Anda di halaman 1dari 1

DEMONSTRASI

PRINSIP-PRINSIP DEMONSTRASI DEFINISI SEBELUM - menentukan topik, objektif dan LANGKAH-LANGKAH

kandungan tunjuk cara - Alatan dan radas disediakan

SEMASA - guru boleh meminta seorang

suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasi cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti dihadapan murid.

Menerang topik, tujuan dan kandungan bermain.

Menerangkan langkah dan cara bermain.

murid membuat demonstrasi. -guru sebagai fasilitator.

JENIS-JENIS

Sebahagian murid dipilih untuk melakukan semula demonstrasi.

Model hidup
SELEPAS -kesimpulan dibuat.

Semua murid menjalankan aktiviti bersama.

Model simbolik

Aktiviti pengukuhan dijalankan.

Guru menjadi fasilitator dan memberi tunjuk ajar.

Model persepsi

Guru membuat kesimpulan.