Anda di halaman 1dari 11

ADAB MENJAGA

MARUAH DIRI
PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN DUA
Buku Teks MS : 232 - 236

KEPENTINGAN MENJAGA MARUAH DIRI


Maruah bermaksud kehormatan dan harga
diri.Umat yang bermaruah akan
menjauhkan diri daripada melakukan
perkara yang ditegah.
Hukum menjaga kehormatan diri adalah
wajib
Memelihara diri dan maruah amat penting
untuk menjaga kemuliaan diri, keluarga,
masyarakat dan negara

Adab Menjaga Maruah Diri

7/29/15

KEPENTINGAN MENJAGA MARUAH DIRI


Kehormatan diri akan tercemar apabila :
i. Melakukan perkara yang bertentangan
dengan adat
ii. Melakukan tegahan agama
Antara ciri umat yang bermaruah ialah:
i. Berpegang teguh pada ajaran Islam
ii. Tidak terpengaruh dengan anasir luar yang
membinasakan
iii. Mengamalkan adat yang selari dengan
agama.
Adab Menjaga Maruah Diri

7/29/15

http://muzakarah.tripod.com/aurat
.html

CARA MENJAGA DIRI DAN MARUAH


1. CARA BERPAKAIAN
Menutup aurat, tidak
ketat dan tidak
jarang

Tidak memakai
pakaian berlambang
yang diharamkan
dan tidak sesuai
bagi seorang muslim

Kemas dan bersih

Adab Menjaga Maruah Diri

7/29/15

CARA MENJAGA DIRI DAN MARUAH


2.CARA PERGAULAN
Memberi salam dan
berjabat tangan
ketika bertemu

Menjaga tatasusila
dan hukum syarak

Hormatmenghormati,
ramah mesra, kasih
sayang antara satu
sama lain

Bertukar-tukar
pendapat dan
pandangan

Menjaga rahsia dan


keaiban orang lain

Mementingkan
sahabat lebih dari
diri sendir

Adab Menjaga Maruah Diri

7/29/15

CARA MENJAGA DIRI DAN MARUAH


3.CARA PERCAKAPAN
Menggunakan
perkataan yang baik
dan sopan

Bertutur dengan
lembah lembut

Percakapan yang
menyenangkan

Bahasa sopan bila


berinteraksi

Bercakap tentang
perkara yang
membawa kemajuan
diri, masyarakat dan
Negara

Bercakap benar

Adab Menjaga Maruah Diri

7/29/15

CARA PERGAULAN DENGAN ORANG


BUKAN MUSLIM

Menutup aurat

Menjaga tutur
kata

Adab Menjaga Maruah Diri

Bersopan santun
dalam pergaulan

7/29/15

AKIBAT TIDAK MENJAGA MARUAH DIRI

Hidup tidak
diberkati

Jauh daripada
petunjuk ALLAH
SWT

Mendapat dosa
melanggar syariat
ALLAH SWT

Terpinggir kerana
dipulau rakan dan
masyarakat
sekeliling

Mendorong
berlakunya kes
jenayah

Lahir masyarakat
kucar kacir dan
Negara tidak
tenteram

Menyukarkan
pembinaan
tamadun

Masyarakat
memandang
rendah dan
meghina orang
tidak bermoral
Adab Menjaga Maruah Diri

7/29/15

HIKMAH MENJAGA MARUAH DIRI

Hidup di berkati
kerana mendapat
petunjuk ALLAH
SWT

Mendapat pahala
kerana mengikut
syariat ALLAH
SWT

Membendung
jenayah yang
mengakibatkan
kehancuran
Negara

Disayangi,
disengani, dan
disanjungi oleh
rakan dan
masyarakat

Melahirkan
masyarakat
sejahtera, bersatu
padu dan Negara
yang aman

Adab Menjaga Maruah Diri

7/29/15

video
LINK

VIDEO ME
NJAGA MA
RUAH DIR
I

Adab Menjaga Maruah Diri

7/29/15

10

SEKIAN TERIMA
KASIH

7/29/15

Adab Menjaga Maruah Diri

Adab Menjaga Maruah Diri

7/29/15

11