Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

Sila berikan penilaian anda berdasarkan skala berikut dengan menandakan [ ] :1


2
3
4
Sangat tidak setujuTidak setuju Kurang setuju Setuju

Bil

ITEM

1.

Saya sangat meminati mata pelajaran Matematik

2.

Saya suka tajuk menambah pecahan

3.

Pembelajaran Matematik menggalakkan saya berfikir


Penggunaan alat bantuan mengajar dan penggunaan
teknik cartepillar menarik minat saya untuk
menjawab soalan menambah pecahan dengan
penyebut berbeza
Saya lebih suka mengunakan teknik cartepillar
daripada cara hafalan dan latih tubi apabila
menambah pecahan penyebut tak sama.
Adakah anda suka menjalankan aktiviti individu atau
berkumpulan semasa proses Pembelajaran
Matematik?
Adakah anda berminat menjawab soalan pecahan
secara kumpulan atau individu
Adakah anda bersetuju mata pelajaran matematik
subjek yang sukar?
Teknik Cartepillar Berjaya membantu saya
menyelesaikan masalah menambah pecahan
dengan penyebut berbeza
Saya berasa seronok menjawab soalan menambah
pecahan penyebut tak sama dengan teknik
cartepillar.
Saya lebih rajin membuat latihan Menambah
pecahan penyebut tak sama selepas diajar
mengunakan teknik Cartepillar.
Saya faham setiap langkah yang diajar oleh guru
tentang menambah pecahan penyebut tak sama
menggunakan teknik cartepillar .
Saya berasa yakin menjawab soalan menambah
pecahan penyebut tak sama selepas guru mengajar
saya mengunakan teknik cartepillar.
Saya rasa soalan menambah pecahan dengan
penyebut berbeza juga semakin mudah dengan
bantuan teknik cartepillar yang diajar guru.
Guru matapelajaran Matematik berjaya menarik

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

5
Sangat setuju

5 4 3 2 1

minat saya untuk menambah pecahan dengan


penyebut tak sama menggunakan teknik cartepillar