Anda di halaman 1dari 4

Ketidakstabilan Ekonomi [melalui BELANJAWAN NEGARA , melalui BANK PUSAT]

1) Berikut adalah berbualan antara seorang anak dengan emaknya. [12 markah]
Emak

: Seronoklah kamudapat bonus dua bulan gaji.

Anak

: Memanglah seronok, mak. Tapi harga barang terus naik.

Terangkan cara bank pusat mengawal keadaan ekonomi seperti yang dinyatakan dalam perbualan.
________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2) Maklumat berikut merujuk kepada situasi ekonomi sebuah negara. [12 markah]
- Stok barangan berlebihan
- Kadar penggangguran meningkat
Huraikan empat cara bank pusat mengawal situasi ekonomi negara tersebut.
________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3) Perbualan di bawah menunjukkan tiga sahabat mengenai keadaan ekonomi semasa negara.
Azizul

: HeePening kepala aku. Harga barang tak habis-habis naik.

Baxter

: YelahHarga makanan naik. Harga pakaian naik. Tambang pengangkutan pun naik.

Wai Kit

: Lepas ni, entah harga barang apa lagi la nak naik.

Bagaimanakah kerajaan melalui belanjawan negara mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi


tersebut melalui :
i) Kadar cukai [4 markah]
___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii) Perbelanjaan negara [3 markah]
____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4) Bank pusat telah menurunkan kadar rizab tunai dan rizab berkanun.
i) Jelaskan maksud rizab tunai dan rizab berkanun. [2 markah]
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ii) Jelaskan tiga kesan perubahan kadar rizab tersebut kepada bank perdagangan [3 markah]
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5) Maklumat berikut berkaitan dengan satu keadaan ketidakstabilan ekonomi.


- Pertumbuhan ekonomi yang lembab
- Kadar pengangguran tinggi
Bagaimanakah belanjawan negara dapat mengatasi keadaan ketidakstabilan ekonomi tersebut [4 m]
___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6) Maklumat berikut berkaitan dengan satu keadaan ketidakstabilan ekonomi.
[ Memandangkan harga barangan meningkat secara berterusan, bank pusat telah mengubah kadar
faedah dan kadar rizab tunai untuk mengurangkan pinjaman ]
i) Apakah keadaan ketidakstabilan ekonomi tersebut? [ 1 markah]
______________________________________________________________________________
ii) Bagaimanakah kedua-dua cara yang dinyatakan dapat mengawal keadaan ketidakstabilan
ekonomi tersebut?
________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai