Anda di halaman 1dari 6

MINGGU 22 MINGGU 22

TARIKH 05.07.2021 TARIKH 05.07.2021


HARI ISNIN HARI ISNIN

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas Masa Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa
4 Zeta 7.45 –8.45 & KESIHATAN 5 Omega 9.45 –11.45
Tajuk Reka Bentuk Pemakanan Tajuk Olahraga Asas- Larian Berhalangan
S. Kandungan 5.1 S. Kandungan 1.9
S. Pembelajaran 5.1.8 S. Pembelajaran 1.9.3
Objektif Menghasilkan satu reka bentuk pada bahan makanan yang dipilih Objektif Berlari beritma melepasi halangan secara berterusan.
berdasarkan lakaran yang disediakan menggunakan bahan dan
alatan yang sesuai.
. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
1. Menonton video Olahraga Asas – Larian Berhalangan
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA 2. Menyatakan peralatan yang digunakan.
Diambil alih oleh guru praktikum 3. Penerangan tentang teknik larian berhalangan

TUTORIAL
1 Murid membuat latihan berdasarkan ansur maju di dalam video.
TUTORIAL 2 Murid melengkapkan lebaran kerja
Diambil alih oleh guru praktikum 3 Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4 Murid menghantar tugasan.

Refleksi / Catatan
13/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
Refleksi / Catatan 14/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
16/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara online. 27/31 org murid dapat melengkapkan tugasan yang diberikan
12/32 org murid mengikuti PdPR secara offline
MINGGU 22 MINGGU 22
TARIKH 06.07.2021 TARIKH 06.07.2021
HARI SELASA HARI SELASA

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas 6 Masa 7.45 –8.45 Mata Pelajaran PENDIDIKAN SENI VISUAL Kelas 5 Masa 9.15 – 10.15
Tajuk Teknologi Pertanian - Hidroponik Tajuk Bunga Kekwa Mekar
S. Kandungan 5.2 S. Kandungan 2.1
S. Pembelajaran 5.2.4 S. Pembelajaran 2.1.1, 2.1.3
Objektif Menyediakan peralatan menanam iaitu takung, penutup takung dan Objektif Menginterpretasi bahasa seni visual yang ada pada karya dalam
raga tanaman. bidang menggambar:
(iii) mozek dan catan
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA Meneroka penghasilan karya gabungan mozek dan catan dalam
PdPR diambil alih oleh guru praktikum bidang menggambar dari aspek:
(i) bahasa seni visual
(ii) pelbagai media
(iii) teknik dan proses
TUTORIAL
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
PdPR diambil alih oleh guru praktikum
1. Menonton video Bunga Kekwa Mekar
2. Perbincangan tentang ekplorasi mozek dan catan
3. Penerangan tentang interpretasi bahasa seni visual dalam karya
.
Refleksi / Catatan TUTORIAL
14/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara online. 1. Murid melengkapkan kuiz Bunga Kekwa Mekar
13/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline 2. Murid menyediakan peralatan dan bahan untuk penghasilan karya.
3. Murid merakam aktiviti.
4. Murid menghantar tugasan.

Refleksi / Catatan
11/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
16/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
27/27 org mrd dpt menginterpretasi bahasa seni visual yang ada pada karya dalam
bidang menggambar:
(iii) mozek dan catan
MINGGU 22
TARIKH 06.07.2021
HARI SELASA

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran REKA BENTUK & TEKNOLOGI Kelas 5 Masa 10.15 – 10.45
Tajuk Reka Bentuk Pengaturcaraan
S. Kandungan 6.4
S. Pembelajaran 6.4.2
Objektif Menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian
pengaturcaraan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA


PdPR diambil alih oleh guru praktikum

TUTORIAL
PdPR diambil alih oleh guru praktikum

Refleksi / Catatan
14/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
13/31 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
MINGGU 22 MINGGU 22
TARIKH 07.07.2021 TARIKH 07.07.2021
HARI RABU HARI RABU

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19
Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI & Kelas 3 Masa 9.45 –10.15
Mata Pelajaran MATEMATIK Kelas 2 Gamma Masa 7.45 – 9.15 KESIHATAN 10.45-11.45
Tajuk Operasi Asas Tajuk Olahragawan Harapan- halangan Bertingkat
S. Kandungan 3.1 S. Kandungan 1.9
S. Pembelajaran 3.1.1, 3.1.2 S. Pembelajaran 1.9.4
Objektif 1. Mengenal pasti dan menyebut pecahan wajar yang Objektif Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.
pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10.
2. Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
dan penyebutnya hingga 10. 1. Menonton video Olahragawan Harapan Halangan Bertingkat
2. Menyatakan peralatan yang digunakan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA 3. Penerangan tentang ansur maju cara melakukan lompatan.
1. Murid menonton video Kenali Pecahan
2. Perbincangan tentang pecahan. TUTORIAL
3. Bersoal jawab tentang pecahan 1. Murid melakukan latihan berdasarkan ansur maju di dalam video.
2. Murid melengkapkan kuiz
TUTORIAL 3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
1. Murid melengkapkan tugasan yang diberikan. 4. Murid menghantar tugasan.
2. Murid melengkapkan latihan di dalam buku aktiviti.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan. Refleksi / Catatan
4. Murid menghantar tugasan. 10/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
14/29 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline.
Refleksi / Catatan 24/29 org murid dpt melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.

12/26 org murid dpt mengikuti PdPR secara online


12/26 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline
24/26 org mrd dpt menyebut pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya
hingga 10 & menamakan pecahan wajar
MINGGU 22 MINGGU 22
TARIKH 08.07.2021 TARIKH 08.07.2021
HARI KHAMIS HARI KHAMIS

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa
& KESIHATAN 4 Zeta 7.45 –9.15 & KESIHATAN 1 Beta 10.45 –12.15
Tajuk Mengejar Juara – Halangan Mencabar Tajuk Tunas Gimnas – Imbangan Stabil
S. Kandungan 1.10 S. Kandungan 1.7
S. Pembelajaran 1.10.2, 2.10.2 S. Pembelajaran 1.7.1
Objektif Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki melepasi halangan Objektif Melakukan imbangan dengan sebelah kaki di sisi, depan, dan
pada pelbagai aras serta mendarat. belakang.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA


AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA 1. Menonton video Imbangan Stabil
4. Menonton video Olahragawan Harapan Halangan Bertingkat 2. Murid melakukan aktiviti imbangan mengikut video.
5. Menyatakan peralatan yang digunakan. 3. Penerangan tentang tapak sokongan ketika melakukan imbangan stabil.
6. Penerangan tentang ansur maju cara melakukan lompatan.
TOTURIAL TOTURIAL
5. Murid melakukan latihan berdasarkan ansur maju di dalam video. 1. Murid melakukan 4 aktiviti imbangan stabil.
6. Murid melengkapkan kuiz 2. Murid melengkapkan tugasan di dalam buku latihan.
7. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan. 3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
8. Murid menghantar tugasan. 4. Murid menghantar tugasan.

Refleksi / Catatan Refleksi / Catatan


13/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara online. 13/30 org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
15/32 org murid dpt mengikuti PdPR secara offline. 14/30 org murid mengikuti PdPR secara offline
28/32 org mrd dpt berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki melepasi halangan 27/27 org mrd dpt melakukan imbangan dengan sebelah kaki di sisi, depan, dan
pada pelbagai aras serta mendarat. belakang.
MINGGU 23 MINGGU 23
TARIKH 11.07.2021 TARIKH 11.07.2021
HARI AHAD HARI AHAD

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PASCA COVID 19

Mata Pelajaran MATEMATIK Kelas Masa


2 Gamma 7.45 – 9.15 Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI Kelas Masa
Tajuk Pecahan Wajar – Tulis Pecahan 6 Sigma 11.45 –1.15
S. Kandungan 3.1 Tajuk Kekeluargaan – Aku Remaja Bertuah
S. Pembelajaran 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 S. Kandungan 2.2
Objektif Menulis pecahan wajar yang diberi. S. Pembelajaran 2.2.1,2.2.2
Objektif Memahami proses perubahan mental, emosi dan sosial remaja
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA dalam institusi kekeluargaan.
1. Murid menonton video Pecahan Wajar Tulis Pecahan Menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusi
2. Perbincangan tentang pecahan wajar kekeluargaan.
3. Guru menerangkan cara menulis pecahan berdasarkan gambar.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TIDAK BERSEMUKA
TUTORIAL 1. Menonton video Aku Remaja Bertuah
1. Murid melengkapkan tugasan yang diberikan. 2. Perbincangan perubahan-perubahan remaja
2. Murid melengkapkan latihan di dalam buku aktiviti. 3. Penerangan tentang remaja hebat, keluarga sejahtera.
3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan. TOTURIAL
4. Murid menghantar tugasan. 1. Murid melengkapkan tugasan perubahan remaja.
2. Murid melengkapkan kuiz
Refleksi / Catatan 3. Murid merakamkan aktiviti yang dilakukan.
4. Murid menghantar tugasan.
org murid dpt mengikuti PdPR secara online
org murid dpt mengikuti PdPR secara offline Refleksi / Catatan
org murid dpt mengikuti PdPR secara online.
org murid dpt mengikuti PdPR secara offline.