Anda di halaman 1dari 37

Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,

dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba


sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nyadan Allah maha
luas(pemberiannya)

Surah An-Nur ayat 32


HUKUM DALAM PERKAHWINAN
Terbahagi kepada 5 hukum:

#
Kitab qurratul uyun, Syeikh Alalamah AlHadari m/s 6
HUKUM DALAM PERKAHWINAN
Wajib, Bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut akan berbuat zina
jika tidak nikah.
Sunah, Bagi orang yang ingin zuriat, dan ia tidak takut akan berbuat zina
jika tidak nikah, baik dia ingin atau tidak, meskipun pernikahannya akan
memutuskan ibadah yang tidak wajib.
Makruh, Bagi orang yang tidak mahu menikah dan tidak mengharapkan
keturunan, dan pernikahan tersebut dapat memutuskan ibadah yang tidak
wajib.
Mubah, (harus) Bagi orang yang tidak takut akan zina, tidak berharap
keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib.
Haram, Bagi orang yang membahayakan wanita, kerana tidak ada
kemampuan untuk berlaku adil, tidak mampu memberi nafkah atau
memiliki pekerjaan haram, meskipun ia ingin menikah dan tidak takut
berbuat zina.

Kitab qurratul uyun, Syekh Alalamah AlHadari m/s 6


5.1 Pembentukan Keluarga
Muslim

Pemilihan jodoh

Maksud dan hak perkahwinan

Tanggungjawab ahli keluarga

Tujuan dan fungsi institusi keluarga

Tanggungjawab penjagaan anak

Tanggungjawab anak kepada ibu bapaTelah bersabda Rasulullah s.a.w.


"Perempuan itu dinikahi kerana empat, kerana kecantikannya
atau kerana keturunannya, atau kerana hartanya atau kerana
agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu

Hadis riwayat Bukhari dalam Kitab An-Nikah: Bab kekufuran dalam agama
hadis nombor 4802 dan Muslim dalam kitab AR-Ridha: bab dimustahabkan
pernikahan dengan wanita yang beragama hadis nombor 1466
Sama taraf (kekufuan)
Agama dan kesesuaian
Surah As-Sajadah ayat 18

(Jika demikian halnya) maka adakah orang yang


beriman (kedudukannya) sama seperti orang yang
fasik? Mereka tidaklah sama
Dara
Tidak pernah disetubuhi secara halal atau haram
Mafhum hadis:
hendaklah kamu menikahi anak-anak dara kerana
mereka itu sesungguhnya adalah lebih manis mulutnya
dan lebih banyak beranak dan lebih redha dengan yang
lebih sedikit

Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Kitab An-Nikah: Bab menikahkan anak-anak
dara hadis nombor 1860
Banyak anak
Adat hukum lelaki yang menikahi wanita yang subur
akan melahirkan banyak anak
Dari Anas Ibnu Malik R berkata:
Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan
sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda:
Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang,
sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan
berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.

Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban


Agama (mendahului segala ciri)
Kecerdikan
Akhlak dan perangai yang baik
Kesuburan
Berasal dari keluarga yang baik-baik
Dara
Kecantikan
Ciri-ciri yang boleh memenuhi lain-lain
kepentingan

Dipetik dari kitab Syarah Al-Minhaj karangan Ibnu Hajar


Bahasa: mengumpulkan,persetubuhan

Istilah: sebuah perjanjian/ikatan yang


merangkumi dan mencakupi kebenaran kepada
setiap individu suami isteri untuk berseronok-
seronok dengan pasangannya dalam cara yang
dibenarkan oleh syarak

Fiqh Perkahwinan Menurut Mazhab Imam Syafie (Abdul Khairi


Al-Latif
Menurut istilah Al-Quran

Maksud:Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin


dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah
kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang idah yang kamu
boleh hitungkan masanya. Oleh itu, berilah "mut'ah" (pemberian
sagu hati) kepada mereka, dan lepaskanlah mereka dengan cara
yang sebaik-baiknya. (al ahzaab ayat 49)
Memberi makna akad bukannya persetubuhan

