Anda di halaman 1dari 7

TAHUN 5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Tarikh
Masa
Tahun / Kelas 5
Bilangan murid

TEMA 2. SAYANGI KELUARGA


Tajuk a. Tanggungjawabku terhadap keluarga
Aktiviti (Buku Teks) Aktiviti 3a – Tanggungjawab Keluarga Dikongsi Bersama

Hasil Pembelajaran (HP) Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1. Menerangkan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga


asas.
2. Memainkan peranan sebagai anggota keluarga asas.
3. Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga asas.

Isi Pelajaran Lihat Lampiran 1

Strategi

Elemen Pengurusan MI : Muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal & verbal-linguistik


Pembelajaran Bestari / KBF : Menjana idea, mencirikan dan membanding beza
Kemahiran Generik KB : Mendengar, komunikasi dan mencatat nota
EIC : Kesedaran sosial dan kemahiran sosial

Nilai Murni (NM) Hormat-menghormati, kerjasama dan bertanggungjawab


Nilai Alam Sekitar (NAS) -
Unsur Patriotisme (UP) Bertanggungjawab terhadap anggota keluarga asas

Pengetahuan Sedia Ada Murid pernah menolong keluarga di rumah.

Bil Bahan Sumber Pengajaran Pembelajaran (BSPP) Kuantiti


1 Laptop & LCD projektor 1
2 Persembahan Power Point (isi pelajaran) 1
3 Speaker 1
4 Video klip “Pengorbanan Abah” 1
5 Borang Pengurusan Grafik 15
6 Kad situasi 4
7 Pen marker 2 kotak
8 Buku skrap contoh 4
9 Tali pengikat 1 gelung
10 Templet buku skrap 15
11 Lembaran kerja 15
12 Video klip lagu “Sayang Semuanya” 1
13 Gunting 8
14 Gam 4
15 Kepingan gambar 30

1
Elemen Pengurusan Catatan
Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Bestari / (NM / NAS /
Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Generik UP/ BSPP)

Set Induksi (5 minit) MI: Muzik & Kinestetik BSPP


Laptop
1. Murid memerhatikan video serta lirik lagu KBF: Menjana Idea LCD projektor
“Sayang Semuanya” yang ditayangkan melalui Lirik Lagu “Sayang
LCD KB: Mentafsir Semuanya”
maklumat
2. Murid menyanyikan lagu “Sayang Semuanya” NM
dengan iringan muzik sambil menggayakan Kasih Sayang
gerak badan. Hormat
Menghormati
3. Guru dan murid bersoal jawab mengenai lirik
lagu dan seterusnya mengaitkan jawapan murid
dengan tajuk pelajaran.

Langkah 1 (15 minit) KB: Mendengar BSPP


Mencatat nota Laptop
HP1 : Menerangkan peranan dan tanggungjawab LCD Projektor
anggota keluarga asas. KBF: Borang PG

1. Tayangan Video “Pengorbanan Abah” MI: Verbal-linguistik NM


ditayangkan kepada semua murid melalui LCD. Kerjasama
Strategi: Kolabratif &
2. Murid diminta untuk mentafsirkan video yang Koperatif (Think,
ditonton sebentar tadi. Guru menerangkan Pair, Share)
tentang mesej yang disampaikan melalui
tayangan video tersebut. EIC : Kemahiran sosial

3. Guru menerangkan maksud keluarga asas serta


tanggungjawab dan peranan ahli keluarga asas
dengan bantuan slideshow.

4. Murid dibahagikan secara berpasangan. Setiap


pasangan murid dibekalkan dengan borang
pengurusan grafik. (Borang menyenaraikan)

5. Murid membuat perbincangan secara


berpasangan (koperatif) tentang apa yang dilihat
melalui slideshow.

6. Murid melengkapkan borang dengan


jawapan hasil perbincangan bersama pasangan.

7. Murid diminta untuk membentangkan


jawapan kumpulan pasangan masing-masing di
dalam kelas.

8. Guru merumuskan aktiviti murid dan


menerapkan nilai murni dalam kehidupan murid.

2
Elemen Pengurusan Catatan
Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Bestari / (NM / NAS /
Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Generik UP/ BSPP)

Langkah 2 (15 minit) KB: Mendengar BSPP


Kad aktiviti/situasi
HP2: Memainkan peranan sebagai anggota MI: Visual-ruang
keluarga asas. NM
Strategi: Hormat-
1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan Kolaboratif& menghormati
Koperatif
2. Material monitor mengambil kad aktiviti/situasi
dari meja guru.

3. Setiap kumpulan dibahagikan dengan kad situasi


yang berikut ;
a. Situasi 1 : Di rumah
b. Situasi 2 : Mencuci Kereta
c. Situasi 3 : Membersihkan Kawasan Rumah
d. Situasi 4 : Mengemaskan Bilik Tidur

4. Murid membuat perbincangan tentang watak


yang akan dimainkan oleh setiap ahli dalam
kumpulan.

5. Dengan isyarat guru , murid melakonkan peranan


masing-masing seperti yang ditetapkan mengikut
situasi dalam kad situasi/aktiviti.

6. Guru merumuskan hasil pembelajaran dan


menerapkan nilai murni.

Langkah 3 (20 minit) Strategi: BSPP


Koperatif (Gallery tour) Laptop
HP3 : Bertanggungjawab terhadap anggota LCD Projektor
keluarga asas KBF: Menjana idea Buku Skrap
’Keluargaku’.
1. Murid dibahagi kepada empat kumpulan.
NM
2. Material monitor mengambil pen marker, Menghargai
kertas template buku skrap, gunting, gam dan keunikan diri
gambar-gambar dari meja guru.

3. Guru menunjukkan contoh buku skrap


keluarga yang bertujuan untuk mengenali dan
menghargai anggota keluarga asas kepada
murid.

4. Berdasarkan contoh dan penerangan guru,


murid diminta secara individu menghasilkan
sebuah buku skap mengenai profil keluarga
masing-masing dengan berlatarbelakangkan
muzik.

5. Murid membuat gallery tour supaya dapat


memerhatikan buku skrap yang dihasilkan

3
oleh rakan-rakan yang lain.

6. Murid secara rawak diminta merumuskan


tentang aktiviti yang telah dijalankan.

Elemen Pengurusan Catatan


Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Bestari / (NM / NAS /
Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Generik UP/ BSPP)

Penutup (5 minit) KB : Mendengar BSPP


Laptop
1. Guru merumuskan keseluruhan isi pelajaran Video Klip Lagu
melalui persembahan powerpoint. ‘Sayang Semuanya
LCD Projektor
2. Murid menyanyi bersama-sama lagu ’Sayang Persembahan
Semuanya’ yang mana liriknya mengandungi PowerPoint
kata-kata untuk menunjukkan kasih sayang Lembaran Kerja
terhadap anggota keluarga asas.
NM
3. Murid diminta menyiapkan lembaran kerja Kerjasama
sebagai aktiviti susulan / kerja rumah dan Hormat-
dihantar kepada guru pada hari Rabu menghormati
(31.03.2010) untuk disemak. Bertanggungjawab
Kasih sayang

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH


(Diserahkan kepada guru / pensyarah pembimbing sebelum malaksanakan sesi p-p)

Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing Disahkan oleh Guru Besar


Catatan: Catatan:

Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Nama :
Tarikh : Tarikh :

4
Lampiran 1

HP 1.
BORANG PENGURUSAN GRAFIK MENYENARAIKAN
Ketua keluarga
Membantu keluarga

Bapa
Saya

Keluarga
Penolong ketua keluarga
Peranan/
Penolong kepada Tanggungjawa
abang
b
Ibu
Kaka
k
Abang

Ketua adik-beradik

5
HP 2. Peranan dan Tanggungjawab Ahli Keluarga Asas

Bapa
1. Peranan
– Ketua Keluarga.
2. Tanggungjawab
– Menyara keluarga.
– Menyediakan tempat tinggal yang selesa dan selamat.
– Memberikan kasih sayang kepada keluarga.
– Menjaga anak-anak.

Ibu
• Peranan
– Penolong ketua keluarga.
• Tanggungjawab
– Menguruskan hal rumah tangga dan anak-anak.
– Menyediakan makanan dan minuman.
– Mengemas dan mencuci.
– Memberikan kasih sayang kepada keluarga.
– Membimbing anak-anak.

Abang
• Peranan
– Membantu ibu bapa menjaga adik-beradik.
– Pemimpin kepada adik-beradik yang lain.
• Tanggungjawab
– Membantu ibu bapa.
– Membantu adik-beradik.
– Menjaga adik-beradik.
– Belajar.

Kakak
• Peranan
– Membantu abang.
• Tanggungjawab
– Contoh kepada adik.
– Membantu ibu di dapur, mengemas rumah, mencuci, dan sebagainya.
– Membantu adik dalam pelajaran.

Adik (Saya)
• Peranan
– Membantu abang dan kakak.
– Tanggungjawab
– Mendengar dan mengikut nasihat ibu bapa.
– Sentiasa berdikari dan cuba tidak menyusahkan abang dan kakak.
– Menjadi anak yang bertanggungjawab.

6
HP 3 Menghasilkan Buku Skrap Keluarga Asas
-menghargai anggota keluarga
-mengenali dengan lebih dekat lagi anggota keluarga yang lain

Mengapa kita perlu menghargai kebolehan dan keunikan diri?

 kerana ia adalah anugerah Tuhan


 kita perlu berpuas hati dengan apa yang ada
 agar kita tidak sedih dan kecewa
 supaya kita rasa bangga dengan diri kita
 sebab kita lain dari orang lain
 agar kita dapat mempertingkatkan lagi kebolehan kita
 supaya kita rasa yakin dengan diri
 supaya dapat memperbaiki kelemahan diri