Anda di halaman 1dari 18

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 1

UNIT 2

DAYA DAYA PADA BAHAN OBJEKTIF


Objektif am : Mengetahui hubungkait antara tegasan dan keterikan satah 1 dimensi

Objektif Khusus : Di akhir unit ini, pelajar akan dapat : memahami apakah yang dimaksudkan dengan Hukum Hooke melakarkan, menamakan dan menerangkan gambarajah beban melawan pemanjangan menyelesaikan masalah melibatkan ujian tegangan.

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 2

2.0

PENGENALAN Jika sesuatu bahan ditarik menjadi tegang, berkemungkinan bahan tersebut akan mengalami kegagalan. Jika bahan tersebut rapuh, ia akan putus atau mengalami kegagalan tanpa isyarat. Tetapi untuk bahan kenyal atau bahan liat pula, jika ditarik ia akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan ini akan diterangkan didalam unit ini.

2.1

HUKUM HOOKE Bahan anjal ialah bahan yang berubah bentuk dengan mudah apabila di kenakan beban. Apabila beban tidak dikenakan lagi bahan tersebut akan kembali ke panjang asalnya. Kebanyakan logam menunjukkan sifat keanjalan bagi satu julat tegasan yang disebut julat keanjalan. Jika kita melakarkan graf tegasan melawan terikan, kita dapati garis lurus OA seperti pada Rajah 2.1. Hukum Hooke menyatakan bahawa dalam lingkungan had anjal bagi sesuatu bahan, tegasan adalah berkadaran terus dengan keterikan, atau / = pemalar.

Hukum Hooke menyatakan:Tegasan ( ) terikan ( ) atau = pemalar

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 3

Beban, P

Kecerunan =

P AE = L L

Rajah 2.1: Graf Beban Melawan Pemanjangan 2.2 MODULUS KEANJALAN (MODULUS YOUNG)

Pemanjangan, L

Pemalar dalam persamaan Hukum Hooke disebut sebagai Modulus Keanjalan atau Modulus Young , E. Oleh itu :tegasan terikan E

E =

E = menggantikan = P/A dan = L/ L , di dapati, PL AL PL AE

E =

atau

L =

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 4

unit E ialah unit tegasan iaitu N / m2 dan berikut ialah nilai E bagi beberapa bahan kejuruteraan. Jadual 2.1 Nilai Modulus Young Bahan Modulus Young (GN/ m2) Keluli 200 220 Aluminium 60 80 Kuprum 90 110 Kayu 10 Modulus Young memberikan maklumat mengenai kekuatan bahan kerana nilai yang tinggi menunjukkan kecerunan graf tegasan terikan yang besar. Oleh itu, beban yang tinggi diperlukan untuk menghasilkan pemanjangan yang sama (Rajah 2.2). Tegasan () B y2 A 2 x1 y1

1 0

Keterikan ()

Rajah 2.2: Graf Tegasan Melawan Keterikan

Makin besar nilai E sesuatu bahan tersebut, maka kekuatan bahan tersebut semakin bertambah. Contohnya nilai E bagi keluli lebih besar dari nilai E untuk aluminium. Sebab itulah keluli lebih kuat jika dibandingkan dengan aluminium !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2.3

UJIAN TEGANGAN

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 5

Ujian ini dijalan ke atas sebatang bar bulat yang mempunyai keratan rentas seragam dalam sebuah mesin ujian tegangan. Mesin ini membolehkan beban paksi tegangan dikenakan ke atas bar yang diuji. Bar bulat tersebut disediakan dalam dimensi yang tertentu (Rajah 2.3(a)) dan dipasang dalam mesin ujian tegangan. Beban ditingkatkan sedikit demi sedikit sehingga bar tersebut putus / patah (Rajah 2.3 (b)). Beban yang dikenakan dan pemanjangan yang berlaku dicatit. Alat khas yang dinamakan ekstensometer digunakan untuk mengukur pemanjangan yang terjadi. Graf beban melawan pemanjangan yang dihasilkan pada Rajah 2.3 (c) menunjukkan keputusan ujian tegangan bagi bar keluli lembut. L

Spesimen sebelum ujian tegangan (a)

Spesimen selepas ujian tegangan (b) Rajah 2.3: Spesimen Yang Digunakan Untuk Ujian Tegangan Beban P C B A D

E F

0
Kawasan anjal Kawasan plastik

Pemanjangan, L

Rajah 2.3(c): Graf Beban Melawan Pemanjangan

DAYA DAYA PADA BAHAN A B C D E F = = = = = = Had Perkadaran Had anjal Titik alah atas Titik alah bawah Beban maksimum (kekuatan tegangan tertinggi) Titik putus

J3009/ 2/ 6

Keterangan berkenaan graf ini adalah seperti berikut: Had Keanjalan Suatu bahan itu dikatakan berkeadaan anjal sekiranya bahan tersebut dapat kembali ke bentuk asalnya selepas daya yang bertindak di lepaskan. Ini ditunjukkan oleh garisan OA (Rajah 2.3 ( c )). Keplastikan/Set kekal Keplastikan adalah berlawanan dengan keanjalan. Bahan itu dikatakan berkeadaan plastik jika tidak dapat kembali kebentuk asal selepas daya yang bertindak keatasnya dilepaskan. Jika bahan dibebankan selepas titik B dan kemudian beban ini dilepaskan, bahan berkenaan tidak akan kembali ke panjang asal dan pemanjangan berlebihan atau tetap disebut sebagai set kekal. Perubahan bentuk selepas titik B ialah secara plastik. Takat Alah Pada titik C, bahan tersebut akan mengalami pemanjangan tanpa peningkatan beban. Titik C disebut takat alah atas manakala D ialah takat alah bawah. Beban Maksimum Beban Maksimum disebut sebagai kekuatan tegangan muktamad atau kekuatan tegangan tertinggi. Nilai ini adalah penting dalam kerja merekabentuk kerana jika beban yang berlebihan dari nilai yang dikenakan, bahan tersebut akan gagal. Keleheran Di titik E, bahan tersebut mengalami Keleheran iaitu keratan rentasnya semakin berkurangan dan oleh itu beban yang dikenakan menurun dari nilai maksimum hingga kegagalan berlaku pada titik F.

DAYA DAYA PADA BAHAN 2.4 KEPUTUSAN UJIAN TEGANGAN Dalam ujian tegangan, keputusan berikut diperolehi. Pernyataan Panjang tolok asal Diameter asal Luas keratan rentas asal Panjang tolok akhir Diameter tolok akhir Luas keratan rentas akhir Beban pada takat alah Beban maksimum yang dikenakan Lo Do Ao = Lf Df Df2 Af = 4 Py Pm
2 Do 4

J3009/ 2/ 7

Simbol

Panjang tolok ialah ukuran diantara dua tanda yang dibuat ke atas bar yang akan diuji. Ukuran panjang terakhir didapati dengan mengukur pemanjangan diantara dua tanda tersebut. Diameter akhir ialah diameter pada leher bar berkenaan. Beban P C B A
D

E F

0
Kawasan anjal Kawasan plastik

Pemanjangan, L

Rajah 2.4: Graf Beban Melawan Pemanjangan

Dari rajah 2.4 kita dapati:-

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 8

i.

tegasan alah

beban pada titik C luas muka keratan asal Py Ao beban maksimum luas muka keratan asal Pm Ao pertambahan panjang x 100 % panjang asal Lf Lo x100% Lo

ii.

kekuatan tegangan

m =

iii.

peratus pemanjangan = L =

iv.

peratus susutan luas

luas asal - luas leher x 100 % luas asal Ao Af x100% A = Ao =

Contoh 2.1

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 9

Dalam satu ujian tegangan sehingga putus keatas sejenis logam lembut, diameter rod uji yang digunakan ialah 14.28 mm, dan panjang tolok ialah 50 mm. Pada peringkat awal ujian keputusan-keputusan berikut direkodkan. Beban, kN Pemanjangan, mm Data-data lain yang diperolehi ialah :Panjang akhir tolok selepas patah Diameter tolok pada leher selepas patah a) b) = 64.45 mm = 11.51 mm 0 0 20 0.030 40 0.062 60 0.091 80 0.121

Dengan menggunakan skala yang sesuai, lukiskan graf beban melawan pemanjangan sehingga beban 80kN. Tentukan cerun graf tersebut. Kirakan:i. ii. iii. Modulus Young bagi bahan tersebut Peratus pemanjangan Peratus susutan luas keratan rentas

Penyelesaian Diberi; Lf = 50 mm Df = 14.28 mm Lo = 64.45 mm Do = 11.51 mm

Beban, kN

80

60

40 20

Rajah C2.1: Graf Beban Melawan Pemanjangan a) Kecerunan

0.04

0.08

0.12 Lo, Pemanjangan, mm

DAYA DAYA PADA BAHAN P Lf 72 - 26 ( 0.11 - 0.04 )

J3009/ 2/ 10

Kecerunan = Kecerunan =

Nilai diperolehi dari graf di atas

= 657 kN/mm b) i. Modulus Young bagi bahan tersebut PL L E= = cerun x AL f A

d 2 tetapi , A = 4 = x 14.28 2 4
= 160.16 mm 2 L = 50 mm E = 657 x 10 3 x 50 160.16

= 205 kN/mm 2 ii. Peratus pemanjangan L= Lf - Lo x 100 L0 (64.45 - 50) x 100 50

= 28.9 %

iii.

Peratus susutan luas keratan rentas

DAYA DAYA PADA BAHAN 2 2 D0 - Df 4 4 x 100 A= 2 D0 4 Do - Df x 100 2 Do 14.282 - 11.512 x 100 14.282
2 2

J3009/ 2/ 11

= 35 %

AKTIVITI 2

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 12

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DIHALAMAN BERIKUTNYA.

2.1 2.2

Apakah yang dimaksudkan dengan Hukum Hooke? Tandakan dan labelkan graf beban melawan pemanjangan dibawah (Rajah 2.1) dengan lengkap. Beban P

Pemanjangan, L Rajah 2.1: Graf Beban Melawan Pemanjangan

2.3

Bagaimanakah Modulus Young boleh menentukan kekuatan sesuatu bahan dan apakah kesan Modulus Young dalam kehidupan seharian kita.

2.4

Satu ujian tegangan keatas contoh ujian aloi aluminium berdiameter 10 mm dan panjang tolok 50 mm memberi keputusan berikut:

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 13

Beban, kN Pemanjangan x 10-3 mm Beban, kN Pemanjangan x 10-3 mm Beban, kN Pemanjangan x 10-3 mm

2.5 18.75 20 168 37.5 350

5.0 40 22.5 190 38.5 390

7.5 62.5 25 212.5 39.5 512.5

10 82.5 27.5 235 40 660

12.5 103.0 30 257.5 40.5 875

15 125 32.5 281.5

17.5 146 35 315

Kirakan Modulus Young bagi bahan tersebut.

MAKLUM BALAS 2

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 14

TAHNIAH KERANA ANDA TELAH MENCUBA.!!!!!!!!!


Maklum balas 2.1 Hukum Hooke menyatakan bahawa dalam lingkungan had anjal bagi sesuatu bahan, tegasan adalah berkadaran terus dengan keterikan, atau / = pemalar.

