Anda di halaman 1dari 3

KPD 3016 TEORI PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN

1
PERANCANGAN AWAL RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Ahli Kumpulan
1.Teo Suh Kian (D20102044298)
2.Yeo Li Kien (D20102042115)
3.Chok Yu Hwa (D20102042045)
4. Lim Bee Chin (D20102041397)

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun 1

Topik : Indahnya Budaya

Subtopik : i. Rumah Terbuka


ii. Mari Berhibur
iii. Bermain Layang-layang
JADUAL PENENTUAN KANDUNGAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

TEMA/TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4


STANDARD STANDARD
STANDARD STANDARD
TEMA: KANDUNGAN KANDUNGAN
KANDUNGAN KANDUNGAN
- Indahnya Budaya MENDENGAR DAN ASPEK
MENULIS MEMBACA
BERTUTUR TATABAHASA
1.2Mendengar,mengecam 5.1 Memahami dan 3.3 Membina dan 2.2 Membaca dan
TAJUK: ,dan menyebut bunyi Menggunakan menulis memahami
bahasa,iaitu abjad, golongan kata perkataan, frasa perkataan, frasa dan
- Rumah Terbuka sukukata,perkataan, dengan betul dan ayat dengan ayat daripada
frasa dan ayat dengan mengikut betul. pelbagai sumber
- Mari Berhibur betul. konteks. dengan sebutan yang
betul.
- Bermain Layang- STANDARD STANDARD STANDARD
STANDARD
layang PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN ASPEK MEMBACA DAN
MENULIS
BERTUTUR TATABAHASA MENULIS
1.2.6 mendengar, 5.1.2 Memahami dan 3.3.1 Membina dan 2.2.3 Membaca dan
memahami dan menggunakan menulis memahami ayat
menyebut frasa kata nama khas perkataan yang tunggal daripada
dan ayattunggal dalam pelbagai mengandungi
pelbagai bahan
dengan betul dan konteks dengan suku kata
betul. terbuka dan bacaan dengan
tertutup dengan sebutan yang betul.
tepat.
betul dan
kemas.

Teknik bercerita Teknik main peranan


KAEDAH
Teknik kuiz Teknik menyanyi
MENGAJAR Lakonan Teknik bercerita

Kad Frasa dan Kad Kad Frasa dan Kad


BAHAN BANTU Kad Kata Nama Khas
Ayat Kad Kata Ganti Nama Ayat
MENGAJAR Gambar
INSTRUMEN Lembaran Kerja Lembaran Kerja
Lembaran Kerja Lembaran Kerja
TAKSIRAN

PENGAJARAN TEKNOLOGI & PENTAKSIRAN

PROF MADYA DR. ABD LATIF HAJI GAPOR

adb.latif@fppm.upsi.edu.my

019-5575544