TAHUN

5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Tarikh Masa Tahun / Kelas Bilangan murid TEMA Tajuk Aktiviti (Buku Teks) Hasil Pembelajaran (HP)

5 2. SAYANGI KELUARGA a. Tanggungjawabku terhadap keluarga Aktiviti 3a – Tanggungjawab Keluarga Dikongsi Bersama Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1. Menerangkan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga
asas. 2. Memainkan peranan sebagai anggota keluarga asas. 3. Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga asas. Isi Pelajaran Strategi Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik MI : KBF : KB : EIC : Muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal & verbal-linguistik Menjana idea, mencirikan dan membanding beza Mendengar, komunikasi dan mencatat nota Kesedaran sosial dan kemahiran sosial Lihat Lampiran 1

Nilai Murni (NM) Nilai Alam Sekitar (NAS) Unsur Patriotisme (UP) Pengetahuan Sedia Ada

Hormat-menghormati, kerjasama dan bertanggungjawab Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga asas Murid pernah menolong keluarga di rumah.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bahan Sumber Pengajaran Pembelajaran (BSPP) Laptop & LCD projektor Persembahan Power Point (isi pelajaran) Speaker Video klip “Pengorbanan Abah” Borang Pengurusan Grafik Kad situasi Pen marker Buku skrap contoh Tali pengikat Templet buku skrap Lembaran kerja Video klip lagu “Sayang Semuanya” Gunting Gam Kepingan gambar

Kuantiti 1 1 1 1 15 4 2 kotak 4 1 gelung 15 15 1 8 4 30

1

Prosedur Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit)

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik MI: Muzik & Kinestetik KBF: Menjana Idea KB: Mentafsir maklumat

Catatan (NM / NAS / UP/ BSPP) BSPP Laptop LCD projektor Lirik Lagu “Sayang Semuanya” NM Kasih Sayang Hormat Menghormati

1. Murid memerhatikan video serta lirik lagu
“Sayang Semuanya” yang ditayangkan melalui LCD

2. Murid menyanyikan lagu “Sayang Semuanya”
dengan iringan muzik sambil menggayakan gerak badan. 3. Guru dan murid bersoal jawab mengenai lirik lagu dan seterusnya mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran. Langkah 1 (15 minit) HP1 : Menerangkan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas. KB: Mendengar Mencatat nota KBF: MI: Verbal-linguistik Strategi: Kolabratif & Koperatif (Think, Pair, Share) EIC : Kemahiran sosial

BSPP Laptop LCD Projektor Borang PG NM Kerjasama

1. Tayangan Video “Pengorbanan Abah”
ditayangkan kepada semua murid melalui LCD. 2. Murid diminta untuk mentafsirkan video yang ditonton sebentar tadi. Guru menerangkan tentang mesej yang disampaikan melalui tayangan video tersebut.

3. Guru menerangkan maksud keluarga asas serta
tanggungjawab dan peranan ahli keluarga asas dengan bantuan slideshow.

4. Murid dibahagikan secara berpasangan. Setiap
pasangan murid dibekalkan dengan borang pengurusan grafik. (Borang menyenaraikan)

5.

Murid membuat perbincangan secara berpasangan (koperatif) tentang apa yang dilihat melalui slideshow. Murid melengkapkan borang dengan jawapan hasil perbincangan bersama pasangan. Murid diminta untuk membentangkan jawapan kumpulan pasangan masing-masing di dalam kelas. Guru merumuskan aktiviti murid dan menerapkan nilai murni dalam kehidupan murid.

6. 7.

8.

2

Prosedur Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Langkah 2 (15 minit) HP2: Memainkan peranan sebagai anggota keluarga asas.

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik KB: Mendengar MI: Visual-ruang Strategi: Kolaboratif& Koperatif

Catatan (NM / NAS / UP/ BSPP) BSPP Kad aktiviti/situasi NM Hormatmenghormati

1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan 2. Material monitor mengambil kad aktiviti/situasi
dari meja guru. 3. Setiap kumpulan dibahagikan dengan kad situasi yang berikut ; a. Situasi 1 : Di rumah b. Situasi 2 : Mencuci Kereta c. Situasi 3 : Membersihkan Kawasan Rumah d. Situasi 4 : Mengemaskan Bilik Tidur 4. Murid membuat perbincangan tentang watak yang akan dimainkan oleh setiap ahli dalam kumpulan.

