Anda di halaman 1dari 2

CONTOH FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR

1. Mata Pelajaran dan Kelas 2. Nilai / Tajuk 3. Masa 4. Standard Pembelajaran 5. Objektif Pembelajaran Penaakulan Perasaan : Pendidikan Moral, Tahun 4 Merah : Berterima kasih : 10.40 -11.10 pagi (30 minit) : (4.1.2 ) dan (4.1.3 ). : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

: i. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara menghargai sumbangan jiran. : Menceritakan sekurang-kurangnya 2 perasaan yang dialami apabila menghargai sumbangan jiran

6. Pengetahuan sedia ada : Murid telah belajar tentang nilai berterima kasih pada sesi PdP yg lepas. 7. Teknik : Perbincangan/ Sumbangsaran. 8. Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran: Set induksi: i. Guru menunjukkan gambar-gambar bersiri dan video yang berkaitan kejiranan. ii. Guru bersoal jawab dengan murid. (guru mengajukan beberapa soalan) Langkah 1: i. Guru menjana idea dengan meminta murid bercerita berdasarkan tayangan video. thinking tool (Bubble Map). iii. Murid menjelaskan nilai berterima kasih dengan bimbingan guru. Langkah 2: i. ii. iii. Guru memberikan beberapa situasi yang berbeza mengikut kumpulan . Murid diminta berbincang cara menyelesaikan situasi tersebut.. Murid menyatakan sikap berterima kasih yang yang terdapat dalam situasi tersebut ii. Murid memberi pendapat tentang nilai-nilai dalam cerita tersebut dengan menggunakan

Langkah 3: i. Dalam kumpulan, murid membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.. ii. iii. Sumbangsaran pendapat murid dan guru. Murid menjelaskan kepentingan menghargai sumbangan jiran secara lisan.

Penutup: Murid membuat kesimpulan dari hasil dapatan dan bimbingan guru. 9. EMK: i. Kreativiti & inovasi menjana idea, sumbangsaran

10. Bahan Bantu Belajar: Tayangan video, peta buih 11. Penilaian p&p: i. murid dapat menceritakan perasaan apabila menghargai sumbangan jiran dan cara cara menghargai sumbangan jiran 12. Refleksi i. 27/30 orang murid telah mencapai objektif yang ditetapkan. ii. 3 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan datang.