Anda di halaman 1dari 51

BIODATA DIRI

Nama No K/P NO. Metrik Tarikh Lahir Umur Alamat Kelayakan Akademik Kelayakan Ikhtisas Pengkhususan Institusi Perguruan Pengalaman Mengajar

: Hafiza binti Hamzah : 740725025656 : G0611/722 :25 Julai 1974 :38 Tahun :No 1, Rumah Murah, Tongkang Yard, Alor Setar :STPM :Diploma Perguruan Malaysia :PRA/PM (2003 2005) :IPDA :7 Tahun

1|Page

BIODATA DIRI

Nama No K/P No. Metrik Tarikh Lahir Umur Alamat Kelayakan Akademik Kelayakan Ikhtisas Pengkhususan Institusi Perguruan Pengalaman Mengajar

: Cik Puteh binti Awang : 830428026010 : G0611/760 :28 April 1983 :28 Tahun :Kg. Air Hitam, Jalan Sg. Tiang, 06750 Pendang Kedah. :SPM :Diploma Perguruan Malaysia :PRA/PM (2002 2004) :Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan :8 Tahun

2|Page

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Al Hamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T, Dengan izin dan rahmat Allah S.W.T dapatlah kami berusaha menyiapkan tugasan ini dengan sempurna dan jayanya. Pastinya tugasan ini tidak akan terhasil tanpa sokongan banyak pihak. Oleh itu dan kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang terlibat dalam membantu menjayakan tugasan ini secara langsung dan tidak langsung. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada En. Saifudin Azam Syah B. Ahmad Pensyarah IPG Kampus Darulaman atas dorongan dan bimbingan yang telah diberikan

sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Tidak dilupakan buat rakan-rakan yang turut bersama-sama membantu kami dalam menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah S.W.T sahajalah yang mampu membalas jasa baik kalian semua. Sesungguhnya, tanpa sokongan dan doa dari semua pihak dan izin dari Allah S.W.T , adalah mustahil untuk kami menyiapkan tugasan ini seperti yang dirancangkan.

Terima Kasih.

3|Page

TAJUK TUGASAN:

PENDIDIKAN SEKSUALITI DI PRASEKOLAH

4|Page

ISI KANDUNGAN
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PERKARA BIODATA DIRI PENGHARGAAN TAJUK TUGASAN ISI KANDUNGAN ISI-ISI PENTIG KESIMPULAN REFLEKSI BIBLIOGRAFI LAMPIRAN CD KOLABORASI MUKA SURAT 12 3 4 5 6 34 35 36 38 39 40 41 46 47 48 49 50

5|Page

ISI-ISI PENTING

6|Page

PENDIDIKAN SEKSUALITI DI PRASEKOLAH


DEFINISI: Pendidikan seks secara umumnya merupakan satu proses yang mendidik yang bersifat maklumat (cognitive), pemahaman dalaman (internal consciousness / spiritual / morality) dan jasmani (physical) kepada golongan sasaran tertentu tentang amalan kehidupan yang berkaitan dengan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Menurut Profesor Dr. Rose . Mini (Pakar Psikologi) menjelaskan bahawa pendidikan seks bagi anak wajib diberikan seawal mungkin diusia 3 hingga 4 tahun kerana pada usia ini anak sudah dapat memahami fungsi organ dan peranan yang dimainkan oleh tubuh badan mereka.

KONSEP PENDIDIKAN SEKSUALITI Pendidikan Seksualiti ialah keupayaan untuk memahami atau melahirkan perasaan seksual. Seksualiti merupakan satu ekspresi identiti gender. Ia juga suatu perasaan peribadi di mana ia melibatkan kefahaman diri tentang tindak balas dan emosi terhadap seks.Perasaan ini melibatkan nilai peribadi dan kepercayaan, yang berinteraksi konsep umum tentang seks

7|Page

1.biologi

7.bertanggungjawab

2.sosiobudaya

6.kemahiran membuat keputusan yang bijak

Fokus kepada aspek

3.psikologi dan kepercayaan dari dimensi kognitif

5.kemahiran untuk komunikasi secara efektif

4.afektif dan tingkah laku

8|Page

6.Peranan gender 5.Imej tubuh

1.Perkembangan seksual

Pendidikan Seksualiti merangkumi: 4.Kasih sayang dan kemesraan

2.Kesihatan reproduktif

3.Perhubungan interpersonal

Al Tawil (1992) berpendapat pendidikan seksualiti sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengajar, memberi peringatan dan berterus-terang kepada kanak-kanak (remaja) semenjak baligh lagi dengan isu yang berkaitan dengan seksualiti, naluri dan perkahwinan. Apabila mereka meningkat dewasa, mereka akan memahami perkara yang berkaitan dengan kehidupan dan mengetahui halal ataupun halal sesuatu tindakan. Ayat-ayat Al Quran jelas menunjukkan bahawa Islam amat mengalakkan umatnya mempelajari ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan seksualiti dan reproduktif.

9|Page

RASIONAL, MATLAMAT DAN HASRAT PENDIDIKAN SEKSUALITI

1.satu cara untuk mengatasi masalah sosial yang semakin meningkat di kalangan remaja masa Rasional

3.Sebagai panduan dan ilmu kepada murid untuk lebih positif dalam kehidupan agar boleh membuat keputusan dalam kehidupan

2.Peningkatan jenayah seksual di kalangan remaja dan kanak-kanak.

10 | P a g e

1.Membolehkan murid memperoleh pengetahuan tentang perubahan fizikal, emosi, sosial serta memupuk sikap dan nilai positif terhadap perkembangan seksualiti.

Matlamat

2.Membina kemahiran untuk memelihara perhubungan peribadi, kehidupan keluarga, sahabat dan keahlian dalam masyarakat

11 | P a g e

6.Menjadi suami/isteri dan ibu bapa yang baik 5.Boleh berkomunikasi dalam aspek menyentuh seksualiti (asertif); (knowing to say NO) 1.Memahami seksualiti sendiri dan mempunyai sikap yang positif terhadapnya

Hasrat

4.Membuat pilihan yang bijak dalam situasi yang melibatkan seks 3.Menjalin perhubungan sihat antara lelaki dan perempuan

2.memahami perasaan sendiri berhubung seksualiti bagi kehidupan yang sihat dan sejahtera

12 | P a g e

4.Persediaan untuk kedewasaan, perkahwinan dan keibubapaan

3.Etiket perhubungan antara jantina

Kandungan Pendidikan Seksualiti

1.Pengetahuan fisiologi

2.Pengetahuan tentang amalan tingkah laku yang sihat dalam aspek hidup yang menyentuh seksualiti

13 | P a g e

Garis Panduan Pendidikan Seksualiti Kebangsaan mengandungi enam tunjang

Tunjang pertama (perkembangan manusia) - menjelaskan sistem reproduktif, akil baligh, imej kendiri, identiti seksual serta emosi.

Tunjang kedua (perhubungan) - berfokus kepada aspek persahabatan, kasih sayang, gangguan seksual, penderaan dan keganasan serta peranan gender.

Tunjang ketiga (perkahwinan dan kekeluargaan) - menjurus kepada kepentingan institusi keluarga, perkahwinan dan komitmen sepanjang hayat serta keibubapaan.

Tunjang keempat (kemahiran kendiri) - menjelaskan mengenai nilai, membuat keputusan, komunikasi, perundingan, berterus terang, meminta pertolongan, hak dan tanggungjawab serta pengurus kemarahan. Tunjang kelima (kesihatan dan tingkah laku seksual) - menjelaskan aspek seksualiti melalui kehidupan, perkongsian tingkah laku seksual,

respons seksual, fantasi seksual, kehamilan, AIDS, kesihatan


reproduktif dan lain-lain. Tunjang keenam (masyarakat dan budaya) - menjelaskan mengenai seksualiti dan undang-undang, seksualiti dan media, seksualiti dan masyarakat dan seksualiti dan agama.

14 | P a g e

3.TANGGUNGJAWAB (Responsibility) -Setiap individu mempunyai tanggungjawab i. kepada diri sendiri, keluarga dan komuniti ii.untuk mencapai potensi dan perkembangan kendiri iii.untuk mengelakkan kerosakan diri

Konsep 3R Dan Seksualiti Hak Asasi

2.HORMAT (Respect) -perlu menghormati hak diri sendiri, ibu bapa, teman istimewa, rakan sebaya dan masyarakat.

1.HAK ASASI (Rights) -hak mendapat informasi yang betul -hak untuk membuat keputusan -hak untuk mendapat bantuan perkhidmatan kesihatan.

15 | P a g e

5.Semua agama yang utama di Malaysia tidak membenarkan seks sebelum berkahwin kerana ia menggambarkan sikap tidak bertanggungjawab seseorang individu.

4.Kebanyakan orang tidak selesa untuk membincangkan perkara ini di khalayak ramai. Konsep Umum Mengenai Seks

1.Ia merupakan desakan reproduktif yang semula jadi (untuk memulakan satu keluarga).

3.Perasaan peribadi - tarikan seksual yang biasanya dikongsi di antara pasangan yang telah berkahwin.

2.Tarikan asas terhadap pasangan yang berlainan yang merupakan sebahagian hubungan intim.

16 | P a g e

1.Bagaimana hendak melindungi diri daripada penjenayah seksual Pendidikan Seksualiti di prasekolah menekankan: 2.Perbezaan antara hubungan fizikal yang selamat dan tidak selamat

5.peraturan sentuhan: bertingkahlaku menurut norma sosial (mendedahkan tubuh badan, meraba bahagian sulit di khalayak ramai adalah dilarang) 4.memberitahu orang dewasa yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat, penderaan, keganasan seksual dan sumbang mahram.

Skop Pendidikan Seksualiti di prasekolah membincangk an:

1.mengenali bahagian tubuh badan

3.menghormati bahagian sulit tubuh sendiri dan orang lain

2.memperkenalkan sentuhan selamat dan tidak selamat

17 | P a g e

Penerapan Pendidikan Seksualiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Prasekolah

Tunjang Sains dan Teknologi

Tunjang Perkembang an Fizikal Pendidikan Seksualiti di kelas Prasekolah dapat diterapkan dalam beberapa tunjang tertentu

Perkembang an Bahasa Dan Komunikasi (Bahasa Malaysia)

Tunjang Ketrampilan Diri: Perkembang an Sosioemosi

Tunjang Kerohanian dan Moral

18 | P a g e

KEPERLUAN PENDIDIKAN SEKSUALITI DI PRASEKOLAH

Keperluan Pendidikan Seksualiti

Satu proses pembelajaran sepanjang hayat di mana seseorang memperolehi maklumat dan membentuk sikap, kepercayaan dan nilai mengenai identiti, perhubungan dan keintiman( intimacy )

Merangkumi perkembangan seksual, kesihatan reproduksi,perhubungan interpersonal, kasih sayang,keintiman, imej tubuh dan peranan jantina ( gender ).

Persediaan jalinan hubungan peribadi antara jantina dengan memberikan pendidikan yang berpatutan.

Direka khas untuk membantu seseorang mengembangkan kefahaman, penerimaan, kepercayaan dan keyakinan terhadap diri sendiri dan orang lain

19 | P a g e

Kepentingan Pendidikan Seksualiti

Kebaikan Pendidikan seksualiti

Pengetahuan tentang seksualiti

Keperluan seksualiti merangkumi aspek :Tanggungjawab dalam pendidikan seksualiti

Keburukan Pendidikan Seksualiti

Sentiasa menjadikan perhubungan yang harmoni dan saling menghormati

Mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, agama, budaya dan masyarakat

Mendapatkan maklumat serta pendidikan seks yang jelas.

6 Prinsip tanggungjawab dalam keperluan Pendidikan seksualiti Menilai kebolehan diri serta mengawal diri semasa membuat keputusan tentang aktiviti seksual

Melindungi diri daripada peredaran emosi, mental, fizikal dan seksual.

Mendapatkan bantuan dari ibu bapa, guru atau pihak berkenaan jika mempunyai masalah berkaitan pendidikan seksualiti

20 | P a g e

Kebaikan Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah

Dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, rohani, intelek dan emosi.

Mengenal pasti dan membezakan nilai murni kemanusiaan dan kehidupan dengan lebih rasional

Pelajar akan tahu perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap diri mereka

Mempunyai pendedahan tentang perubahan yang akan berlaku dalam diri,perkembangan dan kepentiangan memelihara kebersihan serta kesucian alat kelamin

Dapat membentuk generasi yang mempunyai kehormatan diri dan mampu mengendalikan diri dari penyimpangan seksual

Bermatlamatkan kepada mencari kebenaran dan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t

21 | P a g e

Merupakan satu mekanisme untuk setiap individu memahami dan seterusnya memelihara maruah diri.

Memastikan kehormatan diri dan maruah wanita akan kekal terpelihara

Guru kurang latihan dalam usaha menerapkan

Di khuatiri masalah sosial akan menjadi lebih parah

Keburukan keperluan Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah

Tidak mempunyai bukti yang kukuh bahawa pendidikan seksualiti mampu mengatasi masalah sosial

Perasaan ingin tahu pelajar yang mendorong kepada gejala sosial

Faktor pengalaman dari media

22 | P a g e

Kepentingan Keperluan Pendidikan Seksualiti

Menggalak dan melindungi amalan kesihatan yang baik seperti mengurangkan amalan seksual

Meningkatkan kualiti hubungan dengan menyediakan kemahiran menjalin hubungan yang bermakna

Menjadi panduan dan ilmu kepada murid untuk lebih positif dalam kehidupan agar boleh membuat keputusan dlam kehidupan

23 | P a g e

Membuat pilihan yang bijak dalam situasi yang melibatkan seksualiti

Membina kemahiran memelihara perhubungan peribadi, kehidupan keluarga, sahabat dan keahlian dalam masyarakat.

24 | P a g e

Diri Sendiri

Ibu bapa dan ahli keluarga

Pengetahuan Tentang Seksualiti

Rakan

Komuniti

Diri Sendiri

Memahami perubahan tubuh badan Mengamalkan kebersihan diri Berwaspada terhadap pengaruh tidak baik di sekeliling Berwaspada terhadap tekanan rakan sebaya yang tidak baik Mendapatkan maklumat daripada sumber yang dipercayai Pilih untuk melkuakan perbuatan baik Mengetahui perlakuan betul dan salah Fahami indentiti jantina Menerima bahawa setiap individu mempunyai nilai nilai yang berbeza Bantuan daripada sumber yang dipercayai

25 | P a g e

Ibu bapa dan ahli keluarga

Berkomunikasi dengan berkesan Bertindak dengan bijak Berbincang dengan ahli keluarga tentang peraturan dan batas batas pergaulan Menghormati nilai nilai dan hak orang lain Sanggup berkongsi pandangan dan perasaan dengan mereka

Rakan

Berkomunikasi dengan berkesan Menghargai pendapat dan nilai hidup rakan Mengetahui batasan diri semasa menjalinkan persahabatan Elakkan diri dari diperdaya rakan Pelajari cara menangani tekanan rakan dengan positif

Komuniti

Menyedari kesan sebarang tindakan akan mempengaruhi komuniti Berkomunikasi dengan berkesan Menghargai nilai hidup, budaya dan pendapat orang lain Elakkan orang lain mengambil kesempatan ke atas diri sendiri Pelajari cara bertegas demi kebaikan semua pihak

26 | P a g e

Element Pendidikan Seksualiti dalam Kurikulum Prasekolah

-Kompenan Kerohanian Dan Moral -Kompenan Perkembangan Sosioemosi -Kompenan Perkembangan Fizikal

CARA MENERAPKAN , KAEDAH DAN AKTIVIT-AKTIVITI YANG SESUAI DALAM P&P PENDIDIKAN SEKSUALITI DALAM P&P PRASEKOLAH

TUNJANG BAHASA DAN KOMUNIKASI (BM 1)Kemahiran mendengar

PENERAPAN i.Melakukan langkah pencegahan awal

AKTIVITI i.Bercerita - kanak-kanak mendengar cerita mengenai peristiwa atau kejadian semasa yang berkaitan dengan kes rogol yang berlaku kepada kes Nurin Jazlin dan Dirang

27 | P a g e

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA (KTI 3.0) Drama dan Gerakan Kreatif

PENERAPAN i.Mengetahui situasi merbahaya -kemahiran membuat keputusan bijak ketika menghadapi masalah

AKTIVITI i.Main peranan / Lakonan / Simulasi - Mewujudkan beberapa situasi contohnya, seperti dipujuk oleh sesiapa sahaja (selain ibu bapa) untuk tujuan tertentu dan menunjukkan cara-cara menghadapinya

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI (PI 4.0)AKHLAK

PENERAPAN i. Didedahkan dengan pengajaran awal mengenai anggota tubuh badan -murid perlu diajar mengenai anggota sulit yang tidak boleh disentuh oleh sesiapa dan kepada siapa mereka perlu mengadu jika disentuh

AKTIVITI i.Bersoal jawab mengenai perkara-perkara yang melibatkan seksualiti semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah

28 | P a g e

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA PFK (5.0)Keselamatan

PENERAPAN i.Menanam rasa malu dan melatih murid bersopan

AKTIVITI i.Bermain - ketika melakukan aktiviti bermain, guru boleh menerapkan nilai-nilai seperti mengamalkan batas pergaulan antara lelaki dan perempuan

TUNJANG KEMANUSIAAN

(KM1.2) Mengetahui kebolehan diri

PENERAPAN

i.Menjaga keselamatan diri

AKTIVITI i.Penerangan / Mendengar Ceramah - Murid mendengar ceramah berkaitan dengan seksualiti contohnya tindak-tindakan yang perlu diambil sebelum, semasa atau selepas berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini

29 | P a g e

TUNJANG KETRAMPILAN

(PSE1.0) Mengenali dan Mengurus Emosi Sendiri

PENERAPAN i.Bersikap positif - guru memberikan keyakinan, keberanian dan mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan

AKTIVITI i.Sumbangsaran- berdasarkan gambar rangsangan, nyatakan bahaya dan kesan buruk yang mungkin terjadi

30 | P a g e

CARA MENERAPKAN PENDIDIKAN SEKSUALITI DALAM P&P PRASEKOLAH

1.Penerapan nilai murni.

Membina sahsiah dan sikap positif seperti berperibadi mulia, berhemah tinggi, beradap dan sebagainya.Untuk melahirkan generasi muda yang mempunyai daya tahan yang tinggi bagi menghadapi pelbagai cabaran yang mendatang di zaman yang serba moden dan canggih

2.Mempertingkatkan kesedaran agama dan pendidikan moral yang tinggi Memberitahu tentang perbuatan dosa dan pahala. Penekanan perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh murid

3.Amalan dan doa tertentu Guru perlu sentiasa menjadikan amalan dan mengingatkan murid tentang sebarang kemungkinan perkara buruk berlaku seperti kejadian jenayah seks kanak-kanak serta mengamalkan doa mudah ( supaya dijauhi perkara buruk)

4.Mendidik tentang kebersihan diri


Mendidik cara menjaga kebersihan diri agar sihat seperti membersih dengan betul ketika membuang hajat

5.Mengenalkan mahramnya Dapat mengenal kedudukan mahram dan bukan mahramnya agar mampu menjaga pergaulan seharian
31 | P a g e

ia

6.Mendidik murid agar menjaga pandangan mata Internet, gambar, filem, bahan bacaan dan lain-lain yang mengandungi bahan-bahan negatif

7. Asas agama Tentang penjagaan maruah dan perwatakan diri contohnya tak boleh lihat aurat orang lain, larangan mengeluarkan kata-kata kesat dan lucah.

