KEW.

PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (01)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KP MSK KA1 53/ 08 ALATAN PPSMI PETI BESI KESELAMATAN 150KG MEXCEL/MLS2 MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM3357.50 as al Tarikh dit erim a 7.8.2008 No : p esan an rasm i MOE(PPSMI:F6A026/2008 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :KUB tel ekom uni kasi Sd n.Bh d. No .1,J ala n se luk at 33/2 7, Sh ah Ala m te chn olo gy Parrk Se kssy en 33, 404 00 Sha h Al am

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI : Tiad a

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Bilik Sains 7/8/2008 Zalina Zakaria

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (02)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KP MSK KA1 53/ 08 ALATAN PPSMI PROJEKTOR HITACHI/CP-X264 MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM4479.50 as al Tarikh dit erim a 7.8.2008 No : p esan an rasm i MOE(PPSMI:F6A026/2008 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :KUB tel ekom uni kasi Sd n.Bh d. No .1,J ala n se luk at 33/2 7, Sh ah Ala m te chn olo gy Parrk Se kssy en 33, 404 00 Sha h Al am

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI : Tiad a

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Tahun 4 7/8/2008 Zalina Zakaria

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (03)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KP MSK KA1 53/ 08 ALATAN PPSMI UPS N/A MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM375.25 as al Tarikh dit erim a 7.8.2008 No : p esan an rasm i MOE(PPSMI:F6A026/2008 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :KUB tel ekom uni kasi Sd n.Bh d. No .1,J ala n se luk at 33/2 7, Sh ah Ala m te chn olo gy Parrk Se kssy en 33, 404 00 Sha h Al am

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI : Tiad a

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tahun 4 7/8/2008 Zalina Zakaria cop:

Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (04)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KP MSK KA1 53/ 08 ALATAN PPSMI PEMBESAR SUARA NA MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM210.90 as al Tarikh dit erim a 7.8.2008 No : p esan an rasm i MOE(PPSMI:F6A026/2008 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :KUB tel ekom uni kasi Sd n.Bh d. No .1,J ala n se luk at 33/2 7, Sh ah Ala m te chn olo gy Parrk Se kssy en 33, 404 00 Sha h Al am

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI : Tiad a

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Bilik Sains 7/8/2008 Zalina Zakaria cop:

PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

Tahun 4 7/8/2008 Zalina Zakaria

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (05)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KP MSK KA1 53/ 08 ALATAN PPSMI SKRIN N/A MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM190.00 as al Tarikh dit erim a 7.8.2008 No : p esan an rasm i MOE(PPSMI:F6A026/2008 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :KUB tel ekom uni kasi Sd n.Bh d. No .1,J ala n se luk at 33/2 7, Sh ah Ala m te chn olo gy Parrk Se kssy en 33, 404 00 Sha h Al am

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI : Tiad a

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: cop:

PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

Tahun 4 7/8/2008 Zalina Zakaria

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (06)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KP MSK KA1 53/ 08 ALATAN PPSMI PROJEKTOR BRACKET N/A MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM973.00 as al Tarikh dit erim a 7.8.2008 No : p esan an rasm i MOE(PPSMI:F6A026/2008 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :KUB tel ekom uni kasi Sd n.Bh d. No .1,J ala n se luk at 33/2 7, Sh ah Ala m te chn olo gy Parrk Se kssy en 33, 404 00 Sha h Al am

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI : Kerj a-ke rja Pem asa nga n UPS Brac ket

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Tahun 4 7/8/2008 Zalina Zakaria

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (07)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t KP MSK KA1 53/ 08 ALATAN PPSMI TONER SAMSUNG ML 2150D8 MALAYSIA Ha rga per oleh ann as al Tarikh dit erim a No : p esan an rasm i Ke raja an RM2200.00 7.8.2008 MOE(PPSMI:F6A026/2008

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :KUB tel ekom uni kasi Sd n.Bh d. No .1,J ala n se luk at 33/2 7, Sh ah Ala m te chn olo gy Parrk Se kssy en 33, 404 00 Sha h Al am

KOM PON EN / AK SES ORI : Tiad a

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Bilik Sains 7/8/2008 Zalina Zakaria

