ia biasanya dijual dalam 350g dan 900g pakej di kedai-kedai utama di seluruh
negara. Yogurt Dutch Lady boleh didapati dalam dua bentuk - sedia untuk makan dadih dan
yogurt minuman. Yang sedia untuk makan pelbagai yogurt mempunyai lima perisa yang
dibungkus dalam tab 140g - Blueberry, Strawberry, Beri Campuran, Mangga dan Asli (juga
boleh didapati dalam pek 500g keluarga).
Minuman yogurt yang dibungkus dalam 700g botol dengan dua varian - Rendah Lemak
dan 0% Lemak Empat perisa satu buah-buahan yang ada untuk varian Rendah Lemak -.
Strawberry, Orange, Mangga dan Anggur - sementara varian Lemak 0% mempunyai lima dwi
perisa buah-buahan - Strawberry-Raspberry, Orange-Mango, Cranberry-Blueberry, AppleAloe Vera dan Lemon-Lime.
III.

Friso Jenama
Produk tenusu Friso Gold terdiri daripada susu ibu dan susu untuk membesar dalam

bentuk serbuk: Dan Frisolac adalah jenama produk bayi dalam serbuk dan bentuk cecair.
Friso Gold 3 dan Friso Gold 4 membesar susu untuk kanak-kanak berumur 1-3 dan 4-9 tahun
masing-masing. Produk yang dirumuskan dengan dua strain Prebiotik untuk melawan
bakteria tidak baik dalam sistem pencernaan, dan membina daya tahan tubuh semula jadi. Ia
juga mengandungi DHA, AA dan SA -. nutrien untuk perkembangan otak ini produk boleh
didapati di dalam beg kecil 2x650g dalam kotak dan tin 900g. Gold Frisomum adalah
makanan tambahan susu dengan Prebiotik, Probiotik, DHA, AA dan SA - nutrien untuk
mengekalkan kesihatan sistem pencernaan dan membina daya tahan tubuh semula jadi untuk ibu mengandung dan menyusukan anak.

15

Produk adalah ikatan fizikal, perkhidmatan, dan sifat-sifat simbolik direka untuk
memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Produk Dutch Lady yang anggap sebagai
produk pengguna kerana mereka ditakdirkan untuk kegunaan oleh pengguna akhir. Ini
beberapa produk yang menganggap sebagai produk kemudahan yang pengguna mahu
membeli dengan kerap, serta-merta dan dengan usaha yang minimum. Dutch Lady
mempunyai produk yang berbeza seperti Yogurt Rendah Lemak, susu UHT, susu steril, susu
pasteur, krimer, jus kegembiraan, dan membesar susu.

Pada tahun 1984, nama jenama telah ditukar daripada Dutch Baby untuk Dutch Lady atas
sebab-sebab kedudukan produk. Selain itu, jenama mempunyai pengaruh yang kuat ke atas
tingkah laku pengguna. Pada tahun 2002, Dutch Lady memenangi anugerah ekuiti jenama
bagi susu cair. Peningkatan kemungkinan pelanggan akan mengenali produk syarikat dan
juga boleh membantu pengembangan ke dalam pasaran antarabangsa. Jenis jenama Dutch
Lady yang digunakan adalah jenama pengeluar yang nama jenama yang dimiliki oleh
pengeluar sendiri. Dutch Lady mempunyai ekuiti jenama yang tinggi kerana terdapat tahap
kesedaran jenama pengguna dan kesetiaan.

Pembungkusan pasti memainkan peranan penting untuk menjadi sebahagian daripada


produk, selain daripada berkhidmat fungsi asas untuk melindungi produk. Dutch Lady
mempunyai ingatlah bahawa mereka mesti berkhidmat pembungkusan kos efektif, ini adalah
sebab mengapa mereka menggunakan bahan-bahan mesra alam dan boleh dikitar semula
untuk bertindak balas kepada pilihan pelanggan dan mengurangkan kos. Dutch Lady sentiasa
memastikan pemakanan untuk daya hidup melalui gaya hidup yang sihat. Jadi, Dutch Lady
berubah imej jenama dan pembungkusan dengan slogan korporat baru "Bersedia untuk
hidup".

