Anda di halaman 1dari 41

MUHAMMAD KASSIM BIN MOHAMED IBRAHIM

ZULLIANA BT HASAN
MOHANA A/P R.RAJA SILVAN
MUHAMMAD FAIZAL
RAMANI A/P RAMACHANDRAN

SEJARAH HIDUP BOWEN
KONSEP UTAMA DALAM BOWEN FAMILY SYSTEMS
TEORY
PUNCA MASALAH DALAM KELUARGA TIMBUL
MATLAMAT TERAPI
PROSES DAN TEKNIK TERAPI
PENILAIAN

Ahli terapi keluarga psikoanalitik dan Bowen bermula pada
1950 (Samuel T. Glading, 1998 )
Mereka ialah Nathan Ackerman dari New York dan Muray
Bowen dari Washington D.C.
Mereka telah menggunakan teori psikoanalisis Sigmund
Freud (1940) yang berpusatkan teori perseorangan. Kedua-
dua terapi keluarga ini adalah berunsurkan teori
psikoanalisis
dilahirkan pada 1913
membesar di sebuah pekan kecil di Waverly,Tennessee.
Bapanya pernah berkhidmat sebagai Datuk Bandar di situ.
Merupakan anak sulung daripada 5 orang adik beradik.
Setelah meningkat dewasa Bowen telah berpindah jauh daripada
keluarganya.
menjaga kemesraan dan menghormati kedua ibu bapanya.
mengekalkan hubungan kekeluargaan dengan cara yang harmonis.


Bowen percaya sistem emosi wujud dalam
keluarga dan mempengaruhi generasi
seterusnya dengan pola berulangan.
Corak emosi emotionally over involved
(fusion) atau emotionally cut off
pengelakkan fisikal atau psikologikal)

untuk memahami apa yang kita alami di masa kini
untuk memahami gejala kita, konflik, cutoffs dan juga
pelbagai sifat menghina ahli keluarga yang berbeza
kita mesti memahami sejarah keluarga kita
menjejaki fakta-fakta asas sejarah keluarga
keseluruhan
Fakta asas
tarikh lahir
perkahwinan
pergerakan
penyakit
pendidikan

8 konsep asas (Bowen,1978:Kerr 1981) adalah seperti berikut :
1) Perbezaan ( Differentation )
2) Sistem Emosional (Emosional System)
3) Proses Transmisi Anekagenerasi (Multigeneration Transmission Family)
4) Sistem Emosi Keluarga Nuklear (Nuklear Family Emotional Family )
5) Proses Unjuran Keluarga (Family Projection Process)
6) Segi Tiga (Triangles)
7) Posisi Persaingan Saudara Kandung (Sibling Position)\
8) Kemerosotan Masyarakat (Society Regresion) (Bowen, 1978;Ker,1981)

1. Perbezaan Kendiri (Differentiation of Self)
- keupayaan seseorang membezakan dirinya dari keluarga
asalnya pada tahap emosi dan intelektual. Kehidupan
togetherness dan individuality
Negatif: Fused atau undifferentiated family ego mass.
Matlamat : Seimbang emosi dan kognitif.
Contoh: Pelajar kolej yang pulang untuk meraikan
perkahwinan kakaknya dan masa yang sama keluarga
mengalami konflik. Apakah darjah perbezaan kendirinya?

Darjah Differention of Self :

1. below 50 (Low differentiation)
- tries to please others, seek others, bergantungan, avoids conflict,
lacks of capacity of autonomy.

2. 51-75 ( Midrange differentiation)
- has definite beliefs and values but tends to overconcerned with the
opinions of others.

3. 76-100 ( high differentiation)
Jelas nilai dan kepercayaan, goal directed, flexible, secure,
autonomous, can tolerate conflicts and stress, well defined sense of
solid self and less pseudo self/ pretend self( Roberto, 1992)

2. Segi Tiga (Triangles) interlocking triangles
3. Sistem emosi keluarga asas ( Nuclear family emotional system)
4. Proses projeksi keluarga (Family projection process)
5. Emotional cut-off pengelakan untuk tidak berhubung, keluarga
yang anxieti
6. Proses transmisi pelbagai generasi ( multigenerational transmission
process)
7. Kedudukan adik-beradik ( sibling position- roles and function) e.g.
pasangan berkahwin adalah anak bongsu dalam keluarga terlalu
terbeban dengan tanggungjawab dan membuat keputusan
Anak sulong- bersaing
8. Societal Regression- tahap differentiation masyarakat rendah
lemah keputusan yang manasabah dan lebih kepada perasaan or
Band Aid solutions

Merujuk kepada kebolehan seseorang untuk mengenali dirinya sendiri
berdasarkan asal-usul keluarganya secara emosional dan intelektual.
Terdapat dua elemen yang mengimbangi kehidupan : kekitaan /
kesepaduan dan individualiti.
Peringkat/tahap perbezaan ini adalah berbeza antara satu individu
dengan individu yang lain yang boleh mereka capai dalam satu masa dan
konsep itu sendiri melambangkan sesuatu proses (Bowen,1965)
Tahap pembesaran adalah atas satu `Kontinum` iaitu dari satu autonomi
sebelah pihak yang memberi isyarat keupayaan berfikir melalui situasi
yang jelas kepada ketidakboleh bezaan sebelah pihak yang lain, Situasi ini
menandakan bahawa manusia adalah bergantung secara emosional
kepada keluarga mereka walaupun tinggal berjauhan daripada mereka.
Sepertimana dalam beberapa kes, hubungan seperti ini digambarkan sebagai
`undifferentioted family ego mass` ( Bowen,1965,m.s 220) iaitu melalui proses
perbezaan ini sesebuah keluarga dan individu itu menjadi berubah. Lihat rajah
berikut
Peringkat rendah,kesepaduan antara emosi dan intelektual Peringkat tinggi , Perbezaan
diri individu

Poor Moderate Moderate-Good Good
Differentiation Differentiation Differentiation Differentiation
Sesebuah keluarga yang menonjolkan sesuatu masalah yang sedia ada mempunyai
desakan terhadap beberapa pembentukan generasi dengan membawa masalah yang
sedia ada tersebut.
dalam sebuah perkahwinan,
cenderung memilih pasangan yang sama tahap iaitu kurang tahap perbezaan
latarbelakang keluarga, pendidikan, asal usul dan sebagainya. (Bowen 1976)
sesuatu sistem emosional keluarga nuklear berkembang.
Pasangan yang mempunyai personaliti diri yang tinggi boleh membentuk dan
mengekalkan keperibadian diri yang unggul dan pada masa yang sama mempunyai
kehebatan `mature non threatening emosional closeness` (Bowen,1965,m.s 220)
Sebaliknya pasangan yang mempunyai tahap pembezaan yang rendah akan menghadapi
kesukaran untuk membentuk intimasi kerana telah membina `psuedo selves` sahaja
iaitu kepura-puraan semata-mata ,( Kerr,1988,m.s 43 ).
Apabila bekerja dengan pasangan, Bowen melihat wujudnya
segitiga.Segitiga boleh berlaku antara manusia dengan manusia dan
benda-benda yang lain.
Golongan yang berada dalam segitiga terdiri daripada a state of
calm between a comfortable twosome and outsider .
(Anonymous,1972).
Sebahagian daripada segitiga-segitiga itu adalah sihat tetapi
sebahagianya adalah tidak.
Kes yang mutakhir, segitiga-segitiga selalunya berurusan dengan
kebimbangan di mana ketegangan antara dua pihak ditujukan
kepada objek lain.
Segitiga-segitiga pada asalnya di dalam keluarga melibatkan
seseorang anak dengan orang tuanya.Dalam situasi yang penuh
tekanan, kebimbangan tersebar daripada titik tengah segitiga di
antara keluarga kepada segitiga di luar keluarga terutama sekali
dalam sistem kerja dan masyarakat (Kerr,1988)

Ibu
Ayah
Anda
Berdasarkan kefahaman tersebut, dapat disimpulkan bahawa
mengapa keluarga Bowen bekerja untuk membantu manusia
terutama pasangan, memisahkan daripada intelek dan dalam proses
detriangulate. Mereka melakukan ini dengan cara menyoal soalan-
soalan dalam `sesi` berkaitan dengan pemikiran dan membina satu
bentuk pohon keluarga yang dipanggil `Genogram Aneka Generasi`
(Multigeneration genogram) yang akan diterangkan nanti.
Bowen juga menggunakan pendekatan dengan cara memberi
tugasan kerja rumah yang mengkehendakki individu melawat
keluarga mereka untuk belajar melalui aktiviti bertanya
(Bowen,1976)
Bowen melihat manusia yang mempunyai ciri-ciri personaliti tetap
berdasarkan susunan tarikh lahir dalam keluarga
(Toman,1961).Semakin rapat sesebuah perkahwinan replicates one`s
sibling position` dalam keluarga asal, semakin baik peluang
pasangan itu mencapai kejayaan.
Sebagai contoh, jika anak lelaki bongsu berkahwin dengan
perempuan sulung, kedua-dua mereka harus mendapatkan lebih
penyelarasan kerana anak lelaki bongsu lebih suka diambil
perhatian (being taken care of) sementara anak perempuan sulung
lebih suka `mengambil perhatian`(taking care of) sebagaimana yang
dilakukan semasa dalam peringkat pembesaran.
Berdasarkan permerhatian proses yang dinyatakan, ahli-ahli terapi
cuba berusaha untuk saling memahami dan melihat kembali apa
yang telah berlaku dan bebas untuk memilih bagaimana tingkah
laku mereka pada masa kini.
Terapi keluarga Bowen memberi tumpuan terhadap peningkatan
pembezaan (keperibadian diri/keluarga dan
kepintaran/emosi).Pendekatan ini bukan berorientasikan teknik
kerana terdorong dan terikat oleh sesuatu teknik pada suatu masa.
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa prosedur yang selalu
digunakan iaitu :
1) Genograms
2) Kembali Ke Rumah Semula
3) Defriangulation
4) Hubungan Seseorang Terhadap Seseorang
5) Perbezaan Diri
6) Bertanya soalan
Merupakan satu gambaran tentang sesebuah keluarga yang berbentuk geometri,
garisan dan perkataan (Sherman, 1993). Ianya merangkumi maklumat berkaitan
pekerjaan, kesihatan, perkahwinan dan perkara lain dalam sesebuah keluarga,
termasuk perhubungan ahli keluarga lain sekurang-kurangnya tiga generasi.
Melalui genogram ia dapat membantu seseorang dalam sesebuah keluarga melihat
dan memahami corak sejarah dan perkara yang tidak mengancam oleh proses ini
dan dapat membantu doktor keluarga menggumpul maklumat sebnayak
mungkin dalam jangka masa yang pendek.Tambahan pula, genograms dapat
menambahkan kesalingfahaman dan toleransi antara mereka dalam
pembinaan genogram ini (Sherman,1993,m.s 91 )
Terapi Keluarga Bowen menasihatkan kita supaya kembali,kembali,kembali dan ke
atas, atas, atas pokok keluarga mereka untuk melihat `pengitaran semula`.
Keadaan ini bukan sahaja untuk mendapatkan maklumat malah
melahirkan perasaan dalam konteks dan persekitaran seseorang yang
wujud semasa proses pembentukan individu. (White,1978,m.s 25-26)
Proses ini menggalakkan pemindahan tindakbalas emosi kepada
pengenalan yang jelas.
Data dalam genogram diteliti untuk :
- Pengulangan corak seperti segitiga,potongan dan pencantuman.
- Kebetulan tarikh seperti kematian atau umur berlakunya sesuatu tanda
penyakit.
- Kesan perubahan dan peralihan kitaran keluarga yang luar biasa
seperti perkawinan, kematian dan kelahiran anak (Mc Goldrick and
Gerson, 1985, m.s 38).
Menurut Bowen, hasil yang paling berjaya dilakukan adalah ahli keluarga boleh
memahami corak antara generasi dan memahami sejarah hidup yang
mempengaruhi cara mereka bertindak sekarang (Learner,1983)
Pengetahuan yang mendalam tentang sejarah hidup ahli keluarga dapat
memudahkan ahli dalam keluarga memberi tumpuan sekiranya berlaku
perubahan terhadap ahli keluarga.(Smith,1991,m.s 25)
Perubahan lazimnya berlaku bila ahli terapi membantu ahli keluarga
membezakan peranan antara satu sama lain dan fungsi masing-masing dan
interaksi antara ahli keluarga akan menjadi lebih kukuh.(Bowen,1978).
Pada sesi akhir rawatan, isu-isu mengenai corak perhubungan dan
ketidakselarasan antara ahli keluarga harus diselesaikan.Seseorang individu
harus menghubungkan antara kebebasan bertindak dengan tahap pengetahuan
dan corak melemparkan kemaharan kepada orang lain harus diubah.(Kerr and
Bowen,1988)
Model terapi keluarga Bowen mementingkan perubahan-perubahan individu dan
pasangan seluruh keluarga tersebut selalunya tidak ketara.Sebaliknya tujuan
individu adalah untuk rawatan walaupun cara ini adalah lebih sistematik.
Teori ini juga mementingkan perhubungan antara ahli dalam keluarga disertai
dengan cara terapi yang menuju ke arah penambahbaikan dalam sistem
perhubungan keluarga tanpa mengira jumlah ahli keluarga yang terlibat dengan sesi
rawatan.
Sehubungan dengan itu, dengan mengubah seseorang ahli dalam keluarga tersebut
maka seluruh ahli akan dipengaruhi dengan lebih baik oleh ahli yang menerima
rawatan.
Oleh kerana, kedua-dua pasangan suami isteri adalah dua ahli keluarga yang jelas
dalam ego keluarga maka perubahan akan cepat berlaku bila pasangan tersebut
bekerjasama dengan ahli teori psikoterapi keluarga.(Bowen,1965,m.s 220)

Keluarga tersebut memperbaiki fungsi masing-masing bila pasangan
tersebut lebih bersifat mementingkan kognitif.Walaupun begitu ahli
teori boleh menjalankan rawatan dengan semua ahli keluarga atau
dengan kehadiran seorang ahli keluarga sahaja.( Bowen, 1965, m.s
220)
Elemen penting teori- that here is a chronic anxiety in all of life that
comes with the territory of living. Freidman, 1991, p.139.
Keluarga bermasalah anxiety tinggi (kronik) stress, sakit fizikal
/ psikologi (boleh dijangkakan)


lebih memberi penekanan terhadap apa yang berlaku pada masa
silam menggalakkan ahli keluarga untuk meneliti masalah silam
dan bukannya masalah yang sedang dialami sekarang
amat berkesan dalam membantu keluarga dalam memulihkan
hubungan kekeluargaan yang bermasalah
unik dan pradigma yang tersendiri
1. Sejarah keluarga elak pengulangan corak interaksi.
Genogram
2. Jelas konsep dan intertwined.
3. Sistemik, berfokus dan amalan menggunakan strategi
kognitif

o Rawatan pendekatan ini melibatkan kos perbelanjaan yang tinggi
o Tidak semua orang mampu melaburkan wang yang banyak i.
o hanya segelitir kecil / golongan yang berada saja mendapat faedah
menerusi pendekatan ini

