Anda di halaman 1dari 1

Topik 1 Model dan Ciri-ciri Pemikiran Kreatif

 Model E. Paul Torrance

- Model Pengeraman Pengajaran dan Pembelajaran yang kreatif (Incubation Model)

o peningkatan jangkaan (heighten anticipation)

o pendalaman ekspektasi (deepen expectations)

o pelanjutan pembelajaran (extend the learning)

- Ciri-ciri pemikiran kreatif

o keaslian (originality)

o kelancaran (fluency)

o penghuraian (elaboration)

o pertahanan kepada penamatan awal (resistance to premature closure)

o keabastrakan tajuk (abstractness of title)

 Model Peter Richard Webster

- Model konseptual dalam pemikiran kreatif

o Hasrat produk (Product intention)

o Proses pemikiran (Thinking process – divergent thinking & convergent thinking)

o Produk kreatif (Creative products)

TOPIK 2 目录

Langkah-langkah penyampaian pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) yang kreatif dalam bilik
darjah untuk

 nyanyian

 gerakan

 rekoder

 alat perkusi

 apresiasi muzik

 bahasa muzik