Anda di halaman 1dari 17

BENTUK-BENTUK

PENULISAN
SEJARAH
Rumiazi Ariffin
Azura Hazmi
BENTUK PENULISAN
NARATIF DAN DESKRIPTIF
1. GAYA PENULISAN NARATIF

Naratif bermaksud pengisahan


suatu cerita atau kejadian.

Penulisan sejarah tentang kejadian


yang dikaji mengikut urutan waktu
(Profesor Collingwood).

Mempunyai titik permulaan,


pertengahan dan kesudahan
tentang peristiwa. (F.J. Teggart).
GAYA PENULISAN NARATIF TERBAHAGI
KEPADA DUA IAITU

Naratif Naratif
kronologikal imaginatif
•menceritakan semula
mengikut aturan
Naratif peristiwa yang telah
kronologikal berlaku secara
kronologis

•bergantung kepada
kebolehan penulis
Naratif mengingati kejadian-
imaginatif kejadian dan
meceritakan semula
secara logik.
Sejarah
Melayu
(unsur-unsur
imaginatif
dan mitos)

Contoh
karya
penulisan
naratif

Hikayat Hikayat
Johor Hang Tuah
PENULISAN DESKRIPTIF
Deskriptif berasal dari bahasa
latin describere yang bermaksud
menggambarkan atau memeriksa suatu
perkara

Dari segi istilah tulisan deskriptif adalah


gambaran atau paparan suatu keadaan
sebenarnya menggunakan kata-kata yang
jelas dan terperinci.

Penulis deskriptif menulis berdasarkan deria (melihat,


mendengar, menghidu dan merasakan) untuk
membuat pembaca seolah-olah berada di tempat
kejadian, turut merasakan, melihat atau mendengar
tentang suatu peristiwa, seperti yang ditulis oleh penulis.
Gaya penulisan deskriptif
Deskriptif berusaha menggambarkan
adalah suatu objek sehingga
penggambara membuat pembaca seolah-
n dengan olah:
kata-kata
secara jelas a) melihat b) mendengar
dan terperinci.

c)merasakan d) mengalami
BENTUK PENULISAN
KRITIKAL DAN ANALITIKAL
BENTUK PENULISAN(KRITIKAL/ KRITIS)

Digunakan
apabila
anda perlu
menilai
bahan yang
anda sedang
baca.
BENTUK PENULISAN SEJARAH (KRITIKAL/ KRITIS)

Gaya kritikan digunakan untuk menjelaskan atau


membetulkan fakta-fakta sejarah yang bias atau
menyeleweng persepsi pembaca.

Kritikan bermakna mencari kesilapan pendapat yang


lama dan baru diajukan dalam penulisan sejarah.
BENTUK PENULISAN SEJARAH (KRITIKAL/ KRITIS)
Bentuk penulisan kritis dimana penulis cuba menerima sesuatu
idea/pendapat dan berupaya mempertimbangkan idea itu semula dengan
menganalisis secara kritis dengan mengambil kira beberapa sudut dan
aspek.
Keupayaan utk menganalisa apa yg diperkatakan, menilainya dengan teliti,
mencari bukti tentang kebenaran sesuatu perkara, menyusun atur semua
maklumat dgn tepat.
BENTUK PENULISAN SEJARAH (KRITIKAL/ KRITIS)
• Alasan-alasan yang diajukan dalam
penulisan gaya kritikan, perlu
disokong dengan petikan-petikan
(quatation) daripada sumber rujukan.

• Contoh: Syed Hussein Alatas The Myth


of the Lazy Native (1977) – membidas
penulis barat yang mengatakan
kaum melayu sebagai malas.
BENTUK PENULISAN SEJARAH
(ANALITIKAL/ANALISIS)

Pembacaan secara
analitikal akan
menjadikan pembaca
aktif. Anda perlu
mencipta soalan dan
mencari jawapan
semasa anda membaca
BENTUK PENULISAN SEJARAH
(ANALITIKAL/ANALISIS

Memberi gambaran peristiwa secara kritis Dengan membuat suatu analisa


dan terperinci - satu kajian yang yang jitu akan penerangan yang
menyeluruh tentang peristiwa serta sebenar tentang fenomena yang
mengambil suatu masalah yang kompleks dikaji (a real exposition and
untuk diselidiki secara terperinci setiap
explanation of the phenomenon
komponen dan perkaitan antara semua
komponen tersebut
studied).
BENTUK PENULISAN SEJARAH (ANALITIKAL/ANALISIS)
• Penulis memerlukan kemahiran utk analisis data/maklumat dengan cara:

Mengumpul Menyusun Membuat


maklumat Membeza Mengkelas
Atur keputusan
BENTUK PENULISAN SEJARAH
(ANALITIKAL/ANALISIS

Gaya ini biasa digunakan dalam penulisan sejarah


ekonomi-menekankan penggunaan data-data.

Contoh dapat memberi pendedahan dan: The


Western Malay States oleh Khoo Kay Kim -
menganalisa perkembangan perlombongan di Larut.

Anda mungkin juga menyukai