Anda di halaman 1dari 11

Kursus :Diploma Pembantu Perubatan

Kod Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub Topik : Etiologi dan Klasifikasi Gangguan Kondisi Psikiatri.

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Kumpulan : PRAKTIS PSIKIATRI

Jenis item Klasifikasi Item Konstruk Tajuk Aras kesukaran


MEQ Pemikiran Pengetahuan Etiologi dan Klasifikasi Sederhana
1 Pemahaman Gangguan Kondisi Tinggi
Aplikasi Psikiatri.

Item 1 Peraturan Permarkahan

Kejadian Penyakit Psikiatri boleh


menyerang semua golongan
manusia samada miskin atau kaya,
kanak-kanak atau orang dewasa.

A Nyatakan enam (6) Klasifikasi Asas Klasifikasi Asas penyakit mental: Markah
penyakit mental. 1. Terencat Akal 6
2. Gangguan Personaliti
3. Gangguan Mental
4. Gangguan Penyesuaian
5. Lain-lain Gangguan
6. Gangguan Tumbesaran
7. Lain-lain Gangguan Khusus
kepada kanak-kanak

(1 markah bagi setiap jawapan yang


tepat)

B Terangkan empat (4) Etiologi Etiologi penyakit Psikiatri: 8


penyakit Psikiatri. 1. Sindrom Organik Otak:
 Berlaku akibat dari
perubahan struktur otak
seperti adanya ketumbuhan,
kecederaan atau
kemerosotan.
 Boleh juga berlaku akibat
gangguan diluar otak seperti
dalam kes myxoedema dan
epilepsi.
 Bergantung kepada tiga
kriteria;
i. Gangguan
menyeluruh atau
khusus,
ii. Gangguan itu akut
atau kronik
iii. Penyebab gangguan
di otak itu menyeluruh
atau setempat

2. Konsep Psikoanalitik:
 Disebabkan oleh konflik
intrapsikik dalam diri yang
mengancam dan
merosakkan ego seseorang,
 Untuk mengawal minda,
mereka menggunakan
kaedah mekanisma helah
bela diri seperti penafian dan
projeksi.
 Berlakunya berbagai
pemikiran dan perlakuan
pelik.
3. Genetik:
 Kajian Keluarga Berisiko
tidak dapat mempastikan
samada kejadian Penyakit
Psikiatri disebabkan oleh
warisan atau Kesan
Persekitaran Keluarga.
 Kebanyakkan Kajian
menunjukkan 10 – 15% ahli
keluarga pesakit
Kemurungan Teruk akan
mengalami Gangguan Afektif
berbanding 1 – 2% populasi
lain. Manakala 68%
dikalangan monozygote dan
23% dwizygote.
 Menurut Sheilds (1980) anak
dari ibu/bapa Skizopherenia
mempunyai 13.8%,
manakala anak ibu& bapa
Skizopherenia mempunyai
36.6% peluang.
 Skizopherenia kerap berlaku
dikeluarga yang
mementingkan ibu
berbanding bapa.
 Asuhan boleh menyebabkan
berlakunya penyakit psikiatri;
terlalu mengongkong
mengakibatkan psikosis,
ambivalen menyebabkan
berlakunya skizopherenia.
4. Biokimia Otak:
 Kajian saintifik mendapati
adanya pengumpulan
reseptor amino biogenik di
bahagian otak pesakit
terutama sistem limbik, girus
hippokampal dan di pangkal
otak.
 Dopamin dikaitkan dengan
skizopherenia manakala
seretonin dan norepinefrin
dikaitkan dengan penyakit
afektif.
5.
6.
Gangguan psikiatrik berlaku akibat
dari berbagai penyebab.
C Terangkan setiap faktor penyebab Faktor penyebab: 6
berikut: 1. Faktor Predispose:
1. Faktor predispos.  Pengalaman awal dalam
2. Faktor presipitating. kehidupan, bawaan
3. Faktor perpetuate. genetik, faktor fisikal,
psikologikal dan sosial
dari zaman bayi dan
kanak-kanak.
 Personaliti adalah faktor
predispose yang penting
kerana kaedah
menangani stress adalah
berbeza mengikut
personaliti.