8.Menjaga keselamatan diri Mendidik murid tentang keselamatan diri: apa yang ada pada dirinya adalah miliknya. Jangan biarkan sesiapa menyentuh alat sulitnya kecuali untuk tujuan membersihkan atau sebab perubatan.

9.Memberi kesedaran Memberitahu keburukan dan implikasi sesuatu perkara seperti jenayah seksual

10.Menggalakkan murid berinteraksi dan memberi pandangan


.Menggalakkan murid untuk memberitahu tentang situasi yang tidak menyenangkan dan tidak menggembirakan. Guru perlu mendengar dan berinteraksi dengan murid dan memberi pandangan positif.

32 | P a g e

KAEDAH DAN AKTIVITI PENDIDIKAN SEKSUALITI DALAM P&P PRASEKOLAH

Uji minda: Jawab betul atau salah

1.Orang yang tidak dikenali dan menakutkan

2.Tidak perlu mengikut kata orang dewasa sepanjang masa

3.Doktor atau jururawat boleh melihat anggota sulit jike tercedera

4.Mesti melakukan sesuatu yang disuruh oleh orang dewasa

5.Boleh bercakap dengan jiran yang tidak dikenali semasa berjalan dengan ibu

6.Mesti serta merta mengikut bapa rakan untuk mencari kucing yang hilang

7.Saudara mara boleh menyentuh anggota sulit sehingga menyebabkan rasa keliru

33 | P a g e

Menggunakan Gambar 1.Menggunakan kaedah terus -bertujuan untuk menimbulkan perasaan ingin tahu dan mengutamakan bahasa lisan. 2.Aktiviti menyusun gambar bersiri apakah yang akan berlaku seterusnya 3.Perbincangan antara guru dan murid dalam mencari kesan, akibat dan pencegahan

Gambar 1: Murid sedang menunggu bas seorang diri di perhentian bas

Gambar 4: Gambar 2: Berjalan kaki Gambar 3: Abang rakan pulang ke rumah. Di pertengahan hendak meghantar Menurut apa saja pulang dari yang disuruh oleh jalan, kereta orang yang tidak dikenali orang dewasa sekolah dengan keretanya. Tiada kerana telah diberi berhenti an ganjaran menawarkan orang lain dalam kereta tersebut untuk menghantar pulang

34 | P a g e

KESIMPULAN: Masalah jenayah seksual pada hari ini adalah amat

kritikal. Boleh dikatakan setiap tahun pasti ada jenayah


rogol, liwat, sumbang mahram, keliru jantina dan sebagainya. Oleh itu sebagai pendekatan awal haruslah kita melakukan sesuatu sekurang-kurangnya pengetahuan dan pencegahan dapat dikurangkan. Sebagai guru haruslah kita berusaha untuk mencari

sesuatu yang kreatif dan berpandukan jalan Ilahi dalam


menyampaikan mesej pendidikan seksualiti. Inilah merupakan satu usaha mulia guru yang boleh dilaksanakan.

35 | P a g e

REFLEKSI Secara keseluruhannya, pendidikan seksualiti adalah bukan tugas mudah untuk diterapkan kepada pelajar pada masa kini. Ini kerana ramai ibu bapa yang tidak bersetuju dengan program ini. Pendidikan seksualiti adalah perkara yang serius diperbincangkan kerana isu ini adalah isu yang sensitif dan melibatkan anggota badan pelajar. Kesedaran tentang keperluan pendidikan seksualiti perlu dipertingkatkan dalam masyarakat terutamanya peringkat awal kanak kanak. Ini kerana mereka sangat terdedah dengan bahaya. Imam Al-Ghazali Rahimahullah pernah menyebut, sesungguhnya anak-anak adalah permata. Dalam membicarakan soal pendidikan kanak-kanak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras. Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. Sebagai seorang guru curahkanlah ilmu pengetahuan dengan penuh kasih sayang, agar mereka gembira ketika melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Penerapan nilai murni perlu dijadikan amalan supaya murid dapat menjadikan panduan sehingga ke akhir hayat. Program ini penting ditujukan kepada kanak kanak sejak awal untuk mengelakkan mereka dimanipulasi oleh pendera seksual kerana batas kematangan mereka. Pendidikan seksualiti mungkin mudah diterapkan pada peringkat awal kanak kanak kerana mereka tidak terdedah dengan dunia luar lagi. Tetapi sukar pula pada peringkat remaja kerana mereka sudah terdedah dengan pelbagai maklumat.Mengikut statistik hari ini terdapat banyak jenayah penderaan seksual terhadap kanak kanak. Apabila pendidikan ini dapat diterapkan berkemungkinan mereka akan mengetahui cara mengelakkan diri dari sebarang bahaya.Guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ini supaya pengajaran pendidikan ini tidak disalah ertikan dan tidak terpesong.Guru perlu dilatih mengenai teknik pengajaran pendidikan seksualiti supaya perkara tidak dingini berlaku.

36 | P a g e

Ibu bapa juga sering menyalah ertikan pendidikan seksualiti ini. Mereka Menganggap bahawa guru mengajar cara untuk melakukan hubungan seks kepada anak mereka. Oleh yang demikian, Pihak Kementerian haruslah memaklumkan kepada ibu bapa dengan lebih jelas tentang kandungan keseluruhan objek ini, maka barulah ibu bapa akan membuat penilaian yang lebih bijak berkaitan isu ini.Ketiadaan maklumat mungkin akan menimbulkan kebimbangan yang tidak wajar. Dengan maklumat yang terang dan jelas serta tersebar luas rasanya pendidikan seksualiti di sekolah lebih diterima oleh semua pihak. Jika pendedahan awal yang mereka dapat hanya menumpu kepada perkembangan akademik atau satu aspek perkembangan semata-mata, maka akan pincanglah aspek perkembangan yang lain malah boleh memberi kesan negatif pula kepada perkembangan personaliti seseorang kanak-kanak. Setiap aspek perkembangan kanakkanak perlu digarap dengan sempurna tanpa melebihkan satu dari yang lain kerana sekiranya ini berlaku, sel-sel neuron dalam otak yang tidak dirangsang dengan pendedahan kepada pengalaman pembelajaran yang menjurus kepada sesuatu aspek, ia akan mati begitu sahaja. Andai ia digarap dari segi intelek tetapi emosinya tidak terdidik, maka perkembangan sosialnya juga tidak mantap dan sudah pastinya ia tidak mampu menjadi pemimpin ummah yang baik pada masa yang akan dating Pada pendapat kami, pelajar hari ini perlu tahu mengenai pendidikan seks tapi cara pembelajarannya perlu berlapik, atas fakta pembelajaran dan ilmu. Ia bukan untuk suka-suka tapi soal pendidikan.Generasi hari ini tidak seperti dulu, sikap mereka sangat terbuka dan sukar dijangka. Bayangkan kalau tidak ada mekanisme diambil bagi membantu mereka, apa bakal berlaku dalam kelompok sosial golongan ini? Semua pihak harus bersikap terbuka dan membantu golongan muda ini mengharungi cetusan emosi dan rasa ingin tahu mereka. Biar caranya tampak janggal asalkan maklumatnya bermanfaat. Akhir kata, setelah pelbagai usaha dilakukan, akhirnya kami telah berjaya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Kami amat berpuas hati atas gandingan hasil usaha ini bersama pensyarah dalam menyiapkan tugasan ini. Kami ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada sesiapa sahaja yang terlibat
37 | P a g e

secara lansung mahupun tidak langsung dalam menjayakan tugasan kami ini. Dan sekali lagi ucapan terima kasih tidak terhingga kepada En. Saifudin Azam Shah bin Ahmad yang telah banyak membantu kami dalam menyiapkan tugasan ini.

38 | P a g e

39 | P a g e

BIBLIOGRAFI Suara Guru: November 2005 http://suaraguru.blogspot.com/2005_1101_archieve.html

Pendidikan Seks Untuk Anak http://halaqah.net/v10/indexphp/topc=21290

Didik Kanak-kanak Kenal Bahaya http://zahirzainuddin.blogspot.com/2007_12_01_archieve.html

Pendidikan Kesihatan Diri dan Keluarga http://www.scribds.com/doc/28794941/Pendidikan-Kesihatan-Diri-dan-Keluarga

Pendidikan Seksualiti http://www.scribd.com/doc/19213023/PEND-SEKSUALITIBengkel-Guru-Prasekolah2005/13.03.2012/4.30pm Pendidikan Seks Di Sekolah http://wwwjuantravel-joe.blogspot.com/15.03.2012/9.12pm

Pendidikan Seks Di Sekolah http://www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=684&cm d=resetall/03.04.2012/8.14pm Pendidikan Sekaualiti http://www.scribd.com/doc/38327473/PENDIDIKAN-SEKSUALITI/15.03.2012/8.19pm

40 | P a g e

41 | P a g e

Suara Guru: November 2005 http://suaraguru.blogspot.com/2005_1101_archieve.html

Finale Pendidikan Seks Di Sekolah http://www.scribd.com/doc/46949006/38449489-Finale-Pendidikan-Sek-Di-Sekolah

Pendidikan Seks Untuk Anak http://halaqah.net/v10/indexphp/topc=21290

42 | P a g e

Didik Kanak-kanak Kenal Bahaya http://zahirzainuddin.blogspot.com/2007_12_01_archieve.html

Pendidikan Kesihatan Diri dan Keluarga http://www.scribds.com/doc/28794941/Pendidikan-Kesihatan-Diri-dan-Keluarga

Pendidikan seks dalam Islam http://aki2004.wordpress.com/2011/03/28/pendidikan-seks-dalam-Islam/

43 | P a g e

PEND. SEKSUALITI Bengkel Guru Prasekolah http://www.scribd.com/doc/19213023/PEND-SEKSUALITIBengkel-Guru-Prasekolah2005

http://wwwjuantravel-joe.blogspot.com/

44 | P a g e

http://www.scribd.com/doc/46949006/38449489-Finale-Pendidikan-Sek-Di-Sekolah

http://www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=684&cm d=resetall

45 | P a g e

http://www.scribd.com/doc/38327473/PENDIDIKAN-SEKSUALITI

46 | P a g e

47 | P a g e

48 | P a g e

49 | P a g e

BORANG KOLABORASI NAMA AHLI KUMPULAN :HAFIZA BINTI HAMZAH CIK PUTEH BINTI AWANG KURSUS KUMPULAN MATA PELAJARAN NAMA PENSYARAH : PPG SEMESTER 2 TAHUN 2012 :PRA 2 :PRA 3103 ( PENDIDIKAN SEKSUALITI ) :EN. SAIFUDIN AZAM SYAH B. AHMAD TARIKH T/ TANGAN

BIL. PERKARA YANG DIBINCANGKAN 1. Menerima penerangan tentang kerja kursus yang telah diberi oleh Pensyarah En. Saifudin Azam Syah B. Ahmad. Berbincang soalan tugasan bersama rakan Mencari maklumat melalui laman web google, yahoo dan you-tube Menganalisis soalan / tugasan dan mencari maklumat Mencari maklumat di perpustakaan

10.03.2012

2.

12.03.2012

3.

14.03.2012

4.

17.03.2012

5.

20.03.2012

6.

Bekerjasama memproses, memilih dan mencari maklumat tambahan Mencari bahan yang sepadan dengan soalan / tugasan dan mengadakan perbincangan kali kedua Membina dan menghasilkan tugasan Memurnikan hasil tugasan Menyerahkan tugasan

23.03.2012

7.

25.03.2012

8. 9. 10.

28.03.2012 31.03.2012 07.04.2012

50 | P a g e

51 | P a g e