Fiqh Perkahwinan Menurut Mazhab Imam Syafie (Abdul Khairi


Al-Latif
HAK
PERKAHWINAN
Hak Suami Atas Isteri
Mentaati suami dalam hal kebaikan
Menjaga harta kekayaan suaminya
Melayan suami
Meminta izin untuk melakukan sesuatu perkara

Hak Isteri Atas Suami


Mahar
Nafkah zahir dan batin
Bimbingan dan tunjuk ajar
Bersuara

DUP Pahang Weblog https://dupahang.wordpress.com


Hak Suami Atas Isteri
Mentaati suami dalam hal kebaikan
Jika isteri-isteri kalian mentaati kalian maka janganlah kalian
mencari-cari jalan untuk menyusahkan (mereka)
Surah an nisa(34)
Menjaga harta kekayaan suaminya
(Sebaik-baik wanita adalah) yang membahagiakan suaminya jika ia
memandangnya, yang sentiasa mentaati suaminya jika ia
memerintahnya, dan yang tidak bermaksiat terhadap suaminya atas
dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci suaminya [HR an-
Nasai]
Melayan suami
Jika seorang suami mengajak isterinya untuk tidur bersama,
kemudian isterinya menolaknya, hingga suaminya marah, maka
malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. [Muttafaq alaih]
Meminta izin untuk melakukan sesuatu perkara
Tidak halal bagi isteri untuk melakukan puasa ketika suaminya
menyaksikannya, kecuali berdasarkan izinnya. [Muttafaq alaih].
Hak Isteri Atas Suami
Mahar
Engkau (suami) harus memberinya makan jika engkau makan dan
memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah engkau
menempeleng wajahnya, janganlah engkau menghinanya, dan jangan
pula membiarkannya kecuali di dalam rumah. [HR Ahmad, Abu
Dawud, Ibn Hibban]
Nafkah zahir dan batin
Dalil bagi nafkah zahir sama seperti hadis di atas
Bagi nafkah batin:

Ertinya: isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk
tanam, maka datangilah tanah tempat becucuk tanammu bagaimana
saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu
dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu kelak
akan menemui- Nya. Dan berilah khabar gembira orang-orang
beriman. (al-Baqarah:223)
Hak Isteri Atas Suami
Bimbingan dan tunjuk ajar
Rasulullah s.a.w bersabda:setiap orang di antaramu adalah pemimpin
dan setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya,
seorang imam adalah pemimpin atas umatnya,dan dia
bertanggungjawab atas rakyatnya, seorang suami adalah pemimpin
bagi keluarganya dan dia bertanggungjawab ke atas isteri dan
keluarganya..(HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi)
BersuaraMaksudnya: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita
yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan
mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab
antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat.
(al mujadalah ayat 1)
Muammal Hamidy: perkahwinan dan persoalannya
Kesatuan pangkal dan sumber
Saling menjaga keturunan agar tidak datang dari sumber yang haram

Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah
menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan
daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan
dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan
bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-yebut
namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana
sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.
Saling cinta dan kasih sayang

Maksudnya: Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya
Keadilan dan persamaan
Setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing
masing dan perlu menunaikannya

Maksudnya: Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama


seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap
suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang
oleh syarak); dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-
suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-
orang perempuan (isterinya). Dan (ingatlah), Allah Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
Jaminan sosial
Konsep taawun (tolong-menolong)

Maksudnya:Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu


menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi
kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan
hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan
sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya
sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan
anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang
terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang
meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi;
Sumber: Buku WLA 104/03 PENGAJIAN ISLAM Wawasan
Terbitan Open University
Mengekalkan dan mengukuhkan kesinambungan generasi
manusia
Kahwinlah kamu perempuan-perempuan yang penyayang dan subur,
sesungguhnya aku berbangga dengan umat yang ramai pada hari
kiamat kelak.
(HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)
Memelihara akhlak dan kesopanan serta kemuliaan manusia
Melalui penubuha institusi kekeluargaan dapat mengelakkan
individu dari terjebak ke kancah maksiat akibat dri rangsangan
nafsu yang kuat
Menjamin kesejahteraan rohani dan jasmani
Kesihatan jasmani dapat dijaga bersama keluarga dan kesihatan
rohani dapat diwujudkan dalam kasih sayang antara keluarga
Menyemai semangat tolong-menolong, persaudaraan dan
perpaduan
Perasaan kesatuan atas dasar kasih sayang dan pertalian darah
akan membentuk perpaduan dalam keluarga.

