Anda di halaman 1dari 15

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BERSAMA KPM DAN KPT BIL.

2/2011

Transformasi ke arah mencapai status negara maju

Pandangan Pakar Ekonomi Negara

Sekolah rendah dan menengah merupakan asas seperti bangunan tinggi, cerucuk yang perlu ditanam. Kalau asas bangunan ini lemah maka bangunan tinggi sekalipun tidak akan selamat. Kita lihat saja kurangnya tumpuan kita berikan kepada pendidikan vokasional sehingga menyebabkan kita kurang tenaga pekerja yang mahir. Transformasi sistem pendidikan perlu tindakan segera bagi mencapai matlamat negara.

78% murid Austria mengikuti Pendidikan Vokasional peringkat menengah atas.

OBJEKTIF TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL


Program Pendidikan Asas Vokasional
Menghasilkan lepasan sekolah menengah rendah yang memiliki sijil kemahiran yang diiktiraf oleh badan pensijilan kebangsaan.

Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan pensijilan, industri dan kerajaan.

Kolej Vokasional

Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang boleh melanjutkan pengajian atau latihan lanjutan ke peringkat yang lebih tinggi. Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang berupaya menjadi usahawan.

ANALISA PENDIDIKAN VOKASIONAL DI ASIA DAN EROPAH


BIL 1 PERKARA Pendidikan vokasional (initial vocational education) diarusperdanakan bermula di sekolah Pendidikan vokasional di sekolah melibatkan On-Job Training (OJT) dan sekolah menghasilkan tenaga kerja kepada industri Tempoh pengajian vokasional di peringkat sekolah adalah 3-4 tahun Pensijilan vokasional sekurang-kurangnya Sijil (3 tahun) dan beberapa negara menawarkan sehingga Diploma (3-4 tahun) Pendidikan vokasional di sekolah menggunakan sistem semester Beberapa negara Asia memperkenalkan pendidikan vokasional di peringkat menengah rendah (Junior Vocational Education) Program apprenticeship dengan kerjasama industri dilaksanakan dengan meluas Nisbah komponen vokasional berbanding akademik adalah tinggi 70 : 30 CATATAN Kebanyakan negara Eropah, enrolmen melebihi 60%. Asia: China, Thailand, Indonesia

Semua negara Asia dan Eropah

Kebanyakannya 3 tahun Diploma Thailand (4-5 tahun) Austria (4 tahun) Indonesia (4 tahun) Semua negara

China dan Singapura

7 8

IMPLIKASI
2013 Tahun 1 PAV Lepasan PMR masuk ILKA/S ILKA/S menerima 2 kohort (Lepasan PMR dan SPM) 2016 3 kohort (PAV,PMR & SPM) memasuki ILKA/S. 1. Sumber sedia ada dapat dioptimumkan. 2. Pengeluaran tenaga kerja mahir dapat dipercepatkan. 3. Sasaran negara mendapatkan 1.3 juta pekerja mahir menjelang tahun 2020 dapat direalisasikan.

DUNIA PEKERJAAN

DUNIA PEKERJAAN

SPM

SKM 4 SKM 3 SKM 2 SKM 1


60%

PMR

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL 95% 5%

SKM 2 SKM 1

UPSR

PENDIDIKAN VOKASIONAL SELEPAS TRANSFORMASI

Pendidikan Vokasional Laluan Terunggul untuk Kecemerlangan Kerjaya

PENDIDIKAN VOKASIONAL SEBELUM TRANSFORMASI

Menyediakan pendidikan dan latihan vokasional yang inovatif untuk memenuhi keperluan individu, masyarakat, industri dan negara

Menyediakan kurikulum pendidikan vokasional berasaskan industri

Inisiatif 1 : Transformasi kurikulum pendidikan vokasional . Inisiatif 2 : Transformasi institusi pendidikan vokasional . Inisiatif 3 : Kolaborasi dengan industri.

