Anda di halaman 1dari 4

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN MELAKA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) REKOD LAPORAN PENTAKSIRAN SECARA

LISAN / PEMERHATIAN/BUKU LATIHAN/BUKU AKTIVITI NAMA MURID : MATA PELAJARAN :


BIL

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3


KOD EVIDENS

KELAS : BULAN:

APRIL
TANDATANGAN GURU

TARIKH DILAKSANAKAN

LAPORAN FORMATIF / ULASAN

1 2 3 4 5 6 Keterangan kod evidens:

B3D2E2 B1D2E2 B1D2E1 B5D3E1 B5D2E1

MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI MENGUASAI / TIDAK MENGUASAI

B3D2E2 Menjaring menggunakan tangan,kaki dan alatan B1D2E2 melakukan servis menggunakan tangan,kaki dan alatan B1D2E1 menghantar dan menerima bola menggunakan kaki,tangan dan alatan B5D3E1 Berkebolehan berkomunikasi dengan baik dia antara guru,rakan dan ahli kumpulan B5D2E1

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN MELAKA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) REKOD LAPORAN PENTAKSIRAN SECARA LISAN / PEMERHATIAN/BUKU LATIHAN/BUKU AKTIVITI NAMA MURID : MATA PELAJARAN :
BIL

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3


KOD EVIDENS

KELAS : BULAN:

FEBRUARI
TANDATANGAN GURU

TARIKH DILAKSANAKAN

LAPORAN FORMATIF / ULASAN

1 2 3 4 5 6 Keterangan kod evidens:

B4D1E1 B1D1E2 B4D1E2 B4D5E1 B5D3E1 B5D1E1

B4D1E1 Melakukan imbangan secara berkumpulan B1D1E2 Melakukann aktiviti bergayut pada posisi badan lurus dan lutut difleksikan B4D1E2 Melakukan gulingan belakang B4D5E1 Melakukan satu rangkaian pergerakan mengikut tempo B5D3E1 Berkebolehan berkomunikasi dengan baik di antara guru, rakan dan ahli kumpulan B5D1E1 Mematuhi peraturan serta mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN MELAKA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) REKOD LAPORAN PENTAKSIRAN SECARA LISAN / PEMERHATIAN/BUKU LATIHAN/BUKU AKTIVITI NAMA MURID : MATA PELAJARAN :
BIL

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3


KOD EVIDENS

KELAS : BULAN:

MARCH
TANDATANGAN GURU

TARIKH DILAKSANAKAN

LAPORAN FORMATIF / ULASAN

1 2 3 4 5

B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 B5D1E1 B5D2E1

Keterangan kod evidens: B1D2E1 Menghantar dan menerima bola menggunakan tangan, kaki dan alatan B2D2E1 Menggelecek bola dengan menggunakan alatan B3D2E1 Melakukan kemahiran mengadang dan memintas B5D1E1 Mematuhi peraturan serta mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. B5D2E1 Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN MELAKA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) REKOD LAPORAN PENTAKSIRAN SECARA LISAN / PEMERHATIAN/BUKU LATIHAN/BUKU AKTIVITI NAMA MURID : MATA PELAJARAN :
BIL

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3


KOD EVIDENS

KELAS : BULAN:

APRIL
TANDATANGAN GURU

TARIKH DILAKSANAKAN

LAPORAN FORMATIF / ULASAN

1 2 3 4 5 6 7 Keterangan kod evidens:

B3D2E2 B1D2E2 B1D2E1 B2D2E2 B5D3E1 B5D2E2 B5D1E1

B3D2E2 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan B1D2E2 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan B1D2E1 Menghantar dan menerima bola menggunakan tangan, kaki dan alatan B2D2E2 Melakukan pukulan pepat dan kilas B5D3E1 Berkebolehan berkomunikasi dengan baik di antara guru, rakan dan ahli kumpulan B5D1E1 Mematuhi peraturan serta mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.