Anda di halaman 1dari 85

PENGHARGAAN

Bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpahNya dapatlah saya menyiapkan


Kajian Kes bagi memenuhi syarat Pos Basik Perawatan Orthopedik sesi
01/2005.
Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat di dalam
proses menyiapkan Kajian Kes ini.Terutama sekali kepada :
Pihak pengurusan Kolej Kejururawatan Melaka,
-

Pn Tan,Pemangku Pengetua Kolej Kejururawatan Melaka,

Pn Ong,Penyelaras Pos Basik Perawatan Orthopedik 01/2005,

Pn Puzaidah,Jururawat Klinikal Pos Basik Ortopedik,

Pakar-pakar,Pegawai Perubatan,Pembantu Perubatan dan Jururawat,


-

Wad-wad Orthopedik Hospital Melaka,

Jabatan Orthopedik Hospital Melaka,

Dewan Bedah Hospital Melaka dan jabatan-jabatan lain,

Serta rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa memberi pendapat dan


membantu saya menyiapkan Kajian Kes ini.
Tidak lupa juga kepada kedua-dua ibubapa saya dan Yuzie Aznita yang
sentiasa memberikan kata-kata semangat untuk terus berusaha menyiapkan
Kajian Kes ini.Terima kasih di atas doa kalian.
Semoga jasa baik yang dicurahkan akan membantu saya meningkatkan
prestasi kerja di dalam memberikan perawatan yang terbaik kepada pesakit. Di
harapkan dengan adanya Kajian Kes ini juga akan dapat memberikan rujukan

kepada pelatih-pelatih lain yang ingin memahami permasalahan yang di


bincangkan. Sekian Terima kasih.

PENGENALAN
Kajian kes ini dilakukan bagi memenuhi syarat-syarat bagi Kursus Pos
Basik Perawatan Ortopedik. Kursus ini dijalankan selama 6 bulan bagi
mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan perawatan di dalam bidang
ortopedik secara lebih mendalam.
Kajian kes ini akan mendedahkan perkara berkaitan dengan Close
Comunitted Fracture Mid Shaft Left of Tibia, Close Fracture Lower Third Left of
Fibula dan Close Avulsion Fracture Left of Tibia Tuberosity. Anatomi berkaitan
tulang tibia, fibula dan patella akan diterangkan secara lebih terperinci. Pesakit
telah mendapat rawatan di Hospital Alor Gajah dan dirujuk ke Hospital bagi
mendapat rawatan yang selanjutnya. Pesakit telah dimasukkan ke wad di
Hospital Melaka selama 13 hari dan telah menjalani rawatan bagi merawat
kecederaan beliau.
Dengan kajian kes ini juga akan diterangkan perkara seperti perawatan
yang dilakukan ke atas pesakit iaitu pemasangan External fixator, pembedahan
Fasciomy akibat daripada komplikasi Compartment Syndrome dan traksi tulang.
Ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh bagi merawat kecederaan
yang berkaitan. Selain itu tindakan kejururawatan juga di terangkan bagi
membantu meningkatkan kualiti perawatan dan memberikan keselesaan kepada
pesakit.

Semoga kajian kes ini dapat memberikan pengetahuan di dalam


memberikan rawatan kepada pesakit yang mengalami kecederaan yang
berkaitan dengan kajian kes ini.

ANATOMI
TULANG TIBIA
Tulang Tibia juga dikenali sebagai Tulang Shin. Merupakan tulang yang
kedua terpanjang dan berat di dalam badan manusia. Ianya merupakan tulang
appendikular pada bahagian anggota bawah badan dan tergolong di dalam
kumpulan tulang panjang. Lokasinya terletak di anterior dan medial kaki serta
berada di tengah-tengah antara 2 sendi. Sendi lutut pada bahagian superior dan
sendi kaki pada bahagian inferior. Bahagian proxsimal tulang tibia iaitu medial
dan lateral condylar berartikulasi dengan medial dan lateral condylar tulang
femur di dalam sendi lutut. Bahagian distal pula, medial melleolus tulang tibia
berartikulasi dengan tulang talus. Fungsi utamanya ialah menampung berat
badan yang di alirkan oleh tulang femur dan dialirkankan kepada tulang talus.

TULANG FIBULA
Tulang fibula juga merupakan tulang appendikular, dalam kumpulan tulang
panjang dan berada pada bahagian anggota bawah badan. Kedudukannya ialah
pada bahagian lateral tulang tibia. Bahagian proximal tulang fibula (head of
fibula) ianya berartikulasi dengan lateral condyla tulang tibia. Ini dipanggil sendi
proximal tibiofibular. Bahagian distal tulang fibula berartikulasi dengan tulang

tibia di tibular tibia nocth dan dipanggil sendi distal tibiofibular. Lateral melleolus
tulang fibula berartikulasi dengan tulang talus (head of talus) bagi membentuk
sendi kaki.Tulang tibia dan tulang fibula dilekatkan oleh interosseous membrane.

TULANG PATELA
Tulang patela merupakan tulang jenis sesemoid yang terbesar. Ianya juga
dikenali sebagai knee cap. Tulang patela dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu
bahagian inferior adalah apex dan superior adalah base. Kedudukannya di
tengah-tengah tendon quadrisep. Terdapat 2 facet pada bahagian posteriornya
yang bergerak di atas permukaan tulang femur (patella serface). Fungsinya ialah
membantu di dalam pergerakan flexsi dan extensi sendi lutut. Di samping itu juga
bertindak sebagai pelindung pada sendi lutut daripada tercedera.

Gambarajah Tulang Tibia dan Fibula

Pandangan Anterior

Pandangan Posterior
Gambarajah Tulang Patela dan Sendi Lutut

OTOT-OTOT TULANG TIBIA DAN FIBULA


6

1. Otot Soleus
Bermula

: Kepala dan medial tulang tibia

Penghujung : Permukaan posterior calcaneus


Tindakan

: Melakukan plantar flexsi sendi kaki

Saraf

: Saraf Tibia

2. Otot Gastrocnemius
Bermula

: Bahagian posterior condylar tulang femur

Penghujung : Permukaan posterior calcaneus


Tindakan

: Plantar flexsi sendi kaki dan flexsi sendi


lutut

Saraf

: Saraf Tibia

Otot soleus dan gastrocnemius adalah otot yang kuat dan membantu
dalam pergerakan flexsi sendi kaki. Terutama semasa berjalan, berhenti
semasa berjalan dan juga berlari.

3. Otot Peroneus Longus


Bermula

: Di bahagian medial tulang tibia

Penghujung : Lateral dan permukaan plantar pada


tulang metatarsal pertama
Tindakan

: Plantar flexsi sendi kaki dan everts kaki

Saraf

: Saraf Superficial Peroneal

4. Otot Peroneus Brevis

Bermula

: Permukaan lateral tulang tibia

Penghujung :Permukaan dorsal tulang metatarsal


ke-5
Tindakan

: Plantar flexsi sendi kaki dan everts kaki

Saraf

: Saraf Superficial Peroneal

5. Otot Tibialis Posterior


Bermula

: Interosseous membrane tulang tibia dan


fibula

Penghujung : Base tulang metatarsal ke-2, ke-3 dan


ke-4.navicular, cuneiform, cuboid dan
calcaneus
Tindakan

: Flexsi sendi kaki dan invert sendi kaki

Saraf

: Saraf tibia

6. Otot Tibialis Anterior


Bermula

: Permukaan lateral condylar tulang tibia

Penghujung : Tulang metatarsal pertama. Dan medial


cuneiform
Tindakan

: Dorsiflexsi sendi kaki dan invert kaki

Saraf

: Saraf Deep Peroneal

7. Otot Extensor Digitorum Longus

Bermula

: Lateral condyla tulang tibia dan permukaan


anterior tulang fibula

Penghujung : Middle dan distal tulang metatarsal ke -4


Tindakan

: Dorsiflexsi sendi kaki, extensi


metatarsalphageal dan interphalangeal

Saraf

: Saraf Deep Peroneal

8. Otot Extensor Hallucis Longus


Bermula

: Pertengahan tulang fibula dan interosseos


membrane

Penghujung : Permukaan dorsal distal phalanx


(Big toe)
Tindakan

: Dorsiflexsi sendi kaki dan extensi ibu kaki

Saraf

: Saraf Deep Peroneal

9. Otot Peroneus Tertius


Bermula

: Distal tulang tibia dan interosseous


membrane

Penghujung : Permukaan dorsal tulang metatarsal


ke-5
Tindakan

: Dorsiflexi sendi kaki dan everts kaki

Saraf

: Saraf Deep Peroneal

Secara keseluruhannya, tulang fibula lebih banyak mempunyai otot


melindunginya berbanding dengan tulang tibia. Oleh sebab itulah kepatahan
pada tulang tibia lebih mudah terjadi apabila berlakunya tekanan.

10

Gambarajah Otot

11

Gambarajah Salur Darah Vena

12

Gambarajah Salur Darah Arteri

13

Gambarajah saraf

14

KEPATAHAN
Definisi : Kecederaan pada otot-otot dan tulang yang menyebabkan gangguan
separuh atau sepenuhnya pada kesinambungan tulang. Diklasifikasikan
kepada 2 iaitu kepatahan tertutup dan kepatahan terbuka
[Brayan et al (1994)].
Dibahagikan kepada 2 jenis kepatahan :
1. Kepatahan Tertutup.
Kepatahan yang tiada perhubungan di antara hujung
yang patah dengan bahagian luar badan.Tiada luka
kelihatan dan tiada kontaminasi berlaku.
2. Kepatahan Terbuka.
Kepatahan yang ada hubungan diantara hujung tulang
yang patah dengan bahagian luar badan. Terdapatnya luka dan
mudah tercemar dengan organisma daripada luar.
[ John Crawford Adam & David L.Hamblin,1995 ]

15

Sebab-Sebab Kepatahan.
1. Kepatahan Trauma
1.1. Secara Langsung - Tekanan yang kuat terus terhadap
tulang yang terlibat.
1.2. Secara Tidak Langsung - Tiada tekanan terus terhadap
tulang.

3. Kepatahan Stress
Kepatahan yang di sebabkan minor stress yang
berulangan atau jumlah bebanan yang berat ke
atas tulang.

4. Kepatahan Patologikal
Kepatahan yang di sebabkan oleh penyakit atau
kekuatan tulang yang berkurangan. Contohnya
Osteoporosis, penyakit konginetal dan kanak-kanak.

16

Jenis-Jenis Kepatahan
Terdapat beberapa jenis kepatahan pada tulang. Diantaranya ialah :

1. Kepatahan Melintang (Tranverse)


Garisan kepatahan adalah melintangi tulang dan
bersudut tepat.

2. Kepatahan Serong (Obliqe)


Garisan kepatahan menyerong pada tulang. Garisan
yang tajam boleh menusuk pada otot-otot di sekeliling
tulang. Ini menyebabkan berlakunya kepatahan
terbuka.

3. Kepatahan Berpusar (Spiral)


Garisan kepatahan terbentuk mengelilingi mengikut
bulatan tulang. Tulang akan lebih cepat sembuh.

4. Kepatahan Ranting (Greenstick)


Biasanya berlaku pada kanak-kanak. Tulang yang
patah tidak mengalami kepatahan terus tetapi
akan melentur seperti ranting kayu yang masih muda.

17

5. Kepatahan Hancur (communited)


Terdapat beberapa fragmen tulang yang patah
membentuk beberapa pecahan pada garisan kepatahan.

6. Kepatahan Penyeseran (Displaced)


Distal fragmen tulang yang patah beralih posisi atau
Terkeluar dari aligment asalnya. Distal fragmen juga akan
menyebabkan berlakunya angulasi dan dapat
mencederakan otot dan salur darah.

7. Kepatahan Avulsi
Kepatahan yang disebabkan oleh otot yang mengecut
dengan cepat.Ini menyebabkan tulang yang melekatkan
otot yang terlibat tertarik dan patah.

18

Gambarajah Jenis-Jenis Kepatahan

TRAKSI TULANG

19

Traksi merupakan satu daya tarikan yang diberikan secara menentang


untuk memberikan ketegangan semulajadi kepada otot-otot di sekeliling tulang
yang mengalami kepatahan. Daya

tarikan iaitu pemberat digunakan bagi

memastikan otot-otot akan dapat ditegangkan. Badan pesakit akan bertindak


sebagai kaunter traksi bagi memastikan tulang yang patah berada di dalam
posisi yang betul. Traksi adalah di gunakan bagi kepatahan tertutup dan
kepatahan terbuka.
Traksi tulang ialah satu prosedur awal yang dilakukan pada pesakit yang
mengalami kepatahan tertutup. Prosedurnya ialah daya tarikan dikenakan terus
pada

tulang

bagi

merenggangkan

otot-otot

di

sekeliling

tulang

yang

patah.Kaedah ini memerlukan pemasangan steinment pin yang dimasukkan


menembusi tulang.Di dalam kajian kes ini, pesakit di pasangkan traksi tulang pda
tulang calcaneus. Lokasi tusukan ialah 2.5 cm inferior dan posterior dari lateral
melleolus. Atau 4 cm inferior dan 3.5 cm posterior medial melleolus. Stirrup di
letakan pada kedua-dua bahagian steinment pin dan diketatkan dengan skrew.
Pemberat akan diikat pada stirrup dan digantung pada hujung katil.
Traksi tulang memerlukan Bohler Braun Frame(BBF) bagi meletakan kaki
yang patah. Puley yang ada pada BBF adalah laluan tali di antara stirrup dengan
pemberat. Perkiraan pemberat ialah 1:10 daripada berat badan pesakit. Selain
itu BBF digunakan untuk meninggikan kaki pesakit bagi mengurangkan
pembengkakan dan kesakitan. Kedudukan kaki pasakit mestilah di abduksi 45
darjah, selari jari kaki kedua, apex tulang patela dan anterior superior illiak spine.

20

Gambar Pesakit Yang Di Pasangkan Traksi Calcaneun

PRINSIP-PRINSIP TRAKSI TULANG

1. Posisis kaki pesakit hendaklah di abduksi 45 darjah.

21

2. Jari kaki kedua,apex tulang patella,anterior superior illiak spine mestilah


selari
3. Kaki hendalah ditinggikan di atas Bohler Braun Frame.
4. Tali dapat melalui puley tanpa geseran. Tali mestilah tidak disambungsambung dan tidak reput.
5. Pemberat hendaklah tidak menyentuhi lantai.
6. Katil pesakit hendaklah ditinggikan bagi mendapat daya tarikan yang
sepatutnya.

KOMLIKASI TRAKSI TULANG

1. Jangkitan

22

Berlaku pada insisi steinment pin kerana luka tersebut terdedah pada
persekitaran dan berisiko untuk dijangkiti oleh organisma. Tanda-tanda
jangkitan telah berlaku ialah :

1.1.

Kemerahan pada sekeliling luka insisi pin.

1.2.

Discaj keluar dari luka insisi.

1.3.

Nekrosis pada tisu sekeliling.

1.4.

Pin menjadi longgar.

1.5.

Sedikit kebengkakan .

2. Kerosokan pada saraf dan ligamen.


Hasil daripada traksi yang berlebihan menyebabkan saraf dan ligamen
menjadi tegang. Kecederaan pada saraf juga terjadi disebabkan oleh
individu yang melakukan prosedur tidak berpengalaman.

3. Traksi yang berlebihan.


Penggunaan pemberat yang melebihi daripada sepatutnya menyebabkan
komplikasi lain terjadi.Contohnya tulang tiada penyembuhan disebabkan
oleh tulang tidak bersentuhan dan menghalang pembentukan callus.

4. Otot mengecut.

23

Di sebabkan oleh penggunaan traksi tulang di dalam jangka masa yang


panjang menghilangkan tone otot.Pesakit juga tidak melakukan senaman
pada anggota badan yang tercedera dan yang tidak tercedera.

5. Kekakuan sendi.
Juga disebabkan oleh penggunaan traksi tulang di dalam jangka masa
yang panjang dan pesakit tidak melakukan senaman.Sendi akan menjadi
kaku dan sukar hendak digerakan.

6. Hypostatik pneumonia.
Limitasi di dalam melakukan pengembangan aveoli di dalam paru-paru.
Posisi spine yang lama juga menyebabkan sekresi berada di dalam
keadaan static dan dapat menggalakan jangkitan berlaku.

7. Sembelit.
Pesakit tidak mengambil diet harian yang tinggi fiber dan
keadaan yang berbeza daripada kebiasaannya.Pergerakan peristalsis
berkurangan semasa berbaring dalam jangka masa yang lama.

8. Bed sore.
Posisi pesakit yang tidak diubah setiap 2 jam menyebabkan

24

Integriti

kulit

menyebabkan

berkurangan.Tekanan
tisu

nekrosis

dan

setempat
memberikan

yang

berpanjangan

median

pembiakan

organisma menjangkiti kulit.

9. Renal calculi
Peningkatan pada kalsium iaitu hypercalciuria.Keadaan ini menyebabkan
urin berada dalam keadaan statik dan mendap di dalam pundi kencing.

25

EXTERNAL FIXATOR

Menurut Joan A.Rayle (1994), external fixator adalah satu rawatan ke atas
tulang yang mengalami kepatahan. Penggunaan Steinment pin akan dapat
membetulkan aligment tulang yang patah. Pin akan dipasang 2 atau lebih dan
dihubungkan dengan rod (Connecting Rod) bagi menstabilkan tulang. External
fixator dapat dibina dalam pelbagai bentuk mengikut kepatahan yang dalami.
Bahan yang digunakan untuk membuat external fixator adalah aluminium,
graphite, titanium dan light weight nylon. Pin mempunyai 2 jenis iaitu transfixing
pins dan half pins.
External fixator digunakan di dalam kepatahan hancur dan terdapatnya tisutisu yang tercedera di sekeliling tulang.Membantu menyembuhkan tulang yang
tiada proses penyembuhan dengan cara pergerakan tulang yang dilakukan
sedikit demi sedikit pada setiap hari. Juga digunakan setelah rawatan internal
fixator tidak dapat di lakukan akibat daripada jangkitan.
Cara pemasangan dilakukan dengan cara mencucuk pin masuk ke dalam
tulang. Bahagian luar pin akan disambungkan kepada rod (External frame). Rod
ini disambungkan pin oleh clam yang boleh ubah dan diketatkan oleh skru.
External fixator dicipta bagi memegang tulang yang patah tanpa cas. Ini
memudahkan para jururawat melakukan prosedur kejururawatan pada luka pada
anggota yang terlibat. Pemasangan cas akan dilakukan setelah penyembuhan
tulang berlaku dan external fixator akan dibuka. Pemasangan external fixator
adalah selama 6 hingga 8 minggu sahaja [Ann Maher et al (1994)].

26

INDIKASI EXTERNAL FIXATOR

Digunakan pada kepatahan terbuka dan terdapatnya kecederaan pada


tisu-tisu sekeliling tulang. Luka tersebut perlukan pemerhatian, dressing
atau skin grafting setiap masa. Cas tidak dapat dipasangkan.
Kepatahan hancur (Communited fracture) yang tidak stabil dapat
distabilkan sehingga proses penyembuhan berlaku.
Kaedah internal fixator tidak dapat dilakukan akibat jangkitan pada tisu
sekeliling tulang yang patah.
Bagi mengurangkan risiko mendapat komplikasi yang serius akibat
kepatahan yang banyak (Multiple Injury).
Kepatahan yang tiada penyembuhan (Non union) dapat diberikan
tekanan, dipotong sedikit dan di panjangkan sedikit demi sedikit di dalam
jangka masa yang lama.Contohnya, kepatahan yang hilang sebahagian
tulang yang terlibat.

27

KEBAIKAN EXTERNAL FIXATOR

Merupakan imobilisasi awal pada kepatahan tulang.

Kaedah

yang

sesuai

bagi

rawatan

kepatahan

yang

melibatkan

kecederaan pada tisu-tisu sekeliling tulang.

Memudahkan prosedur kejururawatan dilakukan seperti dressing dan


pemerhatian pada luka.

Fragmen tulang yang patah dipegang dengan kuat dan tidak mengganggu
pembentukan callus.

Membenarkan sendi pada bahagian distal dan proximal bergerak bebas.

Memberikan tekanan terus pada tulang dan mengembalikan posisi


fragmen tulang dalam keadaan asal.

Prosedur dapat di lakukan dengan cara teknik aseptik secara pembiusan


setempat atau pun am.

Altenatif rawatan setelah internal fixator tidak dapat di lakukan.

28

KOMPLIKASI EXTERNAL FIXATION

Jangkitan pada lubang pin (pins tract), kulit dan tisu disekeliling.
Merupakan cara perebakan jangkitan dari luar ke dalam tulang.

Tarikan fragmen yang berlebihan pada tulang menyebabkan gap pada


tulang. Tulang tidak akan bersentuh dan menyebabkan tiadanya
penyembuhan(Non union).

Tekanan yang kurang pada tulang akan melambatkan proses


penyembuhan tulang.

Potensi kepada kecederaan pada salur darah disebabkan oleh individu


yang memasangkannya tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan.

29

COMPARTMENT SYNDROME
Definisinya ialah peningkatan tekanan di dalam bahagian otot yang di
lindungi oleh fasia. Tekanan di dalam bahagian otot meningkat di sebabkan oleh
berlakunya perfusi darah pada salur darah kapilari. Tekanan ini akan menekan
tisu, saraf dan salur darah pada bahagian yang terlibat dan menjejaskan
pengaliran darah kepada ke bahagian distal [Fredrick(2005)]. Boleh terjadi di 4
bahagian pada anggota bawah badan iaitu anterior, superficial posterior, deep
posterior dan lateral. Compartment syndrome juga boleh terjadi di anggota atas,
lumbar paraspinal, dan otot gluteal.
Acute compartment syndrome, ianya berlaku di dalam jangka masa yang
singkat.Tanda-tandanya dapat dilihat dalam 30 minit selepas kurangnya
pengaliran

darah

berlaku

ke

bahagian

distal

(Ann

B.

Maher

et

al(1994)).Memerlukan intervensi surgical bagi mengurangkan tekanan. Juga di


kenali anterior tibia syndrome, dan lebih kerap terjadi pada kanak-kanak
dibandingkan dengan orang dewasa [Mubarak &Carol (1979)].
Kronik compartment syndrome, ialah peningkatan tekanan di dalam
bahagian otot disebabkan oleh latihan. Latihan yang berulangan akan
menipiskan permukaan kapilari dan meningkatkan tekanan di dalam kapilari. Ini
menyebabkan peningkatan pengaliran darah keluar (transcapillary) tanpa
peningkatan

penyerapan

kembali

(reabsortion).

Peningkatan

ini

akan

memberikan tekanan kepada bahagian-bahagian yang lain. Keadaan ini dapat di

30

hilangkan dengan cara berehat dan mengurangkan kadar output jantung [Ann B.
Maher & Susan W. Salmond (1994) ].

Gambarajah Bahagian Compartment Syndrome

31

PENYEBAB COMPARTMENT SYNDROME

1. Tekanan Luaran
1.1

Bandage yang terlampau ketat

1.2

Kecacatan pada penutupan facial

1.3

Penggunaan Anti Shock Garment

1.4

Posisi surgical

2. Peningkatan Bahagian Dalam Otot.


2.1

Trauma ( terutamanya kepatahan )

2.2

Masalah pendarahan atau anticoagulant

2.3

Terbakar

2.4

Pembaikan salur darah

2.5

Senaman

2.6

Sekatan salur darah vena

2.7

Ischamic
[Ann B. Maher (1994)].

32

RAWATAN

Rawatan utama adalah bertujuan untuk mengurangkan tekanan di dalam


bahagian otot. Bagi penyebab luaran,lakukan bivalve cast, longgarkan bandage
dan buka stoking dapat di lakukan. Bagi penyebab dalaman, anggota bahagian
yang terlibat hendaklah di tinggikan melebihi paras jantung. Dengan cara ini
pengaliran darah keluar daripada kapilari dapat dikurangkan. Jika keadaan
berterusan, fasciotomy perlu dilakukan secepat yang mungkin. Dengan satu atau
dua turisan pada bahagian kulit lateral dan medial akan dapat mengurangkan
tekanan dan menstabilkan perfusi kapilari darah. Luka fasiotomy akan di biarkan
terbuka untuk beberapa hari dan di dressing. Luka akan ditutup kembali pada 3
hingga 4 hari bagi anggota atas dan 4 hingga 5 hari bagi anggota bawah.. Luka
ditutup dengan cara suture atau slice skin grafting (SSG).

Luka insisi fasciotomy pada bahagian lateral tibia.

33

TANDA-TANDA COMPARTMENT SYNDROME

Tanda-tanda compartment syndrome akan terjadi lebih kurang 30 minit


selepas terjadinya pengurangan bekalan (ischemia) darah kebahagian otot-otot
distal yang terlibat.

1. Paraesthesia
Merupakan tanda-tanda awal. Pesakit

akan mengadu tidak dapat

merasai bahagian anggota distal.


Ini disebabkan oleh tekanan pada saraf yang menyebabkan pesakit
tidak lagi merasai kesakitan.

2. Kesakitan
Kesakitan akan bertambah apabila digerakan pada bahagian distal.
Kesakitan tidak dapat di hilangkan dengan penggunaan ubatan
analgesic. Kesakitan akan terus bertambah.

3. Pucat
Merupakan tanda-tanda lewat pada pesakit.
Bahagian distal akan menjadi pucat dan sejuk akibat daripada
kekurangan pengaliran darah. Pengumpulan darah di dalam
kapilari melebihi 3 saat.

34

4. Kelumpuhan ( paralysis )
Tanda-tanda

lewat.

Bermula

dengan

kelemahan

untuk

menggerakan anggota yang terlibat atau bahagian distal.Tekanan


pada saraf menyebabkan anggota yang terlibat tidak dapat
bergerak.

5. Pulselesness
Tanda-tanda lewat.Tiadanya pengaliran darah pada bahagian
distal. Nadi dirasai amat lemah atau tidak dapat dirasai lagi pada
bahagian distal. Doppler di gunakkan untuk membantu mengesan
nadi.

Keseluruhan tanda-tanda ini terjadi akibat daripada tekanan ke atas saraf


dan salur darah [Ann B. Maher et all (1994)].

35

BIODATA PESAKIT

Nama

: Mohd Isa Bin Hassan

RN

: 293972

Umur

: 55 Tahun

Bangsa

: Melayu

Agama

: Islam

Jantina

: Lelaki

Status

: Berkahwin

Pekerjaan

: Pembantu Am Rendah

Alamat

: No 5637,
Rumah Awam Jalan Kolam Air,
78000 Alor Gajah,
Melaka.

Tarikh Masuk Wad

: 23 Febuari 2005 @o1,16 tgh

Wad

: D4 ( Orthopedik Lelaki )

Tarikh Keluar Wad

: 08 Mac 2005
Jam 12.30 tgh

36

SEJARAH PERUBATAN
Pesakit tidak mengalami masalah kesihatan sebelum
masuk ke wad.

SEJARAH PEMBEDAHAN
Pesakit tidak pernah menjalani sebarang pembedahan
sebelum ini.

SEJARAH SOSIAL

Tinggal bersama keluarga.

Pesakit telah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak.

Anak kedua daripada 5 adik beradik.

Bekerja sebagai Pembantu Am Rendah di sebuah sekolah


di Alor Gajah,Melaka.

Merokok tetapi tidak meminum minuman keras.

37

AKTIVITI HARIAN PESAKIT

Pemakanan.
Masa makan yang teratur, sarapan pagi minum petang dan
makan malam. Gemar memakanan masakan yang pedas
dan tidak suka pada masakan yang terlampau manis.
Alahan terhadap masakan laut.
Rehat Dan Tidur.
Masa tidurnya hanya pada waktu malam. Bermula pukul
11:00 malam hingga 6:30 pagi. Masa tidur selama 7 jam.
Tiada amalan sebelum tidur.
Eliminasi
1. Mikturasi
Kekerapan sebanyak 4 kali sehari dan tiada masalah
yang di hadapi.
2. Defekasi
Kebiasaannya sekali sehari pada waktu pagi sahaja.
Tiada masalah yang di hadapinya..
Mobiliti
Pesakit dapat bergerak bebas sebelum mengalami kecederaan sekarang.
Tidak mengamalkan senaman tetapi
sentiasa berkebun. Tiada gangguan dan tidak menggunakan sebarang
alat bantuan untuk bergerak.

38

Kebersihan Diri
1. Mandi

Mandi sebanyak 3 kali sehari.

2. Rambut

Syampu rambut 2 minggu sekali dan


bercukur sekerap 3 hari sekali.

3. Mulut dan gigi

Sentiasa berkumur selepas makan.


Mengosok gigi pada sebelah pagi dan
sebelum tidur.

Emosi dan Rohani


Pesakit merasa bimbang terhadap kecederaan yang dialaminya dan tidak
merasa selesa. Pesakit sentiasa mengerjakan
terhadap rawatan

solat

waktu.

Perpepsinya

hospital adalah baik kerana telah diberikan penerangan oleh

Pegawai Perubatan dan jururawat yang bertugas.

39

PENGURUSAN PESAKIT

DI JABATAN KECEMASAN
23.02.2005 @ 1.15 tgh
Pesakit Mohd Isa telah tiba di Jabatan Kecemasan Hospital Melaka
dengan ambulan dari Hospital Alor Gajah. Pesakit diiringi oleh atenden lelaki dan
anak lelakinya. Pesakit telah mandapat rawatan awal di Hospital Alor Gajah.
Pesakit telah mendapat kemalangan semasa beliau pulang ke rumahnya
semasa rehat bekerja. Motosikal yang dibawanya telah hilang kawalan di
selekoh tajam menyebabkan beliau terbabas dan melanggar tiang telefon.
Pesakit di bawa oleh orang awam ke Hospital Alor Gajah.
Semasa pemeriksaan di jalankan di Jabatan Kecemasan Hospital Melaka,
Aduan pesakit

- Kesakitan pada bahagian kaki kirinya


- Tidak dapat berjalan
- Kesakitan apabila di tekan
- Sedikit kebengkakkan kelihatan

Tanda-Tanda Vital
Tekanan Darah

: 130/88 mmHg

Nadi

: 85 / minit

Pernafasan

: 17 / minit

SPO2

: 100%

Suhu

: 37 darjah selsius

40

Pemeriksaan Fizikal

Tiada perdarahan pada bahagian kepala, telinga,mata,


hidung dan mulut.

Tiada kesesakan nafas.

Tiada kecederaan pada leher dan dada.

Anggota atas dapat bergerak dengan baik.

Anggota bawah - Kaki kanan boleh bergerak dengan baik


- Kaki kirinya

Penilaian Glasgow Coma scale

Pesakit

dapat

mengingati

Sakit

Bengkak

External rotasi

Luka kecil pada lutut

: 15/15

kejadian

yang

berlaku

pada

dirinya.

Peg.Perubatan di Jabatan Kecemasan mengarahkan agar x-ray dilakukan pada


kaki kiri beliau. Keputusan x-ray menunjukan beliau mengalami :
o Communited Fracture Left Mid-shaft of Tibia,
o Transvers Fracture Left Lower 1/3 of Fibula,
o Avulsion Fracture Left of Tibia Tuberosity

41

AP VIEW

LATERAL VIEW

Rawatan yang telah di berikan kepada beliau ialah :


-

Suntikan Intra otot Tramal 50mg


Bagi mengurangkan kesakitan yang di alaminya.

- Splin
Bagi mengurangkan pergerakan pada tulang
yang patah dan mengurangkan rasa kesakitan.
-

Intravena Normal Saline 0.9% diteruskan.

Pesakit telah di masukkan ke wad Orthopedik lelaki D2 bagi mendapatkan


rawatan yang selanjutnya terhadap kepatahan yang di alaminya.

42

23.02.05 @ 02:40 ptg


Pesakit telah dibawa masuk ke wad oleh seorang atenden kesihatan lelaki
dan diiringi bersama anak lelakinya. Pesakit dibaringkan di atas troli dengan kaki
kirinya dipasangkan splin dan tangan kanannya dimasukkan intravena Normal
Saline. Pesakit disambut oleh jururawat bertugas dan menempatkan pesakit di
Katil 26.

Pesakit telah dilihat oleh Pegawai Perubatan atas panggilan di wad.


-

Glasgow Coma Scale

15/15

Pengambilan sejarah pesakit

Mekanisma penyebab kecederaan

Pengambilan aduan pesakit - Pesakit memberitahu


kesakitan pada kaki kirinya.

Pemeriksaan fizikal
o Tiada kecederaan pada anggota badan yang lain.
o Luka tercalar pada siku kirinya.
o Bahagian bawah kaki kirinya bengkak, tidak dapat di gerakan, luka
tercalar, sakit apabila disentuh,tiada perdarahan kelihatan

Pengambilan carta neurovascular


Warna

pink

Suhu

warm

Capillary filling

less 2 second

Oedema

Present

43

Pulse

Present

Numbness

Absent

Movement

Present

Sensation

Present

Rawatan yang telah diarahkan :


-

Kaki kiri pesakit dipasangkan backslab atas lutut bagi menggantikan splin.

Kaki

ditinggikan

dengan

menggunakan

bantal

bagi

mengurangkan

pembengkakkan dan kesakitan.


-

Intravena Normal Saline di teruskan.

Pesakit telah diberikan pakaian hospital. Orentasi wad telah dilakukan oleh
jururawat dan pesakit direhatkan di atas katil.

3:30 ptg
Pesakit masih lagi mengadu kesakitan pada kaki kirinya. Kesakitan yang
dirasakan melebihi apa yang sepatutnya di alami olehnya. Kesakitannya
tidak dapat dilegakan dengan pemberian suntikan analgesic yang diarahkan
oleh Pegawai Perubatan.Jururawat melakukan carta neutovaskular pada
kaki kiri pesakit.
Collour

Pale

Suhu

37 darjah selsuis

Oedema

present

44

Pulse

absent

Numbness

present

Movement

absent

Sensation

absent

Keadaan pesakit dilaporkan pada Pegawai Perubatan atas panggilan.


Pesakit

dilihat

dan

Pegawai

Perubatan

mendapati

pesakit

mengalami

compartment syndrome. Jururawat diarahkan untuk membuat persiapan pada


pesakit untuk ke dewan bedah dengan segera. Pesakit akan dilakukan
fasciotomy,pemasangan traksi skeletal(calcaneus) dan tension band wire pada
patela

45

PERSEDIAAN PESAKIT KE DEWAN BEDAH

Pesakit telah dimaklumkan oleh Pegawai Perubatan bahawa beliau akan


menjalani pembedahan bagi merawat kesakitan yang di alaminya.
1) Pesakit tidak dibenarkan makan dan minum. Tujuannya agar gaster dan
kolon dikosongkan untuk persediaan pembedahan di bawah bius am.
2) Periksa Borang persetujuan telah ditandatangani oleh pesakit setelah
penerangan diberikan oleh Pegawai Perubatan.
3) Persedian kulit sterile dilakukan oleh jururawat.
4) Keputusan darah.
Full Blood Count(FBC)
Heemoglobin

12.0

White Blood Cell

18.3

Pletelate

215

Group and Cross Matching-

Kumpulan AB+

2 paint darah dibekalkan bagi persedian jika berlakunya perdarahan yang


teruk.
5) Pemberian antibiotik yang diarahkan oleh Pegawai Perubatan.
Intravena Cefobid 1gm stat.
Pesakit telah menjalani pembedahan di bawah bius spinal. Pembedahan
yang dilakukan ialah Fasiotomy,pemasangan pin calcaneus dan tension band
wire pada patela.

46

PENJAGAAN SELEPAS PEMBEDAHAN


Pesakit dibawa balik ke wad dalam keadaan sedar dan peka pada
sekeliling wad. Pesakit tidak dibenarkan makan sehingga perutnya berbunyi
(paratelsis sound). Pengambilan tanda-tanda vital diambil dan direkodkan setiap
jam selama 4 jam.
Tekanan Darah

131/79 mmHg

Nadi

80 seminit

Suhu

37 darjah selsius

Pesakit dibaringkan di katil dalam keadaan supine. Kaki pesakit di


tinggikan dengan BBf dan traksi calcaneus dilakukan. Pemerhatian pada luka
pembedahan dilakukan setiap jam selama 4 jam dan 4 jam sekali selama 48 jam
dan direkodkan.
Kaki kiri pesakit
- Capillary Filling

< 2second

- Nadi di rasai.
- Dapat menggerakan bahagian distal.
- Kesakitan dapat di kurangkan.
Pemberian intra vena Normal Saline diteruskan. Carta intake dan Output
di rekodkan.
Arahan selepas pembedahan,
-

Pemberian antibiotik intravena Cefobid 1gm bd x 4 hari

Pemberian analgesik Tab.Paracetamol 1gm tds

Dresssing dengan menggunakan Normal Saline sekali sehari(daily).

47

Pemasangan traksi skeletal dimulakan pada pesakit.

Buka jahitan(Suture to open) selepas 14 hari pembedahan.

Luka pembedahan insisi fasiotomy

Gambar x-ray Tension Band Wire yang dilakukan bagi merawat kepatahan avulsi
Tibia Teburosity.

48

5.02.05 @ 11:00 pg
-

Hari pertama selepas pembedahan.

Pesakit berbaring di katil dan kaki ditinggikan dengan BBF.

Diet seimbang di berikan.

Dressing Normal Saline dilakukan pada luka pembedahan.

Traksi calcaneun diteruskan.

Tanda-Tanda vital

BP

135.75 mmHg

PR

96/minit

Suhu -

37 darjah selsius

Carta neurovascular
Collour

Pink

Suhu

warm

Oedema

absent

Pulse

present

Numbness

absent

Movement

present

Sensation

present

Pemberian antibiotik dan analgesik diteruskan.

49

Pesakit berbaring dikatil dengan traksi tulang (Calcanuen) dan di tinggikan


dengan Bohler Braun Frame (BBF).

Dressing di lakukan pada luka pembedahan fasiotomy setiap hari

50

26.02.05 @ 09:30pg
- Hari kedua selepas pembedahan
-

Pesakit berbaring di katil

Traksi diteruskan dan kaki di tinggikan dengan BBF.

Pemberian antibiotik dan analgesik diteruskan.

Dressing Normal Saline dilakukan pada luka fasiotomy dan jahitan pada
lutut.

Diet di berikan.

Pemberian intra vena Normal Saline dihentikan.

Tanda Vital

BP

118/70 mmHg

PR

111/minit

Suhu -

37.5 darjah selsius

27.02.05 @ 9:45pg
- Hari ketiga selepas pembedahan
-

Pesakit berbaring di katil

Traksi diteruskan dan kaki di tinggikan dengan BBF.

Pemberian antibiotik dan analgesik diteruskan.

Dressing Normal Saline di lakukan pada luka fasiotomy dan jahitan dilutut.

Diet di berikan.

Tanda Vital

BP

128/75 mmHg

PR

101/minit

Suhu -

37 darjah selsius

51

28.02.05 @ 9:45pg
- Hari keempat selepas pembedahan
-

Pesakit berbaring di katil

Traksi diteruskan dan kaki di tinggikan dengan BBF.

Pemberian antibiotik di hentikan dan analgesik diteruskan.

Dressing Normal Saline di lakukan pada luka fasiotomy dan jahitan pada
lutut.

Diet di berikan.

Tanda Vital

BP

130/82 mmHg

PR

115/minit

Suhu -

37 darjah selsius

52

01.03.05 11:00pg
- Hari ke-5 selepas pembedahan
-

Pesakit berbaring di katil

Traksi diteruskan dan kaki di tinggikan dengan BBF.

Pemberian analgesik diteruskan.

Dressing Normal Saline di lakukan.

Diet di berikan.

Tanda Vital

BP

113/79mmHg

PR

112/minit

Suhu -

37 darjah selsius

Pengambilan darah untuk investigasi

BUSE/Creatinae

Full Blood Count

Random Blood Sugar

53

2.03.05 @ 11:00pg
- Hari ke-5 selepas pembedahan
-

Pesakit berbaring di katil

Traksi diteruskan dan kaki ditinggikan dengan BBF.

Pemberian analgesik diteruskan.

Dressing Normal Saline dilakukan.

Diet diberikan.

Tanda Vital

BP

127/78 mmHg

PR

102/minit

Suhu -

37 darjah selsius

Creatinine

86umol/L

Urea

7.3 umol/L

Sodium

140 umol/L

Pottasium

3.4 umol/L

2. RBS

5.0 mmol/L

3. FBC

Haemoglobin 8.7

TWBC

Platelet

Keputusan Investigasi
1. BUSE

Persediaan

kulit

sterile

dilakukan

18.1
387

bagi

menjalani

pembedahan

pemasangan External fixation dan penampalan SSG pada luka fasciotomy pada
keesokan harinya. Borang persetujuan pembedahan telah ditandatangani oleh

54

pesakit. Penerangan mengenai pembedahan telah diterangkan oleh Pegawai


Perubatan. Pesakit dinasihatkan berpuasa bermula pukul 12 tengah malam
nanti. Ini adalah bertujuan mengelakkan komplikasi pembiusan terjadi.
Pemberian intravena Normal Saline di mulakan kembali.

03.03.05 @ 08.05pg
-

Persediaan pesakit ke dewan bedah.

Periksa nama dan fail pesakit dengan betul.

Periksa Borang Kebenaran Pembedahan telah ditandatangani oleh pesakit.

Periksa x-ray pesakit dengan betul.

Pastikan pesakit berpuasa.

Pengambilan tanda-tanda vital.


BP

128/83 mmHg

PR

123/minit

Suhu -

37 darjah selsius

Pakaikan pakaian dewan bedah pada pesakit.

Pemberian analgesik dan antibiotik.

Intra vena Pethedine 50 mg stat.

Intra vena Cefobid 1gm stat.

Pesakit telah dibawa ke dewan bedah pada pukul 10:15 pagi.

