Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum dan selamat sejahtera, salam 1Malaysia.

Yang dihormati, panel


hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan tugasnya, serta para hadirin
sekalian. Pada pagi yang mulia ini, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk
“Peranan Remaja Dalam Mengatasi Masalah Sosial Dalam Masyarakat Hari Ini ”.

Remaja sememangnya perlu memainkan peranan dalam memastikan gejala sosial


yang semakin berleluasa ini dapat ditangani.Selain ini, kita sering melihat isu-isu gejala
sosial semakin menjadi-jadi dan seringkali terpampang di dada akhbar dan corong-corong
media yang lain.Masyarakat masa kini seolah-olah sudah tidak ‘segan’ untuk melakukan
perkara-perkara terkutuk ini, malah bangga melakukannya.Gejala sosial ini, secara
spesifiknya juga merupakan salah satu jenayah dan antara contoh gejala sosial yang sering
berlaku dewasa ini termasuklah pergaulan bebas, vandalisme, pembuangan bayi,
penyalahgunaan dadah dan lumba haram.Perbuatan ini juga boleh menyebabkan masalah-
masalah lain yang memberi impak yang sangat besar terhadap institusi kekeluargaan, bangsa,
agama dan negara. Oleh yang demikian, sudah menjadi satu tanggungjawab golongan remaja
untuk memainkan peranan penting dalam menangani masalah gejala sosial dalam generasi
sekarang.

Saudara saudari yang dihormati sekalian,

Berdasarkan penegasan tersebut, antara peranan remaja dalam menangani gejala


sosial dalam kalangan masyarakat termasuklah dengan memberikan didikan agama yang
sempurna. Hal ini demikian kerana,generasi sekarang perlu didedahkan dengan ilmu-ilmu
agama yang banyak mengajar adab-adab serta nilai murni yang perlu diamalkan dalam
kehidupan, sebagai satu benteng daripada masalah gejala sosial.Remaja hari ini mampu
mengubah masyarakat dengan cara yang innovatif supaya tidak‘tergelincir’ ke kancah penuh
sengsara iaitu merujuk kepada gejala sosial. Hal ini kerana, walaupun generasi muda ini
termasuk ke dalam masalah ini, amat sukar bagi mereka untuk kembali ke pangkal jalan.
Oleh itu, cukup diterangkan di sini bahawa didikan agama yang sempurna mampu
menangani gejala sosial dalam kalangan remaja.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Selain daripada itu,remaja juga seharusnya mengisi masa lapang bersama


masyarakat dengan perkara yang berfaedah. Hal ini disebabkan, sekiranya masa yang
diisi dengan perkara yang berguna seperti beriadah dan bersenam, bergotong-royong di
rumah mahupun membuat kelas di kampung.Melalui kaedah ini, hari-hari mereka akan
dipenuhi dengan perkara yang bermanfaat, dan mereka tidak akan ada masa untuk berleka
mahupun melibatkan diri dengan perkara-perkara negatif. Tempoh 24 jam sehari kita setiap
hari perlulah dipenuhi dengan ilmu, pengalaman, amal ibadat, kebaikan dan aktiviti-aktiviti
sihat kerana setiap manusia di muka bumi ini memerlukannya.Masyarakat digalakkan untuk
menghadiri segala aktiviti sama ada di kampung mahupu di taman, dan menggalakkan
masyarakat beriadah, beribadah dan beramah mesra dengan keluarga atau bergaul dengan
jiran mereka.Dengan cara ini,masyarakat akan lebih teratur, dan masa mereka tidak
dibazirkan dengan perkara yang tidak berguna. Cukup dijelaskan di sini bahawa mengisi
masa lapang dengan perkara yang berfaedah mampu menangani gejala sosial dalam kalangan
remaja.

Para hadirin yang dirahmati,


Akhir sekali, peranan remaja dalam menangani gejala sosial termasuklah dengan
menjadi teladan yang baik terhadap masyarakat.Remaja seharusnya menunjukkan contoh
yang baik kepada anak-anak bukan sahaja melalui sahsiah diri, malah dari segi pertuturan
bahasa, pergerakan, adab sopan dan amal kebaikan yang dilakukan.Sekiranya remaja
membuka laluan kepada masyarakat, maka masyarakat yang lebih baik dan begitulah
sebaliknya. Sekiranya remaja tidak menjadi tokoh terbaik, maka bagaimanakah masyarakat
ingin menjadi individu yang baik dan berakhlak mulia? Ini merupakan penentu hala tuju
negara, dan seelok-elonya dibentuk dan diberi peluang untuk menjadi sebuah negara yang
berkualiti.

Hadirinsekalian,
Secara keseluruhan, gejala sosial ini sebenarnya boleh ditangani dengan mudah
sekirannya mereka diberi peluang. Sekiranya ianya amat menitikberatkan isu ini, maka
dengan mudah masalah gejala sosial yang berlaku dalam generasi muda kita masa kini akan
dapat dibendung, seterusnya negara akan dapat melahirkan lebih lagi generasi muda yang
berkualiti dan berkemampuan untuk mentadbir negara. Sanggupkah kita melihat negara kita
dipimpin oleh orang asing dan bukannya anak watan? Sanggupkah kita melihat anak-anak
kita menjadi buruan pihak berkuasa kerana terlibat dengan jenayah? Adakah tempoh
sembilan bulan sepuluh hari kita menjaga mereka di dalam kandungan, dan beberapa tahun
membesarkan mereka dengan mengorbankan wang, masa dan tenaga dapat dibalas sekiranya
mereka terlibat dengan masalah sebegitu? Sudah tentu tidak, oleh itu, langkah awal harus
diambil dan ibu bapa perlu mula memainkan peranan masing-masing.Ingin saya tegaskan
sekali lagi di sini bahawa, gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja masa kini tidak
akan dibendung tanpa usaha dan peranan betul.

Sekian sahaja syarahan saya pada kali ini, saya ingin memohon maaf sekiranya ada
terkasar bahasa mahupun tersilap bahasa sepanjang saya menyampaikan pidato sebentar tadi.
Saya berharap, agar hadirin sedikit sebanyak mendapat pengajaran dan ilmu tambahan
daripada syarahan itu tadi dan dalam masa yang sama saya juga berharap agar hadirin yang
berada di hadapan saya ini tidak terlibat dengan gejala sosial seperti yang dipertekankan dan
menjadi antara generasi yang berguna untuk masyarakat di masa hadapan.

Sekian, terima kasih dan assalamualaikum.

Anda mungkin juga menyukai