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (08)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan KP MSK KA1 53/ 08 ALATAN PPSMI PETI BESI KESELAMATAN 150KG MEXCEL/MLS2 MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM3357.50

as al Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t Tarikh dit erim a 7.8.2008 No : p esan an rasm i MOE(PPSMI:F6A026/2008 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :KUB tel ekom uni kasi Sd n.Bh d. No .1,J ala n se luk at 33/2 7, Sh ah Ala m te chn olo gy Parrk Se kssy en 33, 404 00 Sha h Al am

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI : Tiad a

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Bilik Sains 7/8/2008 Zalina Zakaria

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (9)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
Kod Nas ion al Kat egor i KP MSK KA1 53/ 08 Pemulihan khas

Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t

Panasonic 21”CTV Panasonic/TX-21RX20M MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM890.00 as al Tarikh dit erim a 7.8.2008 No : p esan an rasm i Di396 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :ZUL WAN ENT ERPR ISE No .45 A,Ja lan Me dan Ipo h 3 Ba nda r M eda n ip oh Baru , 34 100 Ip oh

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI : 21’ Flat Scre en Buli t in 2 Ster eo Spea kers Mini mum 9W Au dio Out put Flat Pic utur e Tube Mult i La ngu age Egui ppe d With Digt al sign al E nha nch er Buil t In Co mpo nent V ide o (D VD) Inp ut

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN cop:

Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan

Bilik p.khas 7/8/2008 Mazni Othman

PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (10)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t KP MSK KA1 53/ 08 KELAS PEMULIHAN ALATAN PEJABAT( Mesin laminate A3 SOVEREGIN/APL-330 MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM990.00 as al Tarikh dit erim a 27.8.2008 No : p esan an rasm i T414 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at : RO SLA N BI N H ASHI M NO .19 ,Cha ngk at Lara h Ka mun tin g 34 600 Taipi ng

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Bilik Pemulihan 27/8/2008 Mazni B Othman

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (11)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KP MSK KA1 53/ 08 Alatan Elektrik Penyaman Udara 1.5hp Panasonic York MALAYSIA Ha rga per oleh ann RM1990.00 as al Tarikh dit erim a 23.9.2008 No : p esan an rasm i T703 Ke raja an Tempo h ja min an Na ma Pem bek al Da n Alam at :PARADI GM A BA RU ENTE RPRI SE No .10 PER SIA RAN SUN GAI PARI 3 BU NTUN G 2 Tamb aha n, 33 010 0 Ipoh

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Bilik Pemulihan 23/9/2008 Mazni b Othman

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2

(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (1

)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 ALAT ELEKTRIK VACCUM CLEANER HESSTAR HVC-25WDS MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM495.00 asal Tarik h diteri ma 28/05/2004 No: pes ana n ra smi 777603 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : SYAZTE ENA NO.1 9 PERS IARA N P AN GKA LAN TI MUR 10 DES A P AN GKA LAN, 316 5 IP OH

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

PEJABAT 28/05/2004 HASNI B HASSIM

30/12/2004 Baik Abu Bakar

30/12/2005 Baik Abu Bakar

30/11/2006 Baik Azhar A Bakar

30/11/2007 Baik Saaidin Mahmud

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (2)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alatan Elektrik CEREK ELEKTRIK HESSTAR 42Automatik MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM96.00 asal Tarik h diteri ma 28/05/2004 No: pes ana n ra smi 777609 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Al amat SY AZT EENA NO.1 9 PERS IARA N P AN GKA LAN TI MUR 10 DES A P AN GKA LAN, 316 5 IP OH

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Bilik guru 28/05/2004 Hasni b hassim

30/12/2004 Baik Abu Bakar

30/12/2005 Baik Abu Bakar

30/11/2006 Baik Azhar A Bakar

30/11/2007 Baik Saaidin Mahmud

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan

PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (3)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 OHP OHP CANNON HM/26F MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM1200.00 asal Tarik h diteri ma 28/5/2004 No: pes ana n ra smi 777610 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : SYAZTE ENA NO.1 9 PERS IARA N P AN GKA LAN TI MUR 10 DES A P AN GKA LAN, 316 5 IP OH

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh 30/12/2004 30/12/2005 30/11/2006 30/11/2007 30/11/2008 PEJABAT 28/05/2004 HASNI B HASSIM cop:

Status aset
Nama Pemeriksa

Baik Abu Bakar

Baik Abu Bakar

Baik Azhar A Bakar

Baik Saaidin Mahmud

Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (4)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) KOM PON EN / AK SES ORI : :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alatan Elektrik MESIN PHOTOSTAT IR1600/CANNON/RUNNER 1600 MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM6780.00 asal Tarik h diteri ma 28/05/2004 No: pes ana n ra smi 777611 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat S YARI KA T ELE KTR IK SAIF UL NO.5 2 JLN.D ATO MAH MUD, IPO H

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEJABAT 28/05/2004 HASNI B HASSIM cop:

PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

30/12/2004 Baik Abu Bakar

30/12/2005 Baik Abu Bakar

30/11/2006 Baik Azhar A Bakar

30/11/2007 Baik Saaidin Mahmud

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 ( 5)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alatan Elektrik MESIN SUPERFAX DUPLICATOR MODAL RE-450 MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM3270.00 asal Tarik h diteri ma 26/06/2004 No: pes ana n ra smi 780650 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : PDS USAH A NIAG A SD N B HD NO.3 1 JLN SRI AMP AN G 1 TMN SER I AMP ANG 314 00 IPOH

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh PEJABAT 26/06/2004 cop:

Nama Pegawai Tandatangan

HASNI HASSIM

PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

30/12/2004 Baik Abu Bakar

30/12/2005 Baik Abu Bakar

30/12/2006 Baik Azhar A Bakar

30/11/2007 ROSAK Saaidin Mahmud

30/11/2008 ROSAK Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (6)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) KOM PON EN / AK SES ORI : :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM SKK A15 3/0 4 Alatan Elektrik RADIO SONY/100W MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM1475.00 asal Tarik h diteri ma 26/6/2004 No: pes ana n ra smi 777613 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : ROXM AR ENTE RPRI SE NO.3 9A, LAL UAN TAS EK TIM UR 16 314 00 IPOH

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN cop:

Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan

B GURU 26/6/2004 HASNI B HASSIM

PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

30/12/2004 Baik Abu Bakar

30/12/2005 Baik Abu Bakar

30/12/2006 Baik Azhar A Bakar

30/11/2007 BAIK Saaidin Mahmud

30/11/2008 BAIK Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (7)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 MESIN MESIN RUMPUT SANDANG DENKO/328S MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM925.00 asal Tarik h diteri ma 26/6/04 No: pes ana n ra smi 777605 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : MESR A S ETIA JA YA SD N B HD NO.2 30A ,JA LAN PASIR PUT EH 316 50 IPOH

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

STOR 26/06/04 HASNI HASSIM

30/12/2004 Baik Abu Bakar

30/12/2005 Baik Abu Bakar

30/12/2006 Baik Azhar A Bakar

30/11/2007 BAIK Saaidin Mahmud

30/11/2008 BAIK Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (8)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t KPM /SK KA1 53// 04 MESIN MESIN RUMPUT TOLAK

MALAYSIA

Harg a p erol eha nn asal Tarik h diteri ma No: pes ana n ra smi Kera jaa n

RM1495.00 26/04/2004 777605

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) KOM PON EN / AK SES ORI :

Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : MESR A S ETIA JA YA SD N.B HD NO.2 30A ,JA LAN PASIR PUT EH 316 50 IPOH

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

STOR 26/04/2004 HASNI B HASSIM

30/12/2004 Baik Abu Bakar

30/12/2005 Baik Abu Bakar

30/12/2006 Baik Azhar A Bakar

30/11/2007 BAIK Saaidin Mahmud

30/11/2008 BAIK Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (9)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan KPM SKK A15 3/0 4 PERABUT SETTE GAMMA MALAYSIA Harg a p erol eha nn asal RM3782.00

Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

Tarik h diteri ma 28/6/2004 No: pes ana n ra smi CIP.NO.780647 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : PAR ADI GMA BAR U E NTER PRI SE No.1 0 PERS IARA N S UNGA I P AR I 3 BUNT UNG 2 Tam bah an, 330 100 Ipo h

KOM PON EN / AK SES ORI : KERU SI TUN GGA L G8 01 KERU SI KEM BAR G80 2 KERU SI PANJAN G G803 MEJ A TENG AH G80 4 MEJ A SU DUT Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa B GURU BESAR

Tandatangan Ketua Jabatan

cop:

