Anda di halaman 1dari 40

OVERVIEW

DASAR / INISIATIF BARU DALAM PEMBANGUNAN NEGARA


(GTP-NKRA, ETP(GTPETP-NKEA & DAM/DPN4)
PENGARAH BAHAGIAN PERANCANGAN, TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Taklimat Program Transformasi Kerajaan Dan Projek-Projek Jabatan Pertanian Dalam Rolling Plan I & II 29 Mac 2011, ILPP, Serdang

DI MANA KITA SEKARANG ? KE MANA KITA MENUJU ?


t
3/11 10
2

20

2020

BEBERAPA PETUNJUK EKONOMI

2009

Di manakah kedudukan kita? Pencapaian masa lalu...


KDNK sebenar berkembang lebih perlahan dalam RMKe-9 berbanding RMKe-8
- terjejas oleh krisis ekonomi dunia

(7.2)

(4.5)

Di manakah kedudukan kita? Pencapaian masa lalu...


Pencapaian KDNK sebenar berbanding sasaran Wawasan 2020 (pada harga tetap 2000)
AS$12,387* AS$7,911
RM694bn. pada 2010

Unjuran pertumbuhan W2020 (7% setahun)

W2020 Jurang: 20% (RM142bn.)

PNK Min. Per Kapita Negara Pdptn Tinggi (Definasi Bank Dunia) * Unjuran UPE Sebenar, 1991-2009 (6.2% setahun) 1991: PNK Per Kapita: AS$2,702 Pdptn Tinggi Min. : AS$7,911

RM552bn. pada 2010 2010: PNK Per Kapita : AS$ 8,256 Pdptn Tinggi Min. : AS$12,387 Jurang 33.3%

Jurang 65.9%

Nota: *akhir tempoh

KDNK disasar berkembang sebanyak 6% setahun bagi mencapai negara berpendapatan tinggi di samping keperluan mengecilkan defisit fiskal
KDNK sebenar (RM bilion) Malaysia 6.0% p.a.
552.1 449.3

PNK per kapita (RM ribu)

740.3

8.0% p.a.

38.8 AS$12,139

26.4 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 RMKe-9 RMKe-10 Defisit fiskal kerajaan (%) 19.1 AS$8,256

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 RMKe-9 Sasaran RMKe-10

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia

12

Pertumbuhan diterajui oleh pelaburan swasta manakala sektor perkhidmatan menjadi penyumbang utama pertumbuhan
Pertumbuhan (%) setahun, 2011-2015 Penggunaan Swasta Penggunaan Awam Pelaburan Swasta Pelaburan Awam Eksport Import Pertumbuhan KDNK 7.7 4.8 12.8 5.0 7.2 8.6 6.0 Pertumbuhan (%) setahun, 2011-2015 Perkhidmatan Pembuatan Perlombongan & Kuari Pertanian Pembinaan Pertumbuhan KDNK Peratus KDNK mengikut sektor (%)
6% setahun
Pertumbuhan KDNK RM740.3 bn

7.2 5.7 1.1 3.3 3.7 6.0

Peratus KDNK mengikut permintaan agregat (%)


6% setahun
Pertumbuhan KDNK

RM552.1 bn 13.4 10.2 11.8 53.6

RM740.3 bn 58.0 12.6 13.9

RM 552.1 bn
Pelaburan

61.1% 58.0% 26.3%


5.9% 6.6% 2.9%
13

109.9

116.0

11.2 Swasta

-99.1 2010

-111.6 2015

RMKe-9~ RM71 bil setahun RMKe-10~ RM115 bil setahun

26.8%
7.5% 7.5% 3.2%

2010

2015

SUMBER: Unit Perancang Ekonomi

MENCAPAI V2020

AGENDA TRANSFORMASI
8

4 Tonggak 4 Nilai - Transformasi Negara


2014 2013 2012 2011 2015 2016 2017

Wawasan 2020

2010

Sosial
1 2

Tonggak

1Malaysia GTP - NKRA

Ekonomi
ETP (NEM) - NKEA RMK10

Nilai

3 4

Inovasi- Kreativiti Kepantasan Nilai wang Integriti


9

Visi YAB Perdana Menteri - Mentransformasi Malaysia : Berasas 2 Tiang Utama Program Tansformasi Nasional

