Anda di halaman 1dari 10

KERTAS KERJA HARI

KELUARGA BKGS 2016

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR (2)


JALAN JUNID, 84000 MUAR
JOHOR DARUL TAKZIM

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA
BADAN KEBAJIKAN GURU
& STAF
SK SAB2 2016
DI KEMUNTING BEACH
RESORT MELAKA
SANTAI BERSAMA BKGS'

29 30 JANUARI
2016
SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 1

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA BKGS 2016

(JUMAAT - SABTU)
1.0
PENDAHULUAN
Hari keluarga SK SAB 2 merupakan salah satu aktiviti BKGS bagi
mengeratkansilaturrahim dan hubungan kekeluargaan antara semua guru-guru
dan staf di SK SAB 2. Ini kerana institusi keluarga adalah saluran asas dalam
pembentukan sikap, nilai murni, dan integriti seseorang individu dalam
melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan dinamik.

2.0
MATLAMAT
Penganjuran Hari keluarga oleh BKGS SK SAB 2 pada tahun ini merupakan
salah satu cara untuk untuk menyatukan dan meningkatkan kerjasama antara
semua kakitangan pihak pengurusan dan guru-guru serta staf sekolah. Aktivitiaktiviti yang akan dijalankan ini adalah dirancang bagi menghasilkan satu
platform semangat setiakawan dan muhibbah antara warga SK SAB 2. Antara
pengisian ini meliputi aspek kerohanian dan sukan.

3.0
OBJEKTIF
3.1 Memberikan ruang kepada staf dan guru-guru untuk melakukan aktiviti
bersama dalam pengisian masa yang dirancang.
3.2 Sebagai ruang untuk saling kenal-mengenali dan mengeratkan hubungan
silaturahim dalam kalangan staf dan guru-guru.
3.3 Menyemarakkan semangat kerjasama, hormat-menghormati dan menanam
nilai-nilai murni melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

4.0

ANJURAN
Badan Kebajikan Guru dan Staf (BKGS) SK Sultan Abu Bakar (2) Muar

5.0

TARIKH DAN TEMPAT

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 2

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA BKGS 2016

5.1
5.2
5.3
5.3

6.0

7.0

Tarikh
Destinasi
Tempat berkumpul
Masa berkumpul

SASARAN
6.1
Semua guru
6.2
Semua staf
6.3
Ahli Keluarga
Jumlah

:
:
:
:

29 30 Januari 2016
Kemunting Beach Resort, Melaka
Shell Kesang
9.00 pagi (29 Januari 2016)

: 18 orang
: - orang
: 35 orang
: 53 orang

TENTATIF PROGRAM
-Rujuk lampiran 1-

8.0

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA


-Rujuk lampiran 2-

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 3

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA BKGS 2016

9.0

PERBELANJAAN

BIL

PERKARA

1.

Bayaran :
a. Penginapan
b. Makanan

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

T-shirt
Hamper/hadiah
Hadiah Sukaneka
PA sistem
Sukaneka
Air mineral
Kerepek
Roti
Beg kertas
Kontigensi

PERINCIAN

BAYARAN
(RM)

17 bilik = RM2 360.00


BBQ/Sarapan = RM2 114
RM22 x 38 orang
RM30 x 10 hadiah

836.00
300.00
200.00
50.00
200.00
27.00
90.00
42.40
15.00
50.00

1
7 permainan
RM9 x 3 kotak
RM5 x 18
RM0.80 x 53

JUMLAH

10.0

6 138.00

SUMBER KEWANGAN

10.1
11.0

2 360.00
2 114.00

Sumbangan Guru dan Staf

PENUTUP

Adalah diharapkan Santai Bersama BKGS ini mendapat kerjasama daripada


semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Semoga aktiviti yang
dirancang akan dapat mencapai matlamatnya serta memberi impak positif
kepada warga BKGS SK Sultan Abu Bakar (2) Muar.
Sekian, terima kasih.

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 4

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA BKGS 2016

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

------------------------------KHADIJAH BINTI ALI


Setiausaha
Program Santai Bersama BKGS 2016
SK Sultan Abu Bakar (2)
Jalan Junid, Muar Johor

---------------------------------HAWATI BINTI HASAN


Pengerusi
Program Santai Bersama BKGS 2016
SK Sultan Abu Bakar (2)
Jalan Junid, Muar Johor

Disahkan oleh :

-------------------------------

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 5

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA BKGS 2016

LAMPIRAN 1
TENTATIF PROGRAM

29 JANUARI 2016 (JUMAAT)


MASA

AKTIVITI

8.30-9.00 pg

Berkumpul di Shell Kesang

9.00 pg

Bertolak ke Kemunting Beach Resort

11.00 pg

Tiba di pantai Kemunting Beach Resort

11.30-1.00 ptg
1.00-2.00 ptg

Aktiviti santai di pantai :


- pot luck
Solat

2.00-3.00 ptg

Check in di Kemunting Beach Resort

4.30-6.30 ptg

6.30-8.00 mlm

Aktiviti Sukaneka :
- bola tampar
- terompah gergasi
- baling-baling sayang
- kerusi berirama
- cari gula-gula dalam tepung
- tiup belon sampai meletup
- gelung rotan
Kendiri

8.00-11.30 mlm

BBQ bersama BKGS

11.30 mlm

Rehat

30 JANUARI 2016 (SABTU)


MASA
8.00-9.30 pg

AKTIVITI
Sarapan

9.30-12.00 tgh
12.00 tgh

Acara bebas (kolam/pantai)


Check out dan hati-hati perjalanan pulang

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

ms 6

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA BKGS 2016

LAMPIRAN 2
STRUKTUR ORGANISASI JAWATANKUASA PENGANJUR
HARI KELUARGA BADAN KEBAJIKAN GURU & STAF
DI KEMUNTING BEACH RESORT MELAKA
PROGRAM SANTAI BERSAMA BKGS
29-30 JANUARI 2016

PENASIHAT 1

: Puan Hjh Zariah Binti Mairaj


Guru Besar
SK Sultan Abu Bakar (2) Muar Johor

PENGERUSI

: Puan Hawati Binti Hasan

NAIB PENGERUSI

: Encik Azman Bin Abu Hassan

SETIAUSAHA

: Puan Khadijah Binti Ali

BENDAHARI

: Puan Norita Binti A.Rashid

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA

TUGAS
Jawatankuasa
Tertinggi BKGS

Floor Manager

NAMA
1. Pn Hjh Zariah Bt Mairaj
2. Pn Hawati Bt Hasan
3. En Azman Bin Abu
Hassan
4. Pn Khadijah Bt Ali
5. Pn Norita Bt A.Rashid
1. Pn Hawati Bt Hasan
2. En. Azman Bin Abu
Hassan

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

BIDANG TUGAS
Merancang program dan
agihan tugas kepada
jawatankuasa kerja yang
dilantik.
Memastikan program
dilaksanakan seperti
dirancang.
Menyelaras & memantau
jawatankuasa kerja yang
dilantik.
Memastikan perjalanan
program berjalan dengan

ms 7

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA BKGS 2016

Bacaan doa

1. Ustaz Aiman Bin


Muhammad

Pengacara
majlis BBQ
(makan malam)

1. Pn Nurulhuda Bt
Hussan

Penginapan

1. Pn Hawati Bt Hasan
2. Pn Norita Bt A.Rashid

Hadiah &
Hamper

1. Pn Hawati Bt Hasan
2. Pn Norita Bt A.Rashid
3. Pn Khadijah Bt Ali

Pengelola
Sukaneka

1. En Ramli Bin Salamat


2. Tn Hj Mohd Salleh Bin
Azman
3. Cik Sharini Bt Mezelan
4. Cik Fauziah Bt Khalil

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

lancar & sempurna.