28/6/2004 M Rasidi

30/12/2004 Baik Abu Bakar

30/12/2005 Baik Abu Bakar

30/12/2006 Baik Azhar A Bakar

30/12/2007 Baik
Saaidin Mahmud

30/12/2008 Baik
Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (10)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri KPM SKK A15 3/0 4

Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM1990.00 asal Tarik h diteri ma 23.9.2008 No: pes ana n ra smi T703 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : PAR ADI GMA BAR U E NTER PRI SE No.1 0 PERS IARA N S UNGA I P AR I 3 BUNT UNG 2 Tam bah an, 330 100 Ipo h

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Bilik Pemulihan 23/9/2008 Mazani b Othman

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (11)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A

Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t

KPM SKK A15 3/0 4 Alatan Elektrik Show 9120 Rostrum 120 Watt with Cassette Recorder

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

Harg a p erol eha nn RM6,085.00 asal Tarik h diteri ma 26.6.2004 No: pes ana n ra smi CIP NO.777612 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal SY ARI KA T ELE KTRI K S AIFU L, NO.5 2, JAL AN DA TO MAH MUD, 316 50 IPOH , PER AK.

KOM PON EN / AK SES ORI : 1.2C H Wi rele ss VHF han d mi ke with sta nd. 2.O mni Direc tio n ta ble boo m mike. 3.De leg ate des k to p micro pho ne. 4.O mni purp ose wid e ra nge sp eak er Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Bilik Pemulihan 23/9/2008 Mazani b Othman

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud Azhar A Bakar

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (12)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK

Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t

:
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alatan Elektrik 4 WAY Intercom set With Power supply

TAIWAN

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

Harg a p erol eha nn 2250.00 asal Tarik h diteri ma 28/6/2004 No: pes ana n ra smi Cip no.777607 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : HAM AS TRA DING 104 A,JL N CH UNG AH MI NG, PASIR PUT EH IPOH

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

PEJABAT 28/6/2004 m.Rashidi

Bilik Guru 28/6/2004 m.Rashidi

Bilik Gerakan 28/6/2004 m.Rashidi

B Guru Besar 28/6/2004 m.Rashidi

30/11/2004 Baik Azman A.Wahid

30/11/2005 Baik Azman A.Wahid

30.12.2006 Baik Azhar A Bakar

31.12.2007 Baik Saaidin mahmud

31.12.20008 Baik Saaidin mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (13)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) KOM PON EN / AK SES ORI : :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alatan Pejabat Mesin Taip 19 inchi/01 Olivetti/Linea 1980n (480mm) MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM1000.00 asal Tarik h diteri ma 28/6/2004 No: pes ana n ra smi Cip.No.777607 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : HAMA S TRAD ING 104 A,JL N CH UNG AH MI NG, PASIR PUT EH IPOH

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

PEJABAT 28/6/2004 m.Rashidi

30/11/2004 Baik Azman A.Wahid

30/11/2005 Baik Azman A.Wahid

30.12.2006 Baik Azhar A Bakar

31.12.2007 Baik Saaidin mahmud

31.12.20008 Baik Saaidin mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04(14)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) KOM PON EN / AK SES ORI : :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alatan Pejabat Mesin Taip 19 inchi/02 Olivetti/Linea 1980n (480mm) MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM1000.00 asal Tarik h diteri ma 28/6/2004 No: pes ana n ra smi Cip.No.777607 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : HAMA S TRAD ING 104 A,JL N CH UNG AH MI NG, PASIR PUT EH IPOH

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

PEJABAT 28/6/2004 m.Rashidi

30/11/2004 Baik Azman A.Wahid

30/11/2005 Baik Azman A.Wahid

30.12.2006 Baik Azhar A Bakar

31.12.2007 Baik Saaidin mahmud

31.12.20008 Baik Saaidin mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (15)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) KOM PON EN / AK SES ORI : :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alatan Pejabat Mesin Taip 19 inchi/03 Olivetti/Linea 1980n (480mm) MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM1000.00 asal Tarik h diteri ma 28/6/2004 No: pes ana n ra smi Cip.No.777607 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : HAMA S TRAD ING 104 A,JL N CH UNG AH MI NG, PASIR PUT EH IPOH

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

PEJABAT 28/6/2004 m.Rashidi

30/11/2004 Baik Azman A.Wahid

30/11/2005 Baik Azman A.Wahid

30.12.2006 rosak Azhar A Bakar

31.12.2007 rosak Saaidin mahmud

31.12.20008 rosak Saaidin mahmud

Tandatangan

PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (16)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) KOM PON EN / AK SES ORI : :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alatan pejabat Peti Besi Chub Fortres 1