2. Faktor Precipitating:
 Perkara-perkara yang
berlaku sejurus sebelum
berlakunya gangguan
dan kelihatan seperti
pencetus kepada
serangan gangguan.
Berbentuk samada
secara fisikal,
psikologikal atau secara
sosial.

3. Faktor Perpetuat:
 Kesan stigma dan
menarik diri dari aktiviti
sosial yang akan
mengekalkan
jangkamasa gangguan
asal.

Keakuran Ketepatan dan kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
item
/ / / / / / / / /

RUMUSAN : ITEM DITERIMA / ITEM DITOLAK / ITEM PERHATIAN


Kursus :Diploma Pembantu Perubatan
Kod Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub Topik : Skizofrenia.

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Kumpulan : PRAKTIS PSIKIATRI

Jenis item Klasifikasi Item Konstruk Tajuk Aras kesukaran


MEQ Pemikiran Pengetahuan Skizofrenia. Sederhana
2 Pemahaman Tinggi
Aplikasi

Item 2 Peraturan Permarkahan

Seorang pesakit Skizofrenia telah


dibawa oleh keluarganya ke Hospital
dan dimasukkan ke wad.
A Nyatakan empat (4) Etiologi Etiologi Skizofrenia: 4
Skizofrenia. 1. Keturunan.
 Pesakit yang mempunyai
sejarah keluarga
skizophrenia.
2. Persekitaran.
 Tekanan.
3. Personaliti.
 Orang yang berbadan
asthenic.
 Personaliti schizoid.
4. Sosial.
 Tekanan psikososial.
B Terangkan tiga (3) tanda khusus Tanda khusus Skizofrenia: 6
Skizofrenia. 1. Tingkahlaku:
 Waxy flexibility
 Stupor
 Negativism
 Stereotyped
 Automatic obedience
2. Delusi:
 Idea rujukan
 Penghukuman
 Grandeer
 Somatik
 Cemburu
3. Emosi:
 Inappropriate affect
 Ambivalence
 Flattening of affect
 Depresi
 Elation
 Euforia
4. Halusinasi:
 Pendengaran
 Penglihatan
 Taktile
 Penghiduan
 Gastatory

(2 markah bagi setiap jawapan yang


tepat dengan penerangan)
C Terangkan pengurusan pesakit Pengurusan pesakit Skizofrenia di 6
Skizofrenia di Wad. Wad:
1. Antipsikotik:
 Low potency eg
Chlorpromazine 75mg –
300mg OD 3-4 minggu, if
pt hyperactive or agitated
 Haloperidol 1.5-3mg 2-
3dd-30mgdly,im 2-10mg
4-8 hourly.
2. High potency (mood) if pt is
withdrawn or lethargic eg.
Flupenthixol 3-9mg bd or18mg
OD.
3. Depot injection:
 Flupenthixol 50-300mg
2wkly, 400mg / wk
 Fluphenazine 12.5-
100mg 14-35 daily.
4. Terapi:
 Psychosocial
 Behavioural
 Family group
 Individual
 Social skills
 Rehabilitation therapies-
cara pulih kerja/riadah.

(2 markah bagi setiap jawapan yang


tepat dengan penerangan).

Kebanyakan pesakit Szikofrenia


masuk kembali ke hospital kerana
tidak makan ubat yang diberi.
D Nyatakan empat (4) sebab pesakit Sebab pesakit Szikofrenia enggan 4
Szikofrenia enggan makan ubat. makan ubat:
1. Poor insight / kesedaran.
2. Kesan Sampingan yang teruk.
3. Halusinasi pendengaran.
4. Delusi – grandiose.
5. Tidak ada sokongan / penyelian
oleh keluarga.
6. Tanda tanda dan gejala psikotik
berkurangan.
7. Kehabisan ubat – tidak pergi
untuk follow up.

