Anda di halaman 1dari 8

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 2 : RINGKASAN LAPORAN HARIAN

JANUARI
Bil Bulan Tarikh Perkara
- Melapor diri di pejabat pentadbiran
JKR Labuan
- Diterangkan mengenai latarbelakang
1 12
syarikat , visi dan misi JKR Labuan
- Suaikenal dengan staf bahagian
Januari
bangunan
- Memahami dokumen kontrak dan
dokumen tender
2 13 Hingga 16
- Mengenali bahan –bahan binaan
-

60
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Bil Bulan Tarikh Perkara


- Mengira besi BRC kuarters JKR yang
3 19 Hingga 21
digunakan
- Membuat reka bentuk tangga kambing
4 22 hingga 23
Januari - Mengira besi dan cat.
- Memahami bahagian-bahagian dalam
5 28 hingga 30 struktur banngunan.
- Melawat tapak binaan

FEBRUARI
Bil Bulan Tarikh Perkara
- Melawat tapak binaan.
- Memahami mengenai rasuk terampai
1 3 hingga 6
dan tidak terampai.
- Membuat pengiraan keluasan projek.
- Melaksanakan ujian kiub dan ujian
penurunan.
- Membuat lawat tapak ke kompleks
sukan Labuan.
2 9 hingga 13
Februari - Membuat rak lukisan untuk bahagian
bangunan.
- Membuat lakaran untuk parit
sementara.
- Membuat lawatan untuk pemeriksaan
rumah pam .
3 16 hingga 20 - Membuat ujian kekuatan batu bata
dimakmal STL Geotechnical sdn bhd
- Membuat pemeriksaan besi lantai.

61
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Bil Bulan Tarikh Perkara


- Membuat ujian PDA (ujian galas
tanah)
- Menjalankan ujian plat bearimg yang
dilaksanakan oleh STL Geotechnical
sdn bhd.
4 Februari 23 hingga 27 - Pemeriksaan kepugakkan dan
kestabilan kotak bentuk( verticality
and stabilities formwork )
- Memahami simbol - simbol lukisan
- Pemeriksaan kunci rumah untuk
proses penyerahan.

MAC
Bil Bulan Tarikh Perkara
- Membuat rekod untuk fail interim
- Membuat peyelarasan audit sirim
- Membantu dalam menyelesaikan SPK
1 2 hingga 6
(Sistem Pengurusan Kualiti).
- Membuat kertas minit
- Membuat minit mesyuarat
Mac - Melakukan pemeriksaan fail ujian
2 10 hingga 11
- Mengemas kini data-data pemfailan
- Membuat pemeriksaan ikatan bata
ditapak binaan
3 12 hingga 13 - Melakukan ‘ retender’ projek
terbengkalai.
- Menghadiri ceramah yang dianjurkan.

62
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Bil Bulan Tarikh Perkara


- Melakukan penyiasatan tapak.
- Memahami lukisan struktur
- Melawat ketapak bina untuk
4 16 hingga 18
memeriksa elemen ketepatan ukuran.
- Membetul dan mengemaskini fail
kuarters pegawai JKR
- Melawat tapak binaan
5 19 hingga 20 - Melakukan kertas minit
- Melakukan salinan lukisan.
- Mengisi borang ujian kiub
- Penandaan barang – barang projek
Mac - Melawat tapak binaan
6 23 hingga 25
- Pemeriksaan rod besi untuk ujian
mampatan dan tegangan.
-
- Membuat ‘retender’ projek.
- Membuat kertas minit.
7 26 hingga 27
- Menghadiri mensyuarat tapak.
- Menghadiri jamuan perpisahan.
- Melawat tapak binaan
- Melakukan mock – up
8 30 hingga 31
- Pemeriksaaan tag besi.
- Memeriksa cerucuk.

63
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

APRIL
Bil Bulan Tarikh Perkara
- Mengambil purata kekuatan besi.
- Melakukan perubahan bayaran interim
- Melakukan pemeriksaan besi di tapak
1 1 hingga 2
bina.
- Penandaan setiap kunci.

- Membuat pengiraan keluasan tapak


2 3
bina
- Membuat ringkasan cerucuk.
3 6 hingga 7 - Menyemak lukisan
- Membuat minit mesyuarat
April - Melawat ketapak binaan.
- Membuat surat pengesahan
penerimaan.
- Melakukan pngiraan bata yang telah
4 8 hingga 9
siap dipasang untuk tujuan
pembayaran.
- Pemeriksaan tembok penahan
- Menyemak lukisan
- Laporan bergambar
- Membetulkan lukisan sturuktur klinik
5 10
desa (KD).
- Melakukan kertas minit

64
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Bil Bulan Tarikh Perkara


- Menyemak lukisan
- Melawat tapak binaan
6 13 hingga 14 - Pemeriksaan besi lantai dan rasuk
- Menghadiri mesyuarat penyelarasan
- Penyediaan borang konkrit SPK
- Membetulkan lukisan
- Menyemak lukisan
- Melawat tapak bina
- Membuat lawatan dan pemeriksaan
bawah kolam Jabatan Belia dan Sukan
7 15 hingga 17
(JBS)
- Pengiraan cerucuk
- Melakukan kerja ukur aras.
- Membuat ringkasan cerucuk dan
April
pembetulan
- Pengiraan kotak bentuk ‘formwork’,
lapisan konkrit dan korekan tanah.
8 20 hingga 21 - Kedatangan pensyarah latihan industri
- Menyemak konkrit
- Melawat tapak bina.
- Membuat persembahan power point
mengenai taklimat anugerah kualiti
9 22 hingga 24
- Pemeriksaan fail interim, fail ujian,
fail kepuasan pelanggan dan fail SPK.
- Pemeriksaan ujian kiub
- Melawat tapak bina rumah guru
10 27 hingga 30
- Menyemak lukisan
- Semakan dairi tapak.

65
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

MEI
Bil Bulan Tarikh Perkara
- Melakukan perubahan persembahan
1 4 hingga 6
- Mengemaskini fail SPK
- Pemeriksaan fail interim dan fail minit
2 7 hingga 8 mesyuarat.
- Pengiraan luas lantai
- Menyenarai keluarkan projek yang
sedang dijalankan.
3 11 hingga 12 - Melakukan senarai lukisan
- Pengiraan luas, kekuatan mampatan
dan tegangan konkrit
- Membuat ringkasan taburan hujan
- Melawat tapak binaan.
4 13 hingga 15
- Menyelia kerja-kerja konkrit
Mei
- Melakukan semakan lukisan KD
- Mengeluarkan senarai projek
- Melawat tapak binaan
- Menyemak kotak bentuk
5 18 hingga 20
- Memeriksa besi tembok penahan
- Melaksanakan ujian kiub dan ujian
penurunan
- Membuat buku log prestasi kontraktor
- Melawat tapak bina
- Pemeringkasan besi base untuk
6 21 hingga 22
tembok penahan.
- Melaksanakan ujian proba mackintosh

66
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Bil Bulan Tarikh Perkara


- Melakukan kertas minit
- Membuat minit mesyuarat
7 25 hingga 26
- Menyemak interim
- Penandaan barangan projek
- Melakukan semakan PHK (Pelarasan
Harga Kontrak)
Mei
- Melakukan semakan APK (Arahan
Perubahan Kerja)
8 27 hingga 29
- Mengemaskini fail-fail projek di jalan
kolam,KD Sg Keling dan KD Tg Aru
- Melengkapkan KPK (Keputusan
Penilaian Kerja)

JUN
Bil Bulan Tarikh Perkara
- Menambah baik laporan
APK,PHK,KPK
- Memerhati lukisan struktur tiang biasa
1 2 Hingga 5 dan tiang penegar
- Melengkapkan borang-borang SPK
dan borang prosedur kerja
Jun - Memahami simbol-simbol
- Penandaan barangan projek
- Mendapatkan maklumat asas
‘foundation’
2 8 Hingga 12
- Melakukan penjadualan kontrak
- Penyusunan data-data jurutera
- Majlis perpisahan

67