Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 1

tahun : 1 Cempaka

masa : 1 jam

tema : Diri Saya

Tajuk : Saya bertanggungjawab

Nilai : Bertanggungjawab

SK : 3.1 melaksanakan tanggungjawab diri

SP : Pada akhir pembelajaran murid dapat

3.1.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri

Aktiviti :

1. Guru meminta murid menyanyikan lagu “bangun pagi”


2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai perkara yang dilakukan setiap hari.
3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.
4. Guru meminta murid melihat buku teks halaman 17.
5. Guru dan murid berbincang aktiviti dilakukan setiap hari.
6. Murid menyenaraikan aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar mengikut urutan masa di
dalam buku tulis.
7. Pemulihan - aktiviti menyalin semula senarai aktiviti
Pengayaan - melengkapkan jadual aktiviti harian
8. Rumusan

EMK: Disiplin ilmu – muzik dan matematik

TMK: laptop, projektor, skrin dan internet

Refleksi :