Anda di halaman 1dari 14

1

PENGENALAN
Koperasi Pekebun Kecil Pasir Puteh Berhad ditubuhkan pada tanggal 28 Jun 1980. KPK Pasir
Puteh Berhad ini bertapak di Lot 455, Bangunan PKINK, Jalan Nara, 16800 Pasir Puteh,
Kelantan Darul Naim. Jarak koperasi ini dari Bandar Pasir Puteh hanyalah 1 KM. Hal ini akan
memudahkan penduduk untuk berurusan dengan pihak koperasi. KPK Pasir Puteh Berhad ini
merupakan satu-satunya koperasi tunggal di Pasir Puteh. Bagi melicinkan pentadbiran dan
pengurusan koperasi ini maka RISDA telah meminjamkan seramai empat orang kakitangannya
di awal penubuhan koperasi ini dan dibiayai terus oleh RISDA. Kakitangan yang diserap masuk
memegang jawatan sebagai pengurus besar iaitu Ab. Rahman Ahmad. Jawatan kedua adalah
sebagai penolong pengurus, pegawai pemasaran dan juga sebagai pegawai akaun. Aktiviti utama
koperasi ialah pemasaran getah. Koperasi juga melibatkan diri dalam bidang peruncitan iaitu
menjual baja dan racun bagi memastikan kematangan anak getah terjamin. Baja dan racun ini
juga dijual kepada penduduk terutamanya kepada ahli-ahli koperasi. Selain itu, koperasi
bercadang untuk meluaskan empayarnya dengan melibatkan diri dalam aktiviti pemborongan,
pengurusan ladang, perkhidmatan insuran takaful dan lain-lain perkhidmatan. Koperasi
memainkan peranan penting kepada penduduk setempat. Koperasi ini menawarkan pelbagai
perkhidmatan yang bakal menguntungkan masyarakat dan tidak mengandungi sebarang unsur
yang tidak dikehendaki oleh Islam.

PENUBUHAN
Sebagai sebuah pertubuhan yang dimiliki, ditadbir dan dilanggani oleh para anggotanya,
koperasi seperti mana juga enterprise yang lain perlu ditadbir dan diuruskan dengan sewajarnya
menurut standard dan amalan pengurusan yang baik supaya berjaya mencapai objektif
2

penubuhannya. Dalam konteks ini, amalan tadbir urus atau governance yang baik hendaklah
diwujud dan dipraktikkan di kalangan ahli-ahli Koperasi Pekebun Kecil Pasir Puteh Berhad.
1

Koperasi ini menjalankan tugas serta tanggungjawab berdasarkan visi mereka iaitu Koperasi
Cemerlang Pekebun Gemilang. Koperasi pekebun kecil Pasir Puteh Berhad (KPKPPB) ini
telah ditubuhkan seawal tahun 1980 iaitu pada 28 Jun 1980 di bawah Akta Koperasi (1993)
dengan No. Pendaftaran : IP 5401/1 Koop. Daerah No. 38
2
. Koperasi ini ditubuhkan bagi
membantu masyarakat persekitaran mendapat sumber rezeki yang berpatutan daripada hasil
menoreh getah.
Koperasi Pekebun Kecil Pasir Puteh Berhad bekerjasama sepenuhnya bersama RISDA
Pasir Puteh, Kelantan sebelum mempunyai perusahaan sendiri. KPK Pasir Puteh Berhad ini telah
dicetuskan oleh Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah atau lebih dikenali
dengan nama ringkasnya RISDA dengan hasrat untuk meningkatkan ekonomi pekebun-pekebun
getah pada waktu itu. Semasa awal penubuhan KPK Pasir Puteh Berhad, iaitu pada tahun 1980
koperasi hanya mempunyai ahli seramai 479 orang dengan jumlah syer RM 30,667,00
3
.
Aktiviti utama koperasi ialah pemasaran getah. Koperasi ini tidak terlalu mendapat
sambutan pada awalnya. Program tanam semula turut menjadi program utama RISDA semasa
KPK Pasir Puteh Berhad masih menjunjung nama bersamanya. Kebun-kebun getah tua yang
tidak ekonomik ditanam semula dengan klon yang bermutu tinggi dan mampu mengeluarkan
hasil yang lebih baik
4
. Berdasarkan perkhidmatan yang lebih memberangsangkan telah membuka
mata seluruh penduduk untuk turut mengambil bahagian dalam perkhidmatan mereka.Sumber
bekalan yang diperoleh adalah menerusi hasil bekalan getah daripada penduduk kampung
5
. Hasil
getah tersebut akan dibeli oleh pihak KPK Pasir Puteh Berhad daripada penduduk kampung pada
3