MALAYSIA

Harg a p erol eha nn RM3198.00 asal Tarik h diteri ma 28/6/2004 No: pes ana n ra smi Cip.no.780648 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat HAM AS TR ADIN G 104 A,JL N CH UNG AH MI NG, PASIR PUT EH IPOH

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh 30/11/2004 30/11/2005 30.12.2006 31.12.2007 31.12.20008 B G BESAR 28/6/2004 m.Rashidi cop:

Status aset
Nama Pemeriksa

Baik Azman A.Wahid

Baik Azman A.Wahid

Baik Azhar A Bakar

Baik Saaidin mahmud

Baik Saaidin mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (17)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) KOM PON EN / AK SES ORI : :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alatan Elektrik Omi Directional Dynamic Floor Microphone Omi MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM300.00 asal Tarik h diteri ma 28/6/2004 No: pes ana n ra smi Cip.no.777607 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : HAMA S TRAD ING 104 A,JL N CH UNG AH MI NG, PASIR PUT EH IPOH

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Bilik Pemulihan 23/9/2008 Mazani b Othman cop:

PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

30/11/2008 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/04 (18)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM /SK K/A1 53/ 04 Alat muzik Digital Piano Qasio/AP-65R MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM7100.00 asal Tarik h diteri ma 28/6/2004 No: pes ana n ra smi CIP NO.777604 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : MESR A S ETIA JA YA SD N B HD NO.2 30A ,JA LAN PASIR PUT EH, 316 50,I POH

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi B.MUZIK cop:

Tarikh Nama Pegawai Tandatangan

28/6/2004 Azli Asmuni

PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

30/12/2008 Baik Abu Bakar

31/12/2005 Baik Abu Bakar

31/12/2006

31/12/2007 Baik Saaidin mahmud

31/12/2008 Baik Saaidin mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/08 (19)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
KPM SKK A15 3/0 8 Alat Muzik Recoder Digtal Ultrabass bx600/synthesizer c/w MIDI MALAYSIA Harg a p erol eha nn RM5850.00 asal Tarik h diteri ma 28/6/2004 No: pes ana n ra smi CIP NO.777604 Kera jaa n Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : MESR A S ETIA JA YA SD N B HD NO.2 30A ,JA LAN PASIR PUT EH, 316 50,I POH

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n)

KOM PON EN / AK SES ORI :

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

B.MUZIK 28/6/2004 Azli Asmuni

30/12/2008 Baik Abu Bakar

31/12/2005 Baik Abu Bakar

31/12/2006

31/12/2007 Baik Saaidin mahmud

31/12/2008 Baik Saaidin mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

KEW. PA-2
(No. Siri Pendaftara :KPM/SKK/A153/H/09 (13)

DAFTAR HARTA MODAL KPM/JPN.PERAK
Kementerian / Jabatan Bahagian :
SK KAYAN,32030 SITIAWAN

:

BAHAGIAN A
Kod Nas ion al Kat egor i Sub Kat ego ri Jeni s / Jen ama / Mod el Bua tan Jeni s d an No: enji n No: casi s / Siri pem bua t KPM SKK A15 3/0 9 RADIO /DVD/MP3 Alat Eletrik Sanyo MALAYSIA 100watt/MCD-V-199M Harg a p erol eha nn asal Tarik h diteri ma No: pes ana n ra smi Kera jaa n RM

No: Pen daf tara n (bag i ke nde raa n) KOM PON EN / AK SES ORI : DVD/ MP3

Tem poh jami nan Nam a Pe mbe kal Dan Ala mat : Sin Tei k Le e Supp lier No.1 ,Taman Bu nga Ros siti awa n

Tandatangan Ketua Jabatan Nama: Jawatan: Tarikh: PEN EMP ATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PE MER IKS AAN Tarikh Status aset
Nama Pemeriksa

cop:

Bilik Guru 11/02/2009 Mimi Farizianawati

30/11/2009 Baik Saaidin Mahmud

Tandatangan PEL UPUS AN / HA PUS KIR A Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan / Hapus kira Tandatangan

PPerb. 5/2007 /Kew.PA-2/ramly_ppn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful