Anda di halaman 1dari 11

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Didik Hibur Muzik


Kursus/Modul Fun With Music
2. Kod Kursus DHMK3013

3. Nama Staf
Patricia Nirmala Daniel
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat didedahkan kepada konsep muzik asas melalui aktiviti-
dalam Program aktiviti didik hibur muzik untuk penyuburan diri yang menyeluruh.

5. Semester dan Semester 1 Tahun 3, Semester1 Tahun 4, Semester 2 Tahun 4


Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka


Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka
dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
120
P = Pentaksiran
15 15 30 5.25 15 15 - 24.75

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Kursus ini tidak ditawarkan kepada pelajar Bidang Teras Pendidikan Muzik

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course 1. Menjelaskan ciri-ciri didik hibur muzik (C1, A1, LO1).
Learning
Outcomes, CLO) 2. Mengaplikasikan konsep-konsep muzik dalam didik hibur dari segi teori muzik, nyanyian,
rekoder dan apresiasi muzik (C3, A2, LO1, LO2).
3. Menghasilkan gubahan ensembel perkusi untuk persembahan didik hibur muzik (C6, P6,
A4, LO2, LO3,CTPS3, TS1).
4. Membuat persembahan aktiviti-aktiviti didik hibur muzik secara berkumpulan (C3, P4,
LO2, LO5, TS1).

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Memberi maklum balas
Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Respons ketara
Menganalisis

CLO
Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x

2 x x

3 x x x

4 x x

10. Kemahiran Boleh


Pindah Pemikiran Kritis dan Kemahiran Penyelesaian Masalah (CTPS3), Kemahiran Berpasukan (TS1)
(Transferable Skills,
TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah (Penerangan, Perbincangan)
Tutorial (Perbincangan, Demonstrasi, Aktiviti Kumpulan)
Amali (Aktiviti Kumpulan, Latihan)

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran dalam bentuk Kerja Kursus (100%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang
kursus.

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran

Kuliah,
LO1 - Pengetahuan Tutorial Kuiz 1 & 2
Amali
Gubahan
Persembahan
Tutorial Ujian Nyanyian
LO2 - Amali
Amali Aural (Apresiasi Muzik)
Rekoder
(individu)
Kuliah,
LO3 - Pemikiran Kritikal dan Gubahan
Tutorial
Pendekatan Saintifik (individu)
Amali
Kuliah, Persembahan 1 & 2
LO5 - Kerja Berpasukan Tutorial
Amali
(berkumpulan)

12. Sinopsis Kursus ini memberikan peluang kepada pelajar untuk mempelajari konsep muzik irama; melodi;
warna ton; harmoni; tekstur, ekspresi dan bentuk melalui aktiviti-aktiviti didik hibur yang merangkumi
pengalaman muzikal dalam aktiviti nyanyian, pergerakan, permainan rekoder, alat perkusi, alat
muzik tradisional, dan aktiviti permainan ensembel.

This course provides students with an opportunity to learn concepts in music such as rhythm;
melody; tone colour; harmony; texture; expression and form through fun musical activities such as
singing, music and movement, playing of the recorder, percussion, tradisional instruments and
ensemble playing.

13. Mod Penyampaian Kuliah, Tutorial dan Amali

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Kuiz 1 (Teori) 15

Kuiz 2 (Ciri-ciri Didik Hibur Muzik) 15

Persembahan 1
( Ensembel Perkusi) 10
(berkumpulan)
Persembahan 2
Tugasan (Pergerakan Kreatif) 15
(berkumpulan)
Gubahan (individu) 30

Ujian Aural (Apresiasi Muzik) (individu) 5

Ujian Nyanyian (individu) 5

Ujian Rekoder (individu) 5

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus
(Course Learning PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Outcomes, CLO) dengan
Objektif Pendidikan CLO 1 X
Program (Programme
CLO 2 X
Educational Objectives,
PEO) CLO 3 X X X

CLO 4 X X

Objektif Pendidikan Program (PEO)

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan

PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui


pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika(LO8)

PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa


Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris

PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada


pelbagai sumber(LO6)

PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan


menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya

PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Menjelaskan konsep didik hibur muzik (C1, A1, LO1).

CLO2 Mengaplikasikan konsep-konsep muzik dalam didik hibur dari segi teori
muzik, nyanyian, rekoder dan apresiasi muzik (C3, A2, LO1, LO2).

CLO3 Menghasilkan gubahan ensembel perkusi untuk persembahan didik hibur


muzik (C6, P6, A4, LO2, LO3, CTPS3, TS1).

CLO4 Membuat persembahan didik hibur muzik secara berkumpulan (C3, P4,
LO2, LO5, TS1).

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
(Course Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 x
dengan Hasil Pembelajaran
( Learning Outcomes, LO) CLO 2 x x

CLO 3 x x

CLO 4 x x x

Domain Hasil Pembelajaran (LO)

LO1 Pengetahuan

LO2 Kemahiran Psikomotor / Amali / Teknik

LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO4 Kemahiran Berkomunikasi

LO5 Kemahiran Sosial / Kerja Berpasukan / Pertanggungjawaban

LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat

LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

LO8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

LO9 Kemahiran Kepimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Menjelaskan konsep didik hibur muzik (C1, A1, LO1).

CLO2 Mengaplikasikan konsep-konsep muzik dalam didik hibur dari segi teori
muzik, nyanyian, rekoder dan apresiasi muzik (C3, A2, LO1, LO2).

CLO3 Menghasilkan gubahan ensembel perkusi untuk persembahan didik hibur


muzik (C6, P6, A4, LO2, LO3, CTPS3, TS1).

CLO4 Membuat persembahan didik hibur muzik secara berkumpulan (C3, P4,
LO2, LO5, TS1).

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Bersemuka
Bersemuka

Jumlah
Interaksi

Interaksi
Bukan

SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Didik Hibur Muzik
1 1 2 1 1 18
 Ciri-ciri
- Maksud Didik Hibur Muzik
- Keseronokan dalam Didik Hibur Muzik
- Kepentingan muzik dalam kehidupan harian
- Faedah Didik Hibur Muzik dalam perkembangan
holistik individu

 Konsep Muzik - Irama dalam aktiviti Didik Hibur 2 2 4 2 2


Muzik
- Perkusi
o Pengenalan alat perkusi berpic dan
tidak pic
o Teknik bermain alat perkusi berpic dan tidak
berpic
o Detik
o Tekanan
o Corak irama (nilai not, tanda rehat, meter lazim
duaan, tigaan, empatan)
o Alat perkusi tradisional
o Rentak tradisional (Inang, Masri, Zapin, dll)
o Bermain alat perkusi bagi mengiringi lagu

- Pergerakan
o Lokomotor
o Bukan lokomotor

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
2. Konsep Muzik – Melodi dalam Aktiviti Didik Hibur
Muzik 2 2 4 2 2 12

 Nyanyian
- Teknik-teknik vokal
- Penafasan dan postur
- Lagu kanak-kanak( rhymes, finger plays, chants)
- Lagu rakyat
- Lagu patriotik
- Lagu kontemporari

 Solfa
- l, s, m

 Rekoder
- Pengenalan keluarga rekoder
- Postur
- Cara memegang rekoder
- Bacaan not, nilai not, tanda rehat, meter
- Penjarian – not B, A, G, C’, D’
- Pernafasan
- Penglidahan
- Melodi mudah yang mengandungi not B, A. G,
C’, D’

3. Konsep Muzik – Warna Ton dalam Aktiviti Didik Hibur


Muzik 3 3 6 3 3 18

 Nyanyian
- Teknik vokal (register- suara dada, pertengahan,
dan kepala)
- Jenis suara (soprano, alto, tenor & bes)
- Suara kanak-kanak, lelaki, perempuan dll
- Lagu kanak-kanak, lagu rakyat, lagu patriotik, dan
lagu komtemporari.

 Perkusi
- Perkusi badan
- Bermain alat perkusi / perkusi badan
dalam meter lazim bagi mengiringi lagu secara
kumpulan
- Mencipta alat perkusi improvisasi - bahan buangan

 Rekoder
- Memainkan melodi mudah yang mengandungi not
B, A, G, C’, D’

 Ensembel
- Menggubah skor ensembel mudah (rekoder,
perkusi,
perkusi badan, dan nyanyian)
- Bermain ensembel mudah

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
4. Konsep Muzik – Harmoni dalam Aktiviti Didik Hibur
Muzik 2 2 4 2 2 12

 Nyanyian
- Teknik vokal (Lontaran suara, artikulasi, sebutan)
- Skel ( major, minor)
- Triad tonik (major, minor)
- Nyanyian berlapis suara (Drone,Bordun,Ostinato
melodi, Descants)
- Lagu kanak-kanak
- Lagu rakyat
- Lagu patriotik
- Lagu kontemporari
- Lagu pusingan
- Lagu berkembar

 Solfa
- lsmrd

 Rekoder
- Penjarian - not B, A, G, C’, D’ dan F#.
- Memainkan melodi mudah yang mengandungi not B,
A, G, C’, D’ dan F#.
- Memainkan kaunter melodi
- Memainkan lagu dua suara dengan rekoder soprano

5. Konsep Muzik – Tekstur dalam Aktiviti Didik Hibur


Muzik 2 2 4 2 2 12

 Apresiasi muzik
- Tradisional
- Barat
- Timur

 Permainan alat tradisional


- gamelan,
- kompang

 Rekoder
- Memainkan melodi mudah yang mengandungi not B,
A. G, C’, D’, F#, F
- Melodi dengan iringan

 Nyanyian
- Lagu kanak-kanak
- Lagu rakyat
- Lagu patriotik
- Lagu kontemporari

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
6. Konsep Muzik – Ekspresi dalam Aktiviti Didik Hibur
Muzik 1 1 2 1 1 6

 Pergerakan
- Action songs
- Singing games
- Tarian
- Pergerakan kreatif
- Cerita pendek dengan corak irama (rhythmic
patterns)

 Rekoder bersama-sama ensemble perkusi


- Memainkan melodi mudah yang mengandungi not B,
A, G, C’, D’, F#, F
- Meniup / memainkan alat mengikut dinamik, mud,
tempo

 Nyanyian
- Sesuara (menyanyi mengikut dinamik, mud, tempo)
- Koir (menyanyi mengikut dinamik, mud, tempo)

 Apresiasi muzik
- Tradisional
- Barat
- Timur

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
7. Konsep Muzik – Bentuk dalam Aktiviti Didik Hibur
Muzik 2 2 4 2 2 12

 Pergerakan
- Lokomotor
- Bukan lokomotor

 Rekoder dan ensemble perkusi


- Memainkan melodi mudah yang
- mengandungi not B, A, G, C’, D’, F#, F
- Pelbagai corak irama
- Menggubah skor rekoder dan ensembel perkusi

 Perkusi
- Alat perkusi tidak berpic
- Alat perkusi berpic
- Perkusi badan
- Menggubah dan memainkan skor perkusi dan
perkusi badan

 Nyanyian
- Lagu kanak-kanak
- Lagu rakyat
- Lagu patriotik
- Lagu kontemporari
Kerja Kursus 5.25 24.75 30

Amali

Ulang kaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 15 15 30 5.25 15 15 24.75 120

Bersemuka Tidak Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA Kuliah 15 15

Tutorial 15 15

Amali 30

Gubahan 9

Persembahan Ensembel
Perkusi 0.75 2.25
(berkumpulan)

Persembahan Pergerakan
Kreatif 1.0 3
(berkumpulan)

Ujian Nyanyian
0.5 1.5
(individu)

Ujian Aural(Apresiasi Muzik)


0.5 1.5
(individu)

Ujian Rekoder
0.5 1.5
(individu)

Kuiz 1 & 2
2 6
(1 jam setiap kuiz)

Jumlah 65.25 54.75

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

9
Jumlah Jam Pembelajaran
120
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Anderson, W. M., & Lawrence, J. E. (2013). Integrating music into the elementary classroom (9th
ed.). Belmont, California: Wadsworth Publishing Company
Campbell, P. S., & Kassner, C. S. (2014). Music in childhood (4th ed.). Boston: Shirmer
Miller. R. (2011). The structure of singing: System and art in vocal technique. London: Thompson
Learning.

Rujukan Tambahan Carley, I. M., & Carley, A. M. (2011). Recorder improvisation and technique: Book one beginning
with the soprano recorder (4th ed.). North Carolina: Brasstown Press.
Carley, I. M., & Carley, A. M. (2011). Recorder improvisation and technique: Book two intermediate
for alto and soprano recorder (3rd ed.). North Carolina: Brasstown Press.
Minto, D. (2010). Classroom gems: Games, ideas and activities for primary music. Ontario: Pearson
Education Canada.
Ottman, R. W., & Rogers, N. (2010). Music for sight singing (8th ed). New Jersey: Prentice Hall.

Philips, K. H. (2013). Teaching kids to sing (2nd ed.). New York: Macmillan Inc.

Taylor, E. (2011). The AB guide to music theory. England: ABRSM.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

10
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN
DHMK3013 DIDIK HIBUR MUZIK (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
dan
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

 Menjelaskan konsep didik hibur Kuliah


X Kuiz 2
muzik (C1, A1, LO1). Tutorial

 Mengaplikasikan konsep-konsep Kuiz 1


Ujian Nyanyian,
muzik dalam didik hibur dari segi Kuliah
Aural (Apresiasi
teori muzik, nyanyian, rekoder dan X X Tutorial
Muzik)
apresiasi muzik (C3, A2, LO1, Amali
Rekoder
LO2). (individu)
 Menghasilkan gubahan ensembel
perkusi untuk persembahan didik Kuliah
X X Tutorial Gubahan
hibur muzik (C6, P6, A4, LO2,
Amali
LO3, CTPS3, TS1).
Persembahan
 Membuat persembahan didik 1&2
Kuliah
hibur muzik secara berkumpulan (berkumpulan)
X X Tutorial
(C3, P4, LO2, LO5, TS1). Amali

Kuiz 1 & 2
Kuliah
Tutorial Ujian Nyanyian,
Amali Aural (Apresiasi
Muzik)
Rekoder
KESELURUHAN X X X X
(individu)

Persembahan
1&2
(berkumpulan)

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik

1. Ching Ing Hoe M Sc (Pentadbiran Pendidikan), Universiti Putra Malaysia, 2004


B.ED. (HONS) Muzik, USM, 1999

2. Soon Yean Wan M Sc (Pentadbiran Pendidikan), Universiti Putra Malaysia, 2001


B.ED. (HONS) MUZIK, USM, 1999

Nama Panel Pemurni:

Bil. Nama Pemurni Kelayakan Akademik

1. Ching Ing Hoe M Sc (Pentadbiran Pendidikan), Universiti Putra Malaysia, 2004


B.ED. (HONS) Muzik, USM, 1999

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

11

Anda mungkin juga menyukai