Sumber: Buku WLA 104/03 PENGAJIAN ISLAM Wawasan


Terbitan Open UniversityMaksudnya: Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota
keluarganya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap
mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah
tangga,suami dan anak-anaknya, dan akan diminta
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang
hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan dia juga akan
diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya.
Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan
diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin.

Potongan hadis daripada Ibnu Umar ( Imam Muslim, Kitab Kepimpinan ,Bab keutamaan
pemimpin yang adil, ancaman terhadap pemimpin yang tidak adil dan galakan berlemah lembut
terhadap rakyat serta larangan menyusahkan mereka, no.hadith 3408.)
Tanggungjawab penjagaan anak ditanggung oleh ibu
bapa
Antara hak anak-anak ialah:
Hak nasab
Hak susuan
Hak pemeliharaan
Hak kewalian

Muammal Hamidy: perkahwinan dan persoalannya


Hak Nasab
Nasab keturunan diutamakan kepada bapa berdasarkan
dalil:

Maksudnya: dan kewajipan bapa pula ialah memberi


makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang
sepatutnya.
Hak Susuan

Maksudnya:Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak


mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang
hendak menyempurnakan penyusuan itu;

Surah Al-Baqarah ayat 233


Hak Kewalian
Dalam kitab muammal Hamidy menyatakan bahawa hak kewalian
terbahagi kepada:
Diri (perkahwinan,pendidikan dan pengawasan)
Harta (terhad pada warisan harta benda sahaja)
Jika ayah meninggal dunia tanpa meninggalkan sebarang wasiat, maka
boleh menentukan wasiat yang cukup adil untuk menyantuni harta
benda anak dengan penjagaan yang baik dan penuh amanah

Maksudnya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah


baligh) itu harta mereka, dan janganlah kamu tukar-gantikan yang
baik dengan yang buruk; dan janganlah kamu makan harta mereka
(dengan menghimpunkannya) dengan harta kamu; kerana
sesungguhnya (yang demikian) itu adalah dosa yang besar.
Surah An-Nisa ayat 2

Muammal Hamidy: perkahwinan dan persoalannya


Berbuat baik kepada kedua ibu bapa
Mendoakan kesejahteraan ibu bapa
Mentaati ibu bapa
TANGGUNGJAWAB
ANAK Melayan dengan baik walaupun ibu
bapa menyekutukan Allah
Sentiasa ingat akan pengorbanan
ibu

Muammal Hamidy: perkahwinan dan persoalannya


Berbuat baik kepada kedua ibu bapa

Maksudnya:Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah


melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu
bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada
umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada
mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau
menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang
mulia (yang bersopan santun). (al-israa:23)

Mendoakan kedua ibu bapa

Maksudnya: Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas
kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata):
"Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka
telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.
(al-israa ayat 24)
Mentaati ibu bapa

Maksudnya:Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya;
ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan
(dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan
susunya ialah dalam masa dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah
kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat
kembali (untuk menerima balasan).
Melayan dengan baik walaupun keduaibu bapa menyekutukan Allah

Maksudnya:Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan


denganKu sesuatu yang engkau - dengan fikiran sihatmu - tidak mengetahui
sungguh adanya maka janganlah engkau taat kepada mereka; dan bergaulah dengan
mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk
kembali kepadaKu (dengan tauhid dan amal-amal yang soleh). Kemudian kepada
Akulah tempat kembali kamu semuanya, maka Aku akan menerangkan kepada kamu
segala yang kamu telah kerjakan.
Sentiasa mengingati pengorbanan ibu:

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu anhu, belia berkata,
Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu alaihi
wasallam dan berkata, Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku
harus berbakti pertama kali? Nabi shalallaahu alaihi wasallam
menjawab, Ibumu! Dan orang tersebut kembali bertanya,
Kemudian siapa lagi? Nabi shalallaahu alaihi wasallam
menjawab, Ibumu! Orang tersebut bertanya kembali,
Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Orang
tersebut bertanya kembali, Kemudian siapa lagi, Nabi
shalallahu alaihi wasallam menjawab, Kemudian ayahmu.'
(HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)