Anda di halaman 1dari 14

KERAJAAN DAN PEMERINTAHAN i. ii. Apa itu Kerajaan: Badan yang menguasai negara dan pemerintahan negara tersebut.

Defn kerajaan Inst Pemeritahan negara yg Sah, Legitimate, yg bertanggungjawab menguruskan negara. Ia membuat keputusan penting pemerintahan, menggubal dasar negara serta memeliharan kepentingan negara / masyarakat. Ia dibentuk sama ada melalui pilihanraya, warisan keturunan mahupun lantikan. iii. JENIS KERAJAAN: Monarki, totalitarian, Demokrasi Monarki Keturunan, warisan, feudal dan lazimnya tidak demokratik. Kini semakin kurang, Cuma ada di benua Arab, Brunei.. kuasa terpusat dan tidak blh dipersoal. Lazimnya sekarang neg ini memiliki kekayaan yang besar. Totalitarian Penguasaan mutlak kuasa oleh seorang diktator atau segolongan elit yg berkuasa. Negara ini tidak demokratik, banyak wujud semasa komunis berkuasa dulu. Sekarang semakin kurang. Semasa zaman perang Dingin, Soviet, China, German Timur, Yugoslavia, Hungary, Romania.. semua bersifat Totalitarian. Kini tinggal sdkt..eg. China, Vietnam, Korea Utara. Negara Monarki yang zalim blh juga dilihat sebagai totalitarian. Demokrasi: sudah maklum. Pemerintahan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Pilihanraya, legitimate, rakyat blh pengaruhi, kerajaan perlu responsif dan wujud pengasingan kuasa. iv. Doktrin pengasingan kuasa: Definisi, Teori, Rasional Pengasingan Kuasa

Pengasingan kuasa: bandingan kerajaan monarki mutlak, fusion of power atau penguasaan kuasa mutlak. Contoh;- Kuasa mutlak raja.. terlalu berkuasa.. selalu berlaku salah guna kuasa. Cerita sultan Mahmud, Shah Jahan.. Pemisahan kuasa legislatif, eksekutif dan kehakiman untuk mengelak tumpuan kuasa kepada satu pihak, sekali gus mengurangkan penyalahgunaan kuasa. Power tends to corrupt, Absolute power corrupts absolutely. Jika kuasa yang tertumpu pada seseorang, kecenderungan penyalahgunaan kuasa adalah tinggi. Ia dengan itu mesti dipisah-pisahkan. Eg. Sejarah Oliver Cromwell, England. v. Birokrasi Pemerintahan Definisi, Weber..

Badan yang terletak di bawah eksekutif berperanan dalam menguruskan jentera pentadbiran negara. Bermula dengan pejabat Ketua Setiausaha Negara (KSN) hinggalah ke paling bawah yang berada dalam perkhidmatan awam..smuanya berada dlm birokrasi pemerintahan. Weber beri ciri-ciri birokrasi yg rasional eg. Pembahagian kerja, brasaskan merit, kenaikan pngkat, dorongan insentif dan lain-lain. POLITIK DAN KUASA i. Pengenalan Politik = kuasa Politik tidak dapat dipisah dari kuasa ii. Kuasa, pengaruh, Autoriti

Kuasa: boleh membuatkan orang turut arahan dan kehendak hati kita. Memaksa orang memenuhi kehendak kita. Boleh mencapai kepentingan sendiri dengan pelbagai cara. Pengaruh: Boleh mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sejajar dengan kepentingan kita, dengan menyokong dan suka kepada kedudukan kita.

Autoriti, hampir sama dengan kuasa tetapi dengan adanya elemen kuasa yang sah atau legitimacy. Kalau kuasa saja tidak semestinya ada keabsahan. Seperti perompak bank, ia miliki kuasa dengan senjata... tiada autoriti atau kuasa yg sah. Autoriti Weber Aurotiti Legal Rational, Tautoriti Tradisional, Autoriti Karisma iii. bentuk kuasa hukum, ganjaran.. Politik dan Perlembagaan i. Apa itu Perlembagaan: (definisi), Prinsip / dasar yang mengasaskan sesebuah negara. Undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara yang memberi garis panduan kepada segala dasar dan undang2 lain yang dibentuk kemudian. Ia menjadi bahan rujukan dalam struktur pemerintahan sesebuah negara. Lazimnya bersifat dokumen atau bertulis. kecuali di UK bersifat tidak bertulis.. lebih kepada adat dan amalan tradisi. ii. Ciri-ciri: undang-undang dasar, menjadi kerangka pemerintahan dan sumber kuasa yang ada dalam institusi lain. iii. Fungsi dan peranan Perlembagaan Menentukan satu dasar piawai Menjadi rujukan masalah kerajaan dan warganegara Memberi garis panduan perjalanan sesebuah negara. Memelihara kestabilan dan penerusan sist pemerintahan sesebuah neg.
3

Melindungi kepentingan semua pihak sama ada pemerintah atau warganegara. Perlembagaan Malaysia:- Malayan Union --> Persekutuan Tanah Melayu 1948.. hingga kini Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. SISTEM POLITIK: Pengenalan Satu struktur pemerintahan yang mempunyai tatacaranya sendiri dalam pembahagian kuasa dan pelaksanaan dasar pemerintahan. Ia blh jadi dalam bentuk sist demokrasi, feudal, komunis atau autoritarian lain. i. Sistem Demokrasi: demokrasi moden (defn), ciri2, jenis2. Sistem yang mengutamakan suara rakyat dan kepentingan rakyat. Sistem demokrasi memberi ruang kepada peranan rakyat dan memerlukan kerajaan yang responsif kepada kehendak rakyat. Ref David Easton model of system. . . Ciri-ciri Sistem Demokrasi.. a) Suara rakyat b) Pengasingan kuasa c) Pilihanraya yangg bebas d) Kebebasan bersuara e) Kebebasan parti & pembangkang f) Media yang bebas g) NGOs h) Mahkamah yang bebas i) Kerajaan yg responsive j) Ruang partisipasi yang mencukupi k) Masyarakat Sivil yang baik.. Jenis-jenis;4

Demokrasi berpresiden - US Demokrasi berparlimen - UK ii. Persekutuan dan Kesatuan

dua bentuk sistem pengagihan kuasa dalam pemerintahan sesebuah negara. Kesatuan unitari: hanya terdapat satu kuasa di pusat pemerintahan..mcm Isia, Thai, Filipina, Sri Lanka, China dan Jepun. Persekutuan dua level kuasa.. pusat dan negeri macam Malaysia, US, Australia, India, Kanada dan German. iii. Sistem sosialis, Komunis, struktur Soviet Union.

Pemerintahan yang tidak demokratik. Pemerintahan yang memberi kuasa mutlak kepada golongan eksekutif atas nama komunis atau sosialis. Sering berlaku penyalah gunaan kuasa atas nama kepentingan ideologi. Poliburo (Jawatan Kuasa tertinggi pemerintahan) mengambil kesempatan atas nama ideologi. Negara cuba memberi kebajikan orang ramai dengan banyak. Persoalan persamaan gaji, pendapatan, dan lain-lain adalah utama. Back to Marx dan rev buruh..asas banyak dari idea Marx... PENYERTAAN POLITIK i. Apa itu penyertaan Politik: Defn, tujuan

ii. Parti Politik: defn, fungsi,klasifikasi, jenis, sistem parti iii. NGO: defn, Prbandingan dgn Parti, Peranan, Kaedah. iv. Pilihanraya, Defn, fungsi, ciri, syarat mengundi, sistem praya.

Apa itu penyertaan Politik?: Defn, tujuan

=> penglibatan politik: Kehadiran rasa sensitiviti terhadap perkembangan politik yang diikuti dengan tindakan, perasaan, reaksi & tuntutn terhadap perkembangan politik sekelilingnya.

