Anda di halaman 1dari 14

STPM 2018

PERAKAUNAN KERTAS 4
KERJA KURSUS 948/4
SMK DATO’ JAAFAR

TAJUK : BELANJAWAN
NAMA :
NO. I/C :
KELAS : PRA-U SEMESTER 3 – MATH
GURU :
PROFIL PERNIAGAAN
(i) Nama Perniagaan SPRING BLOSSOM SDN BHD
(ii) Nama Pemilik
(iii) Alamat Perniagaan No 12 Jalan Cherry 6
Taman Cherry
81300, Johor Bahru
Johor, Malaysia.
(iv) Nombor Pendaftaran Syarikat 0404-86-HYUK
(v) Tempoh Perakaunan 1 Januari 2018 - 31 Disember 2018
(vi) Aktiviti Utama Perniagaan Syarikat kami menjual set kosmetik.
Nama Syarikat SPRING BLOSSOM SDN BHD

Harga Jualan RM 100.00


Peratus Peningkatan Harga Jualan Seunit 10%
Jualan Tunai 10%
Jualan Kredit 90%
Kutipan Jualan Kredit Pada Bulan Semasa 60%
Kutipan Jualan Kredit Pada Bulan Berikutnya 40%

DATA Margin Untung Kasar


Inventori Akhir
Bayaran Belian Kredit Dalam Bulan Semasa
50%
70%
70%
Bayaran Belian Kredit Pada Bulan Berikutnya 30%
Belanja Pengiklanan 2%
Belanja Pelbagai 1%
Insentif Jualan 1%
Kadar Faedah 5%
Tempoh Pinjaman 48 bulan
Belanja Sewa RM 4,000.00
Belanja Susut Nilai RM 12,000.00
Belanja Gaji RM 20,000.00
BELANJAWAN
Pelan kuantitatif yang dirancang bagi tempoh yang ditetapkan ataupun rancangan kewangan
yang dibuat untuk menjamin potensi dan pulangan yang baik pada masa hadapan.

 Alat Perancangan Belanjawan Jualan


 Alat Koordinasi
 Alat Komunikasi Belanjawan Belanja Jualan dan
Pentadbiran
 Alat Motivasi
 Alat Kawalan
Belanjawan Tunai
 Alat Penilaian Prestasi
BELANJAWAN JUALAN
 Belanjawan yang pertama dibuat dalam proses penyediaan belanjawan
 Dipersembahkan dalam unit dan mata wang
 Anggaran jualan untuk tempoh akan datang
 Asas penyediaan belanjawan-belanjawan lain, maka ramalan jualan perlu
dibuat dengan tepat
 Memberikan maklumat berkaitan kutipan tunai bagi tempoh berkenaan
 Ramalan jualan mencerminkan anggaran pengurusan yang terbaik untuk
hasil jualan yang dijangkakan
SPRING BLOSSOM SDN BHD
Belanjawan Jualan Bagi Sukuan Pertama Berakhir 31 Mac 2018
Januari Februari Mac
Unit Jualan 5400 6200 4850

Harga Jualan Seunit RM100.00 RM110.00 RM121.00


Jumlah Jualan RM540,000.00 RM682,000.00 RM586,850.00

 Peratus peningkatan harga jualan seunit setiap bulan = 10%


 Dalam menyediakan belanjawan jualan, formula berikut digunakan :
 Jumlah Jualan = Anggaran Unit Jualan x Anggaran Harga Jualan
Jumlah Jualan Harga Jualan
800000.00 140.00

700000.00 121.00 120.00


110.00
600000.00
100.00 100.00
Jumlah Jualan (RM)

Harga Jualan (RM)


500000.00
80.00
400000.00
682000.00 60.00
300000.00 586850.00
540000.00
40.00
200000.00

100000.00 20.00

0.00 0.00
Januari Februari Mac

JUMLAH JUALAN & HARGA JUALAN


BELANJAWAN BELANJA JUALAN DAN PENTADBIRAN
 Anggaran belanja-belanja bukan perkilangan yang terdiri daripada tetap dan berubah
untuk suatu tempoh tertentu.
 Belanja Tetap :
 Belanja Sewa
 Belanja Susut Nilai
 Belanja Gaji
 Belanja Berubah :
 Belanja Pengiklanan
 Belanja Pelbagai
 Belanja Insentif / Komisen
 Belanja-belanja ini merupakan belanja sokongan untuk membolehkan syarikat
mendapat keuntungan
SPRING BLOSSOM SDN BHD
Belanjawan Belanja Jualan dan Pentadbiran Belian Bagi Sukuan Pertama Berakhir 31 Mac 2018
Januari Februari Mac
Belanja Pengiklanan RM 10,800.00 RM 13,640.00 RM 11,737.00
Belanja Sewa RM 4,000.00 RM 4,000.00 RM 4,000.00
Belanja Susut Nilai RM 12,000.00 RM 12,000.00 RM 12,000.00
Belanja Gaji RM 20,000.00 RM 20,000.00 RM 20,000.00
Belanja Pelbagai RM 5,400.00 RM 6,820.00 RM 5,868.50
Belanja Insentif/Komisen RM 770.00
Benlanja Susutnilai Sistem Komputer RM 3,500.00 RM 3,500.00 RM 3,500.00
Jumlah Belanja Jualan dan Pentadbiran RM 55,700.00 RM 60,730.00 RM 57,105.50
70000.00 60730.00
57105.50
Belanja Jualan dan Pentadbiran (RM)

55700.00
60000.00
Belanja Susutnilai Sistem Komputer
50000.00 Belanja Insentif / Komisen
Belanja Pelbagai
40000.00
Belanja Gaji
30000.00 Belanja Susut Nilai
Belanja Sewa
20000.00 Belanja Pengiklanan

10000.00

0.00
Januari Februari Mac

JUMLAH BELANJA JUALAN DAN PENTADIBIRAN MENGIKUT JENIS


BELANJAWAN TUNAI
 Ramalan masa depan tentang penerimaan tunai dan pembayaran tunai untuk tempoh masa yang tertentu.
 Digunakan oleh perniagaan untuk menguruskan tunai iaitu sebagai alat kawalan dan perancangan tunai :
 Membantu pihak pengurusan mencari sumber tunai sekiranya berlaku kekurangan tunai perniagaan
 Membolehkan pihak pengurusan merancang penggunaan tunai jika berlaku lebihan tunai perniagaan
 Membuat perbandingan amaun sebenar dengan amaun belanjawan
 Kepentingan Belanjawan Tunai :
 Menunjukkan keupayaan tunai perniagaan bagi menjelaskan operasi perniagaan pada masa akan datang
 Menganggarkan penerimaan tunai agar strategi jualan dan polisi pemberian kredit yang tepat dapat
dilaksanakan
 Membolehkan tindakan awal diambil untuk menghadapi kekurangan tunai
 Membolehkan pihak bank mendapat panduan untuk mempertimbangkan permohonan pinjaman
SPRING BLOSSOM SDN BHD
Belanjawan Tunai Bagi Sukuan Pertama Berakhir 31 Mac 2018
Januari Februari Mac
Baki Awal RM 200,000.00 RM 205,760.00 RM 485,701.75
Penerimaan Tunai :
Jualan RM 54,000.00 RM 68,200.00 RM 58,685.00
Akaun Belum Terima RM 476,900.00 RM 562,680.00 RM 562,419.00
Jumlah Penerimaan RM 530,900.00 RM 630,880.00 RM 621,104.00
Pembayaran Tunai :
Akaun Belum Bayar RM 294,940.00 RM 299,958.25 RM 349,585.50
Sistem Berkomputer RM 420,000.00
Belanja Jualan dan Pentadbiran RM 40,200.00 RM 45,230.00 RM 41,605.50
Jumlah Pembayaran Tunai RM 755,140.00 RM 345,188.25 RM 391,191.00
Lebihan/Kurangan - RM 24,240.00 RM 491,451.75 RM 715,614.75
Pinjaman RM 230,000.00
Bayaran Balik :
Pinjaman RM 4,791.67 RM 4,791.67
Belanja Faedah RM 958.33 RM 958.33
Baki Akhir RM 205,760.00 RM 485,701.75 RM 709,864.75
Penerimaan Tunai dan Pembayaran Tunai Baki Awal dan Baki Akhir
Jumlah Penerimaan Tunai Jumlah Pembayaran Tunai Baki Awal Baki Akhir
800000.00 755140.00 800000.00
709864.75
700000.00 700000.00
630880.00 621104.00
600000.00 600000.00
530900.00
485701.75 485701.75
500000.00 500000.00
391191.00
(RM)

(RM)
400000.00 400000.00

300000.00 345188.25 300000.00


205760.00 205760.00
200000.00 200000.00
200000.00
100000.00 100000.00

0.00 0.00
Januari Februari Mac Januari Februari Mac

PENERIMAAN TUNAI DAN PEMBAYARAN TUNAI


BAKI AWAL DAN BAKI AKHIR
SEKIAN,
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai