Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU SUBJEK PENDIDIKAN JASMANI Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.


TARIKH & HARI 01.02.19 / Jumaat MASA STRATEGI PdPc
Pembelajaran Masteri
TINGKATAN KEHADIRAN Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Pembelajaran Berasaskan Projek
TEMA UNIT 1 GIMNASTIK ASAS Pendekatan Teaching Games for
TAJUK Gimnastrada – Mereka cipta rutin Gimnastrada dalam kumpulan kecil Understanding (TGfU)
1.1 Melakukan rangkaian kemahiran gimnastik asas dalam gimnastrada. Pendekatan Bersepadu
STANDARD 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai(TKP)
KANDUNGAN melakukan rangkaian kemahiran gimnastik asas dalam gimnastrada. Pembelajaran Secara Kontekstual
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.
Pada akhir pelajaran , murid boleh :
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)
1.1.3 Mempersembahkan rutin gimnastrada dengan menggunakan kemahiran gerak Bahasa
P edar, imbangan, putaran dan hambur secara berkumpulan mengikut muzik yang Kelestarian Alam Sekitar
didengar. Nilai Murni
STANDARD
2.1.3 Memilih dan menentukan gerak edar, imbangan, putaran, hambur, formasi dan Sains dan Teknologi
PEMBELAJARAN K
muzik yang sesuai digunakan untuk mereka cipta persembahan rutin gimnastrada. Patriotrisme
5.3.1 Berkomunikasi dengan ahli kumpulan untuk melaksanakan aktiviti fizikal atau Kreativiti dan Inovasi
A Keusahawanan
mencapai
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Murid berjaya sekiranya dapat
Kelestarian Global
1. Menerangkan justifikasi pemilihan konsep pergerakan, formasi, muzik dan kemahiran
KRITERIA Pendidikan Kewangan
gimnastik asas yang digunakan semasa mereka cipta rutin gimnastrada.
KEJAYAAN
2. Mereka cipta dan mempersembahkan secara berkumpulan rutin gimnastrada dengan
mengaplikasikan konsep muzik yang didengar. PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
Set Induksi Peta Bulatan
1. Murid disoal alatan/prop yang boleh digunakan semasa melakukan persembhan rutin Peta Buih
gimnastrada. Peta Buih Berganda
2. Soal jawab dan perbincangan kesesuaian alatan dan muzik semasa persembahan. Peta Pokok
Pembelajaran /Aktiviti: Peta Dakap
1. Penerangan objektif dan pelaksanaan tugasan mereka cipta rutin gimnastrada. Peta Alir
2. Murid melakukan aktiviti pemanasan badan dan regangan. Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
3. Aktiviti berkumpulan : Mereka Cipta Rutin Gimnastrada
 Murid berbincang untuk menghasilkan persembahan gimnastrada mengikut
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
kreativiti kumpulan masing-masing. Mengaplikasi
 Setiap kumpulan bebas menggunakan prop dan lagu pilihan mereka yang Menganalisis
bersesuaian dengan persembahan. Menilai
 Persembahan mestilah rangkaian gabungankemahiran gerak edar, imbangan, Mencipta
putarn dan hambur yang telah dipelajari.
RINGKASAN
 Setiap kumpulan perlu melakar pelan lantai untuk persembahan. BAHAN BANTUAN MENGAJAR
AKTIVITI
 Setiap kumpulan mempersembahkan rutin gimnastrada yang telah dirancang Buku Teks/Buku Rujukan
secara berkumpulan dalam masa yang ditetapkan. Modul/Buku Latihan
 Setia kumpulan membuat penilaian terhadap kumpulan yang melakukan Keratan Akhbar/Artikel/Jurnal
persembahan secara bergilir-gilir menggunakan borang penilaian yang disediakan. Kertas Edaran / Lembaran Kerja
 Murid dibimbing oleh guru untuk membuat penilaian dan justifikasi serta membuat Kertas Manila/Kertas Majung
Poster /Gambar /Carta/Jadual
penambahbaikan.
LCD /Komputer/Projektor/Radio/Video
 Guru memberi maklum balas terhadap persembahan murid.
Internet / Frog Vle/Slaid
4. Murid membuat aktiviti penyejukan badan Kon
5. Soal jawab dan perbincangan implikasi aktiviti kepada kecergasan fizikal dan Wisel
pembangunan kendiri. Tilam / Yoga Mat
Penutup/Rumusan:
1. Murid membuat rumusan/refleksi topik yang dipelajari.
2. Murid diberi kerja rumah/aktiviti pengukuhan.

______ / ______ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.

PENTAKSIRAN
_____ / ______ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan Latihan Bertulis
pemulihan. Borang Senarai Semak / Rubrik
REFLEKSI
Lisan
Kuiz
Pembentangan / Persembahan
Demonstrasi / Lakonan

PdPc ditangguhkan kerana _____________________________________________________


___________________________________________________________________________

KERJA SUSULAN
MURID