55

NOTA PEMBEDAHAN

Tarikh

02.03.2005

Masa mula

12.03 tgh

Masa tamat

01.55ptg

Antibiotik yang diberikan

Intravena Cefobid 1gm stat

Surgeon

Dr Azul

Pembantu

MA Omar

Anaesthetic

Dr Komala

Scrub

SN Sutijah

Pembedahan dilakukan di bawah bius spinal.


Pembedahan yang dilakukan

: Pemasangan External Fixator


dan penampalan kulit(SSG) pada luka
fasciotomy.

56

02.30ptg
Pesakit di bawa kembali ke wad oleh atenden dewan bedah dan diiringi
oleh jururawat. Pesakit sedar dan dibaringkan di katil dalam posisi supine tanpa
batal. Pesakit tidak dibenarkan makam dan minum sehingga pergerakan usus
berbunyi.

Kaki

kirinya

ditinggikan

dengan

menggunakan

bantal

bagi

mengelakkan pembengkakan terjadi Pengambilan tanda-tanda vital dan carta


nuorovaskular diambil dan direkodkan setiap jam selama 4 jam.
Arahan Pegawai Perubatan selepas pembedahan :
-

Ulangi x-ray selepas pembedahan dilakukan.

Pemeriksaan luka SSG

Donor

10 hari selepas pembedahan

Recipient

5 hari selepas pembedahan

Pemberian antibiotik diteruskan.


IV Cefobid 1gm bd x 4 hari.

57

04.03.05 @ 09:45pg
-

Hari pertama selepas pembedahan di lakukan.

Pesakit berbaring di atas katil dan kaki pesakit ditinggikan dengan


menggunakan bantal bagi mengelakkan pembengkakkan

Pemberian antibiotik di teruskan.

Intravena Cefobid 1gm bd.

Pemerhatian pada tempat pembedahan dilakukan.

Tiada pendarahan kelihatan pada bandage.

Dressing dilakukan dengan Normal saline pada jahitan pada lutut.

Diet seimbang diberikan bagi menggalakkan pemyembuhan luka dan


tulang.

Tanda-tanda vital
BP

137/82 mmHg

PR

119/minit

Suhu -

37 darjah selsius

Pesakit dirujuk oleh Pegawai Perubatan ke Physioterapi bagi mempelajari


cara-cara penggunaan tongkat.

58

Keputusan x-ray di ambil menunjukkan;

59

60

AP VIEW

LATERAL VIEW

Pemasangan External Fixator telah berjaya dilakukan

05.03.05 @ 09.45 pg
-

Hari kedua selepas pembedahan.

61

Pesakit berbaring di atas katil dan kaki masih ditinggikan bagi mengelakkan
pembengkakan berlaku.

Tanda-tanda vital di ambil dan di rekodkan.


BP

112/65 mmHg

PR

112/minit

Suhu -

37 darjah selsius

Pemerhatian pada balutan tiada kesan darah kelihatan.

Dressing dilakukan pada jahitan di lutut dan pin external fixation bagi
mengelakan jangkitan berlaku.

Pesakit diajar oleh Jurupulih Anggota cara-cara penggunaan tongkat


semasa berjalan tanpa berat badan. (Non Weight Bearing Crutches
(NWBC)).

Pesakit mula berjalan-jalan di sekitar katil dengan menggunakan tongkat.

06.05.2005 @ 11:30 pg
-

Hari ketiga selepas pembedahan.

62

Pesakit berbaring di katil dan berjalan dengan menggunakan tongkat.

Tanda-tanda vital di ambil.


BP

123/78 mmHg

PR

101/minit

Suhu -

37 darjah selsius

Dressing Normal saline dilakukan pada jahitan dilutut dan pin external
fixator bagi mengelakan jangkitan.

Pemberian antibiotik di teruskan.

Pemerhatian dilakukan pada balutan. Tiada kesan darah kelihatan.

07.03.2005 @ 12.45 tgh


-

Hari keempat selepas pembedahan

63

Pesakit berbaring di katil dan bergerak bebas dengan menggunakan


tongkat.

Kaki pesakit ditinggikan dengan bantal semasa pesakit berbaring di atas


katil.

Tanda-tanda vital di ambil,


BP

129/83 mmHg

PR

112/minit

Suhu -

37 darjah selsius

Pemberian antibiotik di teruskan.

Intravena Cefobid 1 gm bd.

Dressing Normal saline di lakukan pada jahitan di lutut dan pin external
fixator bagi mengelakan jangkitan berlaku,

Pemerhatian pada luka pembedahan,tiada kesan darah kelihatan.

08.03.2005 @ 08:25 pg
-

Hari kelima selepas pembedahan.

64

Pemberian antibiotik dihentikan

Pemeriksaan luka SSG, Recepient di lakukan


Luka kering dan kemerahan,tiada pus kelihatan.

Luka SSG, Donor hendaklah dilakukan pada 09.03.2005 dan suture to


open jahitan pada lutut dilakukan pada 09.03.2005 di klinik kesihatan yang
berdekatan.

Luka SSG donor diarahkan didressing dengan menggunakan Urgatule.

Pesakit telah didisjas pada pukul 9.40pg dan diarahkan datang untuk
rawatan susulan di Klinik Orthopedik selepas 2 minggu akan datang
(22.03.2005) bagi melihat perkembangan penyembuhan tulang.

Pesakit dibekalkan dengan ubatan antibiotik dan analgesik.

Tablet Zinnat 250mg bd x 1/52

Cap. Tramal 50 mg prn

MASALAH KEJURURAWATAN SEBELUM PEMBEDAHAN

65

24.02.2005@ 02:45ptg
Diagnosa Kejururawatan
Kebimbangan berkaitan dengan kecederaan kepatahan kaki kirinya.
Matlamat
Pesakit tidak merasa bimbang selepas penerangan di berikan.
Nursing Intervensi
1) Menggalakkan pesakit memberitahu kebimbangan dengan mendengar
setiap luahan kebimbangan pesakit dan memberikan kata-kata semangat.
2) Libatkan anggota keluarga pesakit untuk memberikan semangat kepada
pesakit.
3) Memberikan penerangan mengenai kecederaan yang di alaminya.
Tunjukkan gambar x-ray bahagian anggota yang mengalami kepatahan
bagi menambahkan lagi kefahaman pesakit terhadap kecederaannya.
4) Terangkan perawatan yang sedang dilakukan dan perawatan yang akan
datang untuk merawat pesakit. Pesakit memahami dan kurang berasa
bimbang.
5) Memperkenalkan

pesakit

dengan

pesakit

lain

yang

mengalami

kecederaan yang sama agar pesakit lebih bersemangat dan tidak berasa
bimbang.
6) Beritahu pesakit aktiviti hariannya akan dibantu oleh jururawat.

Penilaian Semula 26.02.2005 10.45pg

66

Pesakit kurang merasa bimbang dan dilihat lebih bersemangat menjalani


setiap perawatan padanya.

24.02.2005@03.00ptg

67

Diagnosa Kejururawatan
Kebimbangan berkaitan dengan pembedahan yang akan dilakukan.
Matlamat
Pesakit kurang bimbang berkaitan dengan pembedahan
kecemasan fasciotomy yang akan dilakukan.
Intervensi Kejururawatan
1. Nilaikan tahap kebimbangan pesakit terhadap pembedahan yang akan
dilakukan dengan mendengar aduan pesakit.
2. Penerangan mengenai tujuan pembedahan dilakukan pada bahagian
yang terlibat dan caa-cara dilakukan.
3. Memberitahu pesakit bahawa pembedahan yang dilakukan adalah bagi
merawat komplikasi yang berlaku pada kaki kirinya.
4. Tingkatkan semangat pesakit agar lebih yakin dengan perawatan
pembedahan.
5. Libatkan anggota keluarga pesakit agar sentiasa memberikan sokongan
pada pesakit.
6. Beritahu pesakit pembedahan akan diberikan bius separuh badan (spinal)
terlebih dahulu. Dengan itu kesakitan tidak akan dirasai oleh pesakit
semasa pembedahan.
7. Beritahu pesakit bahawa pembedahan dilakukan oleh Pegawai Perubatan
yang berpengalaman bagi memberikan keyakinan diri untuk melakukan
pembedahan.
Penilaian Semula - 24.02.2005@03:45ptg

68

Pesakit kelihatan tenang dan telah bersetuju untuk menjalani


pembedahan kecemasan fasciotomy.

