Anda di halaman 1dari 4

1.

Judul percobaan
: Penjernihan Air Metode Penyaringan Air Sederhana
2. Tanggal percobaan : 29 Desember 2014
3. Tujuan percobaan
:
a. praktikan memahami proses pengolahan air berupa penyaringan bertingkat
yang dibuat secara sederhana.
b. Praktikan dapat menyaring air sungai, rawa, sumur, sawah dan telaga sehingga
dapat menghasilkan air yang jernih,tidak berbau, tidak asam dan tidak payau.
4. Prinsip percobaan
: Alat penyaring air sederhana ini berfungsi sebagai alat yang
secara mudah menjelaskan bagaimana tahapan pemurnian air yang kotor dari
pencemaran air. Pencemaran air yaitu peristiwa kmasuknya zat, energy, unsur-unsur
atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan penurunan kualitas air sehingga
tidak sesuai dengan peruntukannya.
5. Prosedur percobaan :
a. Lubangi kedua wadah plastic 5 cm dari bagian bawah, dam diberi kran.
Wadah 1 untuk bak pengendapan, dan wadah 2 untuk bak penyaringan.

5 cm }
b. Letakkan wadah 1 lebih tinggi dari wadah 2, hubungkan kedua wadah
tersebut.lihat gambar!

c. Isilah wadah 2 (bak penyaringan) berturut-turut dengan batu kerikil setebal 3


cm,arang setebal 4 cm, ijuk masing-masing setebal 3 cm, pasir halus setebal 7
cm.

Ket :
= Pasir
= ijuk
= arang aktif
= kerikil
d. Isilah wadah 1 (bak pengendapan) dengan air yang akan dijernihkan, kemudian
bubuhi dengan tawas kemudian diaduk selama 5 menit. Tambahkan bubuk
kapur dan kaporit, kemudian diaduk perlahan-lahan selama 2-3 menit. Tujuan
mengaduk, agar butir-butir lumpur menjadi besar dan mengendap.
e. Lakukan proses pengendpan ini pada waktu malam hari sehingga pada waktuy
pagi hari, air dapat dialirkan ke wadah penyaringan (wadah 2) dengan
membuka kran penghubung.
f. Buka kran pada bak penyaringan untuk mendapatkan air yang bersih.
g. Bersihkan endapan lumpur pada wadah pengendapan (wadah 1) sesering
mungkin. Apabila jalan air pada wadah penyaringan kurang lancer, cucilah
pasir kerikil dan ijuk sampai bersih yang dihasilkan berbau kaporit sangat
tajam, gantilah arang aktif dengan yang baru.
6. Data pengamatan
No
Pengamatan
Gambar
1.
2 buah wadah plastik di lubangi seperti
di gambar

2.

Air kotor dicampur dengan tawas,dan


kaporit terus aduk-aduk smapai 2-3
menit

3.

Bakar arang dengan api Bunsen seperti


digambar agar mendapatkan arang aktif

4.

Susun, kerikil,arang aktif,ijuk dan pasir


seperti di gambar

Di Tuangkan air kotor yang sudah


dikasih kaporit dan tawas

Setelah dituangkan air lumayan jernih


dan tidak keruh maupun berbau lagi

7. Diskusi dan pembahasan


Pada percobaan kali ini tentang Penjernihan Air Metode Penyaringan Air
Sederhana, hal yang pertama kita lakukan adalah melubangi wadah plastic, wadah
plastic yang kami gunakan dlam hal ini adalah botol air mineral, dan air kotornya
digunakan tawas dan kaporit fungsinya adalah untuk menjernihkan air dan
mengilangkan bakteri-bakteri ataupun kuman yang terdapat pada air kotor
tersebut,dan air kotor yang kami gunakan adalah air limbah rumah tangga. Dan untuk
menjernihkannya kita juga menggunakan lapisan bawah adalah kerikil dimana
digunakan untuk menyaring air kotor agar lebih bersih,disungai-sungai yang mengalir
juga pakke konsep ini dimana air sungai-sungai tersebut terdapat batu-batu yang
menyaring kotoran-kotoran agar sungai tetap jernih, fungsinya sama dalam
penyaringan ini juga. Dan dilapisan atasnya terdapat arang aktif, arang biasa yang
sudah di bakar terlebih dahulu, fungsinya arang ini agar bakteri-bakteri ataupun
kuman mati ketika melewati arang aktif ini. Dan lapisan ketiganya adalh ijuk ini
berfungsi untuk menyaring kotoran juga, begitupun dengan pasir, dalam hal ini harus
digunakan pasir,ijuk dan kerikil yang bersih agar airnya juga yang disaring dapat
jernih pula.
8. Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa kita bias membuat air penyaringan bertingkat secara
sederhana, dan bahanya juga mudah di dapatkan, dan dibuktikan alat ini dapat
menjernihkan air limbah rumah tangga dapt disaring dan airnya juga lumayan jernih.
9. Daftar pustaka
Suryaningsih,siti 2013 .petunjuk praktikum kimia industry (skala menengah-kecil).
Insan mandiri. Bandung.