16

Sebagai peneraju pasaran, Dutch Lady mempunyai untuk dimasukkan ke dalam usaha
untuk membuat dan memasarkan produk berkualiti tinggi untuk memenuhi keperluan
pengguna. Syarikat itu percaya bahawa dalam inovasi produk, mereka meletakkan usaha
yang lebih berusaha untuk menambah baik proses dalam usaha untuk menyampaikan produk
berkhasiat yang berkualiti tinggi kepada pengguna. Kualiti produk syarikat adalah paling
utama. Oleh itu, kawalan kualiti dan jaminan kualiti adalah pertimbangan utama.
Setiap produk yang dilancarkan pada Dutch Lady mempunyai untuk mengalami kitaran
hayat produk. Terdapat empat peringkat seperti pengenalan, pertumbuhan, kematangan dan
penurunan. Walaupun produk tidak mahu menjadi tahan lama dalam pasaran, tetapi ia
memerlukan untuk mendapatkan sekurang-kurangnya beberapa keuntungan. Jika produk
masih di peringkat penurunan, strategi promosi adalah sangat penting untuk mengekalkan ia
di pasaran. Jika jualan drop berterusan selepas usaha meletakkan, maka ia harus dibawa
keluar dari pasaran dan melancarkan produk baru.
Dutch Lady terlibat dalam pembangunan produk baru dengan menambah produk baru
untuk terus makmur sebagai barangan lain sampai ke peringkat akhir kitaran hayat produk.
Inovasi telah menjadi tulang belakang pertumbuhan Dutch Lady Malaysia untuk lima puluh
tahun yang lalu, dan ia akan terus menjadi cara itu kerana mereka membawa pasukan ke
generasi akan datang pengguna.

b)

Harga
17

Harga (Price) pula bermaksud jumlah atau cas yang dikenakan bagi sesuatu produk atau
perkhidmatan. Ianya merupakan perkara kedua terpenting dalam elemen pemasaran
campuran ini. Menentukan harga barangan atau produk merupakan satu proses yang agak
sukar (Majumdar R, 2007). Hal ini kerana, penentuan harga sesuatu barang atau
perkhidmatan akan bersandarkan kepada kualiti, kuantiti, keperluan atau kehendak pengguna
serta kemampuan pengeluar dalam membekalkan produk tersebut dan kemampuan pengguna
untuk membeli atau membayar produk tersebut (Clark K.B & Wheelwright, 1993). Selain itu,
ianya juga akan mengambil kira terhadap harga produk yang sama ditawarkan oleh pesaing
yang sama, dan juga kawalan dari kerajaan.
Proses ini adalah penting kerana ianya bertujuan untuk mengaut keuntungan oleh
pembekal dan juga memberikan kepuasan kepada para pengguna. Penentuan harga ini juga
memberikan kesan kepada permintaan barangan tersebut dan keuntungan firma tersebut
(Nilson T.H, 1998). Ini kerana, harga yang mahal akan mengurangkan permintaan barangan
atau perkhidmatan tersebut dan akan merugikan firma tersebut. Selain itu, harga yang rendah
pula akan mengakibatkan firma terpaksa untuk menanggung kos dan memungkin firma
tersebut menanggung kerugian. Oleh yang demikian, penentuan harga akan menjadi kunci
yang terpenting dalam penawaran dan permintaan produk di dalam pasaran semasa.
Harga adalah yang paling penting untuk mencapai matlamat dalam organisasi. Menurut
Kurtz dan Boone (2012), strategi penentuan harga berkaitan dengan prosedur menetapkan
harga menguntungkan dan wajar. Harga objektif digunakan untuk memberikan arahan untuk
menetapkan harga produk di syarikat. Harga adalah penting supaya ia perlu mengambil kira
beberapa faktor dan objektif produk atau jenama. Pengurus pemasaran membuat keputusan
objektif harga sebelum harga sebenar telah ditetapkan kerana ia adalah satu garis panduan
untuk membangun dan menguruskan strategi pemasaran. Dutch Lady digunakan objektif
jumlah objektif harga mereka.
Objektif utama Dutch Lady adalah untuk memaksimumkan jualan mereka dan
mendapatkan sasaran pulangan yang tinggi dalam perniagaan mereka kerana mereka adalah
pemimpin pasaran. Dutch Lady memohon kos-plus harga yang menetapkan harga yang
meliputi kos dengan keuntungan sasaran. Dutch Lady akan terus meningkatkan dan
mengembangkan jualan mereka selagi dengan jumlah keuntungan mereka tidak jatuh lebih
rendah pulangan minimum yang boleh diterima bagi tujuan keuntungan mereka.
Permintaan dan penawaran dalam pasaran juga penentuan menetapkan harga pasaran.
Faktor-faktor alam sekitar mesti ditemui dan ia perlu faham mungkin tindakan pesaing dan
18

