Anda di halaman 1dari 4

MODUL AKTIVITI KEMAHIRAN PENGURUSAN MASA

Nama aktiviti:

Seharian Dalam Kehidupan Saya

Masa:

1 jam

Bahan:

Kertas A4, borang pengurusan masa, pen.

Objektif:

Pada akhir aktiviti ini peserta akan dapat:

1. membuka minda dan fikiran tentang pentingnya pembahagian masa


mengikut kepentingan.
2. Menetapkan jadual harian yang wajib dengan mengutamakan tugasan
yang segera dan penting.
3. Menguruskan kehidupan harian dengan baik dan sistematik.
Prosuder :
1. Fasilitator mengedar kertas A4, pen dan boring pengurusan masa
kepada setiap peserta.
2.

Fasilitator

memberi

penerangan

berkenaan

aktiviti

yang

akan

dijalankan.
3. Peserta dikehendaki mengisi borang yang telah diedarkan.
4. Setelah selesai mengisi borang, setiap peserta menyampaikan kepada
ahli kelompok berkaitan engan jadual yang telah diisi.
5. Setelah setiap peserta mengambil bahagian, para peserta berbincang
antara mereka berkenaan kepentingan keutamaan aktiviti seharian.6.
Peserta dikehendaki berbincang antara mereka berkenaan pengurusan
masa dari sudut akademik dalam aktiviti seharian.
7. Hasil perbincangan, peserta dikendaki membuat jadual aktiviti seharian
mereka. Jadual tersebut akan menjadi rujukan sepanjang kehidupan
seharian mereka.

8. Fasilitator membuat rumusan berkaitan kepentingan pengurusan diri


dan masa mengikut kepentingan-kepentingan.

Lampiran
Borang Pengurusan Masa

SEGERA

PENTIN
G

TAK
PENTING

MODUL AKTIVITI KEIMPINAN


Nama Aktiviti :

Menara Impian

TIDAK SEGERA

MASA:

60 minit

ALATAN:

Kad manila 2 keping, surat khabar 1 naskhah, pita

pelekat, gam, pen


marker, dan gunting.
OBJEKTIF :

Pada akhir aktiviti ini peserta akan dapat:

1. Peserta dapat berkongsi idea, pengalaman dan kemahiran di dalam


melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diarahkan.
2. Peserta dapat memperlihatkan bakat kepimpinan di

dalam

merancang dan melaksanakan sesuatu tugas sehingga selesai.


PROSEDUR :
1. Fasilitator memberikan penerangan kepada peserta apa yang perlu
mereka hasilkan.
2. Fasilitator dan peserta-peserta berbincang tentang aspek :
~ Keselamatan
~ Pengurusan masa
~ Keunikan menara yang dibina
~ Kerjasama ahli kumpulan
3. Setiap kumpulan diminta membina menara dengan alatan/bahan yang
disediakan dalam
masa 45 minit.
4.

Kumpulan

diminta

menamakan

menjelaskannya. Hasilnya akan


dipertandingkan.

menara

yang

dibina

dan

FALSAFAH :
1. Usaha Tangga Kejayaan.
2. Berstu Teguh Bercerai Roboh.
3. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan.
4.

Kerja

secara

berkumpulan

adalah

lebih

baik

daripada

secara

bersendirian.
5. Jika kita dapat uruskan masa dengan baik untuk mencapai cita-cita.
6. Kita dapat elakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik