Anda di halaman 1dari 15

Teknik

Sumbangsaran
Disediakan Oleh :
Budak2 Meja Depan Belah Kiri
Pengenalan Sumbangsaran
Diperkenalkan oleh Alex Faickney Osborn (1963)
mengutamakan demokrasi dalam menyampaikan
pendapat melalui suatu persidangan relatif yang
kecil.
Teknik mengajar berbentuk perbincangan kreatif
bagi mendapatkan idea-idea drpd setiap
kumpulan.

Sumbangsaran
Amnya :
Sumbangsaran adalah suatu kaedah untuk
mendapatkan seberapa banyak idea drpd
sekumpulan peserta dlm masa yg singkat.

Tujuan Sumbangsaran
Menggalakkan murid menggunakan pemikiran
imaginatif secara kreatif.
Untuk mendapatkan idea baru sebanyak
mungkin dalam sesuatu isu / topik yang
dibincangkan.
Pelaksanaan Sumbangsaran
Guru menerangkan tujuan, dan menjadikan
persoalan sebagai fokus utama.
Tidak mengkritik idea orang lain.
Mengumpul sebanyak mungkin idea yang
diberikan oleh murid.
Idea dinyatakan secara spontan.
Pelaksanaan Sumbangsaran
Idea yg dikemukakan oleh rakan boleh dikembangkan
oleh rakan yg lain.
Guru hendaklah bersikap positif terhadap idea-idea
murid.
Guru berperanan sebagai pengadil dan
menguatkuasakan peraturan.
Menggesa supaya setiap murid mengemukakan idea
walaupun tidak penting.
Faedah dan Kekuatan Teknik
Sumbangsaran
Semasa sesi ini dijalankan, semua idea yg
disampaikan oleh semua murid diterima, sama ada
betul atau salah.
Semua pelajar bebas mengeluarkan idea.
Banyak idea dapat dihasilkan oleh individu secara
berasingan.
Faedah dan Kekuatan Teknik
Sumbangsaran
Masa yang singkat menjadikan aktiviti ini lebih menarik,
cepat dan rancak serta tidak menjemukan sesi p&p.
Murid akan melibatkan diri secara aktif untuk
melontarkan idea @ pandangan.
Bagi menjayakan sesi ini, guru tidak perlu membuat
penghakiman, penilaian @ kritikan idea-idea yg salah.
setiap murid dilarang menegur @mengkritik idea orang
lain.

Kelemahan Teknik Sumbangsaran
Ada segelintir murid yang sukar untuk
memberikan pandangan danmeyuarakan
pendapat
Boleh menjadi kelam-kabut jika tiada
perancangan teliti dan kemahiranmemimpin
dari ketua/fasilitator
Hanya praktikal bagi kumpulan yangdianggotai
tidak lebih daripada 20 orang

AKTIVITI SUMBANGSARAN
TAYAR
1) Apakah bentuk 3D yang digunakan?
2) Mengapakah bentuk 3D ini sesuai digunakan untuk
tayar kenderaan?
3) Senaraikan objek-objek lain di sekeliling kita yang
menggunakan bentuk 3D ini?
1) Apakah bentuk 3D yang digunakan?
2) Mengapakah bentuk 3D ini sesuai digunakan
untuk buku?
3) Senaraikan objek-objek lain di sekeliling kita
yang menggunakan bentuk 3D ini?
1) Apakah bentuk 3D yang digunakan?
2) Mengapakah bentuk 3D ini sesuai digunakan
untuk membina bumbung rumah ini?
3) Senaraikan objek-objek lain di sekeliling kita
yang menggunakan bentuk 3D ini?
1) Apakah bentuk 3D yang digunakan?
2) Mengapakah bentuk 3D ini sesuai digunakan
untuk aiskrim?
3) Senaraikan objek-objek lain di sekeliling kita
yang menggunakan bentuk 3D ini?
TAMAT