Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

( BULAN OGOS )

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK (PENDIDIKAN ISLAM)


KELAS TAHUN 5
TARIKH / MASA
NILAI TERAS 3. BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK 3.2 CELIK WANG
STANDARD KANDUNGAN SK 6.2 Memahami dan mengamalkan konsep asas adab berjual beli
6.2.1 Menjelaskan adab berjual beli
STANDARD PEMBELAJARAN 6.2.2 Menghuraikan ciri-ciri jual beli yang menepati hokum syarak.
6.2.5 Mengamalkan adab ketika berjual beli.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat:
1. Murid memastikan barangan yang dibeli adalah dari sumber yang
halal.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Murid melahirkan rasa syukur terhadap pendapatan yang diterima
secara halal.
3. Murid dapat menyimpan duit untuk keperluan masa hadapan.
1. Tayangan video tentang situasi berjual beli.
2. Sumbang saran berkaitan video yang ditayangkan.
3. Murid mendengar penerangan guru berkaitan ciri-ciri jual beli yang
menepati hokum syarak.
4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
5. Kumpulan 1 diminta melakonkan situasi jual beli mengikut hokum
syarak.
AKTIVITI 6. Manakala, kumpulan 2 diminta melakon kan situasi jualbeli yang
tidak menepati hokum syarak.
7. Kumpulan 3 diminta membuat perbandingan antara dua situasi
tersebut.
8. Murid mendengar rumusan daripada guru mengenai aktiviti yang
murid jalankan dan meminta murid mengaplikasikan dalam kehidupan
seharian.
9. Murid melengkapkan peta buih berkaitan tajuk.
 Menyenaraikan ciri-ciri jual beli yang menepati hokum
PENILAIAN syarak
 Melengkapkan peta buih.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
REFLEKSI

PdP ditunda kerana…………………………………………..........