waktu pagi
6
. Seterusnya, getah-getah yang dibeli tersebut akan dijual kembali pada waktu petang
di syarikat-syarikat tertentu.
Sememangnya penubuhan koperasi ini bertujuan untuk mengembangkan lagi produktiviti
perkhidmatan syarikatnya serta maju di mata dunia. Berdasarkan komitmen yang telah dibuat
oleh masyarakat, koperasi ini telah memberi peningkatan kepada taraf hidup masyarakat dan
mengurangkan kadar kemiskinan penduduk. Selain itu, dengan galakan yang diberi oleh pihak
koperasi, masyarakat lebih giat untuk bekerja dan sekali gus angka pengangguran dapat
diturunkan terutamanya di kalangan muda-mudi di kawasan perkampungan.
Bagi memastikan kejayaan sesuatu penubuhan koperasi, amalan tadbir urus yang
sistematik dan efektif sangat diperlukan. Koperasi perlu memastikan pentadbiran diurus dengan
cara yang berhemah dan mantap. Pengendalian koperasi yang telus juga perlu dilaksanakan
dengan memastikan terdapatnya keseimbangan di antara anggota di samping melindungi
kepentingan semua pihak dalam koperasi. Selain itu, amalan tadbir urus yang baik akan
meningkatkan keyakinan masyarakat dan anggota koperasi kepada sumbangan dan peranan yang
boleh dimainkan oleh koperasi dalam pembangunan ekonomi negara. Selain itu ,masyarakat juga
akan menyedari tentang pentingnya koperasi ini kepada penduduk. Kepentingan ini juga bakal
dirasai oleh semua yang menyertainya.

PERKEMBANGAN
Penglibatan orang ramai dalam penubuhan KPK Pasir Puteh Berhad telah menunjukkan
perkembangan dalam koperasi ini. Sejarah perkembangan koperasi ini bermula pada tahun 1996.
Koperasi mengalami pertambahan ahli kepada 5130 orang bersama jumlah syer RM 232,096,54
7
.
Seperti yang kita ketahui, di awal penubuhan koperasi ini, koperasi hanyalah menjual baja dan
4

racun-racun bagi menambahkan sumber pendapatan koperasi itu sendiri. Baja yang dijual laris
dalam kalangan pekebun-pekebun kecil iaitu bagi memastikan tumbesaran anak getah.
Seterusnya, bagi mengelakkan kemusnahan anak getah ini racun digunakan sebagai pelindung
kepada kerosakan yang bakal menjelma.
Hasil daripada semangat dan keazaman bagi melestarikan koperasi ini, pengasas KPK
Pasir Puteh tidak pernah mengenal erti lelah untuk membangunkan lagi koperasi ini. Pelbagai
pahit sudah ditelan untuk mencapai matlamat semua ahli-ahli koperasi . Dahulunya, masyarakat
tidak ingin memasuki arus kemudahan yang disediakan oleh pihak koperasi. Sebilangan
masyarakat yang sifar peratus pengetahuan tentang koperasi ini telah menolak bulat-bulat
perkhidmatan yang ditawarkan. Impak daripada itu, pihak koperasi tidak mampu menghebahkan
tentang perkhidmatan yang telah disediakan. Bilangan kakitanagan tetap KPK Pasir Puteh
Berhad pada tahun 1996 ialah seramai tiga (03) orang, tidak termasuk pekerja-pekerja sambilan
dan sementara.
Setelah berhempas pulas dan membanting tulang dalam mengembangkan KPK Pasir
Puteh Berhad, koperasi ini telah menerima Anugerah Kepatuhan Kepada Perundangan Koperasi
(1999)
8
. Anugerah ini diberikan daripada Jabatan Pembangunan Koperasi. Tanpa masyarakat
sekeliling yang membantu dalam mengembangkan koperasi, KPK Pasir Puteh Berhad tidak
mampu mendapat nama di persada. Hasil bicara dari mulut ke mulut antara pekebun telah
meramaikan lagi ahli koperasi ini. Mereka juga turut berpuas hati dengan perkhidmatan yang
diberikan oleh pihak koperasi.
KPK Pasir Puteh Berhad juga tidak lagi berkongsi dan memegang nama bersama pihak
RISDA menjelang tahun 1980. Koperasi ini menjunjung nama secara persendirian. Koperasi ini
mendapat sambutan hangat daripada penduduk tanpa mengira kampung. Terdapat beberapa
5