Psikoanalisa dan terapi keluarga Bowen adalah dua cara yang sering digunakan
apabila menghadapi masalah keluarga. Terapi keluarga psikoanalisa dimulakanoleh
Nathan Ackerman dimana ianya menggunakan prinsip psikoanalisa individu kepada
keluarga. Cara ini membolehkan keluarga terlibat lebih dihormati dan digemari oleh
ramai psikologis. Murray Bowen dalam bidang psikoanalisa mencipta pendekatannya
yang tersediri dalam menolong keluarga terbabit yang melibatkan pasangan
berdasarkan pengalaman lampau beliau dan teori psikoanalisa.
Kedua-dua cara tersebut memberi penekanan kepada pentingnya kuasa perasaan
dalaman dalam kehidupan keluarga.
Terapi keluarga yang berorientasikan psikoanalisa menenkankan kerjasama dengan
individu dalam keluarga
Teori Bowen adalah sistematik walaupun klien utamanya adalah individu dan
pasangan. Ianya menekankan kepada pentingnya melihat sejarah lampau antara
generasi.
Pendekatan Bowen menggunakan strategi kognitif untuk menolong pasangan
dan ahli keluarga, manakala ahli terapi keluarga psikoanalisis berorientasikan
dalaman (perasaan). Dalam kedua-dua pendekatan ahli terapi bertindak sebagai
jurulatih dan guru walaupun cara rawatan dan keputusannya berbeza.
Secara keseluruhannya, kedua-dua pendekatan adalah terperinci, iaitu
menumpukan hasil dalam jangka masa panjang. Ianya menekankan perasaan
dalaman dan memerlukan pelaburan masa dan sumber yang banyak.
Teori Bowen juga menumpukan perhatian kepada keputusan dan hasil yang
memberi klien mengenali corak hubungan keluarga yang terputus yang telah
terjadi dalam generasi keluarga mereka meliputi individu dan keluarga.
Mewujudkan genogram yang pada dasarnya adalah melukis gambar rajah
pokok keluarga yang termasuk data sosial dan memberi gambaran sistem
keluarga melalui masa.
Nama, umur, acara keluarga penting,perkahwinan, perceraian, dan kematian,
adalah contoh-contoh maklumat untuk dimasukkan ke genogram itu.
Genogram memberikan anda peluang untuk meneroka keluarga kanak-kanak
itu yang dinamik dibangunkan dengan peredaran masa dan bagaimana mereka
telah menjejaskan keadaan kanak-kanak.

Arahan untuk Melengkapkan Genogram:-1. Mulakan dengan membuat rajah ahli-ahli dalam isi rumah. Simbol
menggambarkan jantina individu.

Lelaki menggunakan simbol segiempat sama .
Perempuan menunjukkan simbol bulatan.
Segitiga digunakan untuk menunjukkan jika jantina
seseorang itu tidak diketahui (iaitu adik- beradik
daripada-datuk nenek atau kanak-kanak masih dilahirkan
yang seks adalah tidak diketahui).
Simbol "X" menunjukkan seseorang itu tidak hidup lagi x
( keguguran / kematian)

Tarikh lahir 1920 - 2011
2. Melukis menghubungkan garisan antara simbol-simbol ini untuk
menggambarkan komposisi sistem keluarga.
Perkahwinan ditandakan dengan simbol ini.

Pemisahan Perkahwinan ditandakan dengan palang tunggal
di sepanjang garisan yang menyambung.


Perceraian ditunjukkan oleh dua garis condong


Tinggal bersama rakan-rakan yang
ditunjukkan oleh garis putus-putus.


