Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 1

Rancangan Pelajran Harian Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Topik/Tajuk : : : : : : Kemahiran Hidup 1 Amanah I 7 Mac 2013 7.40 8.40 pagi 20 orang Bab 6 : Tanaman Hiasan(Penanaman anak pokok dan penyediaan medium tanaman)

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran pelajar akan dapat 1. Murid Tingkatan 1A1 boleh menyenaraikan nisbah-nisbah campuran medium penanaman. 2. Murid tingkatan 1A1 mampu menyusun turutan proses menyediakan medium ke dalam beg politena dengan betul. 3. Pelajar tingkatan 1A1 boleh menyediakan campuran penanaman meningkat sukatan yang betul tanpa bantuan guru. 4. Murid dapat membezakan antara medium semaian dengan medium penanaman. Alat/Bahan Bantu Mengajar (ABBM) Slide power point dan nota edaran Pengetahuan Sedia Ada Murid mengetahui tentang tiga jenis campran utama yang digunakan untuk menyediakan medium semaian dan nisbah campuran yang digunakan untuk penyediaan medium semaian.

1|Page

PENGURUSAN KELAS/LANGKAH KESELAMATAN


1. Guru memastikan pelajar dibahagikan kepada 4 buah kumpulan kecil 2. Guru memastikan peralatan dan bahan untuk penyediaan medium penanaman mencukupi untuk setiap kumpulan

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI


1. Bekerjasama 2. Keyakinan

Langkah/ Masa
Langkah I 7.40 7.45 (5 minit)

Isi Pelajaran
1.Ucapan salam 2.Senarai nama dan kehadiran

Aktiviti P&P
1.Guru memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan memberi salam. 2.Guru mengambil kehadiran murid 3.Guru memeriksa kebersihan kelas Situasi Guru menunjukkan 3 jenis bahan untuk menghasilkan medium semaian 1.Guru meminta murid menamakan ketiga-tiga bahan tersebut berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka tentang medium semaian. 2.Guru bertanya soalan kepada pelajar tentang kandungan yang terdapat dalam tanah loan bahan organic dan pasir sungai. 3.Guru mengaitkan

Catatan
Buku rekod kedatangan murid Nilai 1.Hormat menghormati 2.Kebersihan

Langkah 2 7.45 7.50 (5 minit)

Set Induksi 1.Namakan bahan yang digunaan untuk menghasilkan medium semaian Jawapan : a)Tanah loan b)Bahan organic c)Pasir sungai 2.Apakah kandungan yang terdapat dalam tanah loan, bahan organik dan pasir sungai. Jawapan : a)Tanah loan adalah campuran butiran pasir, selut dan tanah liat. Tanah loan mempunyai kandungan air yang mencukupi untuk tanaman. b)Bahan organic merupakan saki baki

Bahan demonstrasi tanah loan, bahan organik dan pasir sungai.

2|Page

haiwan yang telah reput. Ia membekal nutrient untuk tanaman. c)Pasir sungai berfungsi untuk membaiki system saliran dan memudahkan penembusan akar. Pasir sungai juga membekalkan pengudaraan kepada medium. Medium Semaian dan Medium Penanaman Persekitaran antara medium semaian dan medium penanaman ialah keduaduanya menggunakan campuran tanah loan, bahan organic dan pasir sungai tetapi pada nisbah yang berbeza dan untuk tujuan yang berbeza. Penyampaian isi intipati slide power point A.Pengenalan Penanaman Anak Pokok Penanaman anak pokok melibatkan 2 proses utama iaitu penyediaan medium tanaman dan pengubahan keratin berakar ke beg politena. B.Medium Penanaman Medium penanaman ialah bahan yang menjadi tempat tumbesaran tumbuhan selepas tumbuhan tersebut berakar. Lazimnya tumbuhan telah diletakkan dahulu di dalam medium semaian sebelum dialih ke medium penanaman.

medium semaian dengan medium penanaman yang akan dipelajari pada hari ini.

Langkah 3 7.50 8.10 (5 minit)

1.Guru mengedarkan nota lampiran dan kerangka nota kepada murid untuk digunakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. 2.Guru menerangkan konten yang akan murid pelajari dalam substopik penanaman anak pokok 3.Guru menerangkan tentang medium penanaman dan nisbah campuran dengan bantuan paparan nota power point dan nota edaran. Murid diminta menonton tayangan power point tersebut. 4.Guru menerangkan prosedur menyediakan medium tanaman kepada pelajar berpandukan paparan power point. 3|Page

C.Nisbah Campuran Medium Penanaman John Imnes Potting Compost (J.I.P) Tanah Bahan Pasir Loan Organik Sungai Campuran 7 3 2 I atau Campuran 3 2 1 2 D.Penyediaan Medium Tanaman Rujuk lampiran kerangka nota Bahan

5.Guru meminta murid melengkapkan lampiran carta alir prosedur penyediaan medium tanaman (lampiran di kerangka nota)

Langkah 4 8.10 8.25 (15 minit)

Aktiviti Amali Penyediaan Medium Tanaman Langkah-langkah penyedian medium tanaman mengikut nisbah 3:2:1 1.Tanah loan, bahan organic dan pasir sungai ditapis secara berasingan. 2.Isipadu tanah loan, bahan organik dan pasir sungai disukat dalam nisbah 3:2:1. 3.Medium penanaman digaul dan dimasukkan ke dalam beg politena. 4.Medium tanaman disiram dengan siraman air halus sehingga lembap.

1.Guru membahagikan murid kepada 4 orang pada setiap kumpulan. 2.Guru meminta murid bersedia dalam kumpulan masingmasing untuk menjalankan amali.

Nilai Kerjasama

Langkah 5 8.25 8.30 (5 minit)

Pengemasan bengkel dan penyusunan semula barangan selepas penggunaan penting bagi memudahkan penggunaannya pada masa akan datang. Kuiz Pengukuhan

Langkah 6

3.Guru meminta pelajar untuk melakukan amali iaitu proses penyediaan medium tanaman mengikut nisbah 3:2:1 dengan merujuk lampiran kerangka nota yang telah dilengkapkan oleh pelajar. Murid di minta Nilai 1.Kebersihan mengemas semula dan fizikal dan mental meletakkan semula 2.Kerajinan semua peralatan yang telah digunakan. Guru meminta murid 4|Page

8.30 8.35 (5 minit) Penutup 8.35 8.40 (5 minit)

Rujuk lampiran Penutup 1.Kesimpulan aktiviti amali ialah pelajar memperolehi pengalaman dan kemahiran praktikal dalam penyediaan medium tanaman pada nisbah J.I.P 3:2:1 Aktiviti ini juga dapat mengukuhkan kefahaman dan melatih pelajar supaya membuat sesuatu perkara dengan teratur dan betul. 2.Latihan pengukuhan bab 6 terdiri daripada 10 soalan objektif (Bahagian A) dan 3 soalan subjektif (Bahagian B) (Lampiran)

untuk menjawab beberapa soalan ringkas. Guru memberikan penutup secara kognitif iaitu : a)Guru menerangkan kesimpulan aktiviti pada hari ini. b)Guru mengedarkan lanjutan latihan pengukuhan bab 6 sebagai lembaran kerja untuk disiapkan dirumah.

ABBM, Edaran lembaran latihan pengukuhan.

5|Page