Anda di halaman 1dari 6

BAB 1 [PENGENALAN KEPADA SAINS]

B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan B3D2E1 Menyatakan kuantititi fizik serta unit S.I. dan simbolnya B3D2E2 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E3 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagijisim sesuatu objek B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik

Cikgu Irwan@2013

www.sagadbl.com

B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi

BAB 2 [SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN]


B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B1D2E2 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi sel epitelium sel tulang sel reproduktif (pembiakan) sel saraf sel darah merah sel darah putih sel otot B3D5E1 Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel B3D6E1 Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah: sel tisu organ sistem organisma

Cikgu Irwan@2013

www.sagadbl.com

B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan , menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara keduadua sel B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan

BAB 3 : JIRIM
B1D3E1 Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim B2D3E2 Memberi maksud jirim B3D7E1 Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan B4D7E1 Menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip

Cikgu Irwan@2013

www.sagadbl.com

BAB 4 : KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI


B2D4E1 Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian

B2D5E1 Memberi maksud unsur B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran: besi dan sulfur pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alamsekitar amalan guna semula dan kitar semula bahan

Cikgu Irwan@2013

www.sagadbl.com

BAB 5 : UDARA DI SEKELILING KITA


B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satucampuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciri-cirinya melalui aktiviti

B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : pencemaran udara contoh bahan cemar udara dan sumber kesan pencemaran udara langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal cara mengekalkan udara supayabersih dan mempraktikkan amalan yangmengekalkan udara yang bersih

BAB 6 : SUMBER TENAGA


B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B4D12E1 Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,

Cikgu Irwan@2013

www.sagadbl.com

cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap kepentingan memulihara sumber tenaga penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap

BAB 7 : HABA
B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B4D12E1 Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga, cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap kepentingan memulihara sumber tenaga penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian

Cikgu Irwan@2013

www.sagadbl.com