Tindakan boleh bersifat penyertaan aktif seperti berkumpulan, mengundi, berucap, mempengaruhi orang lain, menulis & bertanding dalam pilihan raya.

Perasaan boleh bersifat rasa senang @ benci terhadap sesuatu perkembangan politik, diikuti dengan tindakan ringan seperti boikot, membenci, mengelak dari mendekati & menyuarakan pendapat masing-masing. Lazimnya penyertaan ini muncul apabila ssuatu isu yg menjadi sensitiviti seseorang itu tersentuh, seperti seorang yang sensitif pada isu alam sekitar, gender, buruh, ekonomi, perang dan sebagainya yang akan memberi reaksi pada isu tersebut & membuat langkah susulan. Eg. tulis surat, petition, demo, lobi dan lain-lain.

Suasana, alam sekeliling, sosialisasi, dasar/ideologi negara, taraf ekonomi, struktur masyarakat dan sejarah mempengaruhi kuat penglibatan politik masyarakat atau individu.. eg. Anak muda di Palestin berbeza penglibatan politik dengan anak muda di KL atau di Asia atau Australia.

Parti Politik: defn, fungsi, klasifikasi, jnis, sistem parti Parti menjadi wadah atau alat utama dlm pglibtn. Parti mmpgaruhi, mmbuat aktiviti, mletak agenda, mnyusun strtegi,brtndg dlm praya dll..membri ruang luas pd prtisipasi.. konvensyen, pilihanraya, pemilihan dlm parti, mesyuarat, kempen, projek bahagian dll. .semua eg penyertaan politik..

NGO: defn, Perbandingn dengan Parti, Peranan, Kaedah.

Non governmental organisation.. i.e pertubuhan bukan kerajaan. sebuah badan sukarela, kumpulan pendesak, atau kumpulan seminat (interest group).. eg. MTUC, ABIM, Hindraf, Majlis Belia Msia, Dewan Perniagaan Melayu, Cina, India dll. Penyertaan boleh bersifat menjadi ahli atau aktivis peringkat pusat seperti memegang jawatan tertinggi, bahagian atau AJK kcil. Penyertaan boleh dalam bentuk menganjurkan program, mengikuti program, menyokong, atau membantu.

NGO selalu dikait dengan masyarakat sivil. NGO sebenarnya komponen / elemen dari masyarakat sivil. Tetapi NGO bukan masyarakat sivil. Masyarakat sivil lebih luas.. masyarakat yang sivil, bukan trad, bukan tentera. tetapi didalamnya ada berbagai aktivis, seperti individu, media, klompok informal dan NGO / kelompok formal. Yang pnting dalam masyarakat sivil ialah ruang partisipasi.. space..!!

Pilihan Raya, Defn, fungsi, ciri, syarat mngundi,sist praya PILIHAN RAYA Objektif Masyarakat dapat mnggunakan hak mereka untuk memilih corak Kerajaan yang boleh memerintah dengan baik & adil Diadakan 5 tahun sekali. Malaysia sistem pilihan raya berasaskan kelebihan suara mudah (kelebihan satu undi.) Ada sistem lain bersifat Pilihan Raya atau Proportional Representation atau perwakilan bernisbah..

SURUHANJAYA PILIHANRAYA Satu badan yang dilantik oleh Agung yang mentadbir perjalanan pilihan raya. Ditubuhkan 4 Sept 1957. Bertanggungjawab memelihara, menyelia dan mengekalkan proses demokrasi melalui pilihan raya. Anggotanya dipilih oleh YDP Agong dengan persetujuan Majlis Raja-raja. Anggotanya lima Ahli : 1. Pengerusi 2. Timbalan Pengerusi 3. Tiga orang ahli
7

Syarat menjadi ahli SPR : 1. 2. 3. 4. Seorang yang tidak Muflis berumur kurang daripada 65 tahun tidak memegang jawatan bergaji bukzn ahli mzna-mana parti politik/wakil Dewan Parlimen/wakil DUN

Peranan dan tanggungjawab utama SPR : 1. 2. 3. 4. mengendalikan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil bagi Dewan Rakyat dan DUN. mendaftar dan menyemak nama-nama pemilih mempersempadan bahagian atau kawasan pilihan raya membuat peraturan tertentu untuk menjalankan tugasnya.

KELAYAKAN PEMILIH ATAU PENGUNDI Warganegara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas bermastautin dalam mana-mana bahagian pilihan raya mendaftar dengan SPR. Tidak bermastautin pengundi tanpa hadir buang undi melalui pos. syarat : 1. seorang anggota tetap yang sedang berkhidmat dlm pasukan angkatn brsnjata Malaysia/ komanwel 2. seorang kakitangan awam Kerajaan Persekutuan / Kerajaan Negeri / badan-badan berkanun yang berkhidmat di seberang laut. 3. seseorang yg sedang belajar sepenuh masa dlm ssebuah univ atau seumpamanya di luar prskutuan 4. Isteri mereka juga layak utk mngundi secara pos. Hilang kelayakan mengundi :1. Pada tarikh kelayakan ditahan sbagai seorang yang tidak sempurna akal/menjalani hukuman penjara. 2. Sebelum dan pada tarikh kelayakn disabit kesalahn dalam mana-mana negara komanwel dijatuhi hukuman bunuh / penjara lebih 12 bulan.

Kaedah berkempen sebar risalah, surat, pelekat, poster juga ceramah. Syarat berkempen : 1. Tidak menggunakan tingkah laku / peribadi seseorang sebagai bahan untuk berkempen dan memancing undi 2. Memastikn semua risalah/bahan bercetak yang diedarkn mengandungi alamat pencetak / penerbit. 3. Mengelak menyogok / menjamu sesiapa tujuan pengaruh beri undi / tidak undi calon tertentu / tidak keluar mengundi. 4. Menggunakan kekerasan, halangan/paksaan untuk memancing undi.
8

5.

Beri rasuah secara langsung / tidak langsung bentuk wang, barang berharga, kedudukan dengan niat mempengaruhi undi.

PENGUNDIAN Pengundian diadakan di tempat yang telah diwartakan. Pusat pengundian diketuai oleh seorang ketua yang menyelia semua urusan pengundian di tempat tersebut.- Bantu kerani pengundian. Orang yang dibenarkan berada di tempat mengundi : 1. 2. 3. 4. 5. Pemilih yang namanya tercatat dalam daftar pemilih tempat mengundi ahli dan pegawai SPR Ketua tempat mengundi dan kakitangan yang membantu beliau Calon dan wakil calon (Ejen pilihan raya) Ejen tempat mengundi seorang wakil calon dibenarkan berada di tempat mengundi bagi tujuan untuk memastikan tidak berlaku penyelewengan dann pengundian berjalan lancar. Orang yang dapat kebenaran SPR.

KEPUTUSAN PILIHAN RAYA Di umumkn oleh Pegawai Pengurus kawasan pilihan raya tersebut. Calon yang menang adalah calon yang mendapat undi terbanyak. Keputusan bagi seluruh kawasan pilihan raya diumumkan parti yg mendapat kelebihan kerusi majoriti bentuk kerajaan. Pihak yang tidak puas hati dengan keputusan pilihan raya kemukakan petisyen rayuan Mahkamah Tinggi 21 hari dari keputusan rasmi diwartakan. Dgn alasan :1. Berlaku sogokan@perbuatan yag mnyalahi undang-undang 2. Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pilihan raya. 3. Calon atau wakil calon hilang kelayakan 4. Berlaku penipuan atau ugutan Jika mhkamh memutuskan kputusan pilihanraya tadak sah dan batal SPR adakan pilihan raya baru bgi kawasan pilihan raya berkenaan.

Kesimpulan, demokrasi tidak bermakna pilihan raya sahaja. Lebih besar dari itu. Peranan individu, orang ramai & masyarakat sivil. Tingkat demokrasi negara berbeza. Banyak pengaruh, ekonomi, pendidikan, state, sejarah dan lain-lain. IDEOLOGI POLITIK
9

i. ii. iii. iv.

Apa itu ideologi: defn, ideologi politik. Ciri2 Fungsi, Liberalisme, komunisme, sosialisme, fasisme,nasionalisme

Apa itu ideologi: Idea.. dan.. Logik... > idea yang logik > ideologi Science of Ideas... Ia memberi implikasi kepada: Siapa yang harus memegang tampuk pemerintahan Bagaimana pemimpin dilantik Apa prinsip dipakai dalam suatu pemerintahan Apa institusi yang perlu dibentuk untuk pemerintahan dan bagaimana ia dilaksana

Kepentingan ideologi Misi dan visi. Hala tuju dan matlamat Agenda dan matlamat tersirat Idealisme...? Apa salah tiada ideologi??? Bagaimana kalau bersifat pragmatik? Berubah-ubah mengikut keadaan dan kesempatan... Sistem Politikmodel sistem Easton. Bagi ideologi demokrasi Suasana sekeliling Input Output Maklum balas.

Apa yang pentg di sni Fungsi sistem politik, Rekrutmen, Komunikasi politik Beberapa Ideologi Utama DEMOKRASI, ciri-ciri... *perlembagaan *pilihan raya *pemisahan kuasa *kebebasan
10

*persaingan bebas *pembangkang & NGO *Check and balance *Kebebasan media *Jaminan hak asasi .. dan banyak lagi....

KOMUNISME, Ciri-ciri... Sistem ekonomi terancang Persamaan esp on material, hakmilik Negara Kuasa etrpusat no question, kuasa monopoli pemerintah Suara rakyat tidak ada Ideologi adalah segala-galanya Hak asasi tertindas

SOSIALISME, Ciri-ciri... Kerjasama, perkongsian harta awam Kerajaan juga pentadbir, miliki perusahaan awam Hpuskn pnindasn dn monopoli individu dn pmerinth Neg kebajikan

FASISME, Ciri-ciri... Tidak percaya kepada alasan Tolak konsep persamaan hak Kganasan blh digunakn utk kpentingan neg dn bgsa Hanya segolongan kecil berkuasa Bersifat totalitarian, Rasisme Revolusi dari atas, pemerintah initiate pembangunan dan membangunkan masy.

Kesimpulan Mesti kah ada satu ideologi yang mengikat.. POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM i. Perspektif islam pd Politik. ii. Hubungan agama & Politik, Defn politik menurut Islam, Tujuan politik menurut Islam, Sumber pemerintahan Islam iii. Prinsip Asas Pemerintahan Islam iv. Islam dan Demokrasi Perspektif islam pd Politik.
11

Berbeza dgn pemikiran barat, Islam tidak memisahkan politik dgn agama.. Ad Din.. politik pn sbhgian dari cara hidup yang berpandukan Islam.. Hubungan agama & Politik, Defn politik menurut Islam, Tujuan politik menurut Islam, Sumber pemerintahan Islam Islam miliki sistemnya sendiri, undang2, peraturan ekonomi, pemerintahan, pentadbiran, sistem sosial dll (yang menyeluruh jika dipatuhi) Untuk memenuhi kehendak ini perlu ada perundangan syariah untuk mengatur sistem cara Islamik ini. Para ulama rata menerima 10 tujahan utama menjadi matlamat dalam melaksanakan politik Islam.. i.e. untuk..p.142 i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Memelihara keimanan Melaksana proses keadilan Menjaga kemanan negeri/wilayah Melaksanakan hukum/undg2 yg telah ditetapkan agama Menjaga sempadan negara dri ancaman luar Melancarkn jihad bgi kump yg mahu mnghancurkn Islam Mngndalikn pungutn Zakat, cukai, sdekah dll yg dituntut hukum Islam Mengatur balnjawan negara secara berhemah Melantik pegawai yg selayaknya bagi mengurus negara Mengawal secara rapi hal ehwal kepentingan masy.

Sumber : i. Quran, ii. Sunnah, iii. Ijma Ulamak.. Prinsip Asas Pemerintahan Islam Mesyuarah / Syura, Mengutamakan Keadilan Mengutamakan Kebebasan Mengutamakan persamaan Hak menghisab pemerintah, memeriksa/check pemerintah Islam dan Demokrasi Apakah Islam itu demok Apakah demok itu Islamik.. Isu2: bagaiman Islam menangani persoalan demok ini 1. Pemimpin harus mendapat persetujuan umum (Islam?) 2. Peraturan atau Undang2 digubal oleh perwakilan yg dipilih 3. Ketua negara dipilih melalui undi popular.. 4. Hak Memilih diberi kepada individu sebagai hak asasi.. 5. Pegawai yang dilantik berasaskan merit..
12

Kesimpulan: Islam memberi garispanduan kasar.. penganut boleh melaksanakan sebarang dasar atausistem asal tidak bertentangan dengan Islam.. POLITIK DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA i. Konsep dan Teori Hubungan Antarabangsa: (defn, teori) ii. Kuasa kuasa Besar: defn, iii. Politik Negara Membangun: defn, ciri2 iv. Organisasi Abgsa:defn,jenis,sejarah penubuhan, faktor penubuhan v. Dasar Luar: defn, matlamat, proses pembentukan. Konsep dan Teori Hubungan Antarabangsa: (defn, teori) Kalau sains politik lebih tertumpu kepada politik di peringkat individu, parti dan dalam negara, maka HA tertumpu kepada politik antara negara2.. persaingan, manipulasi, pnindasan, pembuatn keputusan, krisis dan perang yg brlaku antara negara..(bkn lgi ant individu). Terdapat banyak teori mengenai HA seperti seperti yg popular Realist dan Idealist, hegemonist/gramscian, Marxist dan konstruktivist Kuasa kuasa Besar: defn, Superpower yg boleh secara sendirian mempengaruhi politik dunia, eg US, dulu Soviet.. kini dunia dilihat bersifat unipolar atau pasca perang dingin zaman bipolar sudah tamat. Politik Negara Membangun: defn, ciri2 Negara yang tidak termasuk dalam negara maju dan negara komunis terutama pada era Perang Dingin, zmn bipolar..kbanyakannya dri Afrika dn Asia.. juga Latin Ame. Organisasi Abgsa: defn, jnis, sej pnubuhan, fktr pnubuhan Pertubuhan yang dianggotai oleh pelbagai negara atau aktor politik antarabangsa yang supra nasional sifatnya. Eg. UN, IMF, World Bank, Commonwealth, ASEAN dll.. Macam NGO di peringkat lokal, ia berfungsi untuk kpentingan tertentu, eko, keamanan, pembangunan dll. Dasar Luar: defn, matlamat, proses pembentukan Dasar yang dilaksanakan oleh sesebuah negara berkaitan dengan hubungannya dengan alam luar negaranya. Atau dasar sesebuah dengan dengan negara lain atau di pentas politik antarabangsa. Dasar ini boleh bersifat friendly, agresif, menekan atau lemah. Tujuan nya adalah untuk memelihara kepentingan negaranya. Eg. Dasar pembangunan, meminjam dari negara lain atau bank dunia atau tidak. Mencampuri urusan negara lain atau tidak.
13

Penggubalan dasar dipengaruhi banyak perkara. Lazimnya sifat kepimpinan pemerintah, sperti presiden atau PM atau menteri luar amat mempengaruhi. Ada juga negara yang bergantung kepada badan legislatif nya seperti Parlimen atau Kongres dll..

Kesimpulan Politik antarabangsa merupakan satu bidang khusus dlm sains politik yg penting bagi memahami prjalanan politik sbuah negara dlm arena antarabgsa. Ia blh mempngaruhi keamanan sesebuah negara dn boleh jga mempengaruhi corak atau kemajuan eko negara tersebut.

14