memahami kekangan undang-undang. Terdapat tiga strategi harga seperti penyiring strategi
harga, strategi harga penembusan dan strategi kompetitif. Dutch Lady strategi harga
penembusan digunakan. Dutch Lady menetapkan harga yang rendah daripada produk mereka
di pasaran supaya ia memperolehi penerimaan pasaran. Mereka juga ingin menarik sejumlah
besar pembeli supaya ia boleh "menembusi" ke dalam pasaran secara mendalam dan cepat.
Dutch Lady digunakan harga psikologi seperti harga ganjil. Ini jenis polisi harga
berdasarkan kepercayaan bahawa harga tertentu atau nombor ganjil hanya di bawah nombor
bulat untuk membuat barang-barang lebih menarik daripada yang lain kepada pembeli. Dutch
Lady digunakan strategi harga promosi dalam menjual produk mereka. Produk ini dijual di
bawah harga yang lebih rendah daripada biasa sementara sebagai jenis strategi pemasaran.
Jenis ini strategi perlu diurus dengan berhati-hati supaya pengguna berpuas hati dengan ia.
Strategi penentuan harga adalah untuk memaksimumkan jualan pada tempoh yang singkat
atau untuk meletakkan produk mereka di dalam otak pengguna. Dutch Lady pakai strategi
diskaun seperti diskaun perdagangan kepada peruncit dan pemborong.

b)

Pengedaran

19

Mentakrifkan agihan sebagai satu kumpulan orang tengah yang menggerakkan


barang-barang dari pengeluar kepada pengguna. Untuk membentuk strategi pemasaran yang
berkesan bagi elemen ini, pengurusan saluran agihan harus menitikberatkan pemilihan orang
tengah sama ada menggunakan khidmat pemborong, ejen, peruncit atau menjual terus kepada
pengguna akhir supaya dapat menggerakkan dan menyalurkan barang-barang keluaran
dengan cara yang paling cekap [10]. Penggunaan orang tengah adalah saluran agihan yang
paling digemari kerana orang tengah dapat mengetahui apakah keperluan pengguna.
Masalah dalam agihan pula berpunca daripada pemilihan saluran agihan yang tidak
bersesuaian dengan barangan yang dikeluarkan. Syarikat harus bijak memilih saluran yang
paling tepat termasuk aspek pengangkutan dengan kadar kos yang paling minimum namun
memastikan produk mereka sampai kepada pelanggan mengikut masa dan tempat yang betul.
Pengedaran produk ini adalah amat penting kepada perniagaan kerana kebanyakan produk
peratus margin pengedaran berupaya melambung sehingga 85% seterusnya menjadikan
produk tersebut mahal kepada sasaran. Dengan keupayaan mengurangkan peratus margin
pengedaran, sesuatu produk berupaya bersaing dengan menawarkan harga yang lebih murah
kepada pasaran. Cara pengedaran yang memerlukan pembeli menunggu terlampau lama
harus ditukar agar pembeli mendapat khidmat dan produk secara efisien.
Manakala Place (Tempat) juga merupakan elemen dalam pemasaran campuran ini.
Hal ini kerana, barangan atau produk dibuat atau diwujudkan kerana ingin dijual kepada
pengguna. Maka dengan itu, firma yang membekalkan produk tersebut haruslah memastikan
produk yang ditawarkan mampu untuk dicapai atau diperolehi oleh pengguna. Oleh yang
demikian, produk tersebut haruslah dipasarkan di kawasan yang mempunyai permintaan yang
banyak dan juga mudah dicari oleh para pengguna.
Ini juga akan melibatkan rantaian penjualan barangan oleh firma yang melibatkan
pemborong, kedai runcit dan pembekal produk tersebut. Ini akan memastikan capaian produk
tersbut mempunyai rangkaian yang luas yang juga dipanggil sebagai saluran pengagihan yang
melibatkan organisasi atau badan tertentu selain firma yang membekalkan barangan tersebut
(Zoltners A.A edt, 1982). Namun begitu, firma tersbut juga boleh menjual barangan tersebut
secara terus kepada pengguna sama ada secara atas talian mahupun membuka kedai yang
eksklusif.