Memaklumkan jawatankuasa
kerja perjalanan program
dsb.
Menyediakan doa yang
sesuai.
Membacakan doa sebelum
majlis makan malam (BBQ).
Memastikan majlis berjalan
dengan lancar.
Pengendalian majlis yang
menarik & menghiburkan.
Menyampaikan maklumat
terkini dari semasa ke
semasa.
Memungut bayaran daripada
peserta program.
Membuat tempahan bilik
dengan pihak resort.
Memastikan bilik mencukupi
mengikut bilangan
tempahan.
Menyediakan hadiah
permainan & hamper untuk
program Hari Keluarga
(pastikan hadiah cukup)
Menyusun hadiah & hamper
mengikut tentatif majlis.
Membuat check list hadiah
& hampersebelum majlis
bermula.
Merancang permainan yang
menarik dan menghiburkan.
Menyediakan peralatan yang
bersesuaian.
Memastikan semua peserta
program berada di lokasi
permainan.
Menyusun peserta program

ms 8

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA BKGS 2016

Flyer &
Dokumentasi

1. Pn Khadijah Bt Ali
2. Pn Marliana Bt
Sehamat

Pendaftaran

1. Pn Salina Bt Selamat
2. Pn Hawati Bt Hasan

Pengelola Pot
Luck

Aktiviti Semasa

1. Pn Norita Bt A.Rashid
2. Pn Siti Rashyidah Bt M.
Yasak
3. Pn Khadijah Bt Ali

1. Pn Khalijah Bt Md. Yasin

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

dalam setiap permainan.


Melaksanakan permainan
dalam masa yang ditetapkan
.
Menyediakan borang markah
dan borang kedudukan
pemenang untuk setiap
acara permainan.
Mencatat nama pemenang
bagi setiap permainan.
Menyerahkan nama
pemenang kepada JK Aktiviti
semasa BBQ (makan malam)
Menyedikan flyer yang
bersesuaian dengan
program.
Mencetak flyer mengikut
jumlah yang ditetapkan.
Menyerahkan flyer kepada JK
pendaftaran.
Membuat laporan
(dokumentasi) program
dengan lengkap &
sempurna.
Menyediakan borang
pendaftaran.
Mengedarkan flyer kepada
peserta program.
Menyerahkan borang
pendaftaran yang lengkap
kepada JK dokumentasi.
Menyediakan borang untuk
dilengkapkan oleh peserta
program.
Memastikan makanan dan
minuman serta peralatan
mencukupi (pinggan, cawan,
tikar dsb).
Merancang aktiviti yang

ms 9

KERTAS KERJA HARI


KELUARGA BKGS 2016

BBQ (makan
malam)

2. Cik Sharini Bt Mezelan

Tempahan Tshirt &


Keselamatan

1. En Azman Bin Abu


Hassan
2. Pn Hawati Bt Hasan

Perakam &
Siaraya

1. Tn Hj Mohd Salleh B.
Azman
2. En Ramli B. Salamat

Pengelola
Tempat BBQ &
Sarapan

1. Pn Hjh Hafsah Bt A
Manan
2. Pn Hjh Noorzihan Bt
M.Zin

SK SULTAN ABU BAKAR (2) MUAR

menarik dan menghiburkan.


Menyediakan peralatan yang
bersesuaian.
Melaksanakan aktiviti dalam
masa yang ditetapkan .
Menyediakan senarai nama
peserta program.
Menempah t-shirt mengikut
bilangan tempahan.
Mengedarkan t-shirt kepada
setiap peserta sebelum
program bermula.
Menyediakan First Aid dan
membawanya ke lokasi
program.
Membantu memastikan
peralatan audio berfungsi
dengan baik.
Memainkan lagu-lagu yang
bersesuaian sebagai
selingan.
Merakam gambar sepanjang
program berlangsung.
Menyerahkan gambar
kepada JK dokumentasi.
Melabel meja mengikut
bilangan peserta program.
Membantu memastikan
makanan dan tempat
jamuan disediakan dengan
sempurna.
Memastikan makanan yang
disediakan mencukupi.

ms 10