1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan Pemeliharaan dan peningkatan perpaduan dalam kepelbagaian
Program Transformasi Kerajaan (GTP) 6 NKRA
Kadar Jenayah Pendidikan Rasuah Kumpulan Pendapatan Rendah Pengangkutan Awam Di Bandar Kemudahan Asas Di Luar Bandar
High Income
R akyat Q uality of Life

Program Transformasi Ekonomi (ETP)

Inclusiveness Sustainabiliy

Penyampaian berkesan perkhidmatan Kerajaan

Model Baru Ekonomi (NEM) Berpendapatan tinggi (GNI per capita USD 6,700 to USD 15,000), terangkum dan mampan

12 NKEA

Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10)


Sasaran pertumbuhan makroekonomi dan peruntukan perbelanjaan Kelancaran pelaksanaan program pembangunan Kerajaan
10

MEB-MODEL EKONOMI BARU

Meningkatkan Pendapatan Negara Kasar (GNI)

2020

2009

12 NKEA
RM121 bil RM 392 bil

RM108 bil GNI RM 67 bil

RM 59 bil

131EPP + 60 B0 +RM0.8 tril GNI 92% PSI (RM1.4bil) 3.3 mil jobs RM 29 bil USD15,000 GNI per cap
RM 35 bil RM 36 bil RM125 bil

RM131 bil

RM 34 bil

RM 53 bil

12

NKEA - AGRICULTURE

16 EPP + 11 BO + GNI RM28.9 bil (Total RM49.1bil) 75 ribu peluang pekerjaan pada 2020

13

SENARAI 16 EPP
Entry Point Project (EPP) 1. Unlocking value from Malaysias biodiversity through high-value herbal products 2. Expanding the production of swiftlet nests 3. Venturing into commercial scale seaweed farming in Sabah 4. Farming through integrated cage aquaculture systems 5. Rearing cattle in oil palm estate 6. Replicating integrated aquaculture model (IZIAQs) to tap market for premium shrimp 7. Upgrading capabilities to produce fruit and vegetables for premium markets 8. Strengthening the export capability of the processed food industry through an integrated processed food park
DOA adalah owner project dalam EPP1 dan EPP7.
14

Sambungan

SENARAI 16 EPP

Entry Point Project (EPP) 9. Introducing fragrant rice variety for non-irrigated areas

10. Scaling up and strengthening productivity of paddy farming in the Muda area 11. Scaling up and strengthening productivity of paddy farming in other irrigated areas 12. Strengthening current anchor companies in cattle feedlots 13. Partnering with a large foreign dairy company to establish dairy clusters in Malaysia 14. Establishing a leadership position in regional breeding services 15. Securing foreign direct investment in agriculture biotechnology 16. Investing in a foreign cattle farming company
DOA adalah owner project dalam EPP1 dan EPP7.

15

SENARAI EPP BERKAITAN TANAMAN


Entry Point Project (EPP) Lead initiative owner Herbal Council Other key agencies, companies and organisations DOA, MARDI, Ministry of Health, Ministry of Natural Resources and Environment, Khazanah FAMA, State Government, Khazanah DOA, Farmers Cooperative GNI Impact, Jobs and funding

EPP 1

Unlocking value from Malaysias biodiversity through high-value herbal products

GNI : RM2.2 billion Jobs : 1,800 Funding : RM839 million with RM602 million from public funding GNI : RM1.6 billion Jobs : 9,100 Funding : RM1.4 billion with RM 540 million from public funding GNI : RM1.0 billion Jobs : Reduction of 14,900 low-value jobs Funding : RM2.7 billion from public funding

EPP Upgrading 7 capabilities to produce fruit and vegetables for premium markets EPP 10 Scaling up and strengthening productivity of paddy farming in the Muda area

DOA

MUDA

SENARAI EPP BERKAITAN TANAMAN


Entry Point Project (EPP) Lead initiative owner Herbal Council Other key agencies, companies and organisations DOA, MARDI, Ministry of Health, Ministry of Natural Resources and Environment, Khazanah FAMA, State Government, Khazanah DOA, Farmers Cooperative GNI Impact, Jobs and funding

EPP 1

Unlocking value from Malaysias biodiversity through high-value herbal products

GNI : RM2.2 billion Jobs : 1,800 Funding : RM839 million with RM602 million from public funding GNI : RM1.6 billion Jobs : 9,100 Funding : RM1.4 billion with RM 540 million from public funding GNI : RM1.0 billion Jobs : Reduction of 14,900 low-value jobs Funding : RM2.7 billion from public funding

EPP Upgrading 7 capabilities to produce fruit and vegetables for premium markets EPP 10 Scaling up and strengthening productivity of paddy farming in the Muda area

DOA

MUDA

Entry Point Project (EPP) EPP Introducing fragrant rice variety 9 for non-irrigated areas BO 8 Button mushroom farming

Lead initiative owner MARDI

GNI Impact, Jobs and funding GNI : RM100 million

DOA

GNI : RM182 million Jobs : 1,300 Funding : RM506 million with RM102 million public funding GNI : RM54 million Jobs : 800 Funding : RM26 million with RM6 million public funding GNI : RM1.4 billion Jobs : Reduction of 9,600 low-value jobs Funding : RM1.8 billion entirely from public funding

BO 9

Packaged fruit production such as jackfruit

DOA

EPP Scaling up and strengthening 11 productivity of paddy farming in other irrigated areas

KADA, DOA, Ministry of Modernisation in Agriculture, Sarawak .

JENIS BUAHBUAH-BUAHAN YANG DIFOKUS DALAM NKEA EPP 7


Nanas

JENIS SAYURSAYUR-SAYURAN YANG DIFOKUSKAN DALAM NKEA EPP 7 Tomato Capsicum Lettuce

JENIS HERBA YANG DIFOKUSKAN DALAM NKEA EPP 1

TARGET LOCATION FOR EPPs DISTRIBUTION ACROSS THE COUNTRY

22

DASAR AGRO MAKANAN / DASAR PERTANIAN NEGARA 4 (DAM /DPN4 2011 - 2020)

23

EVOLUSI DASAR PERTANIAN NEGARA

DPN 1 DPN 2 DPN 3 DPN 4

Jaminan bekalan makanan Memperluaskan tanaman eksport (kelapa sawit, koko) Jaminan bekalan makanan Meningkatkan produktiviti dan daya saing Mengeratkan pertalian dengan sektor-sektor lain

Jaminan bekalan makanan

Pembangunan industri pertanian moden, dinamik dan berdayasaing pedekatan pehutani dan produk Merangkumi semua jenis tanaman termasuk tanaman perladangan MOA : Maklumbalas kpd Deraf DPN4 (EPU) Jaminan bekalan makanan Peningkatan pendapatan Pendekatan keseluruhan rantaian nilai

DASAR PERTANIAN NEGARA KEEMPAT / DPN4 (2011 2020)


BAB 1 : BAB 2 : BAB 3 : BAB 4 : BAB 5 : BAB 6 : BAB 7 : BAB 8 : MENCARTA PEMBANGUNAN PERTANIAN UNTUK MENJAYAKAN SASARAN NEGARA MAJU BERPENDAPATAN TINGGI MEMBANGUN PERTANIAN BERASASKAN KELEBIHAN KOMPETITF MENINGKATKAN SUMBANGAN SEKTOR PERTANIAN MELENGKAPKAN RANTAIAN NILAI MENJAMIN BEKALAN MAKANAN NEGARA MEMPERKASA MODAL INSAN MEMANTAPKAN AKTIVITI R&D, INOVASI DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN YANG DITERAJUI OLEH SEKTOR SWASTA MEMPERKUKUHKAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN STRATEGI KHUSUS INDUSTRI AGROMAKANAN STRATEGI KHUSUS INDUSTRI KOMODITI

BAB 9 : BAB 10 : BAB 11 :

25

8 IDEA UTAMA DPN4


1. Menumpu pembangunan pertanian bernilai tinggi; 2. Menjamin keselamatan dan bekalan makanan yang mencukupi; 3. Mengintensifikasi pembangunan sektor pertanian secara mampan dan seimbang; 4. Mengukuh dan membangun kluster pertanian dinamik bagi menjana nilai maksimum di sepanjang rantaian nilai; 5. Menyediakan persekitaran yang menggalakkan penglibatan sektor swasta; 6. Memupuk modal insan pertanian berpengetahuan dan berkemahiran; 7. Memacu pemodenan pertanian melalui R&D, teknologi dan inovasi; dan 8. Merasionalisasi fungsi dan peranan agensi pertanian

26

OBJEKTIF DPN4
1. Menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang berdaya saing, kompetitif dan mampan; 2. Menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan; 3. Menyediakan bahan mentah industri yang mencukupi dan berkualiti; dan 4. Meningkatkan pendapatan usahawan tani ke tahap yang lebih tinggi.

27

HALTUJU STRATEGIK DPN4


1. Meningkatkan sumbangan sektor pertanian; 2. Melengkapkan rantaian nilai; 3. Menjamin bekalan makanan negara; 4. Memperkasa modal insan; 5. Memantap aktiviti R&D, inovasi dan penggunaan teknologi; 6. Mewujudkan persekitaran perniagaan yang diterajui sektor swasta; dan 7. Memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan
28

SASARAN INDUSTRI : PADI


Komoditi/Butiran Padi Sawah Luas Pasel ('000 Ha) Pengeluaran ('000 mt) Produktiviti ( Tan/Ha) Tahap Sara Diri Beras 444.3 2,548.3 4.0 71.4 204.6 1,684.5 4.3 239.7 774.8 3.2 394.2 2,767.6 4.7 71.5 204.8 1,946.1 5.0 189.4 736.4 3.5 368.2 2,907.4 5.0 69.8 204.8 2,142.6 5.5 163.4 684.8 3.7 (1.9) 0 0 0 0 0 0 (3.8) (1.2) 1.4
29

Padi

2010

Tahun 2015

2020

KPT (%) 2011-2020

Jelapang
Luas Pasel ('000 Ha) Pengeluaran ('000 mt) Produktiviti ( Tan/Ha) Luar Jelapang Luas Pasel ('000 Ha) Pengeluaran ('000 mt) Produktiviti ( Tan/Ha)

SASARAN INDUSTRI : BUAH-BUAHAN & SAYUR-SAYURAN


Komoditi/Butiran 2010 1,767.8 298.4 185.0 9.6 65.8 650.6 29.6 50.3 12.9 41.2 Tahun 2015 2,115.4 291.6 190.4 23.2 11.1 70.7 1,029.1 33.3 70.1 8.3 14.7 54.0 16.8 67.6 2.6 5.1
30

Buah-buahan

2020 2,568.8 290.8 198.8 12.9 76.3 1,657.6 37.9 98.8

KPT (%) 2011-2020 3.8 (0.2) 0.8 3.1 1.5 9.8 2.5 7.0

Pengeluaran ('000 mt) Luas Bertanam ('000 ha) Luas Berhasil (000 ha) Tambahan Kwsn Baru (000 ha) Produktiviti (Tan/Ha) SSL (%)

Sayur-sayuran

Pengeluaran ('000 mt) Luas Fizikal ('000 ha) Luas Bertanam (000 ha) Tambahan Kwsn Baru (000 ha) Produktiviti (Tan/Ha) SSL (%)

JENIS BUAH-BUAHAN YANG DIFOKUSKAN DALAM DAM


1) Buah untuk dieksport : - Nanas, belimbing, tembikai, betik, pisang dan nangka 2) Buah untuk pemprosesan : - Nanas, nangka dan durian (sejukbeku) 3) Buah untuk eksport jangka masa panjang : - Durian, rambutan dan manggis

31

JENIS SAYUR-SAYURAN YANG DIFOKUSKAN DALAM DAM 1) Cili 2) Tomato 3) Jagung 4) Sayuran daun

32
32
32

SASARAN INDUSTRI : KELAPA


Tahun 2010 2015 2020 KPT (%) 20112020

Komoditi/Butiran

Kelapa
Pengeluaran ('000 mt) Luas Bertanam ('000 ha) Produktiviti (Tan/Ha) 527.6 110 4.8 810.8 92.5 8.8 1,210.6 80 15.1 8.7 (3.1) 12.2

33

SASARAN PERTANIAN BERNILAI TINGGI : CENDAWAN


Tahun 2010 2015 2020 KPT (%) 20112020

Komoditi/Butiran Cendawan Pengeluaran ('000 mt) Luas Bertanam (ha) Tambahan Kwsn Baru (000 ha) Produktiviti (Tan/Ha)

14.8 78

36.8 191 0.09

66.3 343

16.2 4.0

190.4

193.3

193.3

2.7

34

JENIS CENDAWAN YANG DIFOKUSKAN


Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tanah Rendah Tiram (Pleurotus spp) Lingzhi (Ganoderma spp) Jeli Hitam (Auricularia polytricha) Jerami (Vovariella volvacae)* Abalon (Pleurotus cystidiosus)* Berangan (Agrocybe sp)* * = juga berpotensi diusaha secra komersil Tanah Tinggi Shiitake (Lentinulaedodes) Butang (Agaricus bisporus) Jarum Emas (Flammulina velutipes) Tiram Raja (Pleurotus eryngii)

35

SASARAN PERTANIAN BERNILAI TINGGI : HERBA DAN REMPAH RATUS


Tahun 2010 17,300 1,000 16.9 40,400 4,400 9.1 2015 35,000 2,000 3.1 17 60,200 5,300 2.1 12.6 17.9 7.0
36

Komoditi/Butiran Herba Pengeluaran ('000 mt) Luas Bertanam ('000 ha) Tambahan Kwsn Baru (000 ha) Produktiviti (Tan/Ha) Rempah Ratus Pengeluaran ('000 mt) Luas Bertanam (000 ha) Tambahan Kwsn Baru (000 ha) Produktiviti (Tan/Ha)

KPT (%) 2020 72,800 4,000 17.6 117,300 6,500 20112020 15.5 14.9 0.4 11.2 4.0

JENIS HERBA DAN REMPAH RATUS YANG DIFOKUSKAN


Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Herba Lidah Buaya (Aloe Vera) * Tongkat Ali (Eurycoma longifolia) * Kacip Fatimah (Labisia pumila) * Misai Kuching (Orthsiphon stamineus) Pegaga (Centella asiatica) Mengkudu (Morinda citrifolia) * Hempedu Bumi (Andographis paniculata) Serai Wangi (Cymbopogon nardus) Roselle (Hibuscus sabdariffa) Rempah Ratus serai (Cymbopogom citrates) halia (Zingiber officinale) limau nipis (Citrus aurantifolia) limau kasturi (Citrus microcarpa) limau purut (Citrus hystrix DC.) lengkuas (Alpinia galanga) cili padi bunga kantan (Phaeomeria speciosa) kesum (Polygonum minus Huds) asam gelugur (Gracinia atroviridis)
37

10. * Dukung anak (Phyllanthus niruri) 11. Mas Cotek (Ficus deltoidea)
* Herba yang difokuskan dalam NKEA

SASARAN PERTANIAN BERNILAI TINGGI : FLORIKULTUR


Tahun 2010 2015 2020 KPT (%) 20112020

Komoditi/Butiran

Florikultur
Luas Bertanam (000 ha) Pengeluaaran (juta keratan/pasu) Produktiviti (000 bil/ha) 2.4 468.1 2.9 635.0 3.5 892.2 3.8 6.7

193.3

220.4

253.8

2.8
38

RUMUSAN
BOLEH KAH DASAR / INISIATIF KERAJAAN TERCAPAI ?

AGENDA TRANSFORMASI

BOLEH KAH KITA MENCAPAI V2020 ?


39

Anda mungkin juga menyukai