Anda di halaman 1dari 39

SJK (C) SAWIT

AMALAN BAIK
LOCENG PINTAR
Tarikh : 4 DISEMBER 2014 ( KHAMIS )
Tempat : SK BANDAR PUTRA
Program Loceng Pintar
1. Nama Program:
LOCENG PINTAR : bunyi loceng kata-kata
terpuji
2. Bidang:
Pengurusan sekolah, kurikulum dan HEM
3. Matlamat:
a) Meningkatkan identiti dan amalan terbaik
sebagai sebuah sekolah ke arah
kecemerlangan
b) Memberi motivasi kepada murid
4. Objektif:
a) Peningkatan keberkesanan pengurusan
sekolah
b) Peningkatan pencapaian B. Cina
Penulisan murid
c) Peningkatan Kualiti tingkah laku murid
5. Sumber Kewangan:
Jemaah Pengurus Sekolah
6. Kos:
RM 38,000.00
7. Kumpulan Sasaran:
Semua murid tahun 1 hingga tahun 6,
murid pra-sekolah dan pendidikan khas
8. Tarikh:
Mulai 2012
9. Masa:
7.10 pagi – 4.00 petang
10. Sumber Tenaga:
Jemaah Pengurus Sekolah, Guru Besar,
GPK, Guru ICT, guru-guru disiplin dan
guru-guru B. Cina
11. Pemantauan:
Dari semasa ke semasa oleh GB, GPK-
GPK, guru disiplin
12. Penilaian:
Sepanjang masa
13. Tindakan Susulan:
Penambahbaikan dan penyelenggaraan
oleh GB, GPK-GPK
Objektif Pembentangan :

• Memahami langkah-langkah dan cara-cara


mengadakan Program Loceng Pintar

• Impak-impak Sistem P A dan Loceng


Pintar terhadap sekolah dan murid.

SMK BANDAR PUTRA 2011


BLOK A
BLOK B
BLOK C
BLOK D
BLOK E
BLOK F
BLOK G (PRA SEKOLAH)
BLOK H (MAKMAL KOMPUTER)
BLOK I (BILIK KEBAL)
JAWATANKUASA PROGRAM LOCENG PINTAR

Pengerusi : Pn. Yiap Guik Ting (Guru Besar)


Timbalan Pengerusi : Pn. Tham Chew Heong
(Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum)
Naib Pengerusi : Pn. Ong Siew Phang
(Penolong Kanan HEM)
Cik Wong Yek Pin
(Penolong Kanan Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Yeo Kek Mui
Cik Chai Ming San
Pn. Wong Gee Yang
Cik Moo Sheau Choon
Pn. Lau Wan Jian
Pn. Liau Pey Wen
En. Chong Ah Kian
Semua Guru BC
Langkah-Langkah Mengadakan
Program Loceng Pintar :
• 1. Memasang Sistem P A (RM 38,000.00)
• 2. Membeli alat-alat yang diperlukan.
• 3. Memasang software (RM 2599.00)
• 4. Menetapkan masa
• 5. Merakamkan Kata-Kata Terpuji/
Peribahasa.

SMK BANDAR PUTRA 2011


• Memasang software oleh syarikat komputer
secara percuma.
• Menetapkan masa oleh guru ICT
- mulai 7.10 pagi – 4.00 petang selepas tamat
kelas tambahan
- 7.10 pagi – 7.30 pagi – bacaan pagi
• Menyenaraikan kata-kata terpuji oleh guru
Pendidikan Moral
• Merakamkan kata-kata terpuji oleh seorang GSTT
- setiap setengah jam sekali siaran kata-kata
terpuji
- kata-kata terpuji setiap waktu setiap hari –
berlainan
- berulang setiap minggu
ALAT-ALAT YANG
DIPERLUKAN