Tindakan :
1. Melaksanakan kurikulum program PAV. 2. Melaksanakan kurikulum Kolej Vokasional. 3. Mewujudkan Program PAV. 4. Menubuhkan Kolej Vokasional, KPM 5. Menubuhkan KV (Agensi Awam Lain) 6. Menubuhkan KV (Swasta) menerusi Inisiatif Pembiayaan Swasta. 7. Menubuhkan Suruhanjaya Bersama untuk memajukan pendidikan vokasional kebangsaan. 8. Melaksanakan pentaksiran berasaskan standard kompetensi vokasional.

Membangunkan institusi pendidikan vokasional bagi melahirkan modal insan berkemahiran .


Mempergiat usaha kolaborasi dgn rakan strategik bagi perluas akses, jamin kualiti & tingkat kebolehkerjaan Menyediakan mekanisme pentaksiran menjurus kepada pentauliahan & pengiktirafan Memastikan lepasan PV mendapat pengiktirafan dan artikulasi latihan & pengajian lanjutan Mempertingkatkan daya upaya organisasi pendidikan vokasional KPM

Inisiatif 4 : Transformasi pentaksiran pendidikan vokasional . Inisiatif 5 : Transformasi standard kompetensi pendidikan vokasional.

9. Menubuhkan Agensi Kelayakan Vokasional Malaysia.

10. Mewujudkan Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional.

Inisiatif 6 : Transformasi organisasi pendidikan vokasional.

11. Memperkasakan sumber manusia PV menerusi latihan. 12. Memperkasakan sumber manusia PV menerusi penambahbaikan skim perkhidmatan.

GALLERY WALK
Transformasi Pendidikan Vokasional merupakan usaha yang sangat bagus & perlu disegerakan. Perlu diselaraskan dengan lain-lain agensi & pembekal latihan.

BCG

Nisbah 60:40 (aliran akademik : vokasional) tidak mencukupi bagi bekalan tenaga mahir negara tahun 2020. Anggaran keluaran tenaga kerja mahir mestilah mengambil kira daripada lain-lain pembekal latihan.

Sangat menyokong usaha KPM dan akan memberi kerjasama sepenuhnya. Menubuhkan MVQA selari dengan MQA.

Menyambut baik usaha KPM dan minta industri dilibatkan dalam pelaksanaan transformasi. Mekanisme untuk menghantar pelajar ke ILK dikaji.

KEMENTERIAN LAIN
1
The Boston Consulting Group

INDUSTRI dan ILK

Artikulasi lulusan Kolej Vokasional KPM untuk ke IPTA

Menjalin persefahaman antara KPM-KPT untuk latihan guru Kolej Vokasional KPM IPTA menyediakan guru baru berdasarkan keperluan bidang baru vokasional di KPM yang berfokuskan kepada kemahiran

10

KEMAHIRAN TEKNIK

KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

1. Jurukimpal Arka Logam Berperisai 2. Pembuat Perabot 3. Jurukimpal Gas 4. Jurubina Bangunan 5. Jurukerja Paip 6. Penyamanan & Penyejukan Udara 7. Juruteknik Elektrik Rendah 8. Juruteknik Rendah Elektronik Audio Visual 9. Menservis Motosikal 10. Juruteknik Automotif

Kemahiran Teknik Kemahiran Pertanian Kemahiran Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Seni & Kebudayaan Kemahiran Kraftangan Kemahiran Pedagangan

11. Hiasan Dalaman 12. Seni Reka Tanda KEMAHIRAN PERTANIAN 13. Juruteknik Rendah Akuakultur 14. Pekerja Ladang Pertanian KEMAHIRAN EKONOMI RUMAH TANGGA 15. Pembuat Pakaian Wanita dan Lelaki 16. Pembantu Penyedia Makanan 17. Jurukecantikan 18. Asuhan Kanak-kanak 19. Pemprosesan Makanan KEMAHIRAN SENI & KEBUDAYAAN 20. Pekerja Sokongan Pertunjukan Seni dan Budaya. KEMAHIRAN KRAF 21. Juru Ukir Kayu 22. Pencanting Batik

TINGKATAN 1 Pravokasional

SKM TAHAP 1 TINGKATAN 2

SKM TAHAP 2 TINGKATAN 3

23. Tukang Emas PERDAGANGAN 24. Perniagaan Runcit 25.Agen Insuran 26. Pengusaha E-Dagang

PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL (KV)

KURIKULUM KOLEJ VOKASIONAL


ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYABILITY SKILLS, ON JOB TRAINING, AUTHENTIC ASSESSMENT

KLUSTER PROGRAM KV
CIVIL ENG TECH ELECTRIC & ELECTRONIC ENG. TECH.

CONTOH-CONTOH KURSUS KV
ELECTRIC ELECTRONIC TELECOMMUNICATION MECHATRONIC

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS BAHASA PERNIAGAAN MANDARIN/ARAB/DLL SEJARAH GENERAL MATHEMATICS SCIENCES PEND. ISLAM/MORAL

MECH. & MANUFACTURING ENG. TECH. ICT BUSINESS HOSPITALITY

TOURISM BAKERY & CONFECTIONARY FASHION & DRESS MAKING CHILD DEV. & SERVICES CULINARY ARTS

AGRO TECHNOLOGY
MARINE ENG. TECH. PRODUCTION BASED EDUCATION (PBE), CENTRE OF EXCELLENCE (COE) ARTS & CULTURAL SUPPORT SYSTEM TRANSPORTATION HEALTH SCIENCES

COSMETOLOGY & WELLNESS

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BIDANG
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Teknologi Kejuruteraan Awam Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Teknologi Maklumat dan Komunikasi Agroteknologi Bisnes Hospitaliti Sistem Sokongan Seni dan Budaya Sains Kesihatan Pengangkutan

BIL. KURSUS
4 3 4 4 9 7 7 2 4 2

11

Sains Samudera
JUMLAH

2
48

BIL

BIDANG

KURSUS
Industrial Machining (Pemesinan Industri) Welding Technology (Kimpalan - KFL) Automotive Technology (Automotif) Air-Conditioning Technology (Penyejukan dan Penyamanan Udara PPU)

Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

2. 3.

Teknologi Kejuruteraan Awam Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Construction Technology (Teknologi Binaan) Timber Processing & Manufacturing Building Services & Maintenance Electric (Elektrik) Electronics (Elektronik) Telecomunication (Perhubungan) Mechatronics (Mekatronik) Information Technology (Teknologi Maklumat) Multimedia Animation (Multimedia Animasi) Graphic Design (Rekabentuk Grafik) Multimedia Design (Rekabentuk Multimedia) Agroindustri Tanaman Agroindustri Ternakan Hortikultur Hiasan Lanskap Bioteknologi Mekanisasi Agro Agroindustri Herba Pemprosesan Hasil Pertanian Akuakultur

4.

5.

Agroteknologi

BIL
6. Bisnes

BIDANG

KURSUS
Pentadbiran Perniagaan (Business Administration) Akauntasi (Accountancy) Pengurusan Teknologi Pejabat (Office Management and Technology) Insurans (Insurance) Perbankan (Banking) Pemasaran (Marketing) Pengurusan Peruncitan (Retailing Management) Pelancongan Seni Kulinari Bakeri Fashion and Dressmaking Perkembangan & Perkhidmatan Kanak-Kanak Seni Kecantikan (Kosmetologi) Gerantology (2015) ** Cadangan mesyuarat 11 & 12 Januari 2011

7.

Hospitaliti (Hospitality)

8. 9. 10.

Sains Samudera (Marine Science) Sistem Sokongan Seni dan Budaya (Arts and Cultural Support System) Pengangkutan (Transportation)

Penyenggaraan Kapal (Ship Maintenance) Senibina Kapal Event Management Stage Technician Penyelenggaraan Pesawat (Aircraft Maintenance) Penyelenggaraan Keretapi Medical Laboratory Technology (Teknologi Makmal Perubatan) Physiotherapy (Fisioterapi) Environmental Health (Kesihatan Persekitaran) Occupational Safety and Health (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

11.

Sains Kesihatan (Health Sciences)