20

Strategi penempatan dikenali sebagai strategi pengedaran. Ia menunjukkan saluran


pengedaran bagaimana produk atau perkhidmatan yang mendapat kepada pengguna akhir.
Produk Dutch Lady adalah Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Dutch Lady Milk
dikategorikan di bawah kokot barangan yang adalah satu keperluan bagi manusia. Dutch
Lady menjual produk mereka menggunakan pengedaran intensif. Ia adalah pengagihan
produk melalui semua saluran yang disediakan. Ini jenis pengedaran adalah kemudahan
kepada pengguna dan harga yang disimpan rendah.
Saluran peruncitan
Pengeluar kepada Peruncit Pengguna
Peruncitan termasuk semua aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam menjual produk atau
perkhidmatan secara langsung kepada pengguna akhir untuk kegunaan perniagaan peribadi
atau tidak. Dalam klasifikasi produk, Dutch Lady mengedarkan produk melalui pasar raya,
pasar raya besar dan kedai serbaneka. Ini peruncit biasanya menjual pelbagai barangan, yang
boleh didapati barangan kelantangan yang tinggi, kos rendah dan kemudahan. Contoh-contoh
adalah Cold Storage, Tesco dan Giant, 7-Eleven dan 99 Speedmart.
Sebagai contoh, Tesco bertindak sebagai peruncit dan mereka mendapatkan produk
dari Dutch Lady. Tesco mendapatkan produk dalam kuantiti yang besar daripada pengilang.
Jadi mereka akan menetapkan harga yang rendah di pasaran untuk jualan kerana diskaun
diberikan oleh pengilang. Mereka memainkan peranan penting untuk memecah pukal produk
dan menjual dalam kuantiti yang kecil di pasaran. Jadi ini adalah lebih kemudahan kepada
pelanggan yang disasarkan dan dapat memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Saluran
peruncitan membantu untuk menjana keuntungan yang lebih tinggi. Ia juga sangat penting
bagi peruncit untuk memahami keperluan dan kehendak pasaran sasaran. Peruncit perlu
mempunyai langkah-langkah susulan kerana mereka adalah pengantara antara pengeluar dan
pengguna akhir.
Saluran pemborongan
Pengilang Pemborong kepada Peruncit Pengguna
Pemborongan merangkumi semua aktiviti yang terlibat dalam menjual barangan atau
perkhidmatan kepada mereka yang membeli untuk dijual semula atau perniagaan digunakan.
Dutch Lady tidak memberikan fungsi pemborong seperti pergudangan, menyediakan
perkhidmatan dan mewujudkan utiliti.

21

c)

Promosi
Promosi merupakan bentuk-bentuk ( kaedah-kaedah) komunikasi yang digunakan

untuk memberitahu, mengingatkan dan juga memujuk pengguna mengenai sesuatu produk
yang dikeluarkan ataupun dijual oleh sesebuah syarikat. Kaedah-kaedah promosi ini terdiri
daripada pengiklanan, promosi jualan , publisiti jualan, publisiti dan jualan persendirian.
Promosi memainkan peranan penting dalam meningkatkan sehingga imej produk dan
mewujudkan permintaan untuk itu di pasaran. Promosi menghasilkan produk yang berkualiti,
harga yang menarik dan membuat ia boleh didapati untuk Promosi pengguna sasaran adalah
komunikasi dengan pelanggan, menyediakan maklumat untuk membantu pengguna untuk
menjamin kepuasan pelanggan, menuntut untuk komunikasi peribadi atau bukan peribadi
dengan pelanggan sasaran untuk membina hubungan dengan mereka. Dutch Lady digunakan
jenis strategi promosi untuk menarik pelanggan.
Pertama, Dutch Lady menggunakan strategi pengiklanan. Ia adalah komunikasi bukan
peribadi yang dibayar oleh penaja yang dikenal pasti dengan jelas mempromosikan idea-idea,
produk atau organisasi yang boleh dilakukan melalui televisyen, radio, akhbar dan majalah.
Slogan pengiklanan semasa menyatakan bahawa Dutch Lady adalah "amanah, sihat dan
kebahagiaan". Pelanggan akan mempunyai kedudukan jenama yang kukuh, mereka ingat
slogan mudah diingat.
Seterusnya, promosi jualan yang digunakan oleh Dutch Lady untuk mempromosikan
produk mereka yang mewakili satu set aktiviti promosi yang berbeza yang mempunyai
matlamat pelanggan untuk membeli. Bentuk yang paling biasa promosi jualan adalah produk
yang dijual pada harga promosi. Dutch Lady telah direka dalam cara untuk menggalakkan
jualan syarikat. Mereka boleh menarik lebih ramai pelanggan kerana mereka mendapatkan
lebih banyak manfaat daripada produk yang mereka beli. Pegawai Perhubungan Awam adalah
kaedah yang paling jelas tetapi paling berkesan untuk digunakan oleh Dutch Lady. Ini adalah
kerana maklumat yang disebarkan kepada media untuk menghasilkan liputan berita. Dutch
Lady mengedarkan surat berita, laporan tahunan, derma untuk acara-acara amal dan sivik.
Sebagai contoh, Dutch Lady yang menaja atlet untuk Sukan Olimpik di London tahun ini.
Mereka menaja atlet dan juga ibu mereka sebagai sumbangan kepada negara kita.