2.2

Beban P C B A D

E F

0
Kawasan anjal Kawasan plastik

Pemanjangan, L

A B C D E F

= = = = = =

Had kadaran Had anjal Titik alah atas Titik alah bawah Beban maksimum (kekuatan tegangan tertinggi) Titik putus

DAYA DAYA PADA BAHAN 2.3

J3009/ 2/ 15

Makin besar nilai E sesuatu bahan tersebut, maka kekuatan bahan tersebut semakin bertambah. Contohnya nilai E bagi keluli lebih besar dari nilai E untuk aluminium. Sebab itulah keluli lebih kuat jika dibandingkan dengan aluminium

Plotkan graf bagi hasil ujikaji. Dari graf, kita boleh mencari nilai kecerunan. Cerun = y x 30 x 103 N/m 257.5 x 10-3 x 10- 3

Titik persilangan bagi graf tersebut = beban bukti = 37.75 kN Dari P = ( AE ) x, kita dapati L AE L L x cerun A 50 x 10-3 x 30 x 103 x 10 2 x 10- 6 x 257.5 x 10- 3 x 10- 3 4

Cerun =

E =

= 74.17 GN/m 2

PENILAIAN KENDIRI

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 16

Anda telah menghampiri kejayaan. Sebelum mencuba cuba soalan dalam penilaian kendiri ini, anda perlulah memahami dan mahir didalam unit sebelumnya. Semak jawapan dari pensyarah modul anda. Selamat mencuba dan semoga berjaya !!!!!!!!!!!!! 1. Bacaan berikut didapati dari satu ujian tegangan yang dikenakan keatas satu bar yang berdiameter 19 mm dan panjang tolok 100 mm. Beban (kN) 15 30 40 50 55 60 65 70 75 80 82 80 70 Pemanjangan (mm) 0.05 0.094 0.127 0.157 1.778 2.79 3.81 5.08 7.62 12.7 16 19.05 22.9

Ujian dijalankan sehingga bar patah. Diameter minimum setelah patah ialah 16.49 mm. Panjang tolok selepas patah ialah 121 mm. Lukiskan graf beban melawan pemanjangan bagi:(a) (b) Julat anjal dan plastik Julat anjal Cari : ii.) iii.) iv.) i.) Modulus keanjalan Peratus pemanjangan Peratus susutan luas Tegasan muktamad

DAYA DAYA PADA BAHAN 2.

J3009/ 2/ 17

Satu ujian tegangan akan dijalankan keatas satu contoh berdiameter 5.64 mm dan panjang tolok 25 mm. Penentuan bagi bahan tersebut ialah seperti berikut: Kekuatan tegangan minimum Tegasan alah minimum Pemanjangan minimum Pengurangan luas minimum 512 MN/m2 208 MN/m2 18 % 50 %

Jika bahan tersebut dikehendaki memenuhi penentuan tersebut, tentukan; a) b) c) d) 3. beban maksimum yang boleh dikenakan semasa ujian. Beban minimum pada takat alah Panjang minimum selepas contoh itu patah Diameter maksimum dimana contoh itu patah

Satu ujian tegangan ke atas contoh memberi keputusan seperti berikut; Panjang tolok Diameter asal Diameter akhir = = = 60 160 190 900 250 mm 25 mm 18.6 mm 100 260 220 1460 140 360 240 1990 160 410 257 3120 170 440 261 4500 172 470 242 5800 176 550 229 5850 178 720

Beban, kN Pemanjangan x 10-3 mm Beban, kN Pemanjangan x 10-3 mm

20 50 180 760

Dengan melakarkan graf beban melawan pemanjangan, Tentukan: a. b. c. d. e. f. Modulus Young Had berkadaran Tegasan alah Tegasan maksimum Peratus pemanjangan Peratus pengurangan luas.

DAYA DAYA PADA BAHAN

J3009/ 2/ 18

MAKLUM BALAS KENDIRI


Jika Ya, sila semak jawapan anda.
1. i.) ii.) iii.) iv.) 116 GN/m2 21 % 24.7 % 289 MN/m2

Adakah anda telah mencuba ?

2. i.) ii.) iii.) iv.) 3. a) b) c) d) e) f) 197 GN/m2 346.23 MN/m2 359 MN/m2 532 MN/m2 2.34 % 44.6 % 12.79 kN 5.20 kN 29.5 mm 3.99 mm