(1 markah bagi setiap jawapan yang


tepat)

Keakuran Ketepatan dan kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
item
/ / / / / / / / /

RUMUSAN : ITEM DITERIMA / ITEM DITOLAK / ITEM PERHATIAN


Kursus :Diploma Pembantu Perubatan
Kod Kursus :
Tahun :1
Semester :2
Kod Subjek :
Topik
Sub Topik

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Kumpulan : PERUBATAN KECEMASAN

Jenis item Klasifikasi Item Konstruk Tajuk Aras kesukaran


MEQ Pemikiran Pengetahuan Sederhana
Pemahaman Tinggi
Aplikasi

Item Peraturan Permarkahan

Keakuran Ketepatan dan kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
item
/ / / / / / / / /

RUMUSAN : ITEM DITERIMA / ITEM DITOLAK / ITEM PERHATIAN

Kursus :Diploma Pembantu Perubatan


Kod Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub Topik : Simptomalogi Gangguan Kondisi Psikiatri.

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Kumpulan : PRAKTIS PSIKIATRI

Jenis item Klasifikasi Item Konstruk Tajuk Aras kesukaran


MEQ Pemikiran Pengetahuan Simptomalogi Gangguan Sederhana
Pemahaman Kondisi Psikiatri Tinggi
Aplikasi

Item 1 Peraturan Permarkahan

1 Seorang pesakit mental telah


dibawa oleh anggota Polis ke
Hospital kerana menganggu orang
awam. Pakar Psikiatri telah
mengesahkan bahawa pesakit ini
mengalami penyakit Psikosis.
A Nyatakan perbezaan-perbezaan Perbezaan-perbezaan penyakit 6
antara penyakit Psikosis dan Psikosis dan Neurosis:
penyakit Neurosis. 1. Psikosis:
a. Pesakit tidak sedar
mengalami penyakit.
b. Sukar/enggan
bekerjasama.
c. Ciri psikotik nyata.
d. Contoh penyakit:
Skizopherenia,
Gangguan Afektif – Dwi
Kutub (Polar),
Kemurungan Major.

2. Neurosis:
a. Pesakit berusaha
menghilangkan
sengsaranya
b. Doctor shopping
c. Tiada ciri psikotik tetapi
merupakan obsesif dan
kompulsif
d. Contoh penyakit: Fobia,
OCD, Somatoform.

(3 markah bagi penghuraian Psikosis &


3 markah bagi penghuraian Neurosis).

Pesakit ini juga mengalami


Halusinasi.
B Terangkan empat (4) jenis Jenis-jenis Halusinasi: 8
Halusinasi. 1. Halusinasi Pendengaran – biasa
terjadi pada pesakit psikosis.
Melibatkan suara yang
mengkritik, mengulas dan/atau
mengarah kelakuan pesakit.
2. Halusinasi Penglihatan – biasa
terjadi pada pesakit yang
mengalami organik psikosis
terutama keracunan atau
keadaan berkaitan pengambilan
dadah
3. Halusinasi Kecapan dan Bauan
– menunjukkan pesakit
berkemungkinan mengalami
gangguan temporal lobe.
4. Halusinasi Sentuhan – biasa
berlaku kepada pesakit yang
mengalami organik psikosis
seperti ketagihan alkohol,
kokain dan penyalahan
amphetamine
1. Halusinasi Kinesthetik –
merangkumi perasaan
pergerakkan yang tidak berlaku
atau perasaan keluar dari badan
dan terapung melihat diri
sendiri.

(2 markah bagi setiap jawapan yang


yang tepat dengan penerangan)

C Terangkan tiga (3) pencegahan Nyatakan tiga (3) pencegahan 6


kejadian penyakit mental. kejadian psikologi bilazim dan berikan
dua (2) contoh setiap satu.
1. Pencegahan Primer
 Semasa mengandung
 Semasa pra sekolah
 Semasa sekolah
 Keluarga
 Pekerjaan
 Kawasan Perumahan
2. Pencegahan Sekunder
 Mengesan awal penyakit
dalam masyarakat
 Agensi-agensi lain, klinik
bergerak, befrienders
 Unit Perawatan Jiwa
 Perawatan Modern
3. Pencegahan Tertiari
 Kemudahan-kemudahan
untuk pesakit
 Kemudahan Pusat
Pemulihan Harian
 Memberi pertolongan sosial
 Rawatan berkelompok
 Penyeliaan Rawatan
 Klinik bergerak

(2 markah bagi setiap jawapan yang


tepat dengan penerangan).

Keakuran Ketepatan dan kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
item
/ / / / / / / / /

RUMUSAN : ITEM DITERIMA / ITEM DITOLAK / ITEM PERHATIAN