kawasan yang memberi tumpuan penuh kepada KPK Pasir Puteh Berhad ini. Antaranya ialah,
kawasan Telipot, Gong Garu, Kandis, Jeram, Selising, Bukit Merbau, Padang Pak Amat dan
kawasan Seligi. Pihak KPK Pasir Puteh Berhad juga memasarkan getah kepada syarikat tertentu.
Syarikat yang menjadi pembeli tegar getah di KPK Pasir Puteh Berhad ini seperti Kilang
Temangang, Machang dan juga Yu Gin San Syarikat
9
.


MATLAMAT
Dalam setiap perusahaan mereka pasti mempunyai matlamat tersendiri. Begitu juga
dengan KPK Pasir Puteh Berhad mereka ingin mencapai sesuatu yang akan memberi nama
kepada mereka sendiri. Masyarakat persekitaran dan juga masyarakat luar perlu menyedari
tentang harapan koperasi dan mereka akan terus berusaha bagi memenuhi keperluan dan
kehendak ahli-ahli dari semasa ke semasa. Koperasi juga akan membuat anjakan paradigma
dalam wawasan dan operasi mereka. Mereka tidak akan bergantung kepada aktiviti tradisional
iaitu semata-mata menumpukan kepada simpanan dan pinjaman sahaja.
Matlamat utama mereka menjelang tahun 1984 ialah meningkatkan bilangan ahli
mereka
10
. Peningkatan ahli di akhir-akhir ini sangat menggalakkan. Bertolak dari sinilah warga
koperasi menaruh sepenuh keyakinan untuk meningkatkan bilangan ahli mereka. Seterusnya,
koperasi ingin meningkatkan pertambahan saham. Pertambahan saham ini merupakan suatu
matlamat mereka semenjak dulu lagi. KPK Pasir Puteh Berhad juga ingin mengadakan kelas
jahitan. Kelas ini bakal disediakan kepada ahli dan anak-anak ahli. Kelas ini akan memberi
kemahiran kepada mereka yang berminat untuk menyertainya. Penyertaan ini bukan suatu yang
sia-sia malah akan memberi input kepada mereka yang berkemahiran. Mereka mampu mendapat
6

sumber pendapatan bulanan dengan kemahiran yang ada pada diri mereka. Penempatan kelas
jahitan ini adalah di kawasan RISDA Pasir Puteh. Penempatan ini tidak akan menyukarkan
mereka untuk berulang alik bagi yang ingin menyertainya.
Selain itu, matlamat KPK Pasir Puteh Berhad pada tahun 1984 adalah dari segi
pemasaran getah iaitu pihak koperasi ingin meningkatkan lagi usaha dalam kegiatan ini dan
matlamat mereka hanyalah satu iaitu untuk mencari pasaran sendiri .Matlamat ini juga akan terus
dipertingkatkan. Keberhasilan mereka dalam mencapai kejayaan ini akan memberi kepentingan
tertentu kepada ahli dan warga koperasi itu sendiri.
Melaksanakan projek perumahan murah juga merupakan salah satu daripada matlamat
KPK Pasir Puteh Berhad pada tahun 1984. Mereka berusaha untuk mencari tanah-tanah yang
sesuai bagi projek ini dan dijual kepada ahli akan digiatkan
11
. Jualan tanah kepada ahli ini akan
diberi harga yang berpatutan berdasarkan prinsip mereka iaitu membantu masyarakat. Matlamat
KPK Pasir Puteh Berhad yang terakhir adalah membina stesen minyak. Koperasi menjangka
akan membuka sebuah stesen minyak dalam kawasan Pasir Puteh dan memandangkan di Selising
kemajuannya begitu pesat sekali dan tambahan pula jalan Kok Lanas ke Selising akan siap, maka
koperasi akan membuat kajian kemugkinan di kawasan itu.

AKTIVITI
KPK Pasir Puteh Berhad telah mengadakan beberapa aktiviti kepada ahli-ahli mereka.
Aktiviti ini bakal menguntungkan perusahaan mereka sendiri. Antara aktiviti yang
dilangsungkan oleh pihak koperasi ini ialah Jualan Kepada Ahli, Pemasaran Getah PPPK, Tender
Mini Estet Cheker, Kontrak Mini PPPK, Tender Membaiki Jambatan dan Madrasah Kg. Gong
7

Genor dan Membekal Ayam Daging. Di samping itu, koperasi juga akan dapat meningkatkan
kualiti serta membuka ruang yang lebih luas untuk mengkomersilkan apa saja produk koperasi.
12Jualan Kepada Ahli
Perkhidmatan kepada ahli-ahli merupakan asas perjuangan KPK Pasir Puteh Berhad.
Oleh hal yang demikian, semasa awal penubuhan, koperasi ini telah memulakan kegiatan
menjual barangbarang keperluan kepada ahli. Antaranya adalah bahan binaan, alat-alat mewah,
alat-alat elektrik, alat-alat pertanian, racun rumpai, motosikal dan basikal. Sehubungan dengan
iti, tidak kesemua ahli yang layak untuk memperolehi kemudahan-kemudahan yang disediakan.
Sebaliknya, pihak koperasi telah mengsyaratkan kepada ahli-ahli yang sahamnya mencecah
minima 100 unit dengan nilaian RM 100 layak menerima perkhidmatan ini.

Pemasaran Getah PPPK
Matlamat KPK Pasir Puteh Berhad untuk memasar getah dan setiap PPPK telah tercapai
menjelang tahun ke-3 penubuhan koperasi ini iaitu pada tahun 1982 lagi. Perbelanjaan yang telah
digunakan dalam kegiatan ini bagi tempoh laporan 1998 berjumlah sebanyak RM 2.3 juta.
Lesen menyimpan dan menjual getah memainkan peranan yang amat penting dalam
kegiatan ini dan KPK Pasir Puteh Berhad telah pun mendapatkannya pada pertengahan tahun
1980 lagi. Hal ini demikian menunjukkan koperasi ini telah jauh mendahului koperasi-koperasi
lain dalam seluruh negeri Kelantan dalam hal pengambilan lesen. Ekoran daripada itu, KPK
Pasir Puteh Berhad mampu menghulurkan jasa baik dengan memberi pinjam lesen kepada enam
(06) buah koperasi termasuklah Koperasi Jerteh.
8


Tender Mini Estet Cheker
Seperti yang kita ketahui, KPK Pasir Puteh Berhad telah berjaya pada awal tahun 1982
iaitu dalam bahagian menebang, menebas dan menanam. Kejayaan ini telah membanggakan
pihak koperasi seterusnya tidak berada di peringkat bawahan antara koperasi-koperasi lain.
Keluasan Mini Estet ini dalam lingkungan 375 ekar. Bagi tempoh laporan ini, pihak KPK Pasir
Puteh Berhad telah menyiapkan 90 peratus daripada kerja-kerja yang telah diamanahkan. Hal ini
juga merupakan suatu kejayaan kepada warga KPK Pasir Puteh Berhad. Kejayaan ini juga telah
memberi satu semangat kepada mereka untuk terus muncul sebagai perusahaan yang berjaya.

Kontrak Mini PPPK
KPK Pasir Puteh Berhad telah mendapat tender dalam membekalkan bahan-bahan binaan
Mini PPPK Bagi seluruh wilayah Kelantan Utara pada tahun 1981. Kesemuanya mencecah
kepada 121 unit. KPK Pasir Puteh Berhad juga telah menamatkan tender ini pada awal 1982.

