Anda di halaman 1dari 4

EDU 3101 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

>MODEL KURIKULUM TYLER<

MODEL KURIKULUM TYLER (1950) • Penekanan terhadap pembentukan objektif tingkah laku sebagai tujuan asal proses pendidikan. • Objektif pelajaran merangkumi dua aspek.  Perkembangan tingkah laku kendiri murid  Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku murid. . • Tyler mendefinisikan kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentuakan.

• Tyler mencadangkan kurikulum sekolah merangkumi empat perkara utama: a. Perkara & aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. c. . Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. Objektif pembelajaran dinyatakan dalam objektif eksplisit (tepat dan jelas).MODEL KURIKULUM TYLER • Pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum membolehkan guru merancang pembelajaran. Tingkah laku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. b. d.

.MODEL KURIKULUM TYLER • Model kurikulum Tyler mengandungi: Matlamat pendidikan yang harus dicapai Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya Metodologi/tatacara yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan objektifnya Penilaian untuk mengukur keberkesanan P&P.