22

Selain itu, memberi pensampelan dan ujian percuma kepada pelanggan hendaklah
mereka mempunyai peluang untuk mengalami produk yang dalam kuantiti yang kecil untuk
tempoh masa yang singkat dan tanpa membeli produk. Dutch Lady akan mengedarkan
sampel dalam penempatan yang sesuai seperti pasar raya besar untuk memberi peluang
pelanggan mempunyai cuba pada produk. Ia boleh menggalakkan orang ramai untuk
mencuba dan memahami kelebihan produk tanpa sebarang pembelian dibuat.
Saluran pengiklanan melalui media massa utama, antara kaedah promosi yang
digunakan syarikat Dutch Lady Malaysia untuk mempromosi produk mereka. Walaupun
tahap keberkesannannya agak sukar diukur, tetapi yang lebih penting du sini adalah faktor
penyebaran maklumat produk yang meluas
Di samping pengiklanan, kaedah promosi yang lain-lain turut digunakan. Kaedah
memberi sample susu secara percuma kepada murid-murid di sekolah boleh membantu
mereka menanam minat mereka terhadap susu seterusanya kepada jenama sussu Dutch Lady.
Ini merupakan salah satu kaedah untuk mengingatkan mereka kepada jenama syarikat dan
seterusnya menjadi pembeli yang setia pada masa hadapan.

23

CADANGAN
1. Mewujudkan dan memantapkan pangkalan pelanggan dan pemasaran pangkalan
data
Untuk mengenal dan menjalinkan hubungan erat dengan pelanggan, syarikat harus
mengumpulkan maklumat berkenaan pelanggannya dan menyimpan maklumat itu dalam
pangkalan data pelanggan dan kemudian melaksanakan pemasaran pangkalan data.
Pangkalan pelanggan adalah satu koleksi maklumat pelanggan atau bakal pelanggan yang
menyeluruh, semasa dan sedia digunakan untuk tujuan pemasaran seperti penjanaan bakal
pelanggan (lead generation), kelayakan bakal pelanggan (lead qualification), Penjualan
produk atau perkhidmatan atau penyelenggaraan perhubungan pelanggan.
Pemasar pangkalan pula adalah satu proses pembinaan, penyelenggaraan dan
penggunaan pangkalan data pelanggan dan pangkalan-pangkalan data lain (produk, agen,
pembekal) untuk tujuan komunikasi, mengurus niaga dan menyalin perhubungan erat dengan
pelanggan.
2. Penggunaan medium baharu dan terkini
Pada zaman globalisasi dan kepesatan teknologi jelaslah sekali terlalu banyak
persaingan dalam perniagaan yang dijalankan. Oleh yang demikian,syarikat Ducth Lady
Malaysia seharusnya merebut peluang secepat mungkin untuk menggunakan medium baharu
dan terkini untuk menarik pelanggan baharu serta untuk mengekalkan pelanggan yang sedia
ada. Perniagaan masa kini dapat dijalankan melalui laman sosial dengan cara
memperkenalkan sesuatu produk atau perkhidmatan sekali gus dapat mengiklankannya.
Laman sosial dilihat sebagai medium hebahan pelbagai maklumat dan ianya sangat berkesan
kerana rangkaiannya yang luas, kos yang murah, pantas dan menarik.
Dahulu perniaga sering mengiklankan perniagaan mereka melalui poster, iklan ,
akhbar atau melalui media massa seperti television dan radio. Kini media sosial seperti
Facebook , Blog ,Youtube , Twitter dan lain-lain kini telah menjadi medium baharu untuk
tujuan mempromosikan barangan perniagaan. Dengan menggunakan media sosial seperti ini
membolehkan perniagamendapatkan pelanggan baru yang lebih banyak dan mendapat
maklum balas dengan lebih pantas dan berkesan.

24

Selain itu juga penggunaan medium baharu ini dapat membina hubungan baik dengan
pelanggan. Membina hubungan baik adalah salah satu cara mengkembangkan perniagaan.
Dengan media sosial membolehkan kita berkongsi maklumat mengenai perniagaan kita
kepada orang ramai. Kini media sosial bukan sahaja sebagai mediaum untuk bersosial tetapi
juga untuk membantu dalam perniagaan.
3. Penyelidikan dan pembangunan (R&D)& inovasi secara berterusan bagi menghasilkan
produk bernilai tinggi dan berkualiti
Kepentingan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D telah lama diketahui
umum.Aktiviti ini dapat membantu organisasi membangukan industri yang sedia ada dengan
pembaikan teknologi dan seterunya mempertahankan daya saing dalam pasaran.Akitivi ini
juga membantu dalam penghasilan produk yang bernilai tinggi dan berkualiti.
Pelaburan dalam R&D akan memberi pulangan atau keuntungan pada jangkamasa
panjang serta dapat meningkatkan daya saing sektor industri. Selain itu, melalui
Pembangunan teknologi hasil daripada R & D sendiri, dapat meningkatkan kekuatan,
kebangaan, dan pengiktirafan terhadap barangan keluaran sendiri.

4. Mempelbagaikan bentuk promosi


Untuk menarik minat dan menggekalkan pelanggan yang sedia ada pihak syarikat
ducth lady Malaysia perlulah mempelbagaikan bentuk promosi produk. Cara yang mungkin
dapat digunakan oleh syarikat adalah promosi dengan memberi sample percuma kepada
orang ramai, aktiviti permainan yang menghiburkan dengan kanak-kanak, promosi melalui
pendidikan di sekolah-sekolah, khidmat sosial, pertandingan inovasi penggunaan produk dan
sebagainya dapat mempromosi lagi produk dan dapat mengukuhkan lagi jenama ducth lady.
5. Meletakan produk pada harga yang berpatutan
Pengguna masa kini lebih gemar mencari dan memilih produk-produk yang murah
sejajar dengan kenaikan kossara hidup. Oleh yang sedemikian, pihak syarikat ducth lady
Malaysia seharusnya membandingkan harga produk mereka dengan produk persaing dari
masa ke semasa agar harga mereka kompetitif dan dapat bersaing dalam pasaran.

25

6. Memperluas saluran pengedaran ke peringkat antarabangsa


Memperluas saluran pengedaran ke paringkat antarabangsa seharusnya menjadi salah
satu strategi dan keutamaan syarikat. Dengan memperluas saluran pengedaran ke luar Negara
dapat membantu mempekembangkan lagi operasi organisasi, seterusnya dapat meningkat lagi
permintaan terhadap produk.
Peluang pasaran kedua adalah untuk mengembangkan perniagaan mereka ke negaranegara lain seperti Thailand dan India untuk mendapat lebih keuntungan. Oleh kerana produk
Dutch Lady adalah "Halal", maka ia tidak menjadi masalah bagi mereka untuk pergi ke
negara-negara tersebut. Dutch Lady menunjukkan imej yang baik kepada orang ramai dan
berharap untuk mendapatkan lebih banyak penerimaan pasaran daripada lebih ramai orang.
Pada tahun 2012, Dutch Lady memanfaatkan Sukan Olimpik London untuk mempromosikan
kempen "2 hari yang" itu. Dutch Lady mendaftar dengan Majlis Olimpik Malaysia dan ditaja
empat atlet di negara kita. Mereka menaja ibu atlet ke London untuk menonton persembahan
anak-anak mereka kerana ibu sentiasa memainkan peranan penting dalam membesarkan
anak-anak mereka mempunyai pencapaian begitu tinggi dalam bidang sukan.
Terdapat satu iklan televisyen yang dipamerkan Miss Pandalela Rinong yang
memenangi gangsa dalam acara menyelam minum susu Dutch Lady sejak belia dalam
membawa potensi kepadanya. Atlet boleh menjadi model peranan awam kerana mereka
minum susu dan mendapatkan manfaat dari susu yang digunakan. Dengan pendedahan Dutch
Lady jenama di khalayak ramai, ramai orang mula mengenalinya. Kesedaran awam tentang
produk tenusu yang dihasilkan oleh Dutch Lady juga meningkat. Kempen banyak membantu
dalam meningkatkan jualan Dutch Lady.

26

6.0 RUMUSAN KAJIAN


Secara keseluruhan, Dutch Lady Milk Industries Berhad menggunakan sepenuhnya
strategi campuran pemasaran. Dalam strategi harga, mereka menggunakan strategi
penembusan, strategi psikologi, strategi promosi dan strategi diskaun. Strategi pengiklanan,
strategi promosi jualan, strategi perhubungan awam dan strategi persampelan sebagai strategi
promosi. Selain itu, mereka menggunakan saluran peruncitan dan pemborongan saluran
sebagai strategi pengagihan. Dutch Lady mempunyai untuk dimasukkan ke dalam usaha
untuk membuat dan memasarkan produk berkualiti tinggi untuk memenuhi keperluan
pengguna dalam strategi produk. Walau bagaimanapun, setiap syiling mempunyai dua belah
pihak. Sebuah organisasi mempunyai kesan positif dan negatif mereka, supaya mereka perlu
mengambil pertimbangan kepada pembangunan dan pengurusan mereka. Kesimpulannya,
pada masa kini Dutch Lady adalah peneraju pasaran dalam pasaran.
Pemasaran adalah merupakan bahagian pengurusan perniagaan yang sangat penting.
Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah syarikat tidak akan memberi apa
apa makna, malah akan merugikan syarikat berkenaan sekiranya produk atau perkhidmatan
yang ditawarkan tidak dapat dipasarkan dengan berkesan. Ini bermakna aktiviti pemasaran
menjadi nadi kepada kelansungan sesebuah syarikat perniagaan. Tidak hairanlah, apabila
didapati sesebuah syarikat membelanjakan sejumlah wang yang begitu banyak untuk tujuan
pemasaran produk mereka
Perlaksanan strategi yang baik adalah permulaan kearah pemasaran yang berjaya.
Strategi pemasaran yang mampan tidak begitu bermakna jika syarikat gagal untuk
melaksanakannya dengan baik. perancangan strategik perlu dilaksanakan bagi menjamin
pengurusan perniagaan yang dinamik. organisasi perlulah membuat perancangan pemasaran
yang melibatkan penentuan strategi pemasaran yang akan membantu untuk mencapai
keseluruhan objektif-objektif strategik.

27

7.0 RUJUKAN
https://ms.wikipedia.org/wiki/Petaling_Jaya
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Lady_Milk_Industries_Berhad
https://www.google.com.mylatar+belakang+i.
+dutch+lady+milk+industries+berhad+di+petalingjaya
http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?
y=2010&dt=0401&pub=Utusan_Malaysia&sec=Korporat&pg=ko_11.htm
http://ms.businesslist.my/company/221624/dutch-lady-milk-industries-malaya-berhad
https://www.scribd.com/doc/51538546/DUTCH-LADY
https://www.scribd.com/doc/87588259/Memperkenalkan-Dutch-Lady
http://en.smartmoments.com.my/public/product/curious?
utm_source=gs&utm_medium=search&utm_content=text-ad&utm_campaign=dutchladysustenance-eng
http://en.smartmoments.com.my/public/product/create
http://www.dutchlady.com.my/bm/events.php
http://ibunoey.blogspot.com/2014/09/susu-dutch-lady-123-naik-harga.html
Teks STPM pengajian perniagaan: perniagaan penggal1,oxford fajar,Mokhtar Pet dan
Rafidah Manap,edisi 2012,Herald Printers Sdn. Bhd, Selangor Darul Ehsan.

28

Anda mungkin juga menyukai