Tender Membaiki Jambatan dan Madrasah Kg. Gong Genor
Pihak KPK Pasir Puteh Berhad sekali lagi diberi kepercayaan untuk melangsungkan
tender dalam membaiki jambatan dan madrasah Kg. Gong Genor. Kepercayaan ini diberikan
bukan kepada calang-calang perusahaan. Mandat ini diberi kepada perusahaan yang betul-betul
boleh dipercayai. Pihak KPK Pasir Puteh Berhad juga tidak pernah terdetik untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan tidak ikhlas mahupun cara yang tidak betul.

Membekal Ayam Daging
9

Projek ini berjalan dengan lancarnya pada tahun 1981 di mana pihak koperasi telah
membekalkan ayam-ayam daging kepada pembekal-pembekal tempatan. Ayam-ayam ini
diperoleh daripada Institut Latehan Risda, Bukit Sireh dan juga FELCRA Teratak Batu, Pasir
Puteh.
PROJEK-PROJEK YANG TELAH DILAKSANAKAN SEMASA TEMPOH KAJIAN
DIJALANKAN

Beli Lori 3 Tan
Dalam usaha bagi meningkatkan lagi prestasi koperasi ini terutama dalam kegiatan
memasarkan getah, maka pada awal tahun 1983 KPK Pasir Puteh Berhad telah membeli sebuah
lori 3 tan, jenis ISUZU. Disamping kegiatan di atas lori, lori ini juga digunakan untuk
mengambil upah mengangkut barang-barang. Pembelian lori 3 tan ini merupakan pinjaman
daripada koperasi dengan pihak NARSCO.

Kontrak Memasang Cermin
Menjelang bulan April 1983, koperasi telah mendapat kontrak memasang cermin.
Kontrak memasang cermin ini telah dilaksanakan di pejabat Talikom 4 Tingkat, Kota Bharu dan
di Sekolah Sri Gunong, 2 Tingkat.

Projek Membeli Gudang 2 Tingkat, Di Pasir Puteh
KPK Pasir Puteh Berhad telah membeli sebuah rumah kedai dua tingkat dari Perbadanan
Iktisad Negeri Kelantan yang terletak dalam Bandar Pasir Puteh. Pihak KPK Pasir Puteh Berhad
telah pun menjelaskan wang pendahuluannya semasa pembelian dengan bakinya pihak KPK
10

Pasir Puteh Berhad akan selesaikan setelah pihak koperasi mendapat pinjaman daripada Bank
Bumiputra Cawangan Pasir Puteh, Berhad dan NARSCO Berjaya.


Kontrak Angkat Baja RISDA Bagi Wilayah Kelatan Utara
Tender ini berjaya berada dalam genggaman KPK Pasir Puteh Berhad pada bulan
November 1983. Pihak KPK Pasir Puteh Berhad menyelesaikannya dengan penuh
bertanggungjawab.

Kontrak Mini Estet Bukit Hangus
Pihak KPK Pasi Puteh Berhad juga berjaya dalam tender ini pada pertengahan tahun
1983 iaitu dari segi penjagaannya. Keluasan Mini Estet ini adalah 117 ekar. Kerja-kerja yang
telah dipertanggungjawabkan berjalan dengan lancarnya.

Pembelian Tanah Seluas 11 Ekar 270 Depa di Mukim Changgai
Tanah ini dihakmilikkan oleh koperasi pada akhir tahun 1983. Matlamat koperasi ini
adalah untuk pecah lot dan dijual kepada ahli dengan harga yang berpatutan dan tidak dijual
dengan harga yang mahal.

MASALAH
Dalam menempuh era kemajuan ini walaupun kejayaan yang sentiasa digapai pasti
terselit jua masalah-masalah kecil mahupun besar. Begitu juga dengan pihak KPK Pasir puteh
Berhad, mereka juga semestinya terdapat masalah mereka tersendiri. Dalam menyelesaikan
11