24.02.2005@03:25pg

69

Diagnosa Kejururawatan
Kesakitan yang di alaminya pada bahagian kaki kirinya yang patah.
Matlamat
Pesakit merasa kurang sakit.
Intervensi Kejururawatan
1) Lakukan penilaian tahap kesakitan yang dialami oleh pesakit dengan
melihat mimik muka dan pernyataan pesakit.
2) Dengar aduan dari pesakit mengenai kesakitan yang dialaminya agar
perancangan dapat di lakukan dengan sempurna.
3) Immobilisasikan kaki pesakit yang tercedera dengan menggunakan
backslab bagi mengurangkan pergerakan dan mengekalkan aligment
supaya kesakitan dapat dikurangkan.
4) Memberikan

ubatan

analgesik

yang

diarahkan

oleh

Pegawai

Perubatan iaitu Intra otot Tramal 50mg stat. Tujuannya kesakitan


dapat dikurangkan dengan bantuan ubatan.
5) Tinggikan kaki pesakit yang tercedera dengan menggunakan bantal
agar kaki tidak membengkak. Ini dapat mengurangkan kesakitan.
6) Memberikan penjelasan bahawa kesakitan yang dialaminya di
sebabkan oleh otot-otot yang spasm dan kepatahan pada kaki kirinya.
Pesakit memahami akan punca kesakitan yang dialaminya.
7) Rancangkan perawatan kejururawatan yang ingin dilakukan dan
lakukan serentak agar pesakit dapat berehat tanpa gangguan.

70

8) Penjagaan

perawatan

dilakukan

dengan

lemah

lembut

bagi

mengekalkan situasi pesakit dalam keadaan selesa.


9) Pengambilan carta neurovascular mendapati pesakit mendapat
komplikasi kepatahan iaitu Compartment Syndrome. Pesakit dihantar
ke dewan bedah untuk menjalani pembedahan fasiotomy bagi
mengurangkan

kesakitan.

Prosedur

dilakukan

oleh

Pegawai

Perubatan.

Penilaian Semula - 25.02.2005@12.30tgh


Pesakit memberitahu kesakitannya berkurangan setelah menjalani
pembedahan kecemasan fasiotomy.

71

01.03.2005@02:45ptg
Diagnosa Kejururawatan
Pesakit merasa bimbang berkaitan dengan pembedahan pemasangan
External fixator pada kaki kirinya.
Matlamat
Pesakit kurang merasa bimbang berkaitan pembedahan pemasangan
External fixator pada kaki kirinya.
Intervensi Kejururawatan
1. Nilaikan tahap kebimbangan pesakit berkaitan dengan pembedahan yang
akan dilakukan dengan mendengar aduan pesakit.
2. Berikan penerangan kepada pesakit bahawa pemasangan external fixator
merupakan rawatan pembedahan untuk kaki kirinya.Ini bertujuan untuk
mempercepatkan penyembuhan dan penyantuman tulang.
3. Terangkan cara-cara pemasangan external fixator dilakukan dan beritahu
pesakit bahawa Pegawai Perubatan berpengalaman yang akan
melakukan pemasangan tersebut. Pesakit akan merasa lebih yakin untuk
menjalani pembedahan.
4. Libatkan anggota keluarga bagi memberikan sokongan kepada pesakit.
5. Beritahu pesakit bahawa bius akan diberikan sebelum pembedahan
dilakukan. Dengan itu kesakitan tidak akan dirasai semasa pembedahan
dilakukan.

72

Penilaian Semula 02.03.2005@08:45pg


Pesakit kelihatan tenang dan bersetuju untuk menjalani pembedahan
pemasangan external fixator.

73

24.02.2005@03.25pg
Diagnosa Kejururawatan
Defisit pengetahuan berkaitan dengan traksi tulang (calcaneun).
Matlamat.
Pesakit dapat mengetahui tujuan traksi skeletal dilakukan.
Intervensi Kejururawatan
1. Lakukan penilaian terhadap pengetahuan pesakit terhadap traksi skeletal
dengan cara bertanya pada pesakit.
2. Beritahu pesakit tujuan traksi skeletal dilakukan adalah untuk immobilisasi
tulang yang patah dan mengelakkan spasm otot-otot di sekeliling tulang.
3. Tunjukkan pesakit kepada pesakit yang lain agar pesakit mempunyai
gambaran sistem traksi yang akan dipasang pada beliau.
4. Beritahu pesakit bahawa pemasangan traksi skeletal adalah rawatan
sementara untuk menunggu rawatan pembedahan.
5. Beritahu pesakit bahawa pemasangan traksi skeletal akan di lakukan
dengan bius dan pesakit tidak akan merasai kesakitan.
6. Beritahu pesakit selepas pemasangan traksi skeletal, kaki pesakit akan di
ampu dengan menggunakan BBF bagi mengelakkan kebengkakan
berlaku.
7. Beritahu pesakit traksi skeletal mempunyai prinsip-prinsipnya iaitu :
7.1.

Kaki pesakit di abduksi 45 darjah.

7.2.

Jari kedua, apex tulang patella dan anterior superior illiak


spine mestilah selar.

74

7.3.

Tiada geseran pada tali dan pemberat dan tidak menyentuhi


lantai.

7.4.

Katil pesakit hendaklah ditinggikan bagi mendapat daya


tarikan yang sepatutnya.

8. Beritahu pesakit bahawa aktiviti harian beliau akan dibantu oleh jururawat.

Penilaian Semula - 24.02.2005@03.45pg


Pesakit dapat memahami tujuan traksi skeletal dilakukan dan
prinsip-prinsip traksi skeletal sama-sama di kekalkan.

75

MASALAH KEJURURAWATAN SELEPAS PEMBEDAHAN

03.03.2005@04:00ptg
Diagnosa Kejururawatan
Potensial infeksi berkaitan dengan luka pembedahan fasiotomy.
Matlamat
Pesakit tidak mengalami infeksi luka pembedahan fasciotomy.
Intervensi Kejururawatan
1. Perhatikan pembalut luka selepas pesakit balik dari dewan bedah. Lihat
sebarang kesan darah pada pembalut.
2. Lakukan reinforce dengan menggunakan gauze sterile jika terdapat kesan
perdarahan pada pembalut. Medium yang lembab akan menggalakkan
pembiakkan organisma.
3. Monitor suhu pesakit setiap 4 jam sekali bagi mengesan demam. Jika
demam itu menandakan berlakunya proses inflamasi pada luka.
4. Lakukan dressing dengan teknik aseptic selepas pemeriksaan luka di
lakukan oleh Peg.Perubatan.
5. Antibiotik di berikan mengikut arahan Pegawai Perubatan iaitu Intra vena
Cefobid 1gm bd.
6. Nasihatkan pesakit mengamalkan diet seimbang bagi menggalakkan
penyembuhan luka fasciotomy dan peningkatan pertahanan badan.
7. Beritahu kepada Pegawai Perubatan jika luka fasiotomy pesakit
menunjukkan tanda-tanda infeksi.

76

8. Alaskan dengan dressing towel yang bersih dan tukar setiap kali dressing
dilakukan.
9. Beritahu pesakit cara-cara menjaga kebersihan luka fasiotomy seperti
jangan basahkan balutan, tidak menyentuh luka dressing dengan jari dan
tidak menyapukan ubatan tradisoanal di tempat luka fasciotomy.

Penilaian Semula - 02.02.2005@08:35pg


Luka pesakit kelihatan kemerahan dan suhu pesakit di dalam
lingkungan 37 darjah selsius.

77

04.03.2005@1045pg
Diagnosa Kejururawatan
Gangguan imej berkaitan dengan pemasangan external fixator.
Matlamat
Pesakit dapat menerima external fixator sebagai sebahagian dari dirinya.
Intervensi Kejururawatan
1. Dengar sebarang aduan dan pertanyaan dari pesakit mengenai
pemasangan external fixator.
2. Beritahu pesakit jangka masa yang diperlukan untuk beliau memakai
external fixation iaitu 6 minngu hingga 8 minggu.
3. Libatkan anggota keluarga pesakit mengenai pengetahuan terhadap
external fixator.
4. Suruh pesakit memakai kain sarung agar dapat menutupi external fixator.
dengan itu orang ramai tidak dapat melihat external fixator.
5. Beri perangsang kepada pesakit agar tabah manghadapi kehidupan
harian.
6. Ajarkan pesakit cara-cara penggunaan tongkat dengan betul agar pesakit
tidak merasa keterbatasan pergerakan dengan pemasangan external
fixator.

Penilaian Semula. 05.03.2005@03:15ptg


Pesakit tidak berasa segan dengan pemasangan external fixator
dan dapat bergerak bebas.

