Anda di halaman 1dari 5

Pembiayaan dan sumber modal

Konsep Modal : merujuk kpd sebarang bentuk kekayaan yang digunakan untuk
menambahkan kekayaan sesebuah perniagaan.
Bentuk Modal :

Bentuk modal

Modal Modal bukan


kewangan kewangan

Modal teroka Modal ekuiti Modal hutangi Saudara/sendiri


Pembiayaan dan sumber modal
Sumber Modal : punca untuk dapatkan modal bagi membiayai perniagaan yang
dijalankan. Ada 2 jenis :
~ Sumber Formal
~ Sumber tidak Formal

Sumber Modal Formal :


> Melibatkan proses pendokumentasian yang rumit untuk mendapatkan kelulusan
pinjaman.
Prosedur memerlukan perikatan perjanjian secara rasmi antara pihak pembiaya
dan peminjam
Jenisnya : Bank , Pelabur, Bantuan kerajaan
Bank :
Menyediakan pelbagai kaedah pembiayaan kepada usahawan untuk mendapatkan
modal kewangan.
Kaedahnya : Pinjman & Overdraf

1. Pinjaman
~ Pinjaman jangka pendek
~ Pinjaman jangka panjang
Terdpat 6 Kriteria :
~ Kapasiti
~ Karakter
~ Modal
~ Cagaran
~ Keadaan
~ Sokongan
2. Overdraf
~ kebenaran menggunakan sejumlah wang yang melebihi jumlah simpanan dalam
akaun semasa.
~ faedah yang dikenakan terhadap pelanggan berdasarkan jumlah wang yg
dikeluarkan

Bantuan kerajaan:
~ membantu usahawan2 kecil dapatkan modal bagi membiayai perniaagaan ke
tahap yang lebih maju dan baikk.
~ bantuan disalurkan melaui agensi tertentu dan terpilih.
Agensi2 :
1. TEKUN 2.MARA 3. PUNB 4. SME BANK 5. PNS
PELABUR :
~ SUNTIKAN MODAL DARIPADA pelabur.
~ melalui penjualan saham, usahawan menerima aliran tunai masuk yg
dijadikan modal tambahan.

Kredit dagangan dari pembekal ::::


~ adalah pembayaran tertanguh atas belian yang diberikan oleh pembekal
kepada usahawan
~ perlu dibayar megikut masa dan jumlah ditetapkan.
~ pembekal berpotensi untuk memberi diskaun jikalau bayaran diterima lebih
awal.

Sumber Modal tidak Formal :


Simpanan sendiri
Saudara-mara