Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran: MPEI Ekonomi Kelas:

Bilangan Murid: 30 orang Tingkatan 4 Arif


Tema/Topik/Modul: Pendapatan Individu
Masa: 40 minit
Standard Kandungan/ Pembelajaran: 3.2 Pendapatan Individu

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat:

3.2.1 Mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan


mengikut sektor ekonomi

Perkembangan Aktiviti p&p


Pembelajaran
Pelibatan (5 minit)
1. Murid menonton sedutan klip video situasi kehidupan di Bangladesh.

2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan kandungan klip video tersebut.

3. Murid mengaitkan jawapan dengan tajuk pelajaran dengan bimbingan guru.

Soalan:

i. Apakah yang kamu tahu tentang klip video ini?


ii. Di negara manakah yang menjadi lokasi dalam klip video ini?
iii. Mengapakah mereka datang ke Malaysia?

Penerokaan Murid telah diminta oleh guru supaya membaca buku teks berkenaan
(25 minit) pendapatan individu sebelum ini.

1. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.


2. Guru mengedarkan bahan lembaran untuk dianalisis oleh murid
3. Murid memberikan pandangan berdasarkan edaran tersebut.
4. Murid diminta memberikan jenis-jenis pekerjaan lain yang diceburi
oleh pekerja asing selain daripada yang dinyatakan dalam edaran.
5. Murid diminta memberikan 10 jenis pekerjaan utama yang diceburi
oleh pekerja asing di Malaysia.
6. Murid mengklasifikasikan jenis pekerjaan mengikut 3 sektor
ekonomi.

7. Murid mengumpulkan maklumat yang diperoleh dan menterjemah


hasil dapatan ke dalam bentuk peta pemikiran i-Think.

Soalan:

Mengapakah rakyat Malaysia tidak mahu menceburi bidang pekerjaan


yang sekarang ini dikuasai oleh pekerja asing?

Bahan Bantu Capaian internet, komputer, projektor LCD, kertas sebak, buku teks
Belajar: dan buku nota (buku catatan)
Refleksi: (Diisi selepas p&p)