Anda di halaman 1dari 59

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN


TAJUK:

GURU SEBAGAI INSAN MULIA


Oleh: Peserta-pesertaPPG
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

AKTIVITI DUNIA

Menyediakan pengalaman

Pemindahan maklumat

GURU AKHIRAT
Menyediakan Akses

SUMBER MAKLUMAT
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai insan mulia.


Guru adalah seorang pendidik sebagai insan yang

mulia dan berjasa. Bertanggungjawab mendidik manusia bagi melahirkan generasi yang beriman dan beramal soleh. Sanggup melaksanakan tugas terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Guru dalam sejarah hidupnya sentiasa menghargai kejayaan anak didiknya serta sanggup berkorban dan melakukan apa sahaja untuk manfaat dan kesejahteraan orang lain.
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Peranan guru adalah luas. Guru adalah pendidik, pembimbing dan pendorong. Dia juga

Penyampai ilmu, penggerak dan penasihat.


Tugas dan tanggungjawab yang mencabar, tekanan dan suasana kerja yang memerlukan pengorbanan yang

mulia.

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Murid-murid di peringkat sekolah harus mendapat kemahiran, pengetahuan dan perubahan sikap melalui pengalaman secara langsung. Pengalaman ini adalah meliputi aspek intelek, rohani, jasmani, emosi dan sahsiah. Pengalaman yang patut dilalui oleh murid hendaklah sesuai dan relevan dengan matlamat yang hendak dicapai melalui aktiviti-aktiviti yang menarik. Perkara penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah penglibatan setiap murid secara aktif.
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Tugas guru bukan sekadar mengajar sahaja, tetapi guru juga memikul tugas tugas lain seperti Guru Disiplin, Setiusaha peperiksaan, Kaunselor dan lain lain lagi. Malahan, kadangkala guru juga bertanggungjawab dalam aspek keceriaan sekolah seperti berkebun di sekolah ataupun melukis mural di dinding-dinding sekolah.. Berat kan tugas"BERSENAM guru?? SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Tugas dan tanggungjawab seorang guru tidak terhad kepada penyampaian ilmu pengetahuan dalam bilik darjah sahaja tetapi juga meliputi pembentukan sahsiah muridmurid. Ia juga meliputi berbagai bagai aspek perkembangan potensi dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani. Ini adalah supaya murid-murid menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bermoral tinggi, harmonis dan seimbang.

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Tempat seseorang guru bertugas adalah di sekolah. Segala tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah kepada seseorang guru haruslah diterima dan ditanggung oleh guru itu sendiri. Sebagai seorang ahli dalam sebuah sekolah,guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah.

Jatuh bangun sekolah adalah tanggungjawab bersama semua guru.


"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

TEMA 1

INSAN GURU YANG SEIMBANG/ CEMERLANG

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

1. Pendidikan Suatu Usaha Berterusan 2. Memperkembangkan Potensi Individu 3. Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan Bersepadu 4. Insan Yang Seimbang dan Harmonis 5. Unsur Intelek 6. Unsur Rohani 7. Unsur Emosi 8. Unsur Jasmani
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Guru yang percaya dan patuh kepada Tuhan Guru yang Berilmu Pengetahuan Guru yang Berketrampilan Guru yang Berakhlak Mulia Guru yang Bertanggungjawab Guru yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri 15. Guru yang Dapat Memberi Sumbangan terhadap Keharmonian dan Kemakmuran Keluarga, Masyarakat dan Negara
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru dan alam pendidikan


Guru sebagai -: pengamal ilmu pengamal kemahiran pembentuk nilai pendidik agen sosialisasi Agen perubahan Penggerak masyarakat
Pembina negara Penyebar ilmu

Guru penyayang
Pakar rujuk Mentor Pengurus Penyelidik Patriot Pengamal reflektif

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Niat yang betul


Perlakuan yang baik

Penggerak ke arah kebaikan


Memperkotakan apa yang dikatakan

Berdisiplin dan beradab.

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Amanah Benar Bijaksana Bersyukur Dedikasi Ikhlas Penyayang

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Contoh teladan kepada murid murid adalah tingkah laku guru itu sendiri.
Oleh itu, guru haruslah mempunyai sifat sifat yang terpuji yang boleh dijadikan tauladan kepada murid murid untuk di contohi. Seperti contoh guru haruslah berpakaian kemas, berkelakuan baik, bersopan santun, berbudi bahasa, sentiasa menepati masa ,rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugas-tugas yang diamanahkan.
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Penglibatan guru di dalam aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah amat perlu kerana ia dapat mencerminkan perilaku guru yang baik dan dapat di contohi pelajarnya
Guru juga haruslah pandai mengawal emosinya supaya dapat membawa ketenangan dan ketenteraman jiwa.

Jaga kesihatan, kawal kewangan secara bijak.


Lengkapkan diri dgn ilmu, peka dgn peristiwa semasa.

Kesimpulannya,guru haruslah berkelakuan seperti seorang guru, berpakaian seperti guru,bertindak seperti guru dan bertutur seperti guru.
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru juga haruslah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan yang luas.Ini termasuklah membaca buku ilmiah selain daripada buku teks.

Untuk menjalankan tugas mengajar dengan cekap dan sempurna,guru haruslah berazam menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya terutama sekali di dalam bidang pendidikan

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Peranan guru penyayang


Dapat mewujudkan murid yang mengamalkan budaya

penyayang Melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang Dapat melahirkan murid yang mempunyai sahsiah yang matang

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai pengamal ilmu


Praktikan dan kembangkan ilmu untuk tujuan

perkhidmatan dan sumbangan Ilmu yang diperoleh perlu diamalkan Mempraktikan budaya ilmu Mewujudkan kesepaduan ilmu dalam bilik darjah

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Terdapat peribahasa yang berbunyi:

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

TEMA 2

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Komuniti terlibat ialah ahli masyarakat, ibu bapa

dan rakan sejawat. Tanggungjawab guru terhadap komuniti yang paling asas ialah tidak menyebarkan ajaranajaran negatif yang bercanggah dengan rukun negara. Guru juga perlu sentiasa menghormati masyarakat setempat seperti ibu bapa.

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

PENGURUSAN PROGRAM KOMUNITI

PIBG sebagai rakan kongsi pendidikan komuniti


Pengetua / GB sebagai Ex-Officio Peruntukan dalam P.U (A) 118

Membuat kajian keperluan analisis (SWOT) Merancang program dan strategi

Sekolah sebagai pusat kegiatan

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

KUMPULAN SASARAN

Penghulu, Ketua Kampung, JKK, Imam, JK Masjid Ibu bapa dan waris pelajar Komuniti persekitaran sekolah Badan NGO dan agensi kerajaan dan swasta

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

CONTOH PROGRAM

Ceramah Bengkel Dialog Kuliah ( sebelum/selepas solat ) Qiyamullail Lawatan Perkhemahan Riadah Forum dll
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru juga perlu menggalakkan kerjasama dan persefahaman dengan ibu bapa

Guru perlu bersifat penyayang dan sentiasa menjaga kebajikan murid dan ibu bapa. Guru perlu bersedia membimbing murid serta bekerjasama positif dengan rakan sekerja.

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai penggerak masyarakat


Membantu membangunkan bangsa Malaysia
Penggerak utama kpd perubahan besar

masyarakat Malaysia Membentuk budaya, minda, nilai, sikap dan watak remaja

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

TEMA 3

Bertanggungjawab kepada seseorang Bertanggungjawab terhadap sesuatu Dalam Konteks Keguruan

Akauntabiliti :
Bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Berfokus kpd kualiti guru, pengajaran dan pencapaian pelajar.
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Sebagai seorang yang profesional,guru pula mempunyai akauntabiliti terhadap profesionnya. Guru bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. Contohnya,seperti mengajar murid dengan cekap dan dedikasi supaya setiap murid yang di ajarnya akan berjaya mencapai keputusan akademik seperti yang di harapkannya.

Profesion perguruan menuntut supaya guru lebih peka terhadap keadaan sekelilingnya terutama yang berkaitan hal ehwal semasa kerana guru menjadi tempat rujukan muridnya
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru juga haruslah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan yang luas. Ini termasuklah membaca buku ilmiah selain daripada buku teks. Untuk menjalankan tugas mengajar dengan cekap dan sempurna,guru haruslah berazam menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya terutama sekali di dalam bidang pendidikan

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai pembentuk nilai


Memberi panduan dalam kehidupan

manusia Membentuk murid memiliki akhlak yang mulia Menanam semangat cintakan nilainilai murni Model yang akan diteladani

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai pendidik


Kembangkan JERIS murid peranan guru sebagai pendidik,

pemudahcara dan pembimbing Lahirkan murid yang dapat berfikir secara kritis dan kreatif. Membentuk akhlak mulia secara amalan

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

TELUR ASAL

BERSIH - PUTEH

Kulit boleh dicat perbagai warna.