provokasi yang timbul, semua ahli perlu berganding bahu dalam memajukan koperasi. Selain
daripada RISDA, koperasi juga merupakan satu-satunya badan yang boleh memajukan koperasi.
RISDA juga hanya sekadar memberi bantuan dan sumbangan seterusnya bergantung kepada
kerjasama pekebun dan koperasi untuk bertindak mengurus dalam usaha mempertingkatkan lagi
kemjuan koperasi.
Masih terdapat banyak lagi kebun-kebun getah yang tidak diurus dengan baik kerana
tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sesetengah kebun terpaksa mengambil masa
selama 6 hingga 7 tahun untuk mendapatkan hasil sedangkan sepatutnya dalam masa 4 hingga 5
tahun pekebun sudah dapat menuai hasil. Hal ini berpunca daripada tiada pemupukan semangat
kerjasama antara pekebun dengan pihak koperasi. Secara tidak langsung, pekebun terpaksa
mengalami kerugian selama 1 hingga 2 tahun sekiranya mereka tidak dapat menguruskan kebun
dengan baik. Seterusnya, pekebun-pekebun yang bermasalah juga hendaklah mengadakan
kerjasama dengan pihak koperasi dalam usaha mengatasi pengurusan tanaman ini. Pihak
koperasi akan mengambil alih urusan kebun tersebut termasuk menebang dan menanam pokok
dengan getah yang baru di mana setiap 1 hektar mampu ditanam sebanyak 500 hektar.
Seterusnya, masalah utama yang dihadapi oleh oleh KPK Pasir Puteh Berhad adalah isu
pembelian getah. Isu ini dibangkitkan apabila pihak koperasi mengalami persaingan yang cukup
hebat dengan pelesen luar. Masalah ini tidak mampu dihapuskan malah pihak koperasi hanya
mampu menarik ahli-ahli dengan pelbagai perkhidmatan menarik. Dari segi harga, pihak
koperasi tidak mampu untuk membeli dengan harga yang tinggi malah hanya mampu
menggunakan tawaran hebat yang lain.
12

Seperti yang kita ketahui, setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Begitu juga
dengan masalah yang dihadapi oleh koperasi ini pasti ada jawapannya. Walau bagaimanapun,
KPK Pasir Puteh Berhad memerlukan dorongan daripada ahli-ahli mereka.


KESAN KOPERASI KEPADA AHLI
Perusahaan ini telah memberi kesan yang positif terhadap ahli-ahli KPK Pasir Puteh
Berhad. Menurut beberapa orang sumber yang telah ditemu ramah secara rawak, mereka
memberitahu bahawa mereka pernah menerima pelbagai kemudahan ekoran daripada bergiat
bersama koperasi ini.
Menurut orang sumber pertama iaitu Tn. Haji Yusof bin Daud yang berasal daripada
kawasan Telipot iaitu Kg. Batu Berendam bahawa koperasi ini telah memberi kesan ke arah
kebaikan kepadanya. Kesan ini adalah berkait rapat dengan perkhidmatan yang diberikan kepada
ahli mereka iaitu pihak koperasi telah memberikan wang sebanyak RM30 semasa beliau telah
diwadkan ke hospital pada Januari 1998
13
. Sumbangan yang diberikan kepada ahli sebanyak satu
kali setahun.
Seterusnya, berdasarkan maklumat yang telah diberikan oleh orang sumber kedua iaitu
En. Awang bin Deraman yang berasal dari kawasan Gong Garu iaitu di Kg. Taweh, perusahaan
ini telah memberi sedikit saguhati kepada dua orang anaknya yang telah berjaya ke universiti
pada masa itu. Pihak koperasi tidak lupa kepada agenda pembangunan anak-anak pekebun kecil
getah dengan memberi penekanan terhadap aspek pendidikan. Pihak koperasi telah memberikan
wang sebanyak RM30 kepada anaknya yang melanjutkan pelajaran ke IPTA di peringkat
diploma melalui kemasukan SPM
14
. Saguhati ini diberikan kepada anaknya pada 27 Mei 1994.
13

Selain itu, saguhati juga diberikan kepada anak keduanya sebanyak RM50 yang bakal menuntut
di peringkat ijazah melalui kemasukan STPM iaitu pada 30 September 1997.
Akhir sekali, orang sumber yang ketiga iaitu En. Abniyani bin Haji Hashim dari kawasan
Selising yang tinggal di Kg. Wakaf Bunut. Ahli ini telah melabur dengan pihak koperasi.
Pelaburannya hendaklah minima sebanyak RM100. Pembayaran yuran kepada anak En.
Abniyani pada Januari 1999 telah diberikan
15
. Encik Abniyani dibantu bagi meringankan
bebannya yang terpaksa menampung seramai empat orang anaknya yang sedang bersekolah pada
waktu itu.

PENUTUP
Sebagai kesimpulannya, KPK Pasir Puteh Berhad boleh dikategorikan sebagai
perusahaan yang dikenali dan mendapat sambutan meluas dari masyarakat umum. Keberhasilan
ini telah meninggalkan kesan positif kepada perusahaan KPK Pasir Puteh Berhad. KPK Pasir
Puteh juga telah menawarkan pelbagai perkhidmatan yang bakal dinikmati oleh para ahli.
Perkhidmatan ini bertujuan agar pihak koperasi tidak terpesong diatas landasan yang sebenar.
Semua ahli lembaga koperasi perlu melipatgandakan usaha mereka dalam menjayakan KPK
Pasir Puteh Berhad ini yang merupakan kekuatan kepada kecemerlangan koperasi. Kesilapan
yang sering berlaku apabila ketiadaan kerja berpasukan dan pembahagian tugas di kalangan
pemimpin koperasi. Perubahan sikap ini membolehkan mereka mengenal pasti kerja-kerja yang
produktif, menghadiri seminar yang mempunyai objektif yang jelas dan mengatur keberkesanan
memantapkan pentadbiran dan pengurusan koperasi. Pemimpin koperasi atau (ALK) yang patuh
kepada inti pati dalam perusahaan ini akan berusaha bersungguh-sungguh dan sanggup
mencurahkan tenaga dalam meningkatkan pengibatan anggotanya tanpa memikirkan imbuhan
14

yang akan diperoleh. Kejayan sesebuah koperasi menerapkan matlamat koperasi berupaya
mengemas kini pentadbiran koperasi, meningkatkan kemajuan koperasi, meningkatkan
kecekapan dan meningkatkan kesetiaan anggotanya sepanjang masa. Hal ini merupakan harapan
semua pihak yang terlibat dalam koperasi agar koperasi terus berkembang dan mendapat tempat
di kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai sosiobudaya.

1
Idris Ismail dan Mohd Safaai Said, Pengenalan Koperasi Buku keluaran Utusan
Publications & Distributors Sdn Bhd, terbitan 2003, Kuala Lumpur, halaman 83
2
Profail Koperasi Pekebun Kecil Getah Pasir Puteh Berhad, Ab. Rahman Ahmad, 1980
3
Laporan Mesyuarat Agung Perwakilan, Kali Pertama, di Dewan Majlis Daerah Pasir Puteh,
Kelantan, 1984
4
http://www.risda.gov.my/documents/833108/59a5dd22-cc04-4d99-af09-292ceda041e2,
13 Mac 2013
5
Temubual,
Haslina bt Ahmad, Kerani Akaun KPK Pasir Puteh Berhad, di KPK Pasir Puteh Berhad, 16
Januari 2013
6
Ibid, 16 Januari 2013
7
Y.A Brs En. Nik Kamaruddin b. Nik Abdul Kadir, Laporan Mesyuarat Agung Perwakilan, Kali
ke-3, di Dewan Sek. Keb. Pasir Puteh (Lelaki) Pasir Puteh Kelantan, 28 Mac 1998
8
Ibid, 1980
9
Ibid, 16 Januari 2013
10
Ibid, 1984
11
Ibid, 1984
12
Maktab Kerjasama Malaysia, Dimensi Koop, Bilangan 2/2009, Selangor Darul Ehsan,
halaman 18
13
Temubual,
Tn. Haji Yusof bin Daud, bekas ahli Koperasi Pekebun Kecil Getah Pasir Puteh Berhad, yang
menjadi orang sumber untuk memperoleh maklumat, 15 Februari 2013
14
Temubual
En. Awang bin Deraman, bekas ahli Koperasi Pekebun Kecil Getah Pasir Puteh Berhad, yang
menjadi orang sumber untuk memperoleh maklumat, 18 Februari 2013
15
Temubual
En. Abniyani bin Haji Hashim, bekas ahli Koperasi Pekebun Kecil Getah Pasir Puteh Berhad,
yang menjadi orang sumber untuk memperoleh maklumat, 1 Mac 2013