78

05.03.2005@02:30
Diagnosa Kejururawatan
Potensi infeksi berkaitan dengan pin tract external fixator.
Matlamat
Pesakit tidak mendapat infeksi pada pin tract external fixator.
Intervensi Kejururawatan
1. Lakukan pemerhatian pada pin site bagi mengesan tanda-tanda infeksi
seperti kemerahan, pin menjadi loggar, discaj keluar melalui pin tract.
2. Monitor dan rekodkan suhu badan pesakit setiap 4 jam sekali bagi
mengesan demam. Jika demam itu menandakan proses inflamasi berlaku.
3. Lakukan dressing setiap hari pada pin tract dan external fixator dengan
mengamalkan teknik-teknik aseptik.
4. Pemberian antibiotik setiap 8 jam seperti yang diarahkan oleh Pegawai
Perubatan.
5. Pegambilan diet seimbang tinggi protein akan membantu penyembuhan
dan meningkatkan pertahanan badan.
6. Berikan pendidikan kesihatan berkaitan dengan panjagaan kebersihan
pada pin tract bagi mengelakkan infeksi berlaku.

Penilaian Semula - 06.03.2005@03:45ptg.


Infeksi tidak berlaku pada pin tract external fixator.

79

06.03.2005@12.00tgh
Diagnosa Kejururawatan
Defisit pengetahuan berkaitan dengan cara-cara penggunaan tongkat.
Matlamat
Pesakit dapat menggunakan tongkat dengan cara yang betul.
Intervensi Kejururawatan
1. Teragkan kepada pesakit tujuan penggunaan tongkat iaitu untuk
memudahkan pesakit bergerak dan dapat melakukan aktiviti-aktiviti
harian.
2. Beritahu pesakit kepentingan penggunaan tongkat semasa berjalan tanpa
berat badan (Non Weight Bearing Cructh).
3. Tujukkan bahagian-bahagian tongkat seperti axillary pad, pemegang
tangan (hand grip), bar boleh laras dan getah pada bahagian hujung.
4. Laraskan bar dan pemegang tangan megikut ketinggian pesakit.
5. Ajar pesakit cara perimbangan badan semasa berdiri dengan satu kaki
dan menggunakan tongkat.
6. Beri pesakit makan dan minum sebelum memulakan latihan berjalan agar
pesakit akan mempunyai tenaga.
7. Ketatkan ikatan kain atau seluar pesakit agar tidak tercabut semasa
menggunakan tongkat.
8. Pastikan lantai tidak licin dan mempunyai ruang yang luas agar pesakit
tidak terjatuh semasa berjalan dengan tongkat.

80

9. Tunjukkan cara penggunaan tongkat iaitu 3 point gait dan swing to dan
cara menaiki tangga serta menuruni tangga.
10. Suruh pesakit melakukan cara-cara tersebut tanpa memijak kaki kirinya
(NWBC). Sentiasa bersama pesakit untuk memberikan keyakinan kepada
pesakit.
11. Beri pendidikan kesihatan mengenai keselamatan semasa menggunakan
tongkat. Ketatkan skru pada tongkat dan gantikan getah pada hujung
tongkat jika haus.

Penilaian Semula - 07.03.2005@01:15ptg


Pesakit boleh menggunakan tongkat untuk bergerak dan melakukan
aktiviti harian.

81

08.03.2005@09:00pg
Diagnosa Kejururawatan
Defisit pengetahuan berkaitan dengan :
1. Penjagaan External fixator dan luka Split Skin Grafting
(SSG).
2. Pemakanan.
3. Ubatan.
Matlamat
Pesakit dapat memahami tentang penjagaan External Fixator dan luka
Split skin grafting, pemakanan dan ubatan.
Intervensi Kejururawatan
1. Penjagaan external fixation dan luka splint skin grafting.
-

Ajar pesakit cara-cara melakukan pemerhatian pada luka SSG dan


pin tract external fixator.

Beritahu pesakit jika terdapat tanda-tanda infeksi seperti kemerahan,


discaj yang keluar, bengkak sakit dan kemerahan suruh pesakit
datang dengan segera ke klinik yang berdekatan atau hospital bagi
mendapatkan rawatan selanjutnya.

Cuci luka setiap hari di klinik kesihatan yang berdekatan untuk


mempercepatkan penyembuhan luka dan mengelakkan berlakunya
infeksi.

82

Beritahu pesakit supaya tidak melonggarkan skru pada external


fixation. Ini akan menjejaskan keberkesanan external fixator.

2. Pemakanan.
-

Beritahu pesakit agar mengamalkan diet seimbang tinggi protein bagi


mempercepatkan proses pemyembuhan luka dan tulang serta
meningkatkan pertahanan badan untuk melawan infeksi.

Diet seimbang juga akan memberikan tenaga kepada pesakit untuk


berjalan dengan menggunakan tongkat.

Galakkan pesakit mengambil makanan tinggi fiber seperti sayursayuran dan buah-buahan bagi mengelakkan sembelit.

3. Ubatan
-

Beritahu pesakit agar sentiasa mengikut arahan pengambilan ubatan


yang dibekalkan iaitu, Tablet Zinnat 250mg bd selama seminggu bagi
mengelakkan infeksi.

Nasihatkan pesakit agar mengambil ubatan analgesik seperti Kapsul


Tramal 50mg PRN jika perlu sahaja. Ubatan diambil selepas makan
atau di makan dengan ubatan antacid seperti Magnesium Trisilicate
(MMT). Ini adalah untuk mengelakkan terjadinya gastritis.

Nasihatkan pesakit agar mengikuti tarikh rawatan susulan di Klinik


Orthopedik.Tujuannya ialah untuk melihat perkembangan perawatan yang
dilakukan ke atas kaki kirinya yang patah.

Penilaian Semula - 08.03.2005@10:00pg

83

Pesakit memahami tentang penjagaan external fixator, luka split skin


grafting, pemakanan dan ubatan yang perlu di ambil.

KESIMPULAN
Pesakit Mohd Isa Bin Hassan telah mendapat kemalangan jalan raya
pada 23.02.2005 @ 12.00 tengah hari telah mendapat rawatan awal di Hospital
Alor Gajah. Beliau telah di rujuk ke Hospital Melaka bagi mendapatkan rawatan
selanjutnya.

Pesakit

telah

didiagnoskan

mengalami

kepatahan

tertutup

Communited Fracture Left Mid-shaft of Tibia, Fracture Left Lower 1/3 of Fibula
dan Avulsion Fracture Left of Tibia Tuberosity. Beliau dimasukkan ke Wad 2
Orthopedik Lelaki di Hospital Melaka.
Pesakit telah menjalani pembedahan kecemasan fasiotomy bagi merawat
compartment syndrome yang berlaku akibat komplikasi kepatahan pada kaki
kirinya pada 23.02.2005 @ 4.00ptg.Traksi skeletal (calcaneun) dipasang
sementara menunggu rawatan pembedahan dilakukan bagi merawat kepatahan
tulang tibia beliau. Pada 03.03.2005 @ 10:15pg sekali lagi pesakit dimasukkan
ke dewan bedah bagi memasang external fixator. Pesakit telah dipasangkan
external fixator bagi merawat kepatahan tulang tibia dan Split Skin Grafting di
letakkan di luka pembedahan fasciotomy.
Selama 13 hari pesakit berada di wad, pesakit tidak mengalami infeksi
pada luka pembedahan Split Skin Grafting dan juga pin tract external fixator.
Pesakit telah dibenarkan pulang ke rumah pada 08.03.2005 dan melakukan
dressing di klinik kesihatan yang berdekatan. Pesakit diminta datang ke Klinik

84

Orthopedik selepas 2 minggu bagi menilai perkembangan dan keberkesanan


rawatan terhadap beliau.

BIBLIOGARAFI

[1]. Ann B.M Susan Ws,Teresa (1994) ORTHOPAEDIC NURSING, W.Bsaunder.


Company : Philadelphia.
[2]. Brayn E.B et al (1994) PARAMEDIC EMENGENCY CARE, Second Edition,
Brady & Prentice Hall Division : United Kingdom.
[3]. Carola et al (1990) HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY, McGraw-Hill
Publising Company : Aukland.
[4]. Dana C.M (1983) EXTERNAL SKELETAL FIXATION , East Preston Street
Baltimore : United State Of America.
[5]. David J.Dandy (1989) ESSENTIAL ORTHOPAEDIC AND TRAUMA,
Logman Singapore Publisher (Pte) Ltd : Singapore
[5]. Frederick A.M (01.04.2005), ABOUT COMPARTMENT SYNDROME,
http : ///www.ortho.washington.edu.
[6]. Gary At and Kevin Td (1993) HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY, Second
Edition, Mosby-Year Book Inc : St Lois MO.
[7]. Wynsberhe D.V et al (1995) HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY, Third
Edition, Mc Graw-Hill Inc : Aukland.

85