3. Kanak-kanak yang dilahirkan oleh pasangan yang telah disediakan
di bawah ibubapa dan simbol kanak-kanak adalah disambungkan ke
talian di antara ibu bapa, bermula dengan yang paling lama ke kiri.
Kembar disambungkan kepada satu sama lain dan satu garisan
menghubungkan garisan mereka dengan garisan ibu bapa.
Foster children dihubungkan dengan foster parents dengan
garisan putus-putus dan mereka dihubungkan dengan ibu bapa yang
melahirkan mereka dengan garis yang kukuh.
Foster Child
Foster Parents
Birth Parents
Anak angkat dihubungkan kepada ibu bapa angkat dengan garis yang
kukuh dan dengan ibu bapa yang melahirkan dengan garis putus-
putus.
Sekali lagi, garisan tambahan boleh dilukis untuk menggambarkan
jenis hubungan yang wujud di antara kanak-kanak dan ibu bapa atau
antara adik-beradik.
Ibu bapa Angkat
Anak Angkat
Ibu Bapa yang melahirkan
Lelaki
Perkahwinan
Pengguguran/
Mati dalam kandungan
Anak dalam kandungan
Perempuan
Mati
Penceraian
Anak
A
D
X
Berpisah
Bercerai
Lemah / berkonflik
Fused & Berkonflik Terlalu rapat / fused
Rapat
I I
Renggang / cut-off
Renggang / jauh
A
B
1994
X
X
1985
1998
1996
2004
2001
1962
X
1999
1995
1984
1990
1996
2009
1989
Kaunselor
Klien
Level of Differentiation
Kaunselor juga perlu ada tahap differentiation yang tinggi.
Mengekalkan tema sesi (melihat isu-isu klien sebagai sesuatu yang
bersambung dan tidak putus-putus) not seeing issues as discrete.
Soalan yang dikemukakan hendaklah menjurus kepada menyediakan
peluang untuk klien mendapat celik akal.
Bermula dengan perkara-perkara fakta dan berstruktur akhir tahap
emosi.
Emosi ini kemudian diteroka dengan lebih mendalam dengan tujuan untuk
mencari isu yang ada pada minda tidak sedar serta dalam keluarga besar
klien.
4) Satu garisan putus-putus dilukis di sekitar sekumpulan individu
menandakan komposisi isi rumah.
5) Ulangi proses secara menegak dan mendatar untuk memasukkan
ahli keluarga yang lain .
Datuk Nenek bersambung dan dilukis atas ibu bapa (menegak).
Garisan disambung dilanjutkan dari garisan datuk nenek ini kepada
ibu bapa.
6) Selepas mendapat struktur rangka keluarga, adalah penting untuk
melengkapkan rajah dengan mengenal pasti dan maklumat sejarah,
seperti:
Nama, tarikh lahir, tarikh kematian yang ditulis bersebelahan dengan
orang yang dilukis dalam genogram;
Umur individu boleh ditulis dalam simbol ahli yang dilukois dalam
genogram;

Tarikh perkahwinan dan tarikh perpisahan dan perceraian ditulis
bersebelahan dengan garisan yang menyambungkan antara individu-
individu.
Gangguan dalam proses anak Angkat boleh diperhatikan dengan
tarikh-tarikh bersebelahan dengan garisan yang menyambungkan.
Pekerjaan, minat, dan pencirian deskriptif, keadaan kesihatan,
dan lain-lain, boleh ditulis bersebelahan dengan individu.
Maklumat yang selanjutnya menerangkan unit keluarga, seperti
bangsa, pendapatan, agama, pengaruh etnik atau budaya keluarga
boleh ditulis dalam sempadan genogram.

CONTOH LATIHAN

Encik Ahmed merupakan seorang ahli perniagaan yang terkenal .
Beliau telah mendirikan rumahtangga selama 10 tahun. Beliau telah
dikurniakan 3 orang anak, Asmah, Salmah, dan Hashim Anak
sulungnya adalah anak angkat yang telah berkahwin dengan Kassim.
Salmi pula telah mendirikan rumahtangga dengan Nasmir. Akan tetapi
rumah tangga mereka menghadapi banyak masalah kebelakangan ini
yang menyebabkan mereka bercerai. Hashim masih belum berkahwin
kerana tiada calon. anak sulung mereka dikurniakan 2 orang anak
yang bernama intan dan dzurina. Mereka adalah anak kembar. Sila
bina sebuah genogram berdasarkan situasi dibawah.