Sekejap, cepat, pelbagai teknik.

Boleh diletak gambar.


Apa saja boleh dilakukan.

Kesannya ???
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

TELUR ASAL

BERSIH - PUTEH

DIBUAT TELUR MASIN


Masa lama. Perubahan tak kelihatan. Kena rendam berterusan. Ikut kaedah yang betul.

Hakikatnya sangat berbeza.


Perubahan yang bermanfaat. Rasa sangat berbeza.
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai pengamal kemahiran


Cekap menjalankan tugasan pengajaran,bimbingan dan aktiviti kokurikulum
Sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran Mempunyai dedikasi yang tinggi serta mengambil berat tentang murid-muridnya

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai agen sosialisasi


Memupuk sikap, nilai dan sahsiah

murid yang positif selaras dengan kehendak masyarakat Penyebar nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai agen perubahan


Membina kesepaduan antara nilai dan pembentukan akhlak yang mulia dalam menangani masalah sosial
Kepimpinan bersifat demokratik Strategi berpusatkan murid Guru bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia menghadapi perubahan

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai pembina negara


Guru sebagai pembentuk

masyarakat Guru pembina generasi cemerlang, pembentuk jati diri & role model Mampu menangani cabaran era globalisasi

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai penyebar ilmu


Ilmu Kemanusiaan, Manusia dan

Alam Sekeliling, Kesenian dan Rekreasi Mendidik murid dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kurikulum sekolah Memiliki sifat amanah

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai pakar rujuk


Guru perlu cemerlang peribadi,cemerlang kerja,cemerlang komunikasi Pakar rujuk P&P,ko-kurukulum dan aktiviti Tingkatkan hasil pembelajaran murid Perintis sesuatu usaha

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai mentor


Senang didampingi dan dapat dihubungi

dengan mudah Mengurangkan kekeliruan yang dihadapi Membantu memberi penyelesaian masalah dengan cepat dan berkesan Pendengar yang baik Menunjukkan empati

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai pengurus


Menguruskan pengajaran,
Menguruskan perancangan

penilaian sebelum mengajar Menguruskan pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti/tingkah laku murid

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai penyelidik


Berusaha tingkatkan kualiti pengajaran
Jalankan pelbagai jenis penyelidikan-

kaedah kes,soal selidik,pemerhatian,temu bual Gunakan pelbagai BBB melalui penyelidikan tindakan

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai patriot


Lahirkan kejituan semangat

patriotisme di kalangan murid Terapkan semangat patriotisme melalui program dan kempen

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

Guru sebagai pengamal reflektif


Membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum P&P
Galakkan murid-murid memperoleh kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif Dapat membantu murid mengaitkan semula idea yang hendak dikaji, mengusulkan hipotesis, menilai kemungkinan penyelesaian masalah

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

TERAS PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN TINGGI NEGARA

Sumber: Buku Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara, Kementerian Pengajian "BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH" Tinggi

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

ORGANISASI PENDIDIKAN
PROSES ` TQM ` STRATEGIC PLANNING ` BENCH MARKING ` ISO 9000 ` ATITTUDE REENGINEERING ` PENGISIAN WAWASAN PENDIDIKAN ` MULTIMEDIA SUPER ORRIDOR ` ZERO DEFECT ` EMPOWERMENT ` PERKHIDMATAN PENYAYANG MATLAMAT PROSES OUTPUT

RUKUN NEGARA WAWASAN 2020 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN

MURID KELUARGA MASYARAKAT AGAMA BANGSA NEGARA

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

KESIMPULAN
Guru haruslah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka mengikut cita dan matlamat sekolah,murid, ibu bapa, masyarakat dan negara. Selain itu, guru perlulah menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi supaya mutu perkhidmatan mereka selaras dengan akauntabiliti mereka terhadap bidang, sekolah, tingkah laku,murid dan profesion perguruan dan komuniti.
"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"

"BERSENAM SELALU : SOLAT BERJAMAAH"