Anda di halaman 1dari 7

REKOT ANEKDOT

DEFINISI
Satu catatatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tngkh laku murid yang diangggp pntg, unik dna signifikan untuk direkod. Anekdot ditulis secara objektif untuk mnerangkan apa yang berlaku, bila dan dinaman berlaku.

Membuat permerhatian terhdp peristiwa yng berlaku. Mengnl pasti pristiwa itu pntng dan signifikan kpd aspk prkmbngan murid mmrangkumi kelebihan dan kekurngan. Mnulis maklmt slps peristwa berlaku Mnulis apa yang dilihat secara objektif. Maklumat yang biasa dirkod adalah bpndukan peristiwa yang mengambarkan tntng perkmbngn bhs dan literasi, pola interksu dan kmhirn menyelesaikan maslh mrd.

Peraturan Pemarkahan
Dokumen yang mengandungi panduan memberi markah bagi setiap item dalam sesuatu ujian Mengandungi jawapan/contoh jawapan Disediakan bersama dengan soalan Komponen penting item subjektif

Tujuan
Panduan spesifik dalam pemberian markah untuk m emastikan : Pemberian markah sepadan dengan konstruk yang ditaksir dan tugasan yang diilaksanakan oleh calon Pemberian markah yang adil kepada calon Pemarkahan antara pemeriksa dapat diselaraskan Kebolehpercayaan skor

Bagaimana ?
Berdasarkan kata tugas dan tugasan - Menentukan bentuk jawapan - Mencerminkan kerencaman konstruk - Memberi panduan tentang pemberian markah Berpandukan respons yang dijangka - tahap pencapaian calon bagi sesuatu item disusun sebagai senarai respons yang diterima - markah diperuntukkan bagi setiap tahap - kemungkinan jawapan calon diambil kira Berdasarkan pembahagian markah - ikut soalan - ikut pecahan soalan - ikut persembahan jawapan - ikut agihan markah dalam format kertas soalan

DEFINISI RUBRIK
Rubrik merupakan alat penilaian untuk penilaian subjektif. Ini adalah satu set kriteria danstandard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar di atas kertas, projek, esei, dan tugas lain. Standard rubrik membolehkan anda menilai berdasarkan kriteria tertentu, membuat pemarkahan dengan lebih mudah dan lebih telus.