Mikrofon
(Paging
Mic)
Komputer

1 set penuh sistem PA dengan rak


beroda

DVD Player
Laptop
1 set penuh sistem PA dengan
rak beroda mengandungi alat-
alat seperti berikut:
a) 1 set PA public address
amplifier with input controller
(PC, paging mic, DVD
player, laptop)
b) 2 set PA public address power
amplifier
- ia boleh sambung dengan
banyak pembesar suara
- contohnya jika sekolah tambah
satu blok bangunan, ia pun
boleh tambah pembesar suara
ke semua bilik di blok baru
Pembesar Suara
1. Pembesar suara yang
dipasang di semua bilik darjah
(termasuk kelas pemulihan,
Pra-sekolah dan pendidikan
khas)

2. Bilik-bilik khas

3. Kantin

4. Dewan
Pembesar Suara

Pembesar suara yang dipasang


di pejabat
Contoh Kata-Kata Terpuji
Genius adalah 1% ilham dan 99% usaha gigih.

Kunci kejayaan ialah apabila terdapat peluang


keemasan, jangan melepaskannya.
Orang yang baik hati tetapi mulut tidak baik dan
suka marah orang, tidak dianggap sebagai
seorang yang baik. (Kita haruslah bersabar
apabila berinteraksi dengan orang .)

Kerja/tugas yang mudah , harus dilakukan


dengan bersungguh-sungguh; Kerja/tugas yang
berat harus berulang-ulang melakukannya.
ANALISIS SWOT
KEKUATAN KELEMAHAN
> Pasukan pentadbir mempunyai > Kos penyelenggaraan
asas pengurusan yang kuat tinggi.
dan berpengalaman.
> Bangunan baru dan bilik darjah > Gangguan.
yang mencukupi.
> Kelengkapan dan
pembangunan fizikal yang
menyeluruh.
> Guru dan staf sekolah
bekerjasama dalam
membangunkan sekolah.
> Prasarana sekolah yang
selesa.
ANALISIS SWOT
PELUANG ANCAMAN
>Sumbangan dan >Ekspektasi ibu bapa
kerjasama dari pihak- tinggi dari segi tingkah
pihak komuniti laku dan akademik
setempat terutamanya murid.
pembekal sistem PA
yang sedia membantu.
>Sumbangan dan >Penggunaan elektrik
kerjasama Jemaah tinggi.
Pengurus Sekolah.
PELAN STRATEGIK
SASARAN
PETUNJUK
ISU MATLAMAT
OBJEKTIF PRESTASI TOV 2013 2014 2015 INISIATIF
STRATEGIK STRATEGIK
UTAMA

Program 1) Identiti dan 1) Peningkatan 1) % 15 10 5 3


“Loceng amalan terbaik keberkesanan pencapaian
Pintar” sebagai sekolah pengurusan Bahasa Cina
ke arah sekolah Penulisan
kecemerlangan murid

2) Memberi 2) Peningkatan
motivasi kepada pencapaian 2) Bilangan
murid Bahasa Cina kes disiplin
penulisan murid

3) Peningkatan
sahsiah/tingkah
laku murid ke
tahap
cemerlang
PELAN TAKTIKAL
Isu Strategik:
Sistem penyampaian maklumat belum mencapai ke tahap cemerlang.

Matlamat Strategik:
Meningkatkan identiti dan amalan terbaik sebagai sebuah sekolah ke arah
kecemerlangan.

Objektif:
1. Peningkatan keberkesanan pengurusan sekolah.
2. Peningkatan pencapaian Bahasa Cina murid.
3. Peningkatan sahsiah/ tingkah laku murid.

Strategi:
1. Meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat melalui sistem PA.
2. Meningkatkan sahsiah dan pencapaian BC murid melalui bunyi loceng kata-kata
terpuji dan “DI ZI GUI”.

Kelemahan:
1. Keberkesanan penyampaian maklumat di tahap yang memuaskan.
2. Sahsiah murid belum mencapai tahap cemerlang.
3. Pencapaian BC tidak stabil di tahap cemerlang.
Tanggungja Kos/Sumbe Pelan
Program Tempoh Output KPI
wab r RM Kontigensi

Loceng 1. Jemaah Jan - RM 1) Peningkatan 1) % standard 1,


Pintar Pengurus Nov 38,000.00 keberkesanan 2 SKPM
Sekolah pengurusan
2. GB sekolah. 2) Peratus
3. PK pencapaian
4. Guru 2) Peningkatan Bahasa Cina
Disiplin pencapaian murid
5. Guru- Bahasa Cina
guru BC 3) Bilangan kes
3) Peningkatan disiplin murid
sahsiah murid
ke tahap
cemerlang.
PELAN OPERASI
Nama
Program Loceng Pintar
1) Meningkatkan identiti dan amalan terbaik
Matlamat sebagai sekolah ke arah kecemerlangan
2) Memberi motivasi kepada murid
1) Peningkatan keberkesanan pengurusan
sekolah
Objektif 2) Peningkatan pencapaian Bahasa Cina
3) Peningkatan sahsiah murid ke tahap
cemerlang
Tempoh Januari - November
Semua murid tahun 1 hingga tahun 6,
Sasaran
prasekolah dan pendidikan khas
Kos RM 38,000.00
Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
1 Mesyuarat J / Kuasa 1. AJK Jemaah Jan
1.1 Mengeluarkan notis Pengurus 2012
mesyuarat Sekolah
1.1.1 Mesyuarat AJK Jemaah 2. GB
Pengurus Sekolah 3. PK
1.1.2 Mesyuarat pengurusan 4. Guru ICT
sekolah
- GB mempengerusikan
mesyuarat
- Pembentukan jawatankuasa
Program Loceng Pintar dan
agihan tugas
2 2.1 Menyediakan sistem bunyi 1. GB Jan
loceng 2. PK 2012
3. Syarikat
komputer
4. Guru
Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
3 Mempromosikan 1. GB Feb - Nov Jika GB
program 2. PK tiada,
3.1 taklimat semasa PK akan
perhimpunan menyampai
kan taklimat

4 Pelaksanaan program 1. GB Feb - Nov


4.1 Guru-guru Bahasa 2. PK
Cina menegaskan 3. Guru Bimbingan
penggunaan kata-kata
4. Guru Disiplin
terpuji dalam ayat-ayat
dan karangan. 5. Guru-guru Bahasa
Cina

4.2 Penggunaan dan


amalan kata-kata terpuji
juga diuji secara lisan.
Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi

5 Pemantauan 1. GB Guru
2. PK Bimbingan
bantu
5.1 GB , PK & guru 3. Guru Disiplin
memantau
disiplin memperhatikan 4. Guru-guru BC pelaksanaan
tingkah laku murid
program
sebelum dan selepas
program

5.2 GB, PK dan guru-


guru BC – analisis
data pencapaian BC
Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi

6 Penilaian 1. Guru Disiplin Nov

6.1 Guru displin 2. Guru-guru


menganalisis data Bahasa Cina
SSDM

6.2 Penyelaras
program membuat
laporan

6.3 Ahli jawatankuasa


membuat post mortem
dan penambahbaikan

6.4 Menganalisi data


pencapaian BC murid
CARTA GANTT
Bil AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV
1 Mesyuarat
Jawatankuasa JPS
dan Pengurusan
Sekolah

2 Menyediakan sistem
bunyi loceng (rakaman
kata-kata terpuji)

3 Mempromosikan
program

4 Pelaksanaan program

5 Pemantauan

6 Penilaian
IMPAK
1. Peningkatan pengurusan sekolah: Maklumat
disampai dengan cepat dan berkesan.

2. Peningkatan pencapaian Bahasa Cina


Penulisan: Murid-murid belajar kata-kata terpuji
ini dan menggunakannya dalam ayat/karangan
mereka.
Keputusan Bahasa Cina Penulisan UPSR
Tahun 2013 2014
% 91.20 91.50
Johor 2014 : 90.36 %
IMPAK
3. Peningkatan tingkah laku murid: Penyiaran
“DI ZI GUI” (amalan terbaik confucianism) pada
waktu rehat.
IMPAK
4. Penurunan kes disiplin murid.