Anda di halaman 1dari 24

PENGERTIAN TASAWUF

Nurkomlasari
Tri Suharti Jupita
Zidni Milatulwahidah
Rahma Dini
Pendidikan Kimia VIB

AYAT AL QURAN/ HADITS


TENTANG ISYARAT BERTASAWUF

AL- BAQOROH : 186
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang
Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia
memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi
(segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran

AL- BAQOROH: 115

Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat,

maka kemanapun kamu menghadap maka


disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah
Mahaluas (rahmatNya) lagi
Mahamengetahui

Qaaf : 16

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan
manusia dan mengetahui apa yang
dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat
kepadanya daripada urat lehernya

AL- ANFAL: 17


Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang
membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang
membunuh mereka, dan bukan kamu yang
melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah
yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk
membinasakan mereka) dan untuk memberi
kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan
kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha

AL- ANFAL: 17

Barangsiapa yang mengenal dirinya, maka ia


akan mengenal Tuhannya, dan barangsiapa
yang mengenal Tuhannya maka binasalah
(fana) dirinya

Hadits
Dari Abu Hurairah radhiyallaahu anhu, dari Rasulullah
Shallallaahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda,

Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan


hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya ketika dia
mengingatKu. Demi Allah, Allah Taala sangat gembira
menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan
seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang
di suatu tempat yang luas. Barangsiapa mendekat kepadaKu
sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta.
Apabila ia mendekat kepadaKu sehasta, maka Aku akan

AL-QURAN DAN ISYARAT


MENEMPUH MAQOMAT

AL HADID: 20

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah


permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegahmegah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya
harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya
mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering
dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di
akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta
keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah
kesenangan yang menipu

Dalil Al Quran

AL ANKABUT: 69

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami,


benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.
Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang
berbuat baik
AL-HUJURAT: 13

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang


laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

PENGERTIAN TASAWUF MENURUT


ASAL KATANYA

Pengertian

[ ] : Berhati baik, tidak mementingkan keduniaan


) Shaf(: Shalat di shaft pertama (rajin ibadah); mendekatkan
diri dengan Allah
( Sufi) : Suci; orang yang mensucikan dirinya dengan
latihan berat dan lama agar dekat dengan tuhannya dengan kata lain
orang yang selalu memelihara dirinya dari berbuat dosa dan maksiat

Pengertian

( Suf): Kain wol (Kasar, Bulu Domba): Simbol Kesederhanaan,


Kemiskinan: Menjauhi dunia untuk dekat dengan Allah (Al Thusi dan
Ibn Khaldun)
Kata Sophos (bahasa Yunani) : keadaan jiwa yang senantiasa
cenderung kepada kebenaran.
KESIMPULAN: dari asal katanya sufi adalah orang yang memiliki
sifat: rajin ibadah, berhati mulia, mensucikan jiwanya; miskin/
sederhana, tidak mementingkan keduniaan, sebagai usaha
mendekatkan diri dengan Allah

PENGERTIAN TASAWUF
MENURUT PARA SUFI
(PELAKU TASAWUF)

Abu Muhammad Al Jurairi

Tasawuf adalah masuk ke dalam akhlak rasul dan keluar dari akhlak
rendah

Maruf Al Karkhi

Tasawuf adalah mengambil hakikat dan putus asa dari apa yang ada
pada tangan sesama makhluk

Al Junaid

Tasawuf adalah :
membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk,
berjuang meninggalkan budi yang asal (instrinsik) kita,
memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia,
menjauhi segala seruan dari hawa nafsu,
mendekati sifat-sifat suci kerohanian, dan bergantung kepada ilmu hakikat,
memakai barang yang penting dan terlebih kekal,
menaburkan nasihat kepada sesama umat manusia,
memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan
mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal syariat.

PENGERTIAN TASAWUF
MENURUT SUFI DAN AHLI ILMU
TASAWUF

Al Ghazaly

Tasawuf adalah akhlak, barang siapa yang menambah padamu akhlak


maka Dia menambah tasawuf bagimu

Al Suhrowardi

Tasawuf adalah mencari hakikat dan meninggalkan sesuatu yang ada


di tangan makhluk (kesenangan duniawi)

PENGERTIAN TASAWUF
MENURUT AHLI ILMU TASAWUF

Taftazani, Abu Al Wafa Alghonimi: (6 &10)

Tasawuf adalah moralitas-moralitas yang berdasarkan islam;

Tasawuf adalah falsafah hidup, untuk meningkatkan moral, lewat


latihan praktis; kadang untuk pemenuhan fana dengan Allah;
pengetahuannya bersifat intuitif; buahnya kebahagiaan ruhaniah;
yang hakekatnya sulit diungkap kata kecuali simbolik

Syekh Ibn Ajiba(m.1809)


Tasawufadalah suatu ilmu yang dengannya Anda belajar bagaimana
berperilaku supaya berada dalam kehadiran Tuhan yang Maha ada
melalui penyucian batin dan mempermanisnya dengan amal baik. Jalan
tasawuf dimulai sebagai suatu ilmu, tengahnya adalah amal. dan
akhirnva adalah karunia Ilah

Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshory


Tasawuf adalah ilmu yang menerangkan hal-hal tentang cara
mensucikan jiwa, memperbaiki aklak dan pembinaan kesejahteraan
lahir batin untuk mencapai kebahagiaan abadi

Prof. Hamka,Pengertian ilmu Tasawuf


Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari cara membersihkan jiwa
dari pengaruh benda atau alam, supaya orang tersebut mudah
menuju kepada Allah SWT

Anda mungkin juga menyukai