5. Dengan isyarat guru , murid melakonkan peranan
masing-masing seperti yang ditetapkan mengikut situasi dalam kad situasi/aktiviti. 6. Guru merumuskan hasil pembelajaran dan menerapkan nilai murni. Langkah 3 (20 minit) HP3 : Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga asas 1. Murid dibahagi kepada empat kumpulan. Strategi: Koperatif (Gallery tour) KBF: Menjana idea BSPP Laptop LCD Projektor Buku Skrap ’Keluargaku’. NM Menghargai keunikan diri

2. Material monitor mengambil pen marker,
kertas template buku skrap, gunting, gam dan gambar-gambar dari meja guru.

3. Guru

menunjukkan contoh buku skrap keluarga yang bertujuan untuk mengenali dan menghargai anggota keluarga asas kepada murid.

4. Berdasarkan contoh dan penerangan guru,
murid diminta secara individu menghasilkan sebuah buku skap mengenai profil keluarga masing-masing dengan berlatarbelakangkan

3

muzik.

5. Murid membuat gallery tour supaya dapat
memerhatikan buku skrap yang dihasilkan oleh rakan-rakan yang lain. 6. Murid secara rawak diminta merumuskan tentang aktiviti yang telah dijalankan. Prosedur Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Penutup (5 minit) Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik KB : Mendengar Catatan (NM / NAS / UP/ BSPP) BSPP Laptop Video Klip Lagu ‘Sayang Semuanya LCD Projektor Persembahan PowerPoint Lembaran Kerja NM Kerjasama Hormatmenghormati Bertanggungjawab Kasih sayang

1. Guru merumuskan keseluruhan isi pelajaran
melalui persembahan powerpoint.

2. Murid menyanyi bersama-sama lagu ’Sayang
Semuanya’ yang mana liriknya mengandungi kata-kata untuk menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga asas.

3. Murid diminta menyiapkan lembaran kerja
sebagai aktiviti susulan / kerja rumah dan dihantar kepada guru pada hari Rabu (31.03.2010) untuk disemak.

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH
(Diserahkan kepada guru / pensyarah pembimbing sebelum malaksanakan sesi p-p)

Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing Catatan:

Disahkan oleh Guru Besar Catatan:

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

4

Lampiran 1 HP 1.

BORANG PENGURUSAN GRAFIK MENYENARAIKAN Membantu keluarga Ketua keluarga

Bapa Saya

Penolong kepada abang

Keluarga Peranan/ Tanggungjawa b

Penolong ketua keluarga

Kaka k Abang

Ibu

Ketua adik-beradik

5

HP 2. Peranan dan Tanggungjawab Ahli Keluarga Asas Bapa 1. Peranan – Ketua Keluarga. 2. Tanggungjawab – Menyara keluarga. – Menyediakan tempat tinggal yang selesa dan selamat. – Memberikan kasih sayang kepada keluarga. – Menjaga anak-anak. • • Ibu Peranan – Penolong ketua keluarga. Tanggungjawab – Menguruskan hal rumah tangga dan anak-anak. – Menyediakan makanan dan minuman. – Mengemas dan mencuci. – Memberikan kasih sayang kepada keluarga. – Membimbing anak-anak. Abang Peranan – Membantu ibu bapa menjaga adik-beradik. – Pemimpin kepada adik-beradik yang lain. Tanggungjawab – Membantu ibu bapa. – Membantu adik-beradik. – Menjaga adik-beradik. – Belajar. Kakak Peranan – Membantu abang. Tanggungjawab – Contoh kepada adik. – Membantu ibu di dapur, mengemas rumah, mencuci, dan sebagainya. – Membantu adik dalam pelajaran. Adik (Saya) Peranan – Membantu abang dan kakak. – Tanggungjawab – Mendengar dan mengikut nasihat ibu bapa. – Sentiasa berdikari dan cuba tidak menyusahkan abang dan kakak. – Menjadi anak yang bertanggungjawab. 6

• •

• •

HP 3 Menghasilkan Buku Skrap Keluarga Asas -menghargai anggota keluarga -mengenali dengan lebih dekat lagi anggota keluarga yang lain Mengapa kita perlu menghargai kebolehan dan keunikan diri? • • • • • • • • kerana ia adalah anugerah Tuhan kita perlu berpuas hati dengan apa yang ada agar kita tidak sedih dan kecewa supaya kita rasa bangga dengan diri kita sebab kita lain dari orang lain agar kita dapat mempertingkatkan lagi kebolehan kita supaya kita rasa yakin dengan diri supaya